Dejte si pozor na nedostatky v dohodě o ukončení nájemní smlouvy

Zákon sice nepamatuje na žádná zvláštní ustanovení o dohodě o ukončení nájemní smlouvy na byt, přesto je možné takovou dohodou nájem bytu ukončit. Konec konců, celé soukromé právo je založené na dohodě zúčastněných stran. Dávejte však pozor na to, abyste do této smlouvy uvedli vše potřebné.

5 minut čtení

Kapitoly článku

Z advokátní praxe: Opomenutí klauzule o vyrovnání veškerých nároků

S problémem týkajícím se zdánlivě malého opomenutí, které ovšem mohlo mít dalekosáhlé důsledky, se na nás obrátila paní Saša. Uzavřela dohodu o ukončení nájmu a myslela si, že může na starý malý byt, který opustila, už v klidu zapomenout a těšit se ze svého nového bytu s velkou terasou a bylinkovými záhonky.

Při uzavírání dohody ovšem zapomněla trvat na klauzuli týkající se možných dalších nároků pronajímatele, a to ve znění, že jsou všechny nároky vyrovnány. Málem se jí to pak vymstilo, když lstivý pronajímatel z ničeho nic zpětně požadoval uhrazení posledního nájmu dvakrát. Za paní Sašu jsme se postavili a díky nepřímým důkazům ho usvědčili ze lži, díky čemuž svůj nárok úplně stáhnul.

Tip: Narazili jste při výpovědi nájmu na problém? Chcete podat žalobu a nejste si jisti, zda vyhrajete? Obraťte se na Dostupného advokáta. Posoudíme vaše šance na úspěch u soudu a navrhneme takové řešení, které povede k požadovanému výsledku.

Na co si dát pozor při uzavírání dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt?

  1. Uzavřete dohodu písemnou formou: V první řadě to vyžaduje zákon, písemná musí totiž být i nájemní smlouva na byt. V druhé řadě, písemná smlouva pomáhá předejít nedorozuměním a poskytuje jasný právní dokument v případě sporů. Písemná forma zajišťuje, že všechny podmínky, práva a povinnosti jsou explicitně stanoveny a obě strany mají jasné porozumění svým závazkům.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

  • Správně označte strany dokumentu: Každá smlouva by měla jasně identifikovat obě strany zúčastněné na dohodě – obvykle jako „pronajímatel“ (neboli vlastník bytu) a „nájemce“ (osoba, která byt pronajímá). Je důležité uvést plná jména, adresy a případně i další kontaktní informace, aby bylo zřejmé, kdo jsou právní subjekty dohody.
  • Správně označte byt, kterého se dohoda týká: Smlouva by měla přesně specifikovat pronajímanou nemovitost, včetně adresy a popisu bytu (např. číslo bytu, umístění v budově, velikost, počet pokojů atd.). Tím se zabrání jakýmkoliv nedorozuměním ohledně objektu nájmu.
  • Zahrňte do písemné dohody veškerá práva obou stran: Smlouva by měla obsahovat všechna práva a povinnosti majitele a nájemce. To zahrnuje, ale není omezeno na, pravidla pro používání bytu, údržbu, opravy, pravidla pro domácí zvířata, možnosti ukončení nájmu, a další specifické podmínky nezbytné pro konkrétní situaci. Vyznačte přitom práva trvající i dohodou vypořádané.

Tip: Uzavřeli jste nájemní smlouvu a nevíte, jaké přesné povinnosti vám z ní vyplývají? V našem článku na téma práva a povinnosti majitele a nájemce vám poradíme, zda smíte v bytě chovat zvíře a přivést si návštěvu, když vám to smlouva zakazuje. Vysvětlíme také, kdo hradí opravy v bytě a jak postupovat při poškození bytu.

  • Vypořádání financí: Velmi důležitou částí smlouvy je ustanovení o platbách, včetně výše nájemného, termínů jeho platby, způsobu platby (např. bankovní převod, hotovost), a podmínek pro vrácení kauce (jistoty). Kauce slouží jako zabezpečení pro případné škody způsobené na pronajímaném bytě nebo v případě, že nájemce neplní své závazky, jako je platba nájemného. Smlouva by měla jasně stanovit, za jakých podmínek a v jakém časovém rámci bude kauce vrácena.

Nezapomeňte na předávací protokol

Na konci nájmu musí nájemník předat byt zpět majiteli. Pokud se tak nestane v daný den ukončení nájmu, může pronajímatel požadovat od nájemce náhradu ve výši dohodnutého nájemného až do doby, kdy je byt skutečně vrácen.

I když zákon nevyžaduje, aby se o vrácení bytu sepisoval předávací protokol, je velmi vhodné tak učinit. Tento dokument by měl zahrnovat popis stavu bytu při jeho předání, informace o stavu měřičů pro elektrickou energii, vodu a plyn, pokud jsou přítomny, a seznam předávaného zařízení bytu včetně popisu jeho stavu.

Obě strany mohou také bez omezení použít fotodokumentaci pro detailní záznam stavu bytu při jeho předávání. Jako pronajímatel byste neměli zapomenout poskytnout nájemníkovi vyúčtování za služby související s nájmem a zajistit vrácení jakékoli zálohy z nájmu.

Předávací protokol takto zachránil na klientku, paní Evu. Ta vypověděla nájemní smlouvu a byt předala v uspokojivém stavu. Samozřejmě očekávala, že tím je vše vyřízeno a dostane zpět svou kauci od pronajímatele. Jednoho dne ale obdržela doporučený dopis od bývalého pronajímatele, který ji obvinil z poškození bytu a informoval ji, že ji kauci nevrátí, protože ji použil na pokrytí škod.

Naštěstí měla paní Eva předávací protokol, který byl podepsán matkou pronajímatele při převzetí bytu, a z něhož jasně vyplývalo, že byt byl předán ve slušném stavu, kromě několika malých poškození. Tento dokument ji zachránil, a pronajímatel nakonec celou kauci paní Evě vrátil.

Tip: Věděli jste, že vám majitel bytu musí vrátit kauci i s úroky? Více si o tom můžete přečíst v našem dalším článku.

Co když žádnou dohodu neuzavřete?

Pokud nájemce opustí byt takovým způsobem, že lze nájem bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, což v praxi znamená, že se odstěhuje bez předchozí dohody s pronajímatelem, má se byt za odevzdaný ihned. Důvodová zpráva se k tomuto ustanovení blíže nevyjadřuje, a jeho uplatnění v praxi tak bude záležet na tom, jak se k němu postaví soudy. Je to však takové ukončení de facto.

Na závěr bychom chtěli pronajímatelům připomenout důležité varování. V situaci, kdy se nedosáhne dohody a nájemník po formální výpovědi odmítá byt opustit, není rozumné rozhodnout se pro vylomení dveří a násilné vystěhování jeho majetku i samotného nájemníka. Správným postupem je zahájit právní řízení s cílem získat soudní příkaz k vyklizení bytu. Pokud by pronajímatel jednal na vlastní pěst, mohl by na něj bývalý nájemník podat trestní oznámení za narušování domovní svobody.

Řešíte problémy týkající se nájemní smlouvy na byt nebo jejího ukončení? Můžeme pomoct ochránit i vaše práva.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michaela P.

před 3 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. (zobrazit více) Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Recenze služby

Monika Holcátová, Praha

před 3 roky

S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.

Recenze služby

MUDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín

před 4 roky

Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy z neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024