Snížení výživného

Snížení platu, vysoká inflace, zvýšení nákladů…situace posledních měsíců jsou pro některé rodiče po stránce ekonomické složitá a může vést ke zhoršení schopnosti obstarat po finanční stránce všechny potřeby dítěte.  Základem by měla být vzájemná komunikace a snaha najít dohodu, vycházet si vstříc a pomáhat si navzájem. A to i v oblasti výživného.

Snížení výživného
3 minuty čtení

Kapitoly článku

Čím je dané rozhodování soudů

Nelze vyloučit, že rozumné a vlídné chování rodičů v průběhu této výjimečné situace mohou vzít i v úvahu opatrovnické soudy rozhodující ve věcech nezletilých. Stejně tak, by mohly soudy v budoucnu přihlédnout i ke snahám využít jednoho z rodičů nouzový stav, ku svému prospěchu.

Když dohoda není možná a finance ubývají? Co dělat pak? Vysoká inflace není v žádném případě důvodem pro změnu výše stanoveného výživného. Naopak i pro druhého rodiče se stává situace obtížnější a naopak u něj může vzniknout potřeba výživné navýšit. Ze zákona vyplývá, že pokud se změní poměry, může soud rozhodnout o změně výživného pro nezletilé dítě. Nemyslí se tím však změna poměrů krátkodobá, dočasná, nahodilá. U současné ekonomické situace se předpokládá, že nebude trvat věčně a opět se přiblíží původnímu stavu..

Situace je odlišná v případě, že došlo například k propuštění rodiče ze zaměstnání, nakažení rodiče nemocí, případně jinou vážnou nemocí, k trvalým následkům a v důsledku toho ke změně schopností a možností rodiče dosahovat původního výdělku, ze kterého bylo výživné stanoveno. Nebo k jiným objektivním důvodům, které mají za následek nemožnost dosahovat po delší časový horizont původních příjmů.

Obecně vycházejí soudy při stanovení výživného z následujících faktorů:

 • podíl času rodičů na osobní péči o dítě,
 • příjmy rodičů ze zaměstnání či podnikání,
 • zkoumání možností a schopností povinného (i oprávněného) rodiče,
 • majetkové poměry a životní standard,
 • další potomci rodičů a s nimi spojené vyživovací povinnosti,
 • odůvodněné potřeby dítěte,
 • příjmy a ekonomická situace nových partnerů rodičů, kteří sdílejí společnou domácnost,
 • způsob, jak se rodiče podílejí na dalších nákladech dítěte,
 • nutné výdaje rodičů spojených např. se zdravotní péčí, bydlením apod.,
 • věk dítěte.

Výživné (alimenty) pro děti

Zajistíme spravedlivé zvýšení nebo úpravu výživného podle aktuální situace a s ohledem na majetkové poměry vás a dalšího rodiče dítěte. Využijeme svých znalostí a zkušeností k přípravě návrhu, který bude mít nejvyšší šanci na úspěch. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

V takovém případě by se již mohlo jednat o změnu poměrů, které by odůvodnily snížení původně stanoveného výživného. Je však potřeba si uvědomit, že při stanovení výživného se nepřihlíží pouze k výdělku rodiče, ale celkově k jeho majetkovým poměrům, možnostem a jeho schopnostem. Pokud tedy rodič vlastní několik nemovitostí, nebo má jiný majetek větší hodnoty, úspory apod. samotná ztráta zaměstnání nejspíš nebude důvodem ke snížení výživného, neboť výživné může uspokojovat ze zbylého majetku. Stejně tak, by tomu bylo i za situace, kdy rodič přišel o zaměstnání, byl veden na úřadu práce, ale z vlastní vůle se rozhodl, že již pracovat nechce, práci se vyhýbal.

Tip: V závěru roku 2022 představilo ministerstvo spravedlnosti novou tabulku výživného pro děti. Neurčí nám sice pochopitelně částku, kterou u soudu s jistotou vymůžete, má ale za cíl pomoci získat rodičům představu o její orientační výši. V souvislosti s jejím zveřejněním se mírně poupravily některé principy výpočtu výživného. Blíže jsme se problematice věnovali v samostatném článku.

Co když dojde ke změně poměrů?

Pokud však u rodiče dojde objektivně k takové změně poměrů, že není schopen hradit původně stanovené výživné a nedohodne se s druhým rodičem, má možnost podat k soudu návrh na snížení výživného, neboť pokud výživné není hrazeno po zákonem stanovenou dobu může se jednat i o trestně právní jednání, nebo může být majetek rodiče postižen exekucí. Předběžná opatření na snížení výživného, příliš úspěšná nebývají. Rodič tak musí předpokládat, že řízení o výživném bude probíhat delší dobu, tedy nikoliv v řádu dnů.

Pokud soud rozhodne o snížení výživného zpětně u nezletilého dítěte, tak spotřebované výživné se nevrací. Pokud je tedy podán na snížení výživného v květnu a soud rozhodne pravomocně o snížení výživného až listopadu, s tím že výživné se snižuje od května, rodič nemá nárok požadovat vrácení zaplaceného výživného.

Přemýšlíte, na jaké alimenty má vaše dítě nárok? Kalkulačky na webu nám mohou poskytnout vodítko, ale je třeba vědět, co dalšího hraje při stanovování výživného roli a jak je můžete vypočítat. Sepsali jsme pro vás přehled, díky kterému se v situaci snadno zorientujete. Najdete jej v samostatném článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Výživné (alimenty) pro děti

Zajistíme spravedlivé zvýšení nebo úpravu výživného podle aktuální situace a s ohledem na majetkové poměry vás a dalšího rodiče dítěte. Využijeme svých znalostí a zkušeností k přípravě návrhu, který bude mít nejvyšší šanci na úspěch. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

Mgr. Lucie Petránková

Lucie rozumí advokátnímu řemeslu jako málokdo. Umí prosadit zájmy svých klientů v soudní síni i mimo ni. Má za sebou již stovky vyhraných sporů. V našem týmu je specialistkou na rodinné a občanské právo. Klienti oceňují její lidský, profesionální a při tom velmi rozhodný přístup.

Vzdělání
 • Postgraduální studium Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor: medicínské právo,
 • Universita Pantheon d ´Assas Paris II,
 • Právo na Univerzitě Karlově v Praze, Právnická fakulta

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 6 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 9 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Theresa Cisler

před 9 měsíců

Po hodně dlouhém boji je dobojováno… Díky kanceláří dostupný advokát, Marek, Lucie a druhá Lucie sdělujeme, že jsou to nejlepší právníci jaké jsme mohli oslovit. Bojovali do roztrhání, jezdili po celé republice… Tomu říkám advokáti!!!!!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024