Prodloužení nájemní smlouvy na byt | Dostupný advokát

Podmínky prodloužení nájemní smlouvy na byt je dobré mít ošetřené už při jejím uzavírání

Obrázek k článku Podmínky prodloužení nájemní smlouvy na byt je dobré mít ošetřené už při jejím uzavírání

29. 7. 2017 / autor: Ondřej Preuss

Uzavírání nájemní smlouvy na byt provází celá řada otázek: Na co při jejím sjednávání nezapomenout? Je nutné od začátku myslet na prodloužení nájemní smlouvy? A kdy se smlouva prodlouží automaticky?

Z advokátní praxe: Nový občanský zákoník umožňuje za určitých okolností automatické prodloužení nájemní smlouvy na byt

Pan Rostislav pronajímal rodinný domek a vždy uzavíral s nájemcem smlouvu jen na rok. Dům však nyní potřebuje pro syna, a tak už poslední turnus nechtěl prodloužit a nechal smlouvu „doběhnout“. Jelikož je mírné povahy, chápavě nechal nájemníka i po oficiálním konci doby nájmu v domě bydlet – „než si něco najde“. Nájemník sliboval, že odejde do měsíce, pak do dvou, ale stále se k odchodu neměl. Jakmile uplynuly tři měsíce, oznámil panu Rosťovi, že nájem je ze zákona prodloužen a že má smůlu, protože on v domě zůstává.

Pan Rostislav si „rval vlasy“. S něčím takovým vůbec nepočítal. Obrátil se na nás, abychom mu poradili, jak se dá taková situace řešit. Od roku 2014 je účinný nový občanský zákoník. Je pravda, že umožňuje obnovu nájmu bytu, což předchozí občanský zákoník vylučoval.

Skutečně tedy platí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu nebo domu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a pronajímatel ho v té době nevyzve, aby byt opustil, nájem je znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednání dříve; nejvýše ale na dobu dvou let.

Pan Rostislav sice tvrdil, že nájemce k opuštění bytu vyzýval, vždy to však bylo pouze ústně nebo telefonicky. Neměl o tom žádný záznam, výzva přitom musí být písemná (ideálně dopisem s dodejkou).

I tak nebylo nic ztraceno. Panu Rostislavovi jsme stejně poradili, jak se vykutáleného nájemníka zbavit. Pokud totiž pronajímatel potřebuje dům pro svou rodinu, může nájemní smlouvu na byt vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou. Ve smlouvě je navíc možné automatické prodlužování vyloučit.

Chcete se vyvarovat zbytečných chyb při uzavírání nájemní smlouvy na byt? Rádi pro vás připravíme smlouvu na míru.


Co pro vás můžeme udělat Vzor nájemní smlouvy Premium
Poskytneme vám aktuální a bezpečný vzor obecné nájemní smlouvy
Zkontrolujeme nebo sepíšeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu
Připravíme předávací protokol a potvrzení o platbě kauce nájemníkem
Poskytneme konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu30 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení?do 48 hodin
Konečná cena včetně DPHzdarma = 018001487,52 Kč bez DPH

Musí pronajímatel najít nájemci náhradu v případě, že mu není nájem prodloužen?

Zákon už několik let negarantuje nájemníkovi bydlení „za každou cenu“. Není už paternalistický a možnost přiznat bytovou náhradu při skončení nájemního vztahu bytu vůbec neobsahuje – na žádném místě nové právní úpravy ji nenajdete.

Vypuštěna byla také samozřejmě část, v níž byly bytové náhrady zákonem definovány. To znamená, že zákonem již není ani stanoveno, co je náhradním bytem a náhradním ubytováním. Výkon rozhodnutí o vyklizení bytu se nyní provádí vyklizením nikoli do přístřeší, ale osoby se prostě vykazují a věci odstraňují.

Dále se již tedy nebude řešit, jaký typ nebo podoba bytové náhrady přísluší dané osobě v tom kterém případě, ani zda později není důvod ke změně přiznané bytové náhrady. Pokud pronajímatel prodloužení nájemní smlouvy nepřipustí, nemusí ani řešit, kde bude nájemce bydlet dál.

Zajímá vás, jaká úskalí s sebou může nést uzavírání nájemní smlouvy? Přečíst si o tom můžete v tomto článku. Potíže můžou nastat také při ukončování nájmu. Jak to může v praxi vypadat, se dočtete tady.

Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: