Pojištění bytů a bytového domu

Kompletní ochrana nemovitosti a majetku v ní například pro případ požáru či zemětřesení může obnášet i tři pojistky současně: pojištění bytové jednotky, pojištění domácnosti a pojištění společných částí domu. Poradíme vám, jak pojistky kombinovat a na co si dávat při jejich sjednávání pozor.

Seznámení s obchodními podmínkami
7 minut čtení

Kapitoly článku

Pojistka bytového domu

Základem pojištění by měla být pojistka celého domu. Jednotliví vlastníci sice mohou pojištěny své byty v osobním vlastnictví, tím ale nejsou nijak chráněny společné prostory (jako chodby či půda) a budova jako taková. Výbor SVJ by tedy měl zjistit a vypočítat, jakou hodnotu mají společné části domu a pro případ událostí jako je povodeň, vichřice či zemětřesení je pojistit. Následně je možné z pojistky uhradit například opravu poškozené střechy. Kromě pojistek běžných živelních událostí se vyplatí zvážit také pojištění odcizení součástí domu (např. okapy), či pojištění pro případ vandalismu. Součástí pojistky může být i odpovědnost za škodu způsobenou “domem”. Tedy situace, kdy například z domu spadne kus omítky či taška ze střechy a způsobí někomu škodu na majetku či na zdraví.

Tip: Pojistku nezapomínejte čas od času zrevidovat a zohlednit vývoj cen nemovitostí, stejně jako vylepšení či rekonstrukce domu, které proběhly. Mohlo by se vám jinak stát, že v případě vzniku škody by pojišťovna vyplatila pouze pojistné plnění do výše pojistné částky neopravené budovy.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Pojistka bytu

Pojistky bytu už si sjednávají jednotliví majitelé bytu. Co se nejčastěji v této souvislosti plete, je rozdíl mezi pojistkou nemovitosti a pojištěním domácnosti. Pojištění nemovitosti rozhodně neznamená pouze pojištění samotného domu, ale může jít pouze o pojistku bytové jednotky. Řada pojišťoven ovšem nabízí toto pojištění jako sloučené, takže klienti někdy netuší, že lze tyto dvě pojistky oddělit.

Pojištění nemovitosti (bytové jednotky) pokrývá škody způsobené na nemovitosti jako takové. Jde tedy o podlahy, stropy, zdi, zárubně, radiátory či garnýže. Řadí se sem ale třeba i vana a všechny věci, které jsou v bytě připevněné napevno. Jak rádi pojišťovací experti říkají: představte si, že je váš dům domeček pro panenky a vy ho celý obrátíte o 90 stupňů. Vše, co vypadne okny ven, bude spadat do pojištění domácnosti, to co zůstává, spadá do pojištění bytové jednotky. Někdy se v jednotlivostech mohou jednotlivé pojišťovny lišit. Sporným bodem bývá například kuchyňská linka.

I z výše uvedeného důvodu je vhodné pojistku domácnosti uzavírat u stejné pojišťovny jako pojistku bytu. Jednak můžete dostat za více pojistek slevu a také víte, že se pojistky budou navzájem doplňovat.

Tip: Ověřte si u svého SVJ, jakým způsobem je pojištěn váš dům. Platí totiž, že pokud je sjednáno opravdu dobré pojištění celého domu, nemusí být už další pojištění samotné bytové jednotky potřeba. Pojištění bytové jednotky ovšem vyžadují banky při sjednávání hypotéky na koupi bytu. V takovém případě odkaz na pojistku domu rozhodně nestačí. Navíc se v případě hypotéky doporučuje oddělit od pojistky bytu i pojistku domácnosti (tj. neuzavírat obě jako celek), abyste s nimi mohli lépe disponovat.

Pojištění domácnosti

Jak jsme již uvedli, domácností se myslí vybavení, které se ve vašem bytě nachází, tedy skříně, stoly, pohovky, koberce, ale samozřejmě také cenné obrazy, elektronika, mince či šperky z drahých kovů.

V rámci základního pojištění mohou být zahrnuty i věci umístěné ve sklepě nebo odpovědnost za škodu způsobená pojistníkem, osobami žijícími s ním v jedné domácnosti, případně také domácími mazlíčky.

Vyplatí se důkladně přečíst pojistné podmínky, které mohou skrývat další záludnosti. V případě pojištění proti krádeži bytu může být výplata pojistky podmíněna existencí bezpečnostních dveří nebo alespoň bezpečnostního kování, v případě pojištění domu proti zásahu bleskem pak existence hromosvodu apod. Není-li podmínka splněna, pojišťovna může plnění odmítnout.

Tip: Pokud svůj dům pronajímáte, doporučuje se, aby byla smlouva o pojištění domácnosti uzavřena spíše nájemníkem. Pokud smlouvu uzavře majitel či pronajímatel, zpravidla pojišťuje pouze vybavení v jeho vlastnictví. Vybavení, které do domácnosti pořídil nájemník, pak pojištěné není.

Co si ohlídat u pojistek bytu a domácnosti?

Zvažujete-li novou pojistku, určitě nestačí jen naťukat hodnotu své domácnosti do srovnávače či kalkulačky pojištění domácnosti či domu a zvolit pojistku, která je nejlevnější. Ve finále se vám nemusí totiž vůbec vyplatit.

