avatar-01@2x
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Teorie a praxe filmů ze soudního prostředí

Dostaneme-li chuť na film ze soudního či právního prostředí, nejspíš sáhneme do americké kinotéky. Ta česká zrovna široký repertoár nenabízí. Pokud jsou americké filmy ale náš jediný zdroj informací o tom, jak probíhá soudní jednání, můžeme o něm získat dost zkreslenou představu.

Americký právní systém znázorněný ve filmu Lid versus Larry Flynt
7 minut čtení
4. 5. 2022

Kapitoly článku:

Americké filmy pochopitelně znázorňují (více či méně věrohodně) americký právní systém. Ten je součástí angloamerického právního systému či chceme-li common law, který je vystavěný na trochu jiných pilířích než takzvaný systém kontinentální, který známe z České republiky, potažmo z Evropy.

Tip: Pro větší přesnost bychom měli dodat, že kontinentální právo se dělí na další podskupiny. Česká republika spojuje kořeny svého současného práva s Rakouskem-Uherskem, a proto nyní patří naše právo spolu s Rakouskem, Švýcarskem či Německem do germánské oblasti.

Je ovšem znát, že postupně se kontinentální i angloamerický systém práva k sobě přibližují. Přesto v nich ale přetrvávají rozdíly. Jsme-li tedy právně “vzdělávání” pouze americkými filmy, může nás pak naše vlastní soudní řízení překvapit. Možná dokonce nudit.

Řešíte právní problém, se kterým si nevíte rady?

Napište nám a my pro vás sestavíme řešení na míru. Návrh a kalkulaci vám naši odborníci zašlou do 24 hodin. Pokud využijete k řešení svého problému našich služeb vrátíme vám poplatek zpět.

Chci najít řešení na míru

Kterých pět věcí z amerických filmů u našich soudů zaručeně nenajdete?

Precedenty

Klíčovým prvkem angloamerického práva je precedentní způsob rozhodování kauz. To v praxi znamená, že pokud se strany nedohodnou na právní kvalifikaci, soudy hledají v rámci dané kauzy poslední soudní rozhodnutí, které typově řeší daný případ. Pokud však soud shledá, že současný spor se zásadně liší od všech předchozích případů, má soudce pravomoc a povinnost precedent vytvořit. Tím je de facto vytvářeno právo. Není jeho jediným zdrojem, ale je tím nejvýznamějším.

Tento princip je naznačen v některých amerických filmech, kdy se například v posledních minutách filmu objeví dřívější soudní precedent, který zcela zvrátí vývoj dané kauzy, případně soud vytvoří nový, průlomový precedent. O tom pojednává také film Gideonův precedens (Gideon´s Trumpet), který popisuje skutečný případ, jenž změnil americkou justici. Pan Gideon (ztvárněný Henry Fondou) se v něm dostane do vězení proto, že nemá peníze na obhajobu a hájí se sám. Napíše o svém případu Nejvyššímu soudu a ten svým rozhodnutím zvrátí více než dvacet let starý právní precedens, podle něhož má nárok na právníka ex offo u soudu pouze člověk obviněný z federálního zločinu. Od této doby ovšem náleží právo na advokáta k základním právům amerických občanů.

Tip: Celý systém právních precedentů v USA je o poznání složitější. Pro závaznost konkrétního precedentu je třeba vzít do úvahy jurisdikci soudu a vztahy mezi nadřízenými a podřízenými soudy, nicméně pro sledování filmového děje toto množství informací postačit může.

Oproti tomu v českém (či kontinentálním) právním systému jsou základním pramenem práva právní předpisy – zákony či vyhlášky. Soudce je dle Ústavy ČR vázán pouze zákonem. V kontinentálním právu se celek soudních nálezů nazývá judikatura. U nás je skutečně právně závazná jen judikatura Ústavního soudu, nicméně také Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů, zaujímá stanoviska k rozhodnutím soudů a sjednocuje je. Jeho rozhodnutí jsou tak chápana rovněž jako precedenty (sui generis).

I když tedy u nás čistě formálně není judikatura soudů vyšších stupňů závazná, nesmí ji nižší soudy opomíjet a měly by jí respektovat. Judikáty tedy i u nás mají svůj význam, který v posledních letech poměrně výrazně narůstá, ale přesto zdaleka nedosahuje významu rozsudků v zámoří.

Porota

Když sledujete (byť jen filmové) soudní jednání u amerického soudu, leckdy můžete mít pocit, že se jedná o jakési divadelní představení, kde se obhájce ve své one man show snaží zaujmout porotu coby publikum.

Porota má v USA velkou moc i tradici. Kdokoliv může být vylosován a osloven, aby se stal jejím členem. Účastnit se soudního procesu pak platí za jeho občanskou povinnost. V průměru by občan neměl být povolán víc než jednou za dva roky. Porota hraje zásadní roli v trestním řízení. Výše zmíněná snaha obhájce zaujmout a zapůsobit má velké opodstatnění, protože porota rozhoduje o vině a nevině obžalovaného. V USA ovšem poroty rozhodují také v některých civilních případech o výši odškodnění.

V americkém filmu Porota (Runaway Jury) byl znázorněn postup schvalování poroty stranou žaloby i obhajobou žalované strany. Podstatnou roli následně hraje snaha žalující (Dustin Hoffman) i žalované strany (Gene Hackman) a dokonce i jednoho z členů poroty (John Cusack) získat si sympatie poroty a přesvědčit jí k rozhodnutí, které jim vyhovuje. Zda se takové věci v angloamerickém systému práva skutečně dějí a jak často, to necháme na posouzení jiných.

