avatar-01@2x
Chci propustit zaměstnance
Máme 2 varianty řešení vašeho problému
Zobrazit

Podpora v nezaměstnanosti – na co máte nárok?

Ztráta zaměstnání představuje pro náš život obrovskou zátěž psychickou, ale také materiální a finanční. Jak postupovat, aby člověk dopady nezaměstnanosti co nejvíce snížil, na co vše má v takové situaci nárok a s jakou výší podpory počítat v roce 2023?

Žena v hale domu čte dokument o podpoře v nezaměstnanosti
6 minut čtení

Kapitoly článku

Zaregistrujte se na úřadu práce

S registrací na úřadu práce neotálejte, a to hned z několika důvodů. Budete mít (oprávněný) pocit, že něco děláte a nenecháváte věci jen tak plynout, zvyšujete od prvního dne šance na nalezení nového zaměstnání a hlavně: nezůstanete zcela bez prostředků.

Na úřad práce zamiřte v místě svého bydliště, a to nejlépe do tří dnů od ukončení svého posledního zaměstnání. Jednak budete v databázi práce evidováni už od prvního dne nezaměstnanosti a hlavně za vás stát bude hradit zdravotní pojištění.

Možná máte z bývalého zaměstnání nárok na odstupné a říkáte si, že je návštěva úřadu práce tím pádem zbytečná, když nějaké prostředky máte. Nenechte se ale zmýlit. Je pravdou, že po dobu, po kterou je vypláceno odstupné, žádnou podporu nezískáte, ale po tuto dobu vám stát alespoň opět hradí zdravotní pojištění.

Dostali jste v práci neoprávněně výpověď, nebo jste měli mít nárok na odstupné a nezískali je?

Pomůžeme vám bránit se proti bývalému zaměstnavateli. Zajistíme, že v případě výpovědi obdržíte vše, na co máte nárok.

Chci se poradit

Tip: Na úřad práce můžete zamířit i tehdy, pokud jste pracovali na IČO v rámci švarcsystému a spolupráci “zaměstnavatel” ukončil, případně vám vaše podnikání jako živnostníkovi nevyšlo a ukončili jste ho. I vám bude příslušet nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte ale pochopitelně svou živnost ukončit, či alespoň pozastavit. Jinak podporu v nezaměstnanosti nezískáte.

Kdo má nárok na podporu?

Nárok na podporu má pouze uchazeč o zaměstnání. Tím se stanete, pokud osobně požádáte o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku úřadu práce, v jehož správním obvodu máte bydliště, a splňujete podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Především tedy nejste aktuálně v žádném pracovněprávním vztahu. Jakýkoliv přivýdělek je totiž zásadní překážkou pro pobírání podpory. Jedinou výjimkou je práce nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah, případně obchodní vedení bytového družstva.

Může ovšem nastat situace, kdy sice jste evidováni jako uchazeč o zaměstnání, ale z nějakého důvodu nárok na podporu v nezaměstnanosti nezískáte z důvodů níže uvedených (případně jej třeba při dlouhodobé nezaměstnanosti ztratíte). V takovém případě můžete být zaměstnáni v takzvaném nekolidujícím zaměstnání. Je to takové zaměstnání, nebo i brigáda na základě dohody o provedení práce, nebo dohody o pracovní činnosti, kdy mzda nepřesáhne polovinu minimální mzdy (ta činí pro rok 2023: 17 300 korun).

Tip. Hledáte flexibilní krátkodobou práci a přemýšlíte jaká právní forma je pro ni vhodná? Snadnou cestou, jak takovou krátkodobou práci zprostředkovat, je uzavřít některou ze dvou typů pracovněprávních dohod. Tedy například dohodu o provedení práce. Co si při uzavírání ohlídat a v čem jsou její výhody? Na to jsme se zaměřili v našem článku.

Podmínky nároku na dávku

Pro to, abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte splnit několik podmínek:

 1. Během posledních dvou let jste měli zaplacené důchodové pojištění alespoň za 12 měsíců. Potřebnou dobu pojištění ovšem nezískáte pouze v pracovněprávním vztahu, ale například také péčí o dítě do čtyř let, pobíráním invalidního důchodu třetího stupně, veřejnou službou více než 20 hodin týdně, péčí o osoby s různým stupněm závislosti, či dlouhodobou dobrovolnickou službou.
 2. Vyplnili jste „Žádost o zprostředkování zaměstnání“ a požádali o poskytnutí podpory na krajské pobočce úřadu práce.
 3. Ke dni přiznání podpory nejste poživatelem starobního důchodu ani nejste aktuálně v žádném pracovněprávním vztahu.
 4. Jste občanem s trvalým pobytem na území České republiky.

