Logo Advokátní kancelář roku 2023

Teorie a praxe filmů ze soudního prostředí

Dostaneme-li chuť na film ze soudního či právního prostředí, nejspíš sáhneme do americké kinotéky. Ta česká zrovna široký repertoár nenabízí. Pokud jsou americké filmy ale náš jediný zdroj informací o tom, jak probíhá soudní jednání, můžeme o něm získat dost zkreslenou představu.

Americký právní systém znázorněný ve filmu Lid versus Larry Flynt
7 minut čtení

Kapitoly článku

Americké filmy pochopitelně znázorňují (více či méně věrohodně) americký právní systém. Ten je součástí angloamerického právního systému či chceme-li common law, který je vystavěný na trochu jiných pilířích než takzvaný systém kontinentální, který známe z České republiky, potažmo z Evropy.

Tip: Pro větší přesnost bychom měli dodat, že kontinentální právo se dělí na další podskupiny. Česká republika spojuje kořeny svého současného práva s Rakouskem-Uherskem, a proto nyní patří naše právo spolu s Rakouskem, Švýcarskem či Německem do germánské oblasti.

Je ovšem znát, že postupně se kontinentální i angloamerický systém práva k sobě přibližují. Přesto v nich ale přetrvávají rozdíly. Jsme-li tedy právně “vzdělávání” pouze americkými filmy, může nás pak naše vlastní soudní řízení překvapit. Možná dokonce nudit.

Řešíte právní problém, se kterým si nevíte rady?

Napište nám a my pro vás sestavíme řešení na míru. Návrh a kalkulaci vám naši odborníci zašlou do 24 hodin. Pokud využijete k řešení svého problému našich služeb vrátíme vám poplatek zpět.

Chci najít řešení na míru

Kterých pět věcí z amerických filmů u našich soudů zaručeně nenajdete?

Precedenty

Klíčovým prvkem angloamerického práva je precedentní způsob rozhodování kauz. To v praxi znamená, že pokud se strany nedohodnou na právní kvalifikaci, soudy hledají v rámci dané kauzy poslední soudní rozhodnutí, které typově řeší daný případ. Pokud však soud shledá, že současný spor se zásadně liší od všech předchozích případů, má soudce pravomoc a povinnost precedent vytvořit. Tím je de facto vytvářeno právo. Není jeho jediným zdrojem, ale je tím nejvýznamějším.

Tento princip je naznačen v některých amerických filmech, kdy se například v posledních minutách filmu objeví dřívější soudní precedent, který zcela zvrátí vývoj dané kauzy, případně soud vytvoří nový, průlomový precedent. O tom pojednává také film Gideonův precedens (Gideon´s Trumpet), který popisuje skutečný případ, jenž změnil americkou justici. Pan Gideon (ztvárněný Henry Fondou) se v něm dostane do vězení proto, že nemá peníze na obhajobu a hájí se sám. Napíše o svém případu Nejvyššímu soudu a ten svým rozhodnutím zvrátí více než dvacet let starý právní precedens, podle něhož má nárok na právníka ex offo u soudu pouze člověk obviněný z federálního zločinu. Od této doby ovšem náleží právo na advokáta k základním právům amerických občanů.

Tip: Celý systém právních precedentů v USA je o poznání složitější. Pro závaznost konkrétního precedentu je třeba vzít do úvahy jurisdikci soudu a vztahy mezi nadřízenými a podřízenými soudy, nicméně pro sledování filmového děje toto množství informací postačit může.

Oproti tomu v českém (či kontinentálním) právním systému jsou základním pramenem práva právní předpisy – zákony či vyhlášky. Soudce je dle Ústavy ČR vázán pouze zákonem. V kontinentálním právu se celek soudních nálezů nazývá judikatura. U nás je skutečně právně závazná jen judikatura Ústavního soudu, nicméně také Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů, zaujímá stanoviska k rozhodnutím soudů a sjednocuje je. Jeho rozhodnutí jsou tak chápana rovněž jako precedenty (sui generis).

I když tedy u nás čistě formálně není judikatura soudů vyšších stupňů závazná, nesmí ji nižší soudy opomíjet a měly by jí respektovat. Judikáty tedy i u nás mají svůj význam, který v posledních letech poměrně výrazně narůstá, ale přesto zdaleka nedosahuje významu rozsudků v zámoří.

Porota

Když sledujete (byť jen filmové) soudní jednání u amerického soudu, leckdy můžete mít pocit, že se jedná o jakési divadelní představení, kde se obhájce ve své one man show snaží zaujmout porotu coby publikum.

Porota má v USA velkou moc i tradici. Kdokoliv může být vylosován a osloven, aby se stal jejím členem. Účastnit se soudního procesu pak platí za jeho občanskou povinnost. V průměru by občan neměl být povolán víc než jednou za dva roky. Porota hraje zásadní roli v trestním řízení. Výše zmíněná snaha obhájce zaujmout a zapůsobit má velké opodstatnění, protože porota rozhoduje o vině a nevině obžalovaného. V USA ovšem poroty rozhodují také v některých civilních případech o výši odškodnění.

V americkém filmu Porota (Runaway Jury) byl znázorněn postup schvalování poroty stranou žaloby i obhajobou žalované strany. Podstatnou roli následně hraje snaha žalující (Dustin Hoffman) i žalované strany (Gene Hackman) a dokonce i jednoho z členů poroty (John Cusack) získat si sympatie poroty a přesvědčit jí k rozhodnutí, které jim vyhovuje. Zda se takové věci v angloamerickém systému práva skutečně dějí a jak často, to necháme na posouzení jiných.

