Jak ukončit smlouvu o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje pro zákazníka například postavit dům či opravit auto. Ačkoliv platí, že smlouvy se mají dodržovat, může nastat situace, kdy jedna, či obě strany budou chtít smlouvu předčasně ukončit. Jak v takovém případě postupovat?

Úskalí práce na černo
3 minuty čtení

Kapitoly článku

Dohoda smluvních stran

Bude-li smlouva o dílo řádně oběma stranami plněna, pak zákon jednostranné ukončení smlouvy o dílo neumožňuje. Smluvní strany se však mohou vždy na předčasném ukončení smlouvy dohodnout. Dohoda by měla být uzavřena v písemné podobě, aby se předešlo jakýmkoli budoucím dohadům či nejasnostem. Měl by v ní být uveden termín ukončení smlouvy a je také vhodné upravit vypořádání již provedených činností.

Odstoupení od smlouvy o dílo

Smlouva o dílo ve většině případů nebude umožňovat výpověď, nicméně je možné ji jednostranně ukončit odstoupením. V případě, že jedna ze smluvních stran poruší sjednané povinnosti, lze přistoupit při splnění zákonných podmínek k odstoupení od smlouvy. Podmínky, za jakých je to možné, by měla upravovat smlouva samotná. Mělo by v ní být uvedeno, jaké porušení smlouvy může vést k tomu, aby od ní jedna ze stran odstoupila. Pokud takové podmínky obsahovat nebude, je třeba posuzovat splnění důvodů, které předpokládá nový občanský zákoník.

Takovým důvodem je především takzvané podstatné porušení smlouvy, kterým mohou být například neuhrazené faktury či nesplnění ujednaných termínů splatnosti. Pokud byl termín úhrady sjednán ve smlouvě, je nutné jej dodržet i bez vystavené faktury. Zákazník bude moci z důvodu porušení smlouvy odstoupit například při nedržení termínu dokončení díla, který byl ve smlouvě sjednán. Odstoupit od smlouvy je však nutné bez zbytečného prodlení. Pokud byste otáleli, nemusí to být již oprávněné.

Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je například neposkytnutí nezbytné součinnosti zákazníka. Naopak zákazník bude moci od smlouvy odstoupit, pokud bude dílo vykazovat zásadní vady. V každém konkrétním případě je třeba vždy oprávněnost takového kroku náležitě posoudit. Z tohoto důvodu nedoporučujeme využívat jakýkoliv vzor odstoupení od smlouvy, který je možné nalézt ke stažení na internetu, neboť nemusí odpovídat vašemu případu a odstoupení by mohlo být neplatné.

Smlouva o dílo

Sepíšeme pro vás smlouvu o dílo nebo zkontrolujeme tu stávající. Můžete si tak být jisti, že doručení díla bude po právní stránce v pořádku a bez nejasností. Záležitost vyřešíme rychle, ať už jste z jakéhokoli koutu ČR. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Neplatná smlouva o dílo

Pokud nebude smlouva o dílo splňovat náležitosti požadované zákonem, mohla by být shledána neplatnou. Ve většině případů však bude nutné, aby se smluvní strana neplatnosti dovolala. Pokud by totiž žádná ze stran nic nenamítla, bude se na smlouvu nahlížet jako na platnou a bude nutné se jí řídit.

Budete-li chtít smlouvu ukončit pro její neplatnosti, je třeba neplatnost druhé straně namítnout. Pokud by však druhá strana nesouhlasila, musel by platnost smlouvy s konečnou platností posoudit soud. Promlčecí doba k uplatnění případné námitky neplatnosti smlouvy činí tři roky od jejího uzavření. Poté by se již nebylo možné neplatnosti s úspěchem domáhat.

Budete-li chtít smlouvu o dílo předčasně ukončit, váš případ posoudíme v rámci právní konzultace. Jedině tak budete mít jistotu, že dojde ke správnému ukončení smlouvy.

Pokud chcete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu o dílo podle nového občanského zákoníku (NOZ), seznamte se s naší nabídkou.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Smlouva o dílo

Sepíšeme pro vás smlouvu o dílo nebo zkontrolujeme tu stávající. Můžete si tak být jisti, že doručení díla bude po právní stránce v pořádku a bez nejasností. Záležitost vyřešíme rychle, ať už jste z jakéhokoli koutu ČR. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 10 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024