Na co má zaměstnanec nárok, když onemocní

Na jaké dávky má pracovník nárok, pokud dlouhodobě onemocní a jak dlouho mu zaměstnavatel musí držet místo? Může po něm požadovat, aby v době, kdy leží doma nemocný, alespoň částečně pracoval?

Žena sedící za počítačem u pracovního stolu
6 minut čtení

Kapitoly článku

Pokud onemocníte a lékař rozhodne o vaší dočasné pracovní neschopnosti, nemůžete vykonávat práci a prvních 14 dní dostáváte náhradu mzdy, která je ale podstatně nižší než vaše normální mzda. Často je to nazíráno, jako nástroj proti simulantům. Údajně si už leckdo pořádně rozmyslí, zda raději neodolat pokušení zůstat doma i kvůli sebemenší „rýmičce“. V praxi to však může vést i k tomu, že lidé přecházejí závažná onemocnění a šíří nemoci po celém pracovním kolektivu.

První dva týdny vám náleží náhrada mzdy

Od prvního do 14. dne nemoci máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Náhrada, kterou dostanete se určuje z hodin, které byste normálně odpracovali, kdybyste nebyli v pracovní neschopnosti. Patří sem tedy vše, včetně klasických pracovních dnů, státních svátků a směn, které jste měli naplánované.

Tip: Náhrada mzdy vám nenáleží pouze v době pracovní neschopnosti. Přečtěte si, v jakých situacích a jak se můžete domáhat náhrady mzdy.

Celková částka pak závisí na vaší hrubé hodinové mzdě. Tu vypočítáte tak, že vydělíte vaší hrubou mzdu počtem vámi skutečně odpracovaných hodin za minulé čtvrtletí.

To znamená, že pokud jste v pracovní neschopnosti v dubnu, hrubou mzdu počítáte z hodin odpracovaných za první čtvrtletí, tedy od ledna do března.

Hodnota, která vám vyjde se pak dále redukuje. Počet redukcí závisí na výši vaší hodinové mzdy a redukční hranice se určuje podle průměrné mzdy pro daný rok, letos je to 40 324 kč. Konkrétně existují tři redukční hranice:

 1. hodinová mzda do 235,38 kč se redukuje na 90 %
 2. hodinová mzda do 352,98 se redukuje na 60 %
 3. hodinová mzda do 705,78 kč se redukuje na 30 %

Konečná částka, kterou dostanete pak představuje 60 % z vaší zredukované hrubé hodinové mzdy. Pojďme si to názorně ukázat na příkladu, ve kterém paní Jana v říjnu onemocněla a byla v pracovní neschopnosti celkem 5 pracovních dní. Jak zjistí, kolik za tuto dobu dostane?

 1. Nejprve si spočítá svou průměrnou hrubou hodinovou mzdu. To udělá tak, že vydělí hrubou mzdu za měsíce červenec, srpen a září počtem hodin, které za tyto měsíce odpracovala. Její hrubá mzda byla 100 000 korun a počet odpracovaných hodin 480 = 208,33 kč.
 2. V následujícím kroku se částka redukuje. Jelikož paní Jana nepřekračuje 1. redukční hranici, redukuje se tato částka pouze na 90 %. To je 187,5 kč.
 3. Z této částky pak paní Jana dostane 60 % a částka se vynásobí počtem hodin, které by normálně odpracovala. Tedy 112,5 x 40 (normální čtyřiceti hodinový pracovní týden) = 4 500 kč.

Zaměstnavatel může kontrolovat, jestli marodíte

Nad rámec výše uvedeného vám může zaměstnavatel přiznat i výhodnější režim. Třeba zavést tzv. sick days, kdy se zaměstnanec může doma vyležet, aniž by mu byla odměna jakkoliv krácena.

Obrácenou stránkou téže mince je však skutečnost, že zaměstnavatel může v prvních dvou týdnech, kdy od něj dostáváte náhradu mzdy, kontrolovat, zda se v době, kdy nemáte od ošetřujícího lékaře povoleny vycházky, zdržujete doma. V případě, že doma nebudete, může váš zaměstnavatel zhotovit o této skutečnosti spis, který zašle vám, vašemu ošetřujícímu lékaři a okresní správě sociálního zabezpečení.

Tip: Přečtěte si náš článek o tom, co vše potřebujete vědět o výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnavatel vás nemusí kontrolovat osobně, ale může mít ke kontrole určené osoby, které kontroly provádějí. Zaměstnanci by přitom měli být informováni o tom, kdo tyto kontroly provádí. Tato osoba se vám navíc musí prokázat pověřením k provádění kontroly.

V případě, že u vás byl zaměstnavatel na kontrole, ale například se na vás nedozvonil nebo jste návštěvu zaspali, nemusí to nutně znamenat, že jste porušili vycházky. O tom, zda jste skutečně vycházky porušili totiž rozhoduje váš ošetřující lékař na základě spisu, který mu zaměstnavatel poslal. V případě, že je v něm tedy například uvedeno, že mu při zvonění nikdo neotevřel, může to lékař odůvodnit tím, že máte předepsaná silná analgetika, která uspávají. Pokud byste však hrubě porušili režim své dočasné pracovní neschopnosti, například tím, že byste vykonávali jinou práci, může vám hrozit až výpověď.

Potřebujete poradit?

Zajímá vás, jaká máte práva během vaší dočasné pracovní neschopnosti nebo si myslíte, že vás váš zaměstnavatel ošidil? Nechte si poradit od našich zkušených advokátů, kteří zodpoví vaše otázky a pomohou vám nalézt vhodné řešení.

Od 15. dne dávky vyplácí stát

Od patnáctého dne nemoci už nemáte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, nýbrž budete pobírat nemocenské dávky od státu. I v tomto případě výše podpory asi málokoho potěší, neboť i v této fázi je stonání méně výnosné než výkon práce. Počítá se přitom podobným způsobem jako náhrada mzdy. Konkrétně se jedná o 60 % z vyměřovacího základu (průměr hrubé mzdy za minulý rok přepočtený na den), který je opět snižován až třemi redukčními hranicemi:

 1. mzda do 1345 kč se redukuje na 90 %
 2. mzda do 2017 kč se redukuje na 60 %
 3. mzda do 4033 kč se redukuje na 30 %

Od 31. dne pracovní neschopnosti se nemocenská zvyšuje na 66 % z vyměřovacího základu. Od 61. dne pracovní neschopnosti se pak dále zvyšuje na 72 % z vyměřovacího základu. Dobrá zpráva také je, že v případě dlouhodobé nemoci budete mít nárok na tyto dávky až do 380. dne dočasné pracovní neschopnosti. Následně se bude zvažovat, zda nedošlo k poklesu vaší schopnosti pracovat do té míry, že vám vznikl nárok na invalidní důchod.

Kvůli dlouhodobé nemoci vás propustit nemohou

Po návratu z nemocenské vás zaměstnavatel musí zařadit na stejnou pracovní pozici, jakou jste vykonávali před onemocněním. Pokud tato pracovní pozice už neexistuje, může vás zařadit na jinou práci. Pokud pro vás nemá vůbec žádnou práci v souladu s pracovní smlouvou, můžete být propuštěni pro nadbytečnost. Nepřichází však v úvahu, abyste dostali výpověď jen proto, že jste kvůli nemoci dlouho v práci chyběli.

Tip: Kdy můžete dostat výpověď pro nadbytečnost rozebíráme v našem článku.

Marodíte? Pracovat nemusíte, a to ani z domova

Po dobu dočasné pracovní neschopnosti nejste povinni vykonávat žádnou práci a zaměstnavatel vás k ní nemůže v žádném případě nutit. Pokud po vás zaměstnavatel chce, abyste se v době nemoci dál věnovali své práci z domova, je jen na vás, jestli na tento požadavek přistoupíte. Samozřejmě totiž máte právo po dobu nemocenské na práci zcela zapomenout.

Pokud byste na požadavek zaměstnavatele chtěli přistoupit, bylo by správnější, aby vám zaměstnavatel povolil pracovat z domova. V takovém případě vám za práci náleží standardní mzda, jako byste pracovali v kanceláři, a vůbec nebyli v režimu dočasné pracovní neschopnosti.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.4
hodnoceno: 8 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 3 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé (zobrazit více) z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024