V našich soudních síních porotce nepotkáme, nicméně i laikové mohou být v našem systému zastoupeni ve funkci takzvaných přísedících. Sedí v taláru spolu s profesionálním soudcem, předsedou senátu, u některých kauz v prvním stupni rozhodování. Účastní se jednání všech trestních řízení před okresním soudem a krajským soudem, jestliže rozhoduje jako soud prvního stupně a řeší zločin, jehož spodní hranice trestní sazby je pět let a více. V občanském soudním řízení pak rozhoduje senát s účastí přísedících jen pří řízení před okresním soudem ve věcech pracovních.

Obhájci v hlavní roli

Vzpomínáte si, kdo ztvárnil v soudním procesu ve filmu Lid versus Larry Flynt roli soudce? Asi ne, přestože jím byl skutečný Larry Flynt. Většina z nás si pamatuje spíše obhájce v podání Edwarda Nortona. Patrně si také vybavíte Denzela Washingtona coby obhajobu ve filmu Philadelphia či Matthewa McConaugheye ve filmu Obhájce. Příznivci lehkých žánrů mají možná v paměti svéráznou advokátku Reese Witherspoon coby Pravou blondýnku (Legally Blond). Získat velkou hereckou příležitost v americkém soudním dramatu totiž znamená získat roli obhájce. Leckdy teatrální působení na porotu a důraz na slovní duely k těmto rolím patří. Američtí filmoví obhájci jsou zkrátka nezapomenutelní.

V angloamerickém systému je tedy oproti našemu kladen větší důraz na osoby advokátů i státního zástupce. Zatímco evropský státní zástupce je povinen z úřední povinnosti vyzkoumat všechny okolnosti případu, včetně těch, které svědčí ve prospěch obviněného, v angloamerickém systému jde více o jakýsi „souboj stran.“

Mimochodem vzpomenete si na nějakého slavného českého filmového advokáta? My ne. Nepočítáme-li tedy normalizační komedii Causa králík s Milošem Kopeckým.

Neexistence právního dualismu

Já soudím civilní právo, lidi do lochu neposílám,” říká v některém z úvodních dílů seriálu Źivot a doba soudce A. K. soudce Adam Klos. Svým způsobem tím vyjadřuje podstatu právního dualismu, typického pro kontinentální právo. Právní dualismus znamená dělení na právo soukromé a veřejné. Základní rozdíl je ve vzájemném vztahu přítomných subjektů. Zatímco u soukromého práva jsou subjekty v rovnoprávném vztahu, u práva veřejného má veřejný činitel nadřazené postavení a právo ukládat povinnosti.
V anglosaském právu takové dělení neprobíhá zdaleka tak důsledně jako u nás a jejich soudci mohou soudit kauzy obou typů práva.

O něco méně významná role soudců

Nezavání tvrzení o méně významné roli soudců v anglosaském systému tak trochu nekompetentostí? Jistě, američtí i britští soudci se těší výrazné osobní autoritě a disponují (oproti českým) významnou pravomocí samotné právo vytvářet. Z tohoto pohledu je tedy náš podtitulek tak trochu nesmyslný. Chceme jím jen znovu poukázat na existenci poroty, která rozhoduje o vině a nevině pachatele, a také na skutečně silné postavení obhajoby i obžaloby. Řízení před soudy se v anglosaském systému řídí tzv. adversárním systémem, kdy soudce má být zcela nestranný a ponechává strany, aby předkládaly svá tvrzení a důkazy. Jak bylo již výše zmíněno v trestním řízení má státní zástupce a obžalovaný před soudem postavení dvou rovnocenných stran, které „dokazují svou pravdu“.

V kontinentálním právu naopak existuje systém inkviziční. Je to soudce a nikoli strany, kdo udává tempo soudního řízení. Soud má povinnost zjistit správně a úplně objektivní stav věci.

Tip: Systému a působení soudů v České republice jsme věnovali samostatný článek.

A abychom zůstali věrní filmovým paralelám. Pokud jsme uvedli, že američtí filmoví soudci jsou spíše “neviditelní”, pak v kontrastu k tomu snad jediným významějším právním počinem v českém filmu (resp. seriálu), byl Život a doba soudce A.K. V hlavní roli je (jak jinak) soudce.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Adéla Bobková Humlová

před 10 měsíců

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Jana Filipova

před 2 roky

Jsem maximálně spokojená s profesionálním přístupem a rychlostí jednání. Mohu jen doporučit!

Daniel Nový

před 8 měsíců

Již podruhé jsem se obrátil na Dostupného advokáta a podruhé jsem byl s touto službou spokojený. Tentokrát se mi věnovala paní advokátka a pocitově je to hvězdiček šest. Při hodnocení jsou pro mě vždy tři důležité body – kvalita služby nebo produktu, prostředí a rychlost. Provozuji restauraci a tři Michelinské hvězdy znamenají hvězdičku za obsluhu, za prostředí a za kuchyni. A můj osobní (zobrazit více) názor je ten, že odchází pouze ten nespokojený zákazník, který nespokojeným chce být anebo spokojený být neumí. Tvoříme si svůj život a je jen na nás, zda jsme schopni a ochotni si svoji spokojenost vykomunikovat předtím, než napíšeme čtyř nebo méně hvězdičkové hodnocení. Kvalitu služby poznáte také tehdy, když se stane chyba, podle schopnosti jak se kdo s chybou vyrovná a jak se k ní postaví. Chyba je jen svobodná volba v minulosti, kterou v přítomnosti hodnotíme jako chybu na základě nových informací. V minulosti ta chyba neexistuje. Vždy děláme to nejlepší, co můžeme, podle svých možností a informací. Ještě jednou děkuji a rád se na vás opět obrátím.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023