Zaplavení pozemku či vytopení bytu sousedem

Přijdete domů a šlápnete na mokrý koberec. Podíváte se nahoru a ztuhnete zděšením nad naprosto prosáklým stropem. Nebo vás dlouhodobě trápí problémy s plesnivěním stěn vašeho domu a zjistíte, že za to může sousedův okap, který vypouští vodu přímo na váš pozemek. Jak vás v těchto případech chrání právo a jak postupovat si přečtěte v našem článku.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Jak dojde k zaplavení pozemku sousedem

K zatopení vašeho pozemku sousedem může dojít hned několika způsoby. Mezi ty nejčastější patří:

 • Svažitý pozemek: Pokud se sousedův pozemek nachází na kopci nad vaším pozemkem, přirozeně dochází ke stékání vody z jeho pozemku na váš.
 • Ucpané odvodňovací systémy: Pokud má váš soused odvodňovací systémy nebo okapy, které jsou ucpané nebo nejsou řádně udržované, může to mít za následek zatékání přebytečné vody na váš pozemek během silných dešťů.
 • Stavební konstrukce bez řádného odvodnění: Výstavba budov, příjezdových cest nebo jiných staveb bez řádného odvodnění může mít za následek, že voda bude nasměrována na váš pozemek.
 • Selhání opěrné zdi: Pokud má váš soused opěrnou zeď, která selže, může to mít za následek erozi půdy a stékání vody na váš pozemek.
 • Škodlivý úmysl: Nemáte dobré vztahy se sousedy? Zaplavení může být také úmyslné za účelem způsobit vám škodu.

Tip: Řešíte neustálé problémy se svými sousedy? Trápí vás hluk či zápach vycházející z jejich pozemku? Může se jednat o imise, které jsou v mnoha případech nezákonné. Jak se bránit se dozvíte v našem dalším článku – Jak na problémové sousedy.

Co o odvodnění pozemku říká zákon

Sousedova voda se řadí mezi tzv. imise. Mezi imise přitom patří vše, co může ze sousedova pozemku nebo bytu přecházet k vám a tím vás obtěžovat a vlastně narušovat vlastnické právo k vašemu pozemku či bytu. Kromě sousedovy vody sem patří např. také kouř, hluk, světlo či vnikání zvířat. Emise se dělí na přímé a nepřímé.

 • Přímé emise jsou úmyslné a v případě vody by se tedy jednalo např. o situaci, kdy by byl sousedův okap schválně namířen na váš pozemek nebo by třeba špatná stavební konstrukce sousedova domu způsobovala zaplavování vašeho pozemku. Tyto imise jsou přitom zakázány vždy s výjimkou věcných břemen.
 • O nepřímé emise, tedy neúmyslné, půjde např. v případě, kdy je váš pozemek položen níže než sousedův a voda tak přirozeně stéká z jeho pozemku na váš. Tyto zakázané nejsou.

Jak tedy vyplývá, soused nesmí záměrně svádět vodu ze svého pozemku na váš pozemek. Pokud ale voda stéká ze sousedova pozemku přirozeným způsobem, budete muset patřičným způsobem upravit vlastní pozemek a případně i dům za pomocí svodů vody a drenáží.

Máte problémy se sousedy?

V případě vytopení bytu či zaplavení pozemku sousedem obvykle postačí domluva. V některých případech ale soused odmítá spolupracovat. V tomto případě nechte řešení na nás. Pošleme za vás předžalobní výzvu nebo žalobu a zastoupíme vás u soudu.

Jak se bránit proti špatnému odvodnění sousedova pozemku

Pokud k vám voda ze sousedova pozemku teče kvůli situacím, které patří do přímých emisí, můžete po sousedovi požadovat, aby toto napravil např. tím, že svede okap mimo váš pozemek nebo udělá pořádnou drenáž svého domu. Prvním krokem by tedy měla být domluva se sousedem. Pokud však domluva nezabere, můžete zkusit poslat sousedovi předžalobní výzvu.

Ta slouží především jako poslední varování před žalobou, aniž byste ovšem museli platit soudní poplatek a riskovat v krajním případě hrazení nákladů sporu sousedovi. Pokud ji navíc pošle přímo advokát, máte větší šanci, že ji váš soused vezme vážně. Na základě našich interních statistik máme ověřeno, že u více než 70 % případu pak dochází rychle k plnění nebo alespoň k částečnému plnění.

V případě, že ani předžalobní výzva nezabere, vám zbývá už jen podání samotné žaloby. V případě, že soud vyhrajete, musí váš soused odstranit stav způsobující zaplavování vašeho pozemku jeho vodou. Musí tedy např. náležitě upravit svoji stavbu nebo pozemek. V případě, že by tento stav neodstranil, můžete se domáhat soudního výkonu rozhodnutí. To se vymáhá pomocí pokut, které mohou být opakující se a dosahovat výše až 100 000 korun.

Tip: U soudu uspějete jen tehdy, když bude vaše žaloba neprůstřelná. Naši advokáti provedou pečlivou analýzu případu a postarají se o přípravu předžalobní výzvy, žaloby, odvolání nebo rovnou o zastupování u soudu, kde budou tvrdě vymáhat vaše práva.

