Výpověď povinného ručení

Povinné ručení musí platit všichni majitelé vozidel. Možná vás tato povinnost otravuje, ale rozhodně přijde vhod, pokud dojde k dopravní nehodě vaší vinou. Dokáže vám totiž ušetřit milionové částky. V tomto článku se podíváme na to kdo přesně má povinnost platit povinné ručení a poradíme vám, jak jej vypovědět.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to povinné ručení

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je ze zákona povinné pojištění pro majitele motorových vozidel. Slouží pro případy, kdybyste vaším vozidlem způsobili škody na majetku nebo zdraví třetích osob.

Jeho povinnost má smysl v tom, že dopravní nehody nejsou ničím neobvyklým a s autonehodami se obvykle pojí škody na majetku či zdraví. V případě, kdybyste pojištěni nebyli, budete muset uhradit veškeré náklady na opravy a ošetření vy sami. Může se přitom jednat až o milionové částky. Tyto částky většina z nás jen tak na účtu nemá, a proto by se mohlo běžně stávat, že se lidé, kteří způsobili škodu, budou muset zadlužit nebo poškozené osoby nedostanou odškodnění a vzniknou táhlé a neřešitelné spory.

Tip: Ocitli jste se v podobné situaci, kterou popisujeme výše a máte problém dostat od protistrany odškodnění? Chcete podat žalobu a nejste si jisti, zda vyhrajete? Posoudíme vaše šance na úspěch u soudu a navrhneme takové řešení, které povede k požadovanému výsledku.

Kdo má povinnost platit povinné ručení

Platit povinné ručení musí každý majitel motorového vozidla bez ohledu na to, zda se jedná o běžný automobil, motorku, elektrickou koloběžku, dodávku nebo třeba traktor. Podmínkou je, že vozidlo musí mít registrační značku, technický průkaz nebo jej užíváte na veřejných komunikacích.

Chystáte se prodat své auto?

Zajistíme pro vás koupi nebo prodej automobilu či jiné movité věci po právní stránce bez nejasností a kliček. Podepisovat můžete už za 3 dny.

Existují však výjimky. První z nich se vztahuje na vozidla pojištěná v zahraničí. V tomto případě je ale třeba doložit zelenou kartu (s novým zákonem bude povinnost dokládat zelenou kartu zrušena; ke zrušení ale pravděpodobně až kolem osmého měsíce tohoto roku). Povinné ručení nemusí mít vozy Ministerstva vnitra a obrany, vozidla policie, dobrovolných hasičů a IZS.

Co pokrývá povinné ručení

Z pojištění se hradí škody, které jste způsobili vy někomu jinému. Nehradí proto škody na vašem majetku či zdraví, ale na majetku či zdraví třetí osoby. Vztahuje se tedy škody na majetku, zdraví a případně i ušlém zisku. Kromě toho se ale pojištění vztahuje také na náklady spojené s právním zastoupením.

Škody jsou však hrazeny pouze do určitého limitu. Ze zákona je povinný minimální limit 35 milionů korun (v letošním roce dojde k navýšení tohoto limitu na 50 milionů korun). Pojištění si můžete sjednat i na vyšší limit až do výše 250 milionů korun.

Tip: Dopravní nehody bývají jednou z nejčastějších situací, kdy řešíme náhradu škody, ať už v pozici poškozeného či v pozici osoby, která škodu způsobila. Jaké jsou vztahy mezi zúčastněnými osobami a jak do nich vstupuje pojišťovna? Čeho se můžete domáhat a jak postupovat v takových situacích? To se dozvíte v našem článku na téma jak na náhradu škody při dopravní nehodě.

Cena povinného ručení

Povinné ručení je sice povinné, ale můžete si jej sjednat u vámi vybrané pojišťovny. Proto se ceny povinného ručení liší. Na cenu má vliv také to, o jaký typ automobilu se jedná a jaký typ člověka si pojištění sjednává. Hlavní roli hrají zejména:

