Nový výpočet výživného v roce 2023

V závěru roku 2022 představilo ministerstvo spravedlnosti novou tabulku výživného pro děti. Neurčí nám sice pochopitelně částku, kterou u soudu s jistotou vymůžete, má ale za cíl pomoci získat rodičům představu o její orientační výši. V souvislosti s jejím zveřejněním se mírně poupravily některé principy výpočtu výživného.

Mladá maminka u nákupního centra, stanovení výše alimentů
6 minut čtení

Kapitoly článku

Principy nové právní úpravy

Dosavadní doporučující tabulka k výpočtu výživného pro dítě již neodpovídala aktuální soudní praxi, kdy nezohledňovala podstatné aspekty. Došlo tedy k vypracování tabulky nové. Tabulka má však stále pouze doporučující charakter a při stanovení výživného je potřeba přihlížet i k dalším hlediskům, které do ní nešly promítnout.

Bylo zrušeno rozdělení původních věkových kategorií a nově byly zvoleny životní etapy dítěte, tedy předškolní zařízení, 1. stupeň či 2. stupeň školy. Dále se zohledňuje celkový počet vyživovacích povinnosti, tedy kolik dětí rodič vyživuje a rozsah péče o ně. Nově se pak v tabulkách objevuje tzv. spodní hranice, tedy kolik má povinnému (platícímu) rodiči zůstat. V závislosti na počtu vyživovaných dětí a jejich věku lze v rámci výživného dosáhnout přibližně až na 20 procent čistého přijmu rodiče.

Žádné tabulky však nemohou zachytit veškeré aspekty života a jeho odlišnosti. Základem zůstává jednak, jaké jsou majetkové poměry obou rodičů a jejich schopnosti a možnosti a samozřejmě také (specifické) potřeby dítěte.

Tip: Přemýšlíte, na jaké alimenty má vaše dítě nárok? Je třeba vědět, co vše hraje při stanovování výživného roli a jak je můžete vypočítat. Sepsali jsme pro vás přehled, díky kterému se v situaci snadno zorientujete.

Neplatí, že pokud rodič dosahuje velmi nízkého příjmu, i když by mohl dosahovat příjmu vyššího, bude mu automaticky vyměřeno výživné z onoho velmi nízkého příjmu. V případě nezletilých dětí totiž soud může vycházet z tzv. potenciality rodiče.

Výživné tak stále není pouhá matematická operace, ale je potřeba detailně zjišťovat majetkové poměry rodičů, nikoliv pouze jejich příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Pokud to pro představu dovedeme do extrému: pokud by rodič vlastnil například několik nemovitostí, několik automobilů a cennosti v řádech několika desítek milionů korun a současně byl zaměstnán u kamaráda a pobíral zde čistou mzdu ve výši 20 000 korun, nemusí se druhý rodič obávat, že by měl nárok na výživné jen ve výši 2 – 4 tisíce korun. Reálné výživné bude patrně výrazně vyšší.

Získejte pro své dítě to, na co má právo

Tvrdí druhý rodič, že nemá peníze a nabízí vám minimální výživné, nebo se své vyživovací povinnosti zcela vyhýbá? Můžete to nechat na nás. Pomůžeme vám zajistit nejvyšší možné výživné, abyste nemuseli živořit.

Stanovení konkrétního procenta výživného

Novinkou v tabulce je stanovení konkrétní procentuální výše výživného, namísto dřívějšího “od-do”, tedy například od 15 do 19 % příjmu. Nyní má tabulka jednu doporučenou výši procenta z čisté mzdy rodiče.

Rozdělení do čtyř životních etap

Novým krokem je zařazení dítěte do jedné ze čtyř životních etap, které tabulka vymezuje. Jsou jimi předškolní věk, první a druhý stupeň základní školy a střední škola a další studium. Platí přitom, že čím starší dítě je, tím, vyšší procentuální částka mu náleží.

Zohlednění dalších vyživovacích povinností

Soudy při stanovení výživného vždy přihlížejí k dalším vyživovacím povinnostem rodiče. Až doposud ale neměly v tabulce konkrétní vodítko. Nyní se procenta s každým dalším dítětem (tedy další vyživovací povinností) snižují. Například výživné na dítě v předškolním věku by mělo dosahovat cca 14 % čisté mzdy, pokud ale má rodič dvě děti, pak se částka snižuje na 12 %.

Využití pro standardní případy

Ministerstvo spravedlnosti v komentáři týkajícím se nové tabulky zdůraznilo, že nepokrývá žádné mimořádnosti. Pokud se rodina potýká s nějakou nestandardní situaci, je třeba nebrat hodnoty v tabulce dogmaticky, ale pružně je přizpůsobit. Můžeme si představit na jedné straně třeba závažnou nemoc vyživovaného dítěte, která jednak vyžaduje vyšší náklady a jednak sníženou možnost výdělku pečujícího rodiče. Na druhou stranu může být u pečujícího rodiče zohledněna přítomnost nového, solventního přítele či přítelkyně, která zvyšuje životní standard rodiny. V současné době jsou také velmi aktuální náklady na bydlení a energie, které se mohou v jednotlivých rodinách lišit v krajních případech až o desítky tisíc korun. Jednotlivé okolnosti, které mohou konečnou výši výpočtu alimentů ovlivnit, lze nalézt v Manuálu pro práci s doporučenou tabulkou k určování výživného dětí, který ministerstvo spravedlnosti připravilo.

