Ukončení smlouvy o dílo | Dostupný advokát

Jak ukončit smlouvu o dílo

Obrázek k článku Jak ukončit smlouvu o dílo

24. 1. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje pro zákazníka například postavit dům či opravit auto. Ačkoliv platí, že smlouvy se mají dodržovat, může nastat situace, kdy jedna, či obě strany budou chtít smlouvu předčasně ukončit. Jak v takovém případě postupovat?

Dohoda smluvních stran

Bude-li smlouva o dílo řádně oběma stranami plněna, pak zákon jednostranné ukončení smlouvy o dílo neumožňuje. Smluvní strany se však mohou vždy na předčasném ukončení smlouvy dohodnout. Dohoda by měla být uzavřena v písemné podobě, aby se předešlo jakýmkoli budoucím dohadům či nejasnostem. Měl by v ní být uveden termín ukončení smlouvy a je také vhodné upravit vypořádání již provedených činností.

Odstoupení od smlouvy o dílo

Smlouva o dílo ve většině případů nebude umožňovat výpověď, nicméně je možné ji jednostranně ukončit odstoupením. V případě, že jedna ze smluvních stran poruší sjednané povinnosti, lze přistoupit při splnění zákonných podmínek k odstoupení od smlouvy. Podmínky, za jakých je to možné, by měla upravovat smlouva samotná. Mělo by v ní být uvedeno, jaké porušení smlouvy může vést k tomu, aby od ní jedna ze stran odstoupila. Pokud takové podmínky obsahovat nebude, je třeba posuzovat splnění důvodů, které předpokládá nový občanský zákoník.

Takovým důvodem je především takzvané podstatné porušení smlouvy, kterým mohou být například neuhrazené faktury či nesplnění ujednaných termínů splatnosti. Pokud byl termín úhrady sjednán ve smlouvě, je nutné jej dodržet i bez vystavené faktury. Zákazník bude moci z důvodu porušení smlouvy odstoupit například při nedržení termínu dokončení díla, který byl ve smlouvě sjednán. Odstoupit od smlouvy je však nutné bez zbytečného prodlení. Pokud byste otáleli, nemusí to být již oprávněné.

Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je například neposkytnutí nezbytné součinnosti zákazníka. Naopak zákazník bude moci od smlouvy odstoupit, pokud bude dílo vykazovat zásadní vady. V každém konkrétním případě je třeba vždy oprávněnost takového kroku náležitě posoudit. Z tohoto důvodu nedoporučujeme využívat jakýkoliv vzor odstoupení od smlouvy, který je možné nalézt ke stažení na internetu, neboť nemusí odpovídat vašemu případu a odstoupení by mohlo být neplatné.

Martin uzavřel s řemeslníkem smlouvu na provedení rekonstrukce jeho chalupy. Zaplatil zálohu ve výši 50.000,- Kč, kdy řemeslník měl začít s pracemi do 10 dnů po uzavření smlouvy. Když však řemeslník nezačal s pracemi ani za 5 týdnů, odstoupil Martin od smlouvy a požadoval vrácení zaplacené zálohy v plné výši. Ze strany řemeslníka došlo totiž k podstatnému porušení uzavřené smlouvy.

Neplatná smlouva o dílo

Pokud nebude smlouva o dílo splňovat náležitosti požadované zákonem, mohla by být shledána neplatnou. Ve většině případů však bude nutné, aby se smluvní strana neplatnosti dovolala. Pokud by totiž žádná ze stran nic nenamítla, bude se na smlouvu nahlížet jako na platnou a bude nutné se jí řídit.

Budete-li chtít smlouvu ukončit pro její neplatnosti, je třeba neplatnost druhé straně namítnout. Pokud by však druhá strana nesouhlasila, musel by platnost smlouvy s konečnou platností posoudit soud. Promlčecí doba k uplatnění případné námitky neplatnosti smlouvy činí tři roky od jejího uzavření. Poté by se již nebylo možné neplatnosti s úspěchem domáhat.

Budete-li chtít smlouvu o dílo předčasně ukončit, váš případ posoudíme v rámci právní konzultace. Jedině tak budete mít jistotu, že dojde ke správnému ukončení smlouvy.

Pokud chcete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu o dílo podle nového občanského zákoníku (NOZ), seznamte se s naší nabídkou.


Zajistíme, že vytvoření a dodání díla bude po právní stránce bez nejasností a kliček. Běžně už do dvou dnů!

Vše proběhne jednoduše, on-line, na míru tomu, co potřebujete, a za předem danou cenu. Většinu případů vyřídíme do dvou pracovních dnů. Se sepisováním i kontrolou smluv o dílo máme bohaté zkušenosti.

Ať už jste zadavatel, nebo zhotovitel, díky nám máte jistotu, že při tvorbě díla snadno předejdete právním rizikům, stejně jako stejně jako Honza s Janou.

Anonymní vzor smlouvy o dílo ke stažení zdarma vás účinně neochrání. Smlouva vytvořená na míru od odborníků ano. Špatně uzavřená smlouva o dílo si vybírá svou daň. Předcházejte problémům s neuhrazenými fakturami nebo neuznanými reklamacemi. Nečekejte, až vám zbude pouze odstoupení od smlouvy o dílo nebo řešení situace soudní cestou. Garantujeme správnost všech smluv podle nového občanského zákoníku (NOZ).

Co pro vás uděláme:

Varianty naší nabídky Standard Premium
Sepíšeme smlouvu o dílo na míru vašemu případu
Zkontrolujeme existující smlouvu o dílo na míru vašemu případu
Konzultace s advokátem - zhodnocení rizik a dalšího postupu30 minut60 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení?do týdnedo 48 hodin
Konečná cena včetně DPH44003636,16 Kč bez DPH59004875,76 Kč bez DPH

Rychlé představení služby

S čím jsme už klientům pomohli?

Smlouvy o dílo nejčastěji sepisujeme nebo kontrolujeme pro:

  • nejrůznější řemeslníky provádějící stavební práce (stavby, vestavby, rekonstrukce, úpravy),
  • externisty poskytující služby korporacím,
  • vývojáře software, programů a aplikací na míru,
  • překladatele, copywritery, SEO analytiky, webdesignery, nebo
  • grafické a módní návrháře.

Poradíme vám i s vhodnou právní formou dohody, například smlouvou o smlouvě budoucí o dílo.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Jan Vrátný (podnikatel ve stavebnictví): „DostupnýAdvokát.cz mi velice pomohl se smlouvou o dílo na stavební práce, kterou jsem potřeboval upravit. Na můj dotaz ihned reagovali …..“ Celou referenci si můžete přečíst zde.
Mg.A Tomáš Klein (majitel grafického studia): „Nechal jsem si tu sepsat smlouvu o dílo pro rok 2018 a poradili mi ohledně zdanění v roce 2017. Jednou mi dokonce pomáhali s odstoupením od smlouvy o dílo kvůli neuhrazeným fakturám. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem, značka ideál.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Radíme vám i v médiích:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: