Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak probíhá správní řízení?

Čeká vás správní řízení a rádi byste se na něj připravili? Nebo jste účastníkem probíhajícího procesu a chcete znát další postup správního orgánu? V dnešním článku si představíme průběh správního řízení, seznámíme se s jeho účastníky a zaměříme se i na to, jak postupovat, když správní orgán neplní svou úlohu.

Lidé ve firmě řeší správní řízení
5 minut čtení
29. 5. 2021

Správní orgán totiž nesmí zapomínat na to, že správní řád výslovně stanoví, že veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.

Co je to správní řízení?

Správní řízení je v právní mluvě proces vedený správním orgánem, jehož hlavním účelem je vydání rozhodnutí. Tím se upravují, případně i zakládají nebo zcela ruší práva a povinnosti účastníků řízení. Náležitosti správního řízení upravuje správní řád, který mimo jiné definuje správní orgány a určuje zásady jejich činnosti.

Pod pojmem správní řízení se tedy ukrývají všechna řízení, ve kterých rozhodují orgány veřejné moci (správní orgány) o právech a povinnostech lidí, společností a organizací v oblasti veřejné správy. Může jít o řízení probíhající za účelem zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, ochrany životního prostředí nebo kulturních památek, ale také úpravy podmínek podnikání a udělení stavebního povolení, povolení k pobytu nebo živnostenského oprávnění. Každý z nás již byl účastníkem mnoha takových řízení, aniž si to třeba uvědomuje.

Tip: Jak se bránit proti správnímu rozhodnutí?

Účastníci správního řízení a jejich práva

Účastníkem správního řízení by měl být každý, jehož práva a povinnosti mohou být řízením přímo i nepřímo ovlivněna. Často se může jedna i o osoby, které s původním případem zdánlivě nemají mnoho společného (např. u povolení na provoz továrny mohou být ovlivněni obyvatelé žijící v jejím okolí). Dalšími účastníky jsou poté osoby, kterým to přímo stanoví zákon (např. občanská sdružení, kterým může účast upravovat zákon o ochraně přírody a krajiny). Pokud se jedná o řízení zahájené na základě žádosti, je jeho účastníkem v každém případě i samotný žadatel.

Každého účastníka řízení budou jistě zajímat i jeho práva. V první řadě je třeba zmínit, že všichni účastníci jsou si vždy rovni. Každý z nich se tak může vyjádřit ke všem otázkám, u kterých to považuje za důležité. Mezi další práva účastníků patří, pokud to zákon nevyloučí či v konkrétním případě neupraví jinak, například:

 • právo na informace a pomoc od správního orgánu,
 • právo navrhovat důkazy a přidávat připomínky kdykoli v průběhu řízení,
 • právo nahlížet do spisu,
 • právo účastnit se jednání a být o nich včas informován,
 • právo odvolat se proti vydanému rozhodnutí nebo využít jiný z opravných prostředků,
 • právo domáhat se ochrany před nečinnosti správního orgánu,
 • právo na stížnost v případě nevhodného chování zástupců správního orgánu.

Pomůžeme vám s podklady i samotným správním řízením

Ať už řešíte jednoduchý úkon, nebo složitější právní problém, pomůžeme vám s potřebnými podklady a jednoduše vás provedeme celým správním řízením. Podrobně analyzujeme váš případ a nabídneme řešení na míru. To vše online, z pohodlí vašeho domova.

Chci řešení na míru

Jak probíhá správní řízení?

Každé správní řízení můžeme rozdělit do tří základních fází – zahájení správního řízení, jeho průběh a vydání rozhodnutí.

Zahájení správního řízení

Správní řízení může být zahájeno dvěma způsoby. V prvním případě dochází k zahájení z moci úřední, tedy z iniciativy správního orgánu. Takové řízení může být zahájeno i na podnět veřejnosti, není to ovšem podmínkou.

Druhým způsobem je poté přímé zahájení správního řízení na žádost některého z účastníků. Tu je třeba doručit příslušnému správnímu orgánu, který následně zajišťuje všechny zbývající účastníky a zahajuje řízení. Pokud by se například jednalo o návrh na vklad do katastru nemovitostí, příjemcem žádosti bude katastrální úřad.

Průběh správního řízení

Správní orgán by měl začít jednat co možná nejrychleji. Bez zbytečných odkladů a v souladu se zákony je třeba informovat všechny účastníky správního řízení. Kromě účastníků správní orgán shromažďuje i podklady potřebné pro vydání rozhodnutí. Mezi ně patří například žádosti a návrhy, důkazy a další listiny související s předmětem správního řízení. Správní orgán může, ale nemusí nařídit ústní jednání. Může si pak na jednání dokonce nechat případné svědky nejen předvolat, ale i předvést, pokud by se odmítli dostavit.