Žádost lze podat buď osobně na podatelně úřadu práce, poštou (doporučeným dopisem), anebo elektronicky – prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s ověřeným podpisem.

Výše podpory

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče získaného v posledním zaměstnání a přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Procentní sazba činí:

 • první 2 měsíce 65 %
 • další 2 měsíce 50 %
 • zbývající podpůrčí doba (liší se podle věku a může činit až 7 měsíců) 45 % což je minimální možná sazba.

Důležitý vliv však má i způsob ukončení pracovního poměru, ukončil-li uchazeč poslední zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí sazba podpory pouze 45 % po celou podpůrčí dobu. Vážným důvodem je například osobní péče o dítě ve věku do čtyř let, péče o jinou závislou osobu, nebo docházka dítěte do školy či školky. Vedle toho také okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem (například protože zaměstnavatel nevyplácí mzdu).

Tip: Jak bylo výše uvedeno, pokud jste doposud působili jako OSVČ, můžete mít rovněž nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doba i procentní sazba pro výpočet zůstává stejná jako u bývalých zaměstnanců, pouze se částka počítá z tzv. vyměřovacího základu. Záleží přitom na výši odváděných záloh na důchodové pojištění. Pokud byste vykonávali OSVČ hlavní činnost a platili jen minimální zálohy na důchodové pojištění, odpovídal by váš měsíční vyměřovací základ (v roce 2023) částce 10 081 Kč.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Jak jsme již uvedli, výše podpory v nezaměstnanosti se sice odvíjí od vašeho dosavadního výdělku, ale současně je stanovena horní hranice. Ta se odvíjí od hranice životního minima.

Maximální výše měsíční podpory v nezaměstnanosti představuje 58 % z průměrné mzdy stanovené MPSV. V roce 2022 tedy činila maximální podpora v nezaměstnanosti 21 488 korun.

Výjimky z nároku na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu nemá uchazeč o zaměstnání:

 • se kterým byl v době posledních šesti měsících před zařazením do evidence skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Pokud k tato situace nastane, doporučujeme se pokusit domluvit se se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru písemnou dohodou, kdy nárok na podporu vznikne, i když získáte jen nejnižší sazbu.
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek, který je vyšší než podpora (např. voják z povolání, policista, hasič atd…).
 • který ke dni, kdy mu má být podpora přiznána, vykonává nekolidující zaměstnání. Musí ho tedy ukončit, pokud chce podporu pobírat. Jak je výše uveden, žádný přivýdělek možný není.

Podpůrčí doba

Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti se označuje jako tzv. podpůrčí doba. Je závislá na věku ke dni podání žádosti a činí u uchazeče o zaměstnání

 • do 50 let → 5 měsíců
 • nad 50—55 let → 8 měsíců
 • nad 55 let → 11 měsíců

Důvodem pro zvýhodnění starších uchazečů je fakt, že hledání práce pro ně může být mnohem těžší.

Nárok na podporu zaniká uplynutím podpůrčí doby (člověk může být ale nadále veden v evidenci uchazečů, to se vzájemně nevylučuje), ukončením vedení v evidenci, nebo vyřazením z evidence, například pokud se bezdůvodně nedostaví na domluvenou schůzku na úřad práce, nebo bez vážného důvodu nenastoupí na vhodnou pracovní pozici, která je mu nabídnuta.

Nepodaří-li se vám v rámci podpůrčí doby získat práci, můžete být i nadále vedeni v evidenci uchazečů, mít hrazeno zdravotní pojištění a patrně můžete získat některou ze sociálních dávek. Těmi jsou například příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či mimořádná okamžitá pomoc.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Chci propustit zaměstnance

Pomůžeme vám rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem tak, aby výpověď byla platná, nezpochybnitelná a vše proběhlo bez hrozby pokut či dalších rizik pro vaši firmu. Pomoc poskytujeme rychle, za předem danou cenu a v celé ČR. Zaplatit můžete po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 2 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění (zobrazit více) mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

MgA. Tomáš Klein, Zlín

před 2 roky

Nechal jsem si tu několikrát zkontrolovat smlouvu od dodavatele a sepsali mi rovněž smlouvu o dílo. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem chodit, vše se vyřídí online, značka ideál.

Zuzana Marková, Praha

před 2 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023