Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak se bránit proti rozhodnutí v trestním řízení?

V trestním řízení se rozhoduje o vině a nevině pachatele. Pokud soud shledá pachatele vinným, udělí mu trest či ochranné opatření. Ne vždy ale všichni zúčastnění s rozhodnutím souhlasí. Je tedy nejenom v zájmu pachatele, ale také společnosti obecně, aby bylo možné rozhodnutí přezkoumat. Jaké existují opravné prostředky, pokud se s rozhodnutím neshodujete? A máte možnosti odvolání také jako poškozený? Na to se blíže podíváme v tomto článku.

žena píše odvolání, trestní řízení
5 minut čtení
26. 3. 2022

Kapitoly článku:

Řádné opravné prostředky v trestním řízení

Rozlišujeme dvě skupiny opravných prostředků. Do první spadají ty, pomocí nichž se lze bránit proti nepravomocným rozhodnutím.

Odvolání

Odvolání je základním a nejčastějším opravným prostředkem. Může být podáno proti každému rozsudku soudu prvního stupně. Pokud jím byla schvalována dohoda o vině a trestu, lze se odvolat jen za podmínky, že se rozsudek nakonec od dohody lišil.

Rozsudek je třeba doručit všem osobám, které jsou jeho výrokem dotčeny. Odvolat se lze následně do osmi dnů. Důvody odvolání nejsou nijak omezeny, stačí dodržet lhůtu a jasně vyjádřit, které části výroku napadáte a z jakého důvodu.

Pokud by se odvolal proti rozsudku pouze obžalovaný, má jistotu, že si dalším rozhodnutím nepohorší. Tomu odpovídá jedna ze zásad trestního práva, tedy zásada nemožnosti změny k horšímu.

Máte problém týkající se trestního řízení?

Popište nám jej a my zjistíme, v čem vězí váš právní problém. Do 24 hodin vám navrhneme řešení na míru. Rozhodnete-li se využít našich služeb, budete mít  samotný návrh zdarma.

Chci pomoci vyřešit svůj problém

Tip: Zásady a pravidla trestního práva jsme přehledně rozebrali v našem článku.

Odvolání může podat v rámci trestního řízení řada osob:

 • státní zástupce – ten jediný může podávat odvolání v neprospěch obviněného,
 • obžalovaný – může se odvolat proti výrokům, které se ho přímo dotýkají,
 • příbuzní obžalovaného – v pokolení přímém, dále sourozenci, manžel, partner či druh, případně orgán sociálně-právní ochrany dítěte u mladistvých,
 • zúčastněná osoba (tedy ten, jehož věc má být či byla v soudním řízení zabrána) – ta se může odvolat pouze proti části rozsudku, které se týká zabrání jejího majetku,
 • poškozený (tedy například někdo, komu bylo pachatelem ublíženo na zdraví) – smí podat odvolání vůči výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích či vydání bezdůvodného obohacení v případě, že se něčeho z toho domáhal.

Odvolání se podává zásadně u soudu, proti jehož rozsudku směřuje. Jeho podání má odkladný účinek, to znamená, že se odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Tedy pokud by například byl pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, tak jej po podání odvolání nenastoupí.

Pokud by odvolání podal jen poškozený či zúčastněná osoba, pak mají výše zmíněný omezený rozsah odvolání a ostatní části rozsudku lze vykonat.

Tip: Chcete-li se seznámit, jak celkově probíhá trestní řízení, přečtěte si jeden z našich článků na toto téma.

Odvolací soud

Odvolací řízení probíhá vždy u nadřízeného soudu. Tím je krajský soud, pokud v prvním stupni rozhodoval soud okresní, případně vrchní soud, pokud v prvním stupni rozhodoval soud krajský.

Soud by se měl vždy odvoláním řídit a přezkoumávat jen napadenou část rozhodnutí. Platí ovšem, že pokud je napaden výrok o vině, logicky se také vždy přezkoumává výrok o trestu. Stejně tak, pokud by byla domnělá chyba výroku spjata a svůj původ měla v jiném výroku, je přezkoumán i ten.

Odvolací soud může:

 • zamítnout odvolání – pokud nesplňuje základní formální požadavky, například bylo podáno po lhůtě apod. Stejně tak ho zamítne, pokud ho přezkoumá a shledá, že není důvodné,
 • odvolání odmítnout – pokud odvolání nesplňuje obsahové náležitosti – tedy není z něj patrno, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou mu vytčeny,
 • přezkoumat odvolání a napadený rozsudek či jeho část zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k novému projednání. To učiní zejména v případě, že je třeba provádět nové dokazování,
 • napadený rozsudek či jeho část zrušit a rozhodnout sám, pakliže mu to dosavadní poklady umožňují,
 • zastavit trestní stíhání, pokud nastala nějaká okolnost popsaná v zákoně.

Stížnost

V trestním řízení můžete využít i stížnost, což je podle trestního řádu jediný řádný opravný prostředek proti usnesení. Je přípustná proti každému policejnímu rozhodnutí. Zákon ale vymezuje, proti kterým usnesením soudu je stížnost přístupná a proti kterým není. Stížnost je třeba rovněž podat u orgánu, proti jehož usnesení směřuje, a to do tří dnů od jeho oznámení.

Mimořádné opravné prostředky v trestním řízení

Dovolání

Dovolání v trestním řízení spadá do kategorie mimořádných opravných prostředků. Dