Ukončení smlouvy o dílo | Dostupný advokát

Jak ukončit smlouvu o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje pro zákazníka například postavit dům či opravit auto. Ačkoliv platí, že smlouvy se mají dodržovat, může nastat situace, kdy jedna, či obě strany budou chtít smlouvu předčasně ukončit. Jak v takovém případě postupovat?
Obrázek k článku Jak ukončit smlouvu o dílo
3 minut čtení
Ondřej Preuss
24. 1. 2018

Dohoda smluvních stran

Bude-li smlouva o dílo řádně oběma stranami plněna, pak zákon jednostranné ukončení smlouvy o dílo neumožňuje. Smluvní strany se však mohou vždy na předčasném ukončení smlouvy dohodnout. Dohoda by měla být uzavřena v písemné podobě, aby se předešlo jakýmkoli budoucím dohadům či nejasnostem. Měl by v ní být uveden termín ukončení smlouvy a je také vhodné upravit vypořádání již provedených činností.

Odstoupení od smlouvy o dílo

Smlouva o dílo ve většině případů nebude umožňovat výpověď, nicméně je možné ji jednostranně ukončit odstoupením. V případě, že jedna ze smluvních stran poruší sjednané povinnosti, lze přistoupit při splnění zákonných podmínek k odstoupení od smlouvy. Podmínky, za jakých je to možné, by měla upravovat smlouva samotná. Mělo by v ní být uvedeno, jaké porušení smlouvy může vést k tomu, aby od ní jedna ze stran odstoupila. Pokud takové podmínky obsahovat nebude, je třeba posuzovat splnění důvodů, které předpokládá nový občanský zákoník.

Takovým důvodem je především takzvané podstatné porušení smlouvy, kterým mohou být například neuhrazené faktury či nesplnění ujednaných termínů splatnosti. Pokud byl termín úhrady sjednán ve smlouvě, je nutné jej dodržet i bez vystavené faktury. Zákazník bude moci z důvodu porušení smlouvy odstoupit například při nedržení termínu dokončení díla, který byl ve smlouvě sjednán. Odstoupit od smlouvy je však nutné bez zbytečného prodlení. Pokud byste otáleli, nemusí to být již oprávněné.

Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je například neposkytnutí nezbytné součinnosti zákazníka. Naopak zákazník bude moci od smlouvy odstoupit, pokud bude dílo vykazovat zásadní vady. V každém konkrétním případě je třeba vždy oprávněnost takového kroku náležitě posoudit. Z tohoto důvodu nedoporučujeme využívat jakýkoliv vzor odstoupení od smlouvy, který je možné nalézt ke stažení na internetu, neboť nemusí odpovídat vašemu případu a odstoupení by mohlo být neplatné.

Smlouva o dílo

Sepíšeme pro vás smlouvu o dílo nebo zkontrolujeme tu stávající. Můžete si tak být jisti, že doručení díla bude po právní stránce v pořádku a bez nejasností. Záležitost vyřešíme rychle, ať už jste z jakéhokoli koutu ČR. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Neplatná smlouva o dílo

Pokud nebude smlouva o dílo splňovat náležitosti požadované zákonem, mohla by být shledána neplatnou. Ve většině případů však bude nutné, aby se smluvní strana neplatnosti dovolala. Pokud by totiž žádná ze stran nic nenamítla, bude se na smlouvu nahlížet jako na platnou a bude nutné se jí řídit.

Budete-li chtít smlouvu ukončit pro její neplatnosti, je třeba neplatnost druhé straně namítnout. Pokud by však druhá strana nesouhlasila, musel by platnost smlouvy s konečnou platností posoudit soud. Promlčecí doba k uplatnění případné námitky neplatnosti smlouvy činí tři roky od jejího uzavření. Poté by se již nebylo možné neplatnosti s úspěchem domáhat.

Budete-li chtít smlouvu o dílo předčasně ukončit, váš případ posoudíme v rámci právní konzultace. Jedině tak budete mít jistotu, že dojde ke správnému ukončení smlouvy.

Pokud chcete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu o dílo podle nového občanského zákoníku (NOZ), seznamte se s naší nabídkou.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Smlouva o dílo

Sepíšeme pro vás smlouvu o dílo nebo zkontrolujeme tu stávající. Můžete si tak být jisti, že doručení díla bude po právní stránce v pořádku a bez nejasností. Záležitost vyřešíme rychle, ať už jste z jakéhokoli koutu ČR. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 4400 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Smlouva o spolupráci - o čem je a proč je dobré se jí vůbec zabývat…

Počet živnostníků a freelancerů neustále narůstá. Schopnost spolupracovat s více klienty je ekonomickou nutností těchto často drobných podnikatelů — živnostníků (OSVČ)....

12. 1. 2018
Ondřej Preuss

Příběh klienta Jana Vrátného

Jan Vrátný podniká 20 let v oboru střech, dřevostaveb a sádrokartonů (http://www.vratnycap.cz/). Před časem se na nás obrátil s problémem ve smlouvě o dílo. Obratem jsme smlouvu upravili a doplnili...

25. 1. 2017
Ondřej Preuss

Na co nezapomenout ve smlouvě o dílo

Opravujete byt či si necháváte vytvořit webové stránky? Nebo jste naopak ten, kdo pro zákazníka dům staví nebo mu třeba opravuje auto? Pak v těchto případech budete uzavírat smlouvu o...

17. 1. 2018
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019