Zohlednění počtu dní, kdy je o dítě pečováno

Výše výživného souvisí také s tím, kolik dní o dítě druhý rodič pečuje. Pokud se jedná například o 25 dní v měsíci, bude výživné výrazně vyšší, než pokud jde o střídavou péči dělenou napůl. Někteří rodiče se mylně domnívají, že ve druhém zmíněném případě nelze výživné přiznat, vše záleží ale na příjmech rodičů a způsobu hrazení nákladů na dítě. Pokud by jeden z rodičů měl čistou mzdu ve výši 40 000 Kč a druhý ve výši 240 000 Kč, pak se vychází primárně z toho, že má být zajištěna obdobná životní úroveň u obou rodičů, a tedy rodiči s nižším příjmem výživné náleží.

V naší praxi jsme se naopak setkali se situací, kdy sice rodiče v režimu střídavé péče brali oba přibližně sedmdesát tisíc korun čistého a v rámci péče se střídali u dítěte ve společném bytě (stěhovali se tedy vždy oni a nikoliv dítě, které mělo stabilní domov). Dohoda byla taková, že matka zajišťovala většinu nákladů na chod domácnosti, nákup oblečení pro dítě a pomůcek do školy. V takovém případě jí také náleželo jisté výživné také i při obdobném příjmu a úrovně péče o dítě.

Kontrolní částka, která zůstává rodiči

Tabulka obsahuje i speciální řádek, který myslí na platícího rodiče. Tomu ponechává tzv. kontrolní částku, tedy určitý finanční obnos, který by mu měl po zaplacení výživného zbýt. Je třeba srovnat částku, která vzniká součtem vyživovacích povinností s částkou stanovenou jako kontrolní. Platit potom bude ta ta částka, která bude pro platícího příznivější. Pokud by tedy předběžně stanovené výživné převyšovalo kontrolní částku, pak by se mělo zvážit jeho snížení. Taková situace může typicky nastat u většího počtu vyživovacích povinností.

tabulka výživného

Tip: Řadu dalších otázek týkajících se výživného jsme detailně zodpověděli v článku Alimenty a nejčastější otázky kolem nich.

Nyní mají soudci i rodiče nyní k dispozici krásnou pomůcku pro to, aby zjistili orientační částku výživného. Platí ale stále, že náš právní systém ale není založený na tzv. objektivizaci výživného, ale alimenty jsou vždy stanovovány po individuálním posouzením případu. V zásadě stále platí, že by výživné mělo zajistit či aspoň přiblížit po finanční stránce obdobnou situaci, jaká by byla za trvání funkční rodiny.

Na příkladu si můžeme uvést dvě tabulkově shodné situace, ale v reálném životě diametrálně odlišné.

Otec čtrnáctiletého Samuela vydělává padesát tisíc čistého. Vídá se s ním každou neděli v týdnu. Sam u něj ovšem nemá dětský pokoj, žádné vybavení ani oblečení. Vše obstarává Samova matka, která ale nyní ne vlastní vinou přišla o práci. Samuel je vážně nemocný a jeho matka musí značnou část svého času věnovat péči o něj, návštěvou lékařů, nemocnic a rehabilitací.

Otec čtrnáctileté Emmičky má rovněž měsíční příjem padesát tisíc čistého. Péče je rozdělena přibližně tak, že zhruba ⅔ času s Emmou tráví maminka a třetinu táta. Matka je právnička a má výdělek vyšší než otec. Navíc nyní žije i s novým přítelem, který je lékař a na chod své nově vzniklé rodiny přispívá přiměřenou částkou. Otec Emmičky jí vozí za město na kurzy jízdy na koni, které jí i hradí. Emma má u něj své zázemí, včetně počítače a oblečení.

I bez právního vzdělání a detailní znalosti zákonů a judikátů je na první pohled zřejmé, že výživné v obou případech bude stanoveno v jiné výši, ačkoliv jednoduché internetové tabulky by posoudily tyto případy shodně.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Výživné (alimenty) pro děti

Zajistíme spravedlivé zvýšení nebo úpravu výživného podle aktuální situace a s ohledem na majetkové poměry vás a dalšího rodiče dítěte. Využijeme svých znalostí a zkušeností k přípravě návrhu, který bude mít nejvyšší šanci na úspěch. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

Mgr. Lucie Petránková

Lucie rozumí advokátnímu řemeslu jako málokdo. Umí prosadit zájmy svých klientů v soudní síni i mimo ni. Má za sebou již stovky vyhraných sporů. V našem týmu je specialistkou na rodinné a občanské právo. Klienti oceňují její lidský, profesionální a při tom velmi rozhodný přístup.

Vzdělání
  • Postgraduální studium Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor: medicínské právo,
  • Universita Pantheon d ´Assas Paris II,
  • Právo na Univerzitě Karlově v Praze, Právnická fakulta

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 4 měsíce

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 7 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Michal D.

před 4 měsíce

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024