Co znamená právní moc a k čemu slouží?

Pojem „právní moc“ zdaleka neslouží jen právníkům. Vědět, co obnáší, a být schopen se dopočítat, kdy právní moc nastane, je užitečné pro každého. Pokud jste někdy žádali o stavební povolení, řešili spor s mobilním operátorem či se rozváděli, určitě se vás právní moc týkala taktéž.

Soudní spisy, právní moc
4 minuty čtení

Kapitoly článku

Co znamená právní moc?

Právní moc je v podstatě vlastnost soudního nebo správního rozhodnutí, díky níž je rozhodnutí konečné, závazné a nezměnitelné (řádnými opravnými prostředky). I pravomocné rozhodnutí lze za určitých okolností změnit, ale jsou to okolnosti mimořádné, tedy s použitím mimořádných opravných prostředků.

Praktický dopad právní moci

V praxi je pro vás právní moc významná například, když soudní rozhodnutí říká, že do tří dnů od právní moci rozsudku máte zaplatit dluh, či splnit jinou uloženou povinnost.

Pokud se chystáte stavět, pak stavební povolení musíte získat v době platnosti územního rozhodnutí, tedy většinou do dvou let ode dne nabytí právní moci. To zjistíte přímo na samotném dokumentu, na němž vám stavební úřad vám na požádání právní moc vyznačí.

Nejste spokojeni s rozhodnutím soudu či správního orgánu a rádi byste se odvolali? Potřebujete odvolání napsat tak, aby bylo neprůstřelné a mělo šanci na úspěch? Posoudíme vaše šance na úspěch a navrhneme vám právní řešení.

Kdy nastává právní moc?

Základním předpokladem pro to, aby mohla nastat právní moc rozhodnutí či rozsudku je:

Rozsudek následně nabývá právní moci:

  • dnem doručení tam, kde odvolání není přípustné (např. v případě takzvaných bagatelních věcí),
  • dnem následujícím po uplynutí odvolací lhůty, pokud odvolání nebylo podáno nebo nebylo podáno řádně či včas (zpravidla uplynutím patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi),
  • dnem doručení rozsudku odvolacího soudu, pokud odvolání bylo podáno.

Další aspekt právní moci pak znamená, že o věci nemůže být znovu jednáno a rozhodováno. V případě, že jste zastoupeni v soudním řízení advokátem, pohlídá právní moc a případné lhůty pro odvolání za vás.

Tip: Přečtěte si, jak je to s právní mocí a dalšími náležitostmi a samotnám procesem trestního řízení.

Jak se vypočítá právní moc?

Výpočet nabytí právní moci je na první pohled zcela jednoduchý – víme, že nastane například 15 dní od doručení rozhodnutí, pokud se žádná ze stran neodvolá. Nicméně – situaci mohou zkomplikovat hned dva faktory:

  • Nemusíme vědět přesně, kdy bylo druhé straně rozhodnutí doručeno, a od kdy se tedy lhůta počítá.
  • Připadne-li poslední den lhůty pro odvolání na víkend či svátek, pak se lze odvolat ještě první pracovní den, který následuje. Tím se nabytí právní moci vykonatelnost rozhodnutí posouvá.

Příklad:

Představte si, že je vám rozsudek doručen v pátek 18. února 2022. Připočtením patnácti dní pro podání odvolání dojdeme k datu 5. března, což je ovšem sobota. Proto je možné se odvolat ještě v pondělí 7. března a pokud by k tomu nedošlo, právní moc by nastala v úterý 8. března. Vykonatelnost rozsudku by se poté rovněž posunula.

Chcete-li mít jistotu, že se nespletete při výpočtu právní moci, můžete využít některou z volně dostupných kalkulaček na internetu.

Když vám špatně vyznačí právní moc

Doložka o právní moci se připojuje (zpravidla) do levého rohu na přední straně rozhodnutí, a to otiskem razítka.
Někdy ovšem může dojít k situaci, kdy je na rozhodnutí vyznačena doložka právní moci, ač rozhodnutí dosud není pravomocné.

Přihodí se to například za situace, kdy jednomu z adresátů soud či správní orgán doručoval na adresu, na níž nebydlel a na obálce tato skutečnost nebyla poštou vyznačena. Soud či správní úřad pak vychází z tzv. fikce doručení a právní moc chybně vyznačí.

Taková situace se vás může jakožto účastníka řízení osobně a prakticky dotýkat: například vám rozhodnutí nebylo a nemohlo být doručeno a nyní “se tváří” jako pravomocné a vy proti němu nemůžete podat odvolání.

Byla-li právní moc vyznačena mylně, můžete buď požádat o její zrušení, nebo přímo napadnout dané rozhodnutí řádným opravným prostředkem a tuto skutečnost v odvolání uvést. Odvolací soud (či správní orgán) pak nejprve posoudí, zda je vaše námitka opodstatněná, a pokud dospěje k tomu, že ano, právní moc zruší a věc projedná.

Tip: Čeká vás správní řízení, či se už nějakého účastníte? Přečtěte si, co vše obnáší, ať vás již nic nepřekvapí.

Mají právní moc i některé soukromoprávní úkony?

O právní moci mluvíme vždy v souvislosti se soudními či správními rozhodnutími. V případě, kdy činíme soukromoprávní úkony, tedy například uzavíráme smlouvy, sice stanovujeme také určité datum, k němuž se váží určité účinky, ovšem v tomto případě hovoříme o účinnosti, nikoliv o právní moci. U smluv zpravidla nastává účinnost dnem, kdy smlouvu podepsala poslední ze stran. Pokud ale zákon stanoví, že ke smlouvě je třeba rozhodnutí příslušného orgánu, je smlouva účinná až tímto rozhodnutím.

Právní moc neznamená vykonatelnost

Jak již bylo výše uvedeno, právní moc znamená, že mohou nastat účinky rozhodnutí. Například povinnost splnit určité plnění. Od tohoto stavu je třeba odlišit tzv. vykonatelnost rozhodnutí, kdy je možné plnění vynutit i proti vůli osoby, které bylo uloženo. To znamená, že pokud má povinný zaplatit dluh a pro jeho zaplacení má určeny 3 dny od právní moci rozhodnutí, pak po jejich marném uplynutí nastává vykonatelnost a je možné se splnění domáhat právní cestou.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Odvolání, ústavní stížnost či dovolání

Rozhodl soud ve váš neprospěch a chcete se proti tomu bránit? Posoudíme vaše šance na úspěch a postaráme se o přípravu odvolání, dovolání či ústavní stížnosti podle toho, o jaké řízení jde a v jaké fázi se nachází.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.3
hodnoceno: 6 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 8 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 8 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024