Společné jmění manželů – co to znamená

Většina manželských párů má tzv. společné jmění manželů, sdílí spolu majetek i dluhy. Ne každý má ale jasno v tom, co vše do SJM patří.
Manželé v objetí koukají na svůj dům

Bude do SJM patřit byt, který si váš manžel koupil ještě před svatbou? A co dědictví po tetičce manželky, bude zahrnuto do společného jmění? Nebo půjčka, kterou si manžel vyřídil a vám o tom nic neřekl? Odpovědi na všechny tyto otázky najdete v dnešním blogu.

Jak vzniká společné jmění manželů

SJM, neboli společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona okamžikem uzavření manželství. Jestliže si tedy hned po svatbě koupíte auto, budete mít toto auto v SJM. Stejně tak první výplata, která vám po sňatku přijde na účet, bude už ve společném jmění. Výjimkou je to, pokud ještě před svatbou uzavřete předmanželskou smlouvu, ve které se domluvíte na tom, že společné jmění po svatbě mít nebudete. Zvolíte si tedy jiný, než zákonný režim a po svatbě tak můžete mít dál majetek i dluhy oddělené. Stejně tak i v průběhu manželství se můžete domluvit na tom, že chcete SJM zúžit, nebo úplně zrušit a vypořádat. Nejčastěji ke zrušení společného jmění ale dochází při rozvodu manželství, anebo ve chvíli kdy jeden z manželů zemře. Pokud jste manželé a neuzavřeli jste zvláštní smlouvu, kterou byste SJM zrušili, ani vám ho nezrušil soud, pak máte společné jmění manželů.

Jaký majetek do SJM patří a jaký ne?

Občanský zákoník říká, že to co manželům náleží a má majetkovou hodnotu, je součástí jejich společného jmění. Patří sem majetek i dluhy. Pokud jde o majetek, tak tam spadá vše, co získal jeden nebo oba manželé za trvání manželství s určitými výjimkami. Do společného jmění tak třeba patří mzda obou manželů, a to od chvíle, kdy jim dojde na účet, nebo je fyzicky vyplacena. Do SJM naopak nepatří věci, které:

Ø slouží osobní potřebě jednoho z manželů (např. oblečení a hygienické potřeby),

Ø některý z manželů nabyl darem, nebo zdědil (pokud ovšem dar, nebo dědictví není výslovně určeno oběma manželům do SJM),

Ø nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (například bolestné vyplacené po autonehodě),

Ø nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví (například manžel prodá motorku, kterou měl ve svém výlučném vlastnictví a za peníze si pořídí novou – i ta nová bude ve výlučném vlastnictví),

Ø nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Do společného jmění patří také zisky z výlučného majetku. Pokud tedy má váš protějšek ve výlučném vlastnictví byt (např. proto, že jej vlastnil již před svatbou, nebo ho po svatbě třeba zdědil), zisk z pronájmu tohoto bytu už je společným majetkem. V určitých případech může být ve společném jmění i podíl v obchodní společnosti.

Rozvod manželství

Provedeme vás celým rozvodovým procesem od podání žádosti o rozvod po jeho schválení soudem. Zajistíme nejlepší možný výsledek pro vás, dítě i vaše majetkové poměry. Postupujeme rychle, zkušeně a diskrétně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Pozor na dluhy!

Společné jmění nezahrnuje jen majetek, ale také dluhy. Pokud si tedy s manželkou vezmete společně půjčku, nebo hypotéku, bude i tento závazek ve společném jmění. Společný dluh ale vznikne i ve chvíli, kdy se zaváže jen jeden z manželů, a to pokud půjde o obstarávání běžných nákupů pro rodinu. Ve chvíli kdy tedy půjde manželka na běžný nákup potravin, bude to v režimu SJM, ale pokud by si bez souhlasu manžela vzala velkou půjčku na nové auto, bude takový závazek jen jejím výhradním dluhem (a musí ho splatit z vlastních prostředků).

Kdy společné jmění zaniká a jak se vypořádá?

Pokud se rozvádíte, společné jmění vám zanikne automaticky. Ode dne rozvodu už máte každý vydělané peníze pouze ve svém výlučném vlastnictví. To, co jste ale vydělali a pořídili si během manželství, je pořád ve společném jmění manželů a musí se teprve vypořádat. Vypořádání můžete provést dohodou, nebo o to požádat soud. Ideální je sepsat si dohodu ještě před podáním žádosti o rozvod.

Společné jmění také zanikne v okamžiku, kdy jeden z manželů zemře. I v tomto případě se musí provést vypořádání. To provede notář v rámci dědického řízení. Nejprve tedy rozdělí společný majetek a dluhy manželů a pak rozhodne, co spadá do dědictví. V rámci dědického řízení se musí zohlednit případné pokyny zemřelého, nebo dohody manželů, co měli ohledně majetku.

Když nechceme sdílet (všechen) majetek a závazky

Ti manželé, kteří se nechtějí podřídit popsaným pravidlům, si mohou své majetkové záležitosti upravit jinak. Společné jmění manželů tak u nich ani nemusí vzniknout (když uzavřou předmanželskou smlouvu), nebo vznikne, ale je třeba užší a určitý majetek tam nespadá. Variantou je i to, že si manželé SJM rozšíří a vloží tam třeba nemovitost, kterou jeden z nich zdědil.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Rozvod manželství

Provedeme vás celým rozvodovým procesem od podání žádosti o rozvod po jeho schválení soudem. Zajistíme nejlepší možný výsledek pro vás, dítě i vaše majetkové poměry. Postupujeme rychle, zkušeně a diskrétně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

od 5900 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

hodnocení 2.7/5, celkem 8 hodnocení

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Mohlo by vás také zajímat

Smutná žena, v pozadí sedí muž s hlavou v dlaních

Když dojde na rozvod - sporný nebo nesporný?

Ačkoliv si všichni manželé na počátku síbí věčnou lásku, může se stát, že se jejich cesty rozdělí a přijde na téma dne rozvod - ten může být tzv. nesporný nebo...

19. 3. 2019
Ondřej Preuss
Rodiče leží na podlaze s dítětem a dívají se na něj

Náhradní rodinná péče

V dnešním článku se podíváme na to, jaké jsou formy náhradní rodinné péče, jaké podmínky je potřeba splnit, abyste se mohli stát pěstouny či adoptivními rodiči, a které dítě lze...

29. 7. 2019
Ondřej Preuss
Otec se od auta dívá jak se syn vítá před domem se svoji matkou

Co obnáší střídavá péče?

Pokud se rozcházíte či rozvádíte a máte malé děti, nutně řešíte také otázky ohledně toho, kdo se bude o děti dále starat, s kým a kde budou děti dále žít....

2. 7. 2019
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019