Pokud na vašem pozemku vznikly kvůli sousedově vody škody, můžete na souseda podat také žalobu na náhradu vzniklé škody. Soused by pak měl povinnost dát váš majetek do původního stavu (např. opravit zatopený sklep). V případě, kdy oprava není možná, vás musí soused finančně odškodnit.

Jak dojde k vytopení bytu sousedem

S vytopením bytu mají zkušenosti téměř všichni, kdo někdy v bytě žili. Nejedná se totiž o nic neobvyklého. Mezi nejčastější důvody vytopení bytu patří:

 • Problémy s netěsným potrubím: Jedním z nejčastějších důvodů vytopení je netěsnost nebo prasknutí potrubí v sousedním bytě. K tomu může dojít v důsledku stárnutí potrubí, koroze nebo špatné údržby. Voda z prasklého nebo netěsného potrubí může snadno prosakovat do stěn a podlah a ovlivnit sousední jednotky.
 • Vadné spotřebiče: Vada spotřebičů, jako jsou pračky, myčky nádobí nebo bojlery dokáže vytopit níže umístěné byty během chvilky.
 • Přetékající voda: Pokud soused nechá puštěný kohoutek u vany či dřezu a zapomene na něj nebo třeba dojde k ucpání záchodu, který přeteče, může to vést k prosakování vody do sousedních jednotek.

Tip: Jste členem SVJ nebo bytového družstva a máte problém se sousedovými imisemi? Domluvte se s námi na zastupování na shromáždění vlastníků či členů bytového družstva. Můžeme vám pomoci s konzultací a přípravou na jednání, případně se schůze přímo účastnit, zastupovat vaše zájmy a chránit vaše práva. Dohlédneme, aby vše probíhalo v souladu se zákonem.

Co o vytopení bytu říká zákon

Za vytopení bytu zodpovídá ten člověk, který to způsobil. To platí v případech, kdy k vytopení došlo následkem zanedbání prevence (např. když soused zapomene vypnout tekoucí vodu ve vaně), zanedbání povinné údržby (např. v případě prasklého potrubí) nebo následkem vady spotřebiče.

Tip: Způsobené škody pečlivě zdokumentujte pomocí fotografií i videa. Bude se vám to hodit jako důkazní materiál v případě sporů.

Jak se můžete proti vytopení bytu sousedem bránit

Souseda byste měli o skutečnosti, že vytopil váš byt co nejdříve informovat. V případě, že je váš soused na vytopení bytu pojištěný, bude vám odškodnění proplaceno z jeho pojistky. V případě, že soused pojištění nemá, ale vy ano, odškodnění vám zaplatí pojišťovna a částku pak bude sama vymáhat po vašem sousedovi. Pokud ale nemá pojištění ani jeden z vás, bude proces vymáhání náhrady škody na vás samotných.

Tip: V případě, že ani jeden z vás není pojištěný, se vám vyplatí nechat si sepsat dohodu. V té by měl být uveden charakter škody a jakým způsobem bude škoda odstraněna a cena za opravy uhrazena. Díky tomu se vyhnete případným sporům do budoucna. Pokud vám dohodu sepíše náš advokát, máte záruku toho, že bude vše po právní stránce v pořádku a v případě problémů s placením budete disponovat přesvědčivým důkazem.

V případě, že soused odmítá škodu odstranit či zaplatit, nezbývá vám opět nic jiného než zaslání předžalobní výzvy a poté případně i podání žaloby k soudu. I v této situaci vám rádi pomůžeme. Veškerou komunikaci s námi zvládnete online nebo prostřednictvím telefonu. Po nahrání všech souvisejících dokumentů, které máte k dispozici, získáte první návrh řešení už do 48 hodin.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Zdeněk Chalupa

před 11 měsíců

Využil jsem službu k sepsání darovací smlouvy na nemovitost a návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Vyhotovení proběhlo rychle a dokumenty byly v pořádku.

Recenze služby

Ing. Jana Filipová, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si s přítelem zkontrolovat nájemní smlouvu na náš první byt a byli jsme rádi, že nám někdo řekl, jaká máme práva, a vysvětlil, co nás čeká.

Recenze služby

Tereza Skříčilová

před 3 roky

Služeb Dostupného advokáta jsem využila dvakrát, a to vždy v souvislosti s nájemní smlouvou. Poprvé z pohledu nájemce – chtěla jsem znát názor právníka na danou smlouvu, zdali není potřeba nějakou formulaci vyjmout/dodat, apod. Podruhé z pohledu pronajímatele – chtěla jsem sestavit nájemní smlouvu na míru. V obou případech byla komunikace velmi příjemná, rychlá, s (zobrazit více) dostatečným prostorem na dotazy a ve výsledku opravdu splňující veškeré mé představy. V neposlední řadě oceňuji, že jsme vše vyřešili bez problémů on-line a nemusela jsem nikam docházet. Nenapadá mě nic, co bych vytkla. V případě dalších právních otázek se na ně určitě opět obrátím.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024