Jak na pronájem, půjčku či leasing auta?

Chcete půjčit auto kamarádovi, nebo naopak potřebujete vozidlo na víkend či delší dobu? Na první pohled banální situace, že? Smlouva o pronájmu auta v sobě ale skrývá rizika, která vás ve finále mohou připravit o nervy a nemalé obnosy peněz.

V dnešním článku odhalíme nejčastější chyby, na které naši klienti při podpisu smlouvy zapomněli.

Jak na pronájem, půjčku či leasing auta?
9 minut čtení

Kapitoly článku

Auto půjčuji já známému

Kamarád nebo známý vás požádá o půjčení auta. Nevidíte v tom problém, neboť si logicky myslíte, že pokud by se dopustil nějakého dopravního přestupku, bude za důsledky zodpovědný on. Realita je ale jiná. A to hlavně na základě zákona o provozu na pozemních komunikacích, který praví, že je vaší povinností zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu.

Pokud tak váš kamarád při řízení vašeho auta poruší povolenou rychlost v obci, budete za přestupek odpovídat vy a může vám za něj být uložena pokuta. Vždy záleží na konkrétních okolnostech a samozřejmě zejména na tom, zda váš kamarád vinu přizná. V případě, že tak neučiní, budete platit a nést odpovědnost pouze vy, resp. budete muset cizí zavinění prokázat.

Dostupný advokát radí: „Ne nadarmo se říká, že se auta nepůjčují. Pakliže chcete vytrhnout trn z paty příteli nebo známému, berte v potaz případná rizika, nebo se jim vyhněte pomocí smlouvy. Vzorů smluv o pronájmu vozidla najdete na internetu nespočet. Kvůli jejich anonymitě ale nemáte záruku, že jsou v souladu s tzv. novým občanským zákoníkem, a i kdyby byly, není v jejich možnostech zohlednit váš konkrétní případ. Smlouvu o užívání vozidla by tak měl vždy zkontrolovat advokát, který narovná všechny právní kličky.“

Mějte jistotu, že vás dobrý skutek nebude po zásluze potrestán

Vzor smlouvy o pronájmu auta zkontrolujeme nebo vám sepíšeme zcela novou smlouvu, která bude obsahovat všechny důležité detaily. Právě díky nim snížíte riziko vypůjčení auta na minimum. Je nám jasné, že na tyhle věci se pospíchá, proto můžete podepisovat do 48 hodin.

Hrozba v podobě nemajetkové újmy

Vzhledem k existenci povinného ručení by se mohlo zdát, že je provozovatel chráněn proti veškeré odpovědnosti, která by mohla vzniknout, pokud by jeho auto způsobilo nehodu (ať už jej řídil kdokoliv).

Zásadní výjimku ovšem představuje nemajetková újma. Ta vzniká zásahem do osobnostních práv člověka (zejména právo na lidskou důstojnost, soukromí a rodinný život). Jde o případy příbuzných oběti dopravní nehody, které trápí dlouhodobé psychické problémy, nebo vážných zranění zcela měnících životní situaci. Na základě žaloby je pak možné domáhat se přiměřeného zadostiučinění v podobě peněžitého plnění.

Za nemajetkovou újmu tedy odpovídáte i tehdy, kdy auto sami neřídíte. Odpovědnost není zahrnuta v odpovědnosti pojištěné v rámci povinného ručení (není-li tak uvedeno ve smlouvě), a tak po vás poškozený může požadovat úhradu celé částky. Ta se může pohybovat v řádu statisíců nebo dokonce milionů korun.

Tip: Nemajetková újma není do pojištění zahrnuta ani v případech, kdy je způsobena provozovatelem jako řidičem.

Potřebuji na víkend nebo dovolenou auto od půjčovny

V dnešní době je velmi jednoduché půjčit si auto na kratší dobou. Pronájem auta s sebou logicky nese jistá rizika. Abyste o nich měli přehled, zajímejte se o to, jak jsou ve smlouvě o pronájmu osobního automobilu ošetřeny nestandardní situace – nejčastěji havárie, poškození nebo odcizení vozidla. Nevynechejte ani procento míry spoluúčasti – u většiny autopůjčoven je spoluúčast na havarijním pojištění 10 %. Při škodě 100 000,- Kč tak může být požadováno i přes pojistné krytí 10 000,- Kč.

Tip: Ve smlouvě si pohlídejte, zda se na vás vztahuje spoluúčast i v situaci, kdy nejste viníkem dopravní nehody.

