Smlouva o dílo | Dostupný advokát

Na co nezapomenout ve smlouvě o dílo

Opravujete byt či si necháváte vytvořit webové stránky? Nebo jste naopak ten, kdo pro zákazníka dům staví nebo mu třeba opravuje auto? Pak v těchto případech budete uzavírat smlouvu o dílo.
Obrázek k článku Na co nezapomenout ve smlouvě o dílo
4 minut čtení
Ondřej Preuss
17. 1. 2018

Lidé ale často písemnou smlouvu nesepisují. Přitom díky smlouvě s jasně vymezenými podmínkami a pravidly můžete předejít nejednomu problému.

Co by tedy měla dobře připravená smlouva o dílo podle nového občanského zákoníku (NOZ) obsahovat? Ať už jste ten, kdo si dílo, resp. práce objednal, nebo jste zhotovitel, dílo tedy pro zákazníka zhotovujete.

Kdy uzavřít smlouvu v písemné podobě

Se smlouvou o dílo se setkáváme často i v běžném životě a ani nám nemusí být zřejmé, že právě smlouvu o dílo uzavíráme. Tak například při opravě bot či vyčištění obleku v čistírně nejspíše nikdo z nás smlouvu o dílo v písemné podobě nepodepisuje, případně je podepisována pouze vzorová objednávka díla. Vzor objednávky díla však často neumožní sjednání bližších a podrobnějších podmínek, na kterých by zákazník mohl trvat. Na druhou stranu při již zmíněné rekonstrukci domu či větší opravě auta by již kvalitní písemná smlouva o dílo měla být samozřejmostí. Předejdete tak mnoha problémům a dohadům. Pokud uzavíráte smlouvu o smlouvě budoucí, kdy je například postavení domu závislé na koupi konkrétního pozemku, pak vždy doporučujeme uzavřít smlouvu v písemné podobě.

Vymezení díla

Stěžejním ve smlouvě by mělo být vymezení samotného díla, tedy specifikace prací, které mají být pro zákazníka vykonány. Čím bude popis obecnější, tím větší bude mít zhotovitel volnost při tvorbě díla a zákazník, kromě obecné roviny, nebude vědět, v jaké podobě dílo obdrží. Při obecném vymezení díla by pak rovněž zákazník nemohl reklamovat to, že dílo neodpovídá jeho konkrétním představám. V tomto ohledu je třeba být opatrný při využívání vzorů smlouvy o dílo ke stažení zdarma. Stažený vzor smlouvy nikdy nebude obsahovat důsledné vymezení díla tak, jak by mělo odpovídat vaší konkrétní situaci a potřebě. Pokud by dílo nebylo vymezeno vůbec nebo bylo popsáno neurčitě, mohla by být smlouva neplatná.

Smlouva o dílo

Sepíšeme pro vás smlouvu o dílo nebo zkontrolujeme tu stávající. Můžete si tak být jisti, že doručení díla bude po právní stránce v pořádku a bez nejasností. Záležitost vyřešíme rychle, ať už jste z jakéhokoli koutu ČR. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Termín dokončení díla

Pro obě strany je důležité stanovit termín, do kdy mají být práce hotové. Zákazník bude vědět, kdy se bude moci nastěhovat do svého nového domu, zhotovitel naopak bude moci plánovat další zakázky. Pro případ nedodržení termínu dokončení díla je na místě sjednat smluvní pokutu. Se smluvní pokutou bude mít totiž zákazník větší možnosti, jak zhotovitele přimět k tomu, aby termín dodržel. V případě delšího prodlení by zákazník mohl také odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacených peněz.

Platební podmínky

I platební podmínky by měly být vymezeny ve smlouvě co nejpřesněji. Živnostník, který dílo provádí, bude v průběhu prací potřebovat zálohy, aby mohl dílo realizovat. Zákazník naopak bude očekávat, že část ceny za dílo uhradí až po jeho dokončení pro případ, že by bylo provedeno nekvalitně. Je tedy důležité nastavit nejen samotnou cenu za celou zakázku, ale také výši a termíny splatnosti jednotlivých záloh.

Předem jasně stanovené termíny plateb umožní oběma stranám včas plánovat své finance a plnění svých závazků. Zhotovitel díla bude často trvat na sjednání smluvní pokuty či penále pro případ, že by u zákazníka evidoval neuhrazené faktury.

Záruka

Zhotovitel díla sice obecně odpovídá za to, že dílo v době dokončení nebude mít vady, neodpovídá však již za vady, které vzniknou až v budoucnu. Je však možné sjednat tzv. záruku, na základě které se zhotovitel zaváže, že vady vzniklé po určitou dobu odstraní. Záruka je pro zákazníka důležitá především při uzavření smlouvy o dílo na stavební práce, kde se očekává životnost stavby v desítkách let. I pokud zhotovitel k dokončení díla najme třetí subjekty, takzvané subdodavatele, pak zákazník neuzavírá smlouvu o dílo s nimi. Je stále ve smluvním vztahu se samotným zhotovitelem, se kterým smlouvu podepsal, a ten také odpovídá za vady, i když by je způsobil subdodavatel.

Pokud chcete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu o dílo v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ), seznamte se s naší nabídkou.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Smlouva o dílo

Sepíšeme pro vás smlouvu o dílo nebo zkontrolujeme tu stávající. Můžete si tak být jisti, že doručení díla bude po právní stránce v pořádku a bez nejasností. Záležitost vyřešíme rychle, ať už jste z jakéhokoli koutu ČR. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 4400 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Jak je to se zárukou za vady u spotřebního zboží?

Přijetí nového občanského zákoníku v případě záruky za vady na spotřebním zboží vyvolalo více otázek než odpovědí. Pojďme tedy posílit právní vědomí zákazníků a ve zkratce si říct na co...

31. 8. 2015
Ondřej Preuss

Smlouva o spolupráci - o čem je a proč je dobré se jí vůbec zabývat…

Počet živnostníků a freelancerů neustále narůstá. Schopnost spolupracovat s více klienty je ekonomickou nutností těchto často drobných podnikatelů — živnostníků (OSVČ)....

12. 1. 2018
Ondřej Preuss

Nespěchejte na podpis rezervační smlouvy

“Neuspěchejte to! I když se vám nemovitost moc líbí, nespěchejte s odpovědí a hlavně nic na místě nepodepisujte. Nechte si v klidu čas na přemýšlení, o koupi doma diskutujte....

13. 6. 2017
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019