Vzor dohody o narovnání

 • Vyřešte nejasnosti či spory vyplývající z dosavadní smlouvy.
 • Předejděte možným budoucím sporům.
 • Ušetřete čas i peníze investované do budoucího soudního řízení.
Aktualizováno: 17. 10. 2022
Dohoda o narovnání
Náhled knížky

Uzavřeli jste s někým smlouvu a následně vznikly pochybnosti ohledně některé její části? Není například jasné, jak se počítají úroky z prodlení, zda určité právo platně vzniklo, jaká je výše předmětu plnění? Snadným řešením je uzavření dohody o narovnání.

Vzor se dá využít pro vyřešení nejasností ze:

 • smluv o zápůjčce,
 • smluv o dílo,
 • nájemních smluv,
 • a mnoha dalších.

Tip: Přečtěte si další tipy, jak se vyhnout soudnímu řízení, například mimosoudním řešením sporu.

Jak má vypadat správná dohoda o narovnání?

Možnost stran smlouvy uzavřít dohodu o narovnání upravuje občanský zákoník (NOZ) v ustanoveních  § 1903 až § 1905 . Zákon výslovně stanovuje, že se jedná o narovnání dosud sporných nebo pochybných práv či povinností. Pokud by chtěly strany upravit části smlouvy, o nichž není pochyb (například mají oboustrannou vůli snížit kupní cenu), pak jde o změnu smlouvy a nikoliv o dohodu o narovnání.

Dohodou o narovnání lze rovněž upravit práva již promlčená.

Dohoda o narovnání nemusí být vždy uzavřená písemně. Je to ovšem nezbytné v případech, kdy:

 • byla původní smlouva uzavřená písemně,
 • jedná se o již promlčená práva,
 • pokud je zákonem písemná forma předepsána jako povinná pro nový závazek, který se dohodou o narovnání zřizuje.

Písemnou formu lze každopádně vždy doporučit. Dohoda má sloužit k odstranění nejasností, čehož lze docílit nejlépe zakotvením v písemné podobě.

Výslednou dohodou jsou nově a jasně stanovena sporná práva, povinnosti a odstraněny nejasnosti.

 • Od podpisu dohody o narovnání začíná nově běžet promlčecí doba.
 • Původní dohodnutý závazek se ruší a je nově nahrazen narovnáním.
 • Vzhledem ke specifikům tohoto právního institutu, kdy je třeba přesně nastavit práva a povinnosti tak, aby nebylo pochyb o jejich obsahu, se vyplatí spolupracovat s právníkem.
 • Do budoucna se vyhnete časovým i finančním investicím do složitých právních tahanic a soudním řízením tím, že dosavadní závazek zrušíte a nahradíte jej jiným.

Tip: Uvažujete, že nejasnosti ze smlouvy objasníte v průběhu soudního řízení? Přečtěte si, co soudní řízení obnáší a kolik vás bude stát.

Dostupný advokát radí: Dohoda o narovnání se může týkat jednotlivých závazků (například výše smluvní pokuty či úroku z prodlení), případně několika závazků či dokonce všech dosavadních závazků mezi stranami smlouvy (tzv. generální narovnání).

Jak napsat dohodu o narovnání

Písemná podoba se vyžaduje pouze u těch smluv, které mají samy o sobě zákonnou povinnost písemné formy. Určitě ale není od věci zpracovat odstoupení písemně i v jiných případech. Správně napsaná dohoda o narovnání by měla obsahovat následující informace:

 • Identifikaci smluvních stran, pro které je narovnání určené – jméno, adresa, datum narození, v případě právnické osoby IČO, případně označení dle původní smlouvy  (objednatel/zhotovitel, pronajímatel/nájemce apod.).
 • Informace o uzavřené dohodě – zmiňte především účel narovnání a datum uzavření smlouvy.
 • Označení důvodu sepsání dohody o narovnání – vymezení sporných skutečností, práv či povinností, které se dohodou upravují.
 • Úprava práv a povinností – samotné vymezení nově upravovaných skutečností – např. výše a splatnost smluvní pokuty, způsob výpočtu úroku z prodlení, závazek nezvyšovat nájemné ve vymezené době apod.
 • Závěrečná ustanovení – nezapomeňte uvést v kolika vyhotoveních dohoda vzniká, čím se řídí a jakým způsobem může být měněna.
 • Na závěr nezapomeňte uvést datum a vlastnoruční podpis.

Dohodu o narovnání nechte na nás

Postaráme se o to, aby narovnání vašich práv proběhlo rychle a bez komplikací. Připravíme pro vás dokument, který vyjasní vaše práva a povinnosti a snadno se díky němu vyhnete náročnému soudnímu řízení.

Proč si dohodu o narovnání nechat zkontrolovat od právníka?

 • Právník zkontroluje původně uzavřenou smlouvu a identifikuje nejasnosti.
 • Pomůže vyjednat jasně formulovaná práva.
 • V nové dohodě nastaví práva a povinnosti bez pochybností.
 • Postará se, abyste se nedostali do horšího právního postavení oproti původně sjednané smlouvě.
 • Pohlídá, aby dohoda o narovnání obsahovala všechny potřebné náležitosti.

Proč použít placenou službu od Dostupného advokáta?

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.7
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Gia McCoil

před 2 roky

Super zkušenost, pomohli, o vše se postarali, snažili se na maximum. Vyhráli jsme a to je důležité. Děkuji, doporučuji.

Recenze služby

Ing. Jan Sekanina, Praha

před 3 roky

Když mi prarodiče chtěli darovat byt, nechtěl jsem se z důvodu vysokého pracovního vytížení zabývat tím, co všechno musím zařídit a jak docílit přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí. Dostupný advokát vše zařídil za mě, žádný problém na katastru nebyl a vše bylo celkem rychle zapsáno a vyřízeno. Díky a palec nahoru!

Recenze služby

Pavla Kramolišová

před 7 roky

Team Dostupneho advokáta je tvořen profesionaly s lidským přístupem. Mají me vrele doporučení!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024