Dostupný advokát radí: „Ve smlouvě o pronájmu auta bývá uvedeno i to, kdo může zapůjčený vůz řídit. Základní cena většinou zahrnuje pouze jednoho rodiče a ostatní jsou za příplatek. Kdyby náhodou nehodu způsobil řidič, který nebyl uvedený ve smlouvě, je vaší povinnosti uhradit veškeré náklady.“

Naprostým standardem ve smlouvě o pronájmu je požadavek na to, abyste auto vrátili ve stejném stavu, v jakém jste ho dostali. Proto předtím, než s autem odjedete, vyfoťte si ho ze všech stran a zaměřte se na všechna poškození, včetně tech v interiéru.

Tip: Doporučujeme vyzkoušet i funkčnost všech světel, stěračů, ostřikovačů a zavírání všech dveří a okének.

Vrátí se vaše auto ve stejném stavu?
Vrátí se vaše auto ve stejném stavu?

V případě, že byste na nějaké závady přišli, nechte je připsat (klidně ručně) do předávacího protokolu a žádejte podepsání půjčovny. Vyhnete se tak dohadům, kdo škodu způsobil.

S půjčeným autem došlo k nehodě

Je standardem, že autopůjčovny mají sjednané havarijní pojištění, ale i tady je třeba dát si velký pozor na to, co podepíšete ve smlouvě o pronájmu. My doporučujeme v případě jakékoliv nehody zavolat do autopůjčovny a informovat se, jak postupovat. Nejspíše vás vyzvou, abyste zavolali policii a protokol vystavený od ní předali půjčovně.

Pokud tak neučiníte, riskujete, že vám autopůjčovna naúčtuje až 100% spoluúčast. Při řádném zdokumentování a nahlášení nemůže totiž uplatnit havarijní pojištění.

Tip: V žádném případě neplatí, že policii můžete volat až při škodě vyšší než 100 000 Kč.

Další časté situace, které se při pronájmu vozu řeší:

  • Poplatek za dotankování – ve smlouvě o pronájmu vozu bývá nejčastěji uvedeno, že při vrácení má být dodržen stejný stav nádrže jako při výpůjčce. Zkontrolujte si to a neplaťte zbytečně za nedůslednost.
  • Porušování dopravních předpisůÚstavní soud rozhodl, že za vozidlo odpovídá provozovatel, byť ho řídí kdokoliv. K rozhodnutí se údajně přikročilo i kvůli odstranění stavu, kdy například kamery s radarem zachytily přestupky, ale dokumentace nebyla tak dokonalá, aby se mohlo prokázat, kdo v danou chvíli za volantem seděl. Proto některé autopůjčovny přistupují k opatření, kdy do smlouvy o pronájmu motorového vozidla přidávají navýšení denní sazby v případě opakovaného porušení dopravních předpisů.
  • Vysoké pokuty za kouření v autě – věnujte pozornost všem smluvním ujednáním a do detailu si projděte sankce. Ve smlouvě o pronájmu auta bývají například vysoké pokuty za kouření a v takovém případě nehrají roli reálné náklady, které autopůjčovna na vyčištění vozu musí vynaložit.

Smlouva o zapůjčení auta v zahraničí

Podmínky oproti tuzemské výpůjčce se příliš neliší. Nepodepisujte smlouvu v cizím jazyce ve spěchu jen proto, že už se vidíte u moře, a před půjčením auta mějte jistotu, že rozumíte všem smluvním podmínkám.

Kromě palivové politiky a omezení nájezdu kilometrů si zkontrolujte ve smlouvě o zápůjčce auta i územní omezení. Překročení hranic některé autopůjčovny zakazují, jiné ho umožňují za poplatek.

Dostupný advokát radí: „Pamatujte na to, že pokud za hranice vyjedete a autu se něco stane, na škodu se pak nevztahuje pojištění a musíte ji uhradit celou.“

Některé půjčovny do smlouvy o zapůjčení vozidla přidávají i zákaz použití trajektu nebo jízdy na nezpevněných a šotolinových cestách. Buďte si tak před podpisem jistí, že máte perfektní přehled o všech omezeních, za jejichž porušení byste zbytečně platili vysoké pokuty.

Tip: Nenechte se zaskočit tím, že některé země vyžadují mezinárodní řidičský průkaz. bez nějž vám zapůjčené vozidlo nevydají. Více informací o něm se dozvíte na webu Ministerstva dopravy.