Jak probíhá správní řízení?
Jak probíhá správní řízení?

Vydání rozhodnutí

Všechny aktivity správního orgánu, které se v rámci řízení odehrávají, by měly směřovat k vydání správního rozhodnutí. Správní orgán k němu přistupuje ve chvíli, kdy jsou shromážděni účastníci řízení i všechny potřebné podklady. Účastníkům by také měl být poskytnut dostatečný prostor se k podkladům vyjádřit a případně je jakkoli doplnit.

Rozhodnutí je třeba vydat bez zbytečného odkladu – u jednodušších případů nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. V případě komplikovanějších případů, kde je potřeba dokládat doplňující důkazy nebo předvolávat další osoby, je možné lhůtu prodloužit ještě o 30 dnů.

Samotné rozhodnutí má zpravidla písemnou formu a skládá se z výroku, odůvodnění a poučení. Pokud některý z účastníků nesouhlasí s vydaným rozhodnutím nebo je přesvědčený o jeho nezákonnosti, může se proti němu bránit. Slouží k tomu opravné prostředky, mezi které patří třeba odvolání nebo odpor.

Správní poplatky

Pokud je správní řízení zahájeno na žádost, je třeba počítat se správními poplatky, které se s těmito úkony pojí a které zpravidla hradí právě žadatel. Upravuje je zákon o správních poplatcích, který obsahuje přehled správních poplatků a informace o jejich splatnosti nebo způsobu úhrady. Zákon také stanoví, že státní orgány nebo fondy, územní samosprávné celky a některé další instituce jsou od úhrady správních poplatků osvobozeny.

Nečinnost správního orgánu

Jak už jsme zmínili, správní orgán musí vždy rychle postupovat případem, aby v co nejkratší lhůtě vydal správní rozhodnutí. Jenže co když se v praxi setkáte spíše s opačným případem, kdy řízení trvá dlouho a týdny se vůbec nic neděje? Potom můžete žádat o uplatnění opatření proti nečinnosti. Žádost se podává k nadřízenému orgánu, který napomene nečinný orgán, případně rovnou převezme případ a sám rozhodne.

Pokud by ani tento podnět nemohl, nabízí se ještě žaloba proti nečinnosti správního orgánu, kterou je třeba adresovat krajskému soudu. Žalobou je ovšem nutné reagovat až na neúspěšnou žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti a je třeba ji podat do jednoho roku ode dne, kdy mělo být vydáno rozhodnutí.

Provedeme vás správním řízením a ochráníme vaše práva

Potřebujete pomoci s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, získáním živnostenského opatření nebo řešíte jakýkoli jiný požadavek a stojíte před zahájením správního řízení? Pomůžeme vám s přípravou podkladů, vysvětlíme, co vás čeká, a postaráme se, aby po právní stránce proběhlo vše bez jediného problému.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 4
hodnoceno: 1 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Pavla Kramolišová

před 6 roky

Team Dostupneho advokáta je tvořen profesionaly s lidským přístupem. Mají me vrele doporučení!

Jana Filipova

před 2 roky

Jsem maximálně spokojená s profesionálním přístupem a rychlostí jednání. Mohu jen doporučit!

Michal Kutil

před 1 rokem

Se službami jsem dlouhodobě spokojen 🙂 (používám opakovaně). Nejvíce se mi líbí, že jsem neustále online v obraze, v jakém je, co stavu. Díky


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

ruka s perem v ruce ukazuje na katastrální mapu

Jak podat návrh na vklad do katastru?

Máte v ruce kupní smlouvu, ale stále nejste vlastníkem. Před sebou máte podání návrhu na vklad nemovitosti do katastru. Běžné vklady vlastnického práva či věcného břemene nebývají zdánlivě nikterak záludné,…

1. 5. 2021
Žena hledající informace o tom, jak si založit e-shop

Jak správně právně založit e-shop?

Při založení e-shopu je nutné splnit podmínky nejednoho právního předpisu. Pokud se chystáte začít podnikat na internetu, je právě pro vás určen tento článek.

2. 12. 2020
pohled na rozestavěnou konstrukci domu

Stavba domu na „zelené louce“

Po dlouhém hledání jste si vyhlédli pozemek, na kterém chcete postavit rodinný dům nebo chatu. Vězte, že to nejhorší máte teprve před sebou.

13. 6. 2018

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022