V našich soudních síních porotce nepotkáme, nicméně i laikové mohou být v našem systému zastoupeni ve funkci takzvaných přísedících. Sedí v taláru spolu s profesionálním soudcem, předsedou senátu, u některých kauz v prvním stupni rozhodování. Účastní se jednání všech trestních řízení před okresním soudem a krajským soudem, jestliže rozhoduje jako soud prvního stupně a řeší zločin, jehož spodní hranice trestní sazby je pět let a více. V občanském soudním řízení pak rozhoduje senát s účastí přísedících jen pří řízení před okresním soudem ve věcech pracovních.

Obhájci v hlavní roli

Vzpomínáte si, kdo ztvárnil v soudním procesu ve filmu Lid versus Larry Flynt roli soudce? Asi ne, přestože jím byl skutečný Larry Flynt. Většina z nás si pamatuje spíše obhájce v podání Edwarda Nortona. Patrně si také vybavíte Denzela Washingtona coby obhajobu ve filmu Philadelphia či Matthewa McConaugheye ve filmu Obhájce. Příznivci lehkých žánrů mají možná v paměti svéráznou advokátku Reese Witherspoon coby Pravou blondýnku (Legally Blond). Získat velkou hereckou příležitost v americkém soudním dramatu totiž znamená získat roli obhájce. Leckdy teatrální působení na porotu a důraz na slovní duely k těmto rolím patří. Američtí filmoví obhájci jsou zkrátka nezapomenutelní.

V angloamerickém systému je tedy oproti našemu kladen větší důraz na osoby advokátů i státního zástupce. Zatímco evropský státní zástupce je povinen z úřední povinnosti vyzkoumat všechny okolnosti případu, včetně těch, které svědčí ve prospěch obviněného, v angloamerickém systému jde více o jakýsi „souboj stran.“

Mimochodem vzpomenete si na nějakého slavného českého filmového advokáta? My ne. Nepočítáme-li tedy normalizační komedii Causa králík s Milošem Kopeckým.

Neexistence právního dualismu

Já soudím civilní právo, lidi do lochu neposílám,” říká v některém z úvodních dílů seriálu Źivot a doba soudce A. K. soudce Adam Klos. Svým způsobem tím vyjadřuje podstatu právního dualismu, typického pro kontinentální právo. Právní dualismus znamená dělení na právo soukromé a veřejné. Základní rozdíl je ve vzájemném vztahu přítomných subjektů. Zatímco u soukromého práva jsou subjekty v rovnoprávném vztahu, u práva veřejného má veřejný činitel nadřazené postavení a právo ukládat povinnosti.
V anglosaském právu takové dělení neprobíhá zdaleka tak důsledně jako u nás a jejich soudci mohou soudit kauzy obou typů práva.

O něco méně významná role soudců

Nezavání tvrzení o méně významné roli soudců v anglosaském systému tak trochu nekompetentostí? Jistě, američtí i britští soudci se těší výrazné osobní autoritě a disponují (oproti českým) významnou pravomocí samotné právo vytvářet. Z tohoto pohledu je tedy náš podtitulek tak trochu nesmyslný. Chceme jím jen znovu poukázat na existenci poroty, která rozhoduje o vině a nevině pachatele, a také na skutečně silné postavení obhajoby i obžaloby. Řízení před soudy se v anglosaském systému řídí tzv. adversárním systémem, kdy soudce má být zcela nestranný a ponechává strany, aby předkládaly svá tvrzení a důkazy. Jak bylo již výše zmíněno v trestním řízení má státní zástupce a obžalovaný před soudem postavení dvou rovnocenných stran, které „dokazují svou pravdu“.

V kontinentálním právu naopak existuje systém inkviziční. Je to soudce a nikoli strany, kdo udává tempo soudního řízení. Soud má povinnost zjistit správně a úplně objektivní stav věci.

Tip: Systému a působení soudů v České republice jsme věnovali samostatný článek.

A abychom zůstali věrní filmovým paralelám. Pokud jsme uvedli, že američtí filmoví soudci jsou spíše “neviditelní”, pak v kontrastu k tomu snad jediným významějším právním počinem v českém filmu (resp. seriálu), byl Život a doba soudce A.K. V hlavní roli je (jak jinak) soudce.

img-hero-hp

Nechte si poradit od právníků online

  • Vše zvládneme on-line
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

221103_dostupny-advokat_087

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Michal Kutil

před 1 rokem

Se službami jsem dlouhodobě spokojen 🙂 (používám opakovaně). Nejvíce se mi líbí, že jsem neustále online v obraze, v jakém je, co stavu. Díky

Jarka BL

před 1 rokem

Potřebovala jsem podat co nejrychleji trestní oznámení a společnost „Dostupný advokát“ jsem našla náhodou na webových stránkách. Komunikace proběhla v pořádku. Trvalo asi týden a oznámení jsme odeslali. Mohu doporučit, byla jsem spokojená.

Filip Rufer, Praha

před 2 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Demonstrující se domáhají ochrany svých základních lidských práv

Jak ochránit svá základní lidská práva?

Znáte svá základní práva a víte jak postupovat, pokud dojde k jejich porušení? Ohrožení či porušení základních lidských práv je závažná situace, která ale nemá jednoznačný postup řešení. Usnadníme vám…

6. 9. 2021
Fotografie, na která se vztahují autorská práva

Jak efektivně chránit autorská práva

Dnešní rychlá doba nahrává situacím, kdy někdo použije vaše dílo bez toho, aniž by k tomu měl souhlas. Předtím, než se začnete odkazovat na autorský zákon, byste ale určitě měli…

25. 5. 2021
Soudní síň, soud

Na který soud se obrátit?

Soustava soudů České republiky se může zdát poměrně přehledná a jasná, přesto se ale v souvislosti s ní setkáváme s celou řadou dotazů. Může za to trochu matoucí terminologie, či…

30. 3. 2022

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2023