Co si ohlídat při vrácení auta?

Od autopůjčovny požadujte písemné potvrzení odpovědného pracovníka o tom, že byl vůz vrácen v pořádku. Dokument si pak uložte ke svým důležitým dokumentům pro případ, že by autopůjčovna později nárokovala nedostatky na vozu.

V zahraničí se při pronájmu vozidla často setkáváme s variantou, kdy jej vracíte mimo otevírací dobu. U tohoto způsobu si vůz rozhodně vyfoťte (detaily jeho exteriéru i interiéru) a před vhozením klíčů do schránky si pečlivě zkontrolujte, že auto vracíte podle pokynů ve smlouvě o výpůjčce automobilu.

Řeším leasing

U leasingu je nejzásadnější informací, že auto je ve vlastnictví prodejce až do okamžiku, kdy kupující zaplatí všechny splátky. Leasing je tak založen na smlouvě o pronájmu. S tím se pojí i dva typy leasingu:

  • finanční – počítá se s tím, že auto po splacení odkoupíte. Typická je vyšší první splátka (tzv. akontace), která se většinou pohybuje okolo 30 % ceny vozidla. U tohoto typu se vám bude hodit článek o tom, co si pohlídat u kupní smlouvy na auto.
  • operativní – víc naplňuje charakter pronájmu. Neočekává se u něj, že vůz na konci odkoupíte, ale i zde je ta možnost. Navíc se u operativního leasingu nevzniká povinnost platit akontaci, tedy není potřeba mít připravenou jakoukoliv hotovost.

Dostupný advokát radí: „Pozor na akční nabídky leasingových společností. Často se setkáváme s akcí, kdy leasingová společnost srazí jednu ze složek nabídky (úrok, pojištění nebo pořizovací cenu) na nulu či se k ní nabízí nějaký benefit. Když si ale srovnáte celkový součet splátek a posoudíte komplexně celkovou nabídku (pojištění, poplatky, zůstatková cena), můžete přijít na to, že vlastně přeplatíte.“

Na co si dát u operativního leasingu pozor?

Nejste majitelem vozu, pouze provozovatelem a z toho vyplývají povinnosti. Při převzetí dostanete všechny informace o tom, jak se chovat v případě nehody či odcizení nebo jaká poškození automobilu se akceptují a jaká už nikoliv. Smlouvu o užívání vozidla si tak důkladně pročtěte, ať nejste při vracení nemile překvapení.

Překročení povolených počtu kilometrů během užívání automobilu

Ti, co si vůz pronajmou, často chybují v povoleném kilometrovém proběhu. Ten se obvykle pohybuje v rozmezí mezi 15 000 – 25 000 km za rok. Pokud tento limit překročíte, zaplatíte na konci sankci za přejeté kilometry. Většina firem toleruje i stovky kilometrů navíc, ale v situaci, kdy se budete pohybovat okolo 1 000 km nad limitem, čeká vás sankce v řádu korun za každý kilometr.

Odcizení vozidla

V okamžiku ukradení automobilu dochází k předčasnému vypořádání leasingové smlouvy. Odpověď na to, co vás čeká, hledejte v položkách leasingového vypořádání, které jsou uvedeny ve smlouvě užívání vozidla.

Snad nejzásadnější položkou je v tomto případě plnění havarijní pojišťovny za krádež vozidla. Pokud by se vám zdálo přímo nízké, přistupte ke zpracování znaleckého posudku na obvyklou cenu vozidla. V případě, že by znalec došel k závěru, že je obvyklá cena vyšší než ta stanovená pojišťovnou, vzniká vám nárok na dolikvidaci pojistné události. V každém kroku si kontrolujte, zda leasingová společnost postupuje v souladu se smlouvou.

Dostupný advokát radí: „Leasingové podmínky jsou mnohdy sepsány tak, že jsou pro laika naprosto nesrozumitelné. V případě, že vám leasingová společnost dostatečně nevysvětlí svůj postup a celá věc se začne obracet ve váš neprospěch, zapojte co nejdříve pomoc advokáta.“

Ať už řešíte smlouvu o pronájmu motorového vozidla z jakéhokoliv úhlu pohledu, který jsme dnes nastínili, zkontrolujeme ji a upravíme tak, abyste se vyvarovali rizikům. Vše zvládneme online, za předem stanovenou cenu a do 48 hodin.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 8 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024