Snížení výživného | Dostupný advokát

Snížení výživného

Nouzový stav, snížení platu, omezení nařízená vládou, situace posledních několik týdnů jsou pro některé rodiče složitá, a to nejen z důvodu péče o nezletilé děti obav o zdraví své a svých blízkých, dlouhodobější izolace od dětí, rodiny, ale i po stránce ekonomické. Základem by v této nelehké době měla být vzájemná komunikace a snaha najít dohodu, vycházet si vstříc a pomáhat si navzájem. A to i v oblasti výživného.
Snížení výživného
3 minut čtení
18. 5. 2020

Nelze vyloučit, že rozumné a vlídné chování rodičů v průběhu této výjimečné situace mohou vzít i v úvahu opatrovnické soudy rozhodující ve věcech nezletilých. Stejně tak, by mohly soudy v budoucnu přihlédnout i ke snahám využít jednoho z rodičů nouzový stav, ku svému prospěchu.

Když dohoda není možná a finance ubývají? Co dělat pak? Vyhlášený nouzový stav není sám o sobě důvodem pro změnu výše stanoveného výživného. Ze zákona vyplývá, že pokud se změní poměry, může soud rozhodnout o změně výživného pro nezletilé dítě. Nemyslí se tím však změna poměrů krátkodobá, dočasná, nahodilá. U současné situace se předpokládá, že brzy dojde k uvolnění restrikcí, což se již pomalu děje a život se vrátí do doby před vyhlášením nouzového stavu.

Situace je odlišná v případě, že došlo například k propuštění rodiče ze zaměstnání, nakažení rodiče nemocí, případně jinou vážnou nemocí, k trvalým následkům a v důsledku toho ke změně schopností a možností rodiče dosahovat původního výdělku, ze kterého bylo výživné stanoveno. Nebo k jiným objektivním důvodům, které mají za následek nemožnost dosahovat po delší časový horizont původních příjmů.

Právní pomoc pro postižené COVID-19

Dostali jste se do těžkostí v důsledku současné krize vyvolané pandemií koronaviru — COVID-19? Pokusíme se vám pomoci s právním problémem. Váš případ posoudí advokát bez nároku na honorář a navrhne jeho řešení nebo kroky k odvrácení škody.

V takovém případě by se již mohlo jednat o změnu poměrů, které by odůvodnily snížení původně stanoveného výživného. Je však potřeba si uvědomit, že při stanovení výživného se nepřihlíží pouze k výdělku rodiče, ale celkově k jeho majetkovým poměrům, možnostem a jeho schopnostem. Pokud tedy rodič vlastní několik nemovitostí, nebo má jiný majetek větší hodnoty, úspory apod. samotná ztráta zaměstnání nejspíš nebude důvodem ke snížení výživného, neboť výživné může uspokojovat ze zbylého majetku. Stejně tak, by tomu bylo i za situace, kdy rodič přišel o zaměstnání, byl veden na úřadu práce, ale z vlastní vůle se rozhodl, že již pracovat nechce, práci se vyhýbal.

Pokud však u rodiče dojde objektivně k takové změně poměrů, že není schopen hradit původně stanovené výživné a nedohodne se s druhým rodičem, má možnost podat k soudu návrh na snížení výživného, neboť pokud výživné není hrazeno po zákonem stanovenou dobu může se jednat i o trestně právní jednání, nebo může být majetek rodiče postižen exekucí. Předběžná opatření na snížení výživného, příliš úspěšná nebývají. Rodič tak musí předpokládat, že řízení o výživném bude probíhat delší dobu, tedy nikoliv v řádu dnů.

Pokud soud rozhodne o snížení výživného zpětně u nezletilého dítěte, tak spotřebované výživné se nevrací. Pokud je tedy podán návrh na snížení výživného v květnu a soud rozhodne pravomocně o snížení výživného až listopadu, s tím že výživné se snižuje od května, rodič nemá nárok požadovat vrácení výživného.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právní pomoc pro postižené COVID-19

Dostali jste se do těžkostí v důsledku současné krize vyvolané pandemií koronaviru — COVID-19? Pokusíme se vám pomoci s právním problémem. Váš případ posoudí advokát bez nároku na honorář a navrhne jeho řešení nebo kroky k odvrácení škody.

od 490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Epidemie koronaviru COVID-19, vše, co je potřeba vědět o právních důsledcích

Epidemie koronaviru – kompletní přehled právních důsledků

Virová epidemie s sebou přinesla zásadní omezení cestování, podnikání i běžného života vůbec. Opatření státu ale přinášejí celou řadu právních problémů. Sledujeme pro Vás vývoj současné situace a průběžně aktualizujeme...

8. 3. 2020
Ondřej Preuss
Dostupný advokát má nový web i služby

Dostupný advokát má nový web i služby

Dostupný advokát má nový web i nabídku služeb. Jak a proč jsme službu postupně měnili? Chceme zde představit největší inovace pro naše klienty, které nový web přinesl.

20. 11. 2019
Ondřej Preuss
Detail na dva muže držící se za ruce

Registrované partnerství

Registrovaná partnerství se u nás mohou uzavírat už skoro 13 let. Pojďme se podívat na to, co vlastně registrované partnerství obnáší a kdo a jak ho může uzavírat....

24. 4. 2019
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019