Při uzavírání pojistky je třeba znát:

  • cenu pojištění – tj. částku, kterou budete (zpravidla ročně platit).
  • rozsah pojištění – co vše bude vaše pojistka pokrývat. To, že vám pojistí domácnost již za několik set korun ročně, rozhodně nemusí být žádná výhra. Následně se může ukázat, že na řadu pojistných událostí vůbec nedopadá. Naopak jindy můžete mít k pojištění domácnosti ještě další benefity jako třeba pojištění odpovědnosti za mazlíčky. Mít ale za každou cenu co nejvyšší rozsah pojistky je také nesmysl. Pojišťovat byt v pátém patře v domě na kopci na riziko povodně či pádu stromu je opravdu nesmysl.
  • výluky z pojištění – o výlukách se zpravidla dozvíte až úplně na konec před podpisem smlouvy. Ačkoliv už v tuto chvíli můžete být s výběrem své pojistky spokojeni, neusínejte na vavřínech a výluky si prostudujte. Nakonec můžete zjistit, že na polovinu vámi předpokládaných událostí nedopadá. Z pojistky mohou být vyloučeny třeba předměty neobvyklé hodnoty, předměty umístěné ve sklepě a podobně.
  • ceny, v jakých nichž pojišťovna poskytuje pojistné plnění při vzniku škodné události. Využívají se přitom buď ceny nové, obvyklé či časové. Ceny nových věcí znamenají, že vám pojišťovna opravdu vyplatí to, co následně utratíte, když si věc budete pořizovat znova. Tedy například novou skříň obdobné kvality jako ta, která shořela. Ceny obvyklé a časové jsou poměrně podobná kategorie, u časových má vliv amortizace a vychází se tedy z toho, jakou cenu měla věc bezprostředně před svým zničením. Na jednu stranu se může jevit fér mít zaplaceno to, co bylo znehodnoceno pojistnou událostí, na druhou stranu pak zpravidla nakupujete věci nové, které bývají ovšem mnohem dražší než to, co vám v tomto případě zaplatila pojišťovna. U obvyklých cen se zohledňuje, za kolik byste byli schopni danou věc prodat na trhu v okamžiku pojistné události. Zohledňuje se tedy i situace na trhu v dané chvíli, což může klidně znamenat další pokles ceny.

Výši pojistky mohou dále ovlivnit faktory jako je lokalita (město, umístění na kopci, v blízkosti řeky v záplavové oblasti apod.), podlaží bytu atd.

Podpojištění a nadpojištění

Nadpojištění a podpojištění jsou situace, kdy neodhadnete cenu svého majetku a nahlásíte pojišťovně cenu odlišnou, než je realita. V případě podpojištění oznámíte pojišťovně cenu nižší a platíte nižší pojistku, nicméně při pojistné události vychází pojišťovna z vámi udané ceny. Pokud jste si svůj byt pojišťovali kdysi dávno, když jste ho pořizovali za dva miliony, je asi nejvyšší čas si pojistku zkontrolovat, protože od té doby narostla jeho hodnota možná i násobně.

Pokud naopak majetek nadhodnotíte, pak se může stát, že si platíte pojistku zbytečně vysokou. Pojišťovna ale v případě pojistné události uhradí pouze částku, která se rovná skutečné škodě na pojištěné věci. Nemá tedy smysl pojišťovat domácnost v třípokojovém bytě na částku 1 milion, když se v ní nacházejí věci za 300 tisíc. Výsledkem je pouze vysoká částka, kterou musíte pojišťovně zaplatit za pojistné.

Řešení pojistných událostí

Pokud se přihodila pojistná událost a požadujete na pojišťovně poskytnutí pojistného plnění, měli byste mít všechno řádně dokladováno a nenechat zbytečně prostor pro zpochybnění nároku nebo jeho snížení.

V praxi to znamená, že pokud vám ukradnou ze sklepa kolo nebo kočárek, je dobré mít od takové věci účtenku a potvrzení od policie, že se krádež vůbec stala.

Jestliže nejste spokojeni s řešením své pojistné události, měli by se primárně se stížností obrátit přímo na svoji pojišťovnu a požádat o nové prošetření události. Dalšími možnostmi řešení je návrh na mimosoudní řešení sporu, máte-li ve sporu postavení spotřebitel. Teoreticky můžete podat rovněž podnět České národní bance, která vykonává dohled nad dodržováním povinností pojišťovny. Zde se ale nedočkáte vyřešení vašeho konkrétního problému. Česká národní banka nenahrazuje soud či rozhodce. Nevíte-li si rady, jak postupovat ve vašem případě, obraťte se o radu k advokátovi, který vám s podáním pomůže.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4
hodnoceno: 4 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

MgA. Anna Leschingerová, Cvikov

před 3 roky

Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.

Michaela P.

před 3 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. Právník Mgr. Svobodný, (zobrazit více) který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Jiří Vlach

před 9 měsíců

Potřebovali jsme poradit a sepsat smlouvu na výměnu bytů. Smlouva, po dodání potřebných podkladů byla to třech dnů napsána, a pak kancelář zařídila i podání dokumentů na katastrálním úřadu. Všech proběhlo rychle a bez problémů. Vynikající přístup a mohu jen chválit. Děkujeme.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023