 • Typ vozidla: Velikost a typ vozidla významně ovlivňují cenu pojištění. Obecně platí, že těžší a výkonnější vozidla mohou způsobit větší škody, což samozřejmě vede také k větším nákladů na odškodnění a k vyšší ceně pojištění.
 • Účel využití (k osobnímu užití/služební): Služební vozidla budou mít vyšší pojistné, protože jsou častěji na cestách a mají tedy vyšší riziko vzniku nehod.
 • Najeté kilometry: Frekvence používání vozidla a roční najeté kilometry také mohou ovlivnit pojistné. Vozidla, která ročně najedou hodně kilometrů jsou přirozeně častěji na cestě a častěji vystaveny možným nehodám. Z toho důvodu je jejich pojistka vyšší.
 • Typ paliva: Vozidla na různé typy paliv mají různé pojistné sazby. Například elektrická vozidla mají nižší pojistné v důsledku nižších provozních nákladů a menšího rizika požáru.
 • Věk pojištěnce: Mladší řidiči platí vyšší pojistné, protože mají statisticky vyšší pravděpodobnost účasti v nehodách. S věkem a získáváním zkušeností se pak pojistné obvykle snižuje.
 • Trvalé bydliště pojištěnce: Lokalita, kde řidič žije a kde je vozidlo převážně používáno, má také vliv na pojistné. V oblastech s vyšší hustotou dopravy (tedy zejména ve velkých městech) je pojistné vyšší.
 • Bonusy a malusy: Systém bonusů a malusů odráží vaši historii pojistného chování. Řidiči, kteří jezdí bez nehod dostávají slevy (bonusy), zatímco ti, kteří za sebou mají sérii nehod, budou čelit přirážkám (malusy) k jejich pojistnému.

Tip: Pokud se chcete vyhnout platbě povinného ručení, nemusíte si auto koupit, ale pouze pronajmout. Přečtete si, jak na pronájem, půjčku či leasing auta.

Výpověď smlouvy povinného ručení

Výpověď z povinného ručení můžete chtít podat z různých důvodů. Pojďme se proto podívat, jak na to.

Kdy můžete vypovědět povinné ručení

Povinné ručení je možné zrušit v případě, že auto prodáváte nebo se ho zbavujete jiným způsobem (například likvidací nebo darováním). Můžete jej ale zrušit i v případě, že nejste spokojeni s konkrétním povinným ručením od vaší pojišťovny. Samozřejmě je ale třeba povinné ručení hned sjednat u jiné pojišťovny.

Tip: Chystáte se na převod auta? Poradíme vám, jak postupovat a na co si dát pozor.

Jak vypovědět povinné ručení

Pokud se vozidla zbavujete, ať už je to prodejem, likvidací nebo darováním, musíte povinné ručení zrušit. V opačném případě bude nadále platit a vy budete muset také platit. Je tedy potřeba, abyste své pojišťovně zaslali formulář o výpovědi povinného ručení a k němu přiložili dokument, který dokazuje, že už nejste vlastníkem vozidla (např. kupní smlouvu, darovací smlouvu nebo záznam o vyřazení vozidla z evidence).

Tip: Na internetu naleznete řadu různých vzorů výpovědi povinného ručení. Takovéto vzory se vám však nemusí vyplatit. Stačí aby chyběly některé údaje a výpověď je neplatnou. Nechte si proto výpověď povinného ručení raději zhotovit od našich zkušených advokátů.

Pokud ale auto zůstává ve vašem vlastnictví a vy chcete povinné ručení vypovědět z jiných důvodů, pak máte několik možností:

 1. Pokud jste pojištění uzavřeli před méně než dvěma měsíci, máte možnost odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu. K zániku pojištění následně dochází osm dní po doručení vaší výpovědi.
 2. Vypovězení pojistné smlouvy je dále možné v případě, že se blíží konec pojistného období. Výpověď je ale třeba poslat minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období (konec pojistného období naleznete ve vaší pojistné smlouvě nebo na zelené kartě).
 1. Ukončení povinného ručení je možné také na základě dohody s vaší pojišťovnou. Nejedná se ale o moc častou situaci.
 2. V případě navýšení ceny pojistného máte právo pojištění ukončit, a to do jednoho měsíce od oznámení změny výše pojistného. Nepatří sem ale změna na základě vašich bonusů a malusů.
 3. Pokud došlo k nehodě a vy jste nebyli spokojeni s jednáním pojišťovny, máte možnost pojištění vypovědět. Výpověď je třeba v tomto případě zaslat do tří měsíců od vzniku pojistné události.

Tip: Přečtěte si také, jak postupovat při dopravní nehodě.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Kupní smlouva na věci movité

Sepíšeme za vás kupní smlouvu na věci movité, případně zkontrolujeme tu existující. Všechno vyřídíme rychle a bezchybně, za předem stanovenou cenu. Zvládneme to do 3 dnů a v rámci celé ČR. Vy se o nic nestaráte a zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 12 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 9 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024