Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Co znamená právní moc a k čemu slouží?

Pojem „právní moc“ zdaleka neslouží jen právníkům. Vědět, co obnáší, a být schopen se dopočítat, kdy právní moc nastane, je užitečné pro každého. Pokud jste někdy žádali o stavební povolení, řešili spor s mobilním operátorem či se rozváděli, určitě se vás právní moc týkala taktéž.

Soudní spisy, právní moc
4 minuty čtení
9. 3. 2022

Kapitoly článku:

Co znamená právní moc?

Právní moc je v podstatě vlastnost soudního nebo správního rozhodnutí, díky níž je rozhodnutí konečné, závazné a nezměnitelné (řádnými opravnými prostředky). I pravomocné rozhodnutí lze za určitých okolností změnit, ale jsou to okolnosti mimořádné, tedy s použitím mimořádných opravných prostředků.

Praktický dopad právní moci

V praxi je pro vás právní moc významná například, když soudní rozhodnutí říká, že do tří dnů od právní moci rozsudku máte zaplatit dluh, či splnit jinou uloženou povinnost.

Pokud se chystáte stavět, pak stavební povolení musíte získat v době platnosti územního rozhodnutí, tedy většinou do dvou let ode dne nabytí právní moci. To zjistíte přímo na samotném dokumentu, na němž vám stavební úřad vám na požádání právní moc vyznačí.

Nejste spokojeni s rozhodnutím soudu či správního orgánu a rádi byste se odvolali? Potřebujete odvolání napsat tak, aby bylo neprůstřelné a mělo šanci na úspěch? Posoudíme vaše šance na úspěch a navrhneme vám právní řešení.

Chci vyřešit svůj problém

Kdy nastává právní moc?

Základním předpokladem pro to, aby mohla nastat právní moc rozhodnutí či rozsudku je:

Rozsudek následně nabývá právní moci:

 • dnem doručení tam, kde odvolání není přípustné (např. v případě takzvaných bagatelních věcí),
 • dnem následujícím po uplynutí odvolací lhůty, pokud odvolání nebylo podáno nebo nebylo podáno řádně či včas (zpravidla uplynutím patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi),
 • dnem doručení rozsudku odvolacího soudu, pokud odvolání bylo podáno.

Další aspekt právní moci pak znamená, že o věci nemůže být znovu jednáno a rozhodováno. V případě, že jste zastoupeni v soudním řízení advokátem, pohlídá právní moc a případné lhůty pro odvolání za vás.

Tip: Přečtěte si, jak je to s právní mocí a dalšími náležitostmi a samotnám procesem trestního řízení.

Jak se vypočítá právní moc?

Výpočet nabytí právní moci je na první pohled zcela jednoduchý – víme, že nastane například 15 dní od doručení rozhodnutí, pokud se žádná ze stran neodvolá. Nicméně – situaci mohou zkomplikovat hned dva faktory:

 • Nemusíme vědět přesně, kdy bylo druhé straně rozhodnutí doručeno, a od kdy se tedy lhůta počítá.
 • Připadne-li poslední den lhůty pro odvolání na víkend či svátek, pak se lze odvolat ještě první pracovní den, který následuje. Tím se nabytí právní moci vykonatelnost rozhodnutí posouvá.

Příklad:

Představte si, že je vám rozsudek doručen v pátek 18. února 2022. Připočtením patnácti dní pro podání odvolání dojdeme k datu 5. března, což je ovšem sobota. Proto je možné se odvolat ještě v pondělí 7. března a pokud by k tomu nedošlo, právní moc by nastala v úterý 8. března. Vykonatelnost rozsudku by se poté rovněž posunula.

Chcete-li mít jistotu, že se nespletete při výpočtu právní moci, můžete využít některou z volně dostupných kalkulaček na internetu.

Když vám špatně vyznačí právní moc

Doložka o právní moci se připojuje (zpravidla) do levého rohu na přední straně rozhodnutí, a to otiskem razítka.
Někdy ovšem může dojít k situaci, kdy je na rozhodnutí vyznačena doložka právní moci, ač rozhodnutí dosud není pravomocné.

Přihodí se to například za situace, kdy jednomu z adresátů soud či správní orgán doručoval na adresu, na níž nebydlel a na obálce tato skutečnost nebyla poštou vyznačena. Soud či správní úřad pak vychází z tzv. fikce doručení a právní moc chybně vyznačí.

Taková situace se vás může jakožto účastníka řízení osobně a prakticky dotýkat: například vám rozhodnutí nebylo a nemohlo být doručeno a nyní “se tváří” jako pravomocné a vy proti němu nemůžete podat odvolání.

Byla-li právní moc vyznačena mylně, můžete buď požádat o její zrušení, nebo přímo napadnout dané rozhodnutí řádným opravným prostředkem a tuto skutečnost v odvolání uvést. Odvolací soud (či správní orgán) pak nejprve posoudí, zda je vaše námitka opodstatněná, a pokud dospěje k tomu, že ano, právní moc zruší a věc projedná.

Tip: Čeká vás správní řízení, či se už nějakého účastníte? Přečtěte si, co vše obnáší, ať vás již nic nepřekvapí.

Mají právní moc i některé soukromoprávní úkony?

O právní moci mluvíme vždy v souvislosti se soudními či správními rozhodnutími. V případě, kdy činíme soukromoprávní úkony, tedy například uzavíráme smlouvy, sice stanovujeme také určité datum, k němuž se váží určité účinky, ovšem v tomto případě hovoříme o účinnosti, nikoliv o právní moci. U smluv zpravidla nastává účinnost dnem, kdy smlouvu podepsala poslední ze stran. Pokud ale zákon stanoví, že ke smlouvě je třeba rozhodnutí příslušného orgánu, je smlouva účinná až tímto rozhodnutím.

Právní moc neznamená vykonatelnost

Jak již bylo výše uvedeno, právní moc znamená, že mohou nastat účinky rozhodnutí. Například povinnost splnit určité plnění. Od tohoto stavu je třeba odlišit tzv. vykonatelnost rozhodnutí, kdy je možné plnění vynutit i proti vůli osoby, které bylo uloženo. To znamená, že pokud má povinný zaplatit dluh a pro jeho zaplacení má určeny 3 dny od právní moci rozhodnutí, pak po jejich marném uplynutí nastává vykonatelnost a je možné se splnění domáhat právní cestou.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 3
hodnoceno: 2 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jana Vičanová

před 2 roky

Advokátní služby online – nejprve jsem si myslela, že servis využiju ke zodpovězení jednouchého právního dotazu. Záhy jsem však zjistila, že můžeme cestou telefonu, Skypu a internetu vyřešit naprosto vše. DA mi vytrhl trn z paty – coby matka dvou dětí s prací na plný úvazek jen stěží hledám čas, ušetřila jsem však čas i (zobrazit více) finance za cesty, a to za naprosto profi přístup. Vřele doporučuji!

Martin Čapuška

před 1 rokem

Chtěl bych touto formou poděkovat zvláště svému advokátu panu Mgr. Svobodnému, taktéž panu JUDr. Preussovi a paní Klostermannové. Precizní přístup, empatie, rychlost a rozlousknuli i případy spojené se zahraničím mimo EU. Ušetříte si čas a nervy, pokud se obrátíte na tento skvělý tým. Děkuji celému týmu, a doporučuji je jej opravdu všem.

Pavel Kasal

před 2 roky

Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za podstatně nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi samozřejmě nezdálo, a tak jsem se obrátil na Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, (zobrazit více) jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Žena trápící se tím, jak bude probíhat rozvod

Jak probíhá rozvod u soudu?

Rozvodové řízení je proces odehrávající se před soudem, jehož výsledkem je zánik manželství. Slovy zákona ‒ manželství může být rozvedeno jen za situace, kdy je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno,…

10. 11. 2020
soudní znalec zkoumá možné důkazy

Kdy využít služby soudního znalce?

V oblasti soudnictví se už delší dobu hovoří o nedostatku soudních znalců a dokonce o dalším ubývání jejich počtu. Proč tomu tak je, čím nám může být soudní znalec užitečný…

18. 2. 2022
cesta zřízená jako věcné břemeno přes pozemek

Ústavní soud přináší nový pohled na právo cesty

Historickou změnu znamená lednový nález Ústavního soudu, který přisvědčil stěžovatelům usilujícím o právo chůze a jízdy k pozemku, na němž stojí jejich chalupa. Chataři se již deset let soudí o…

10. 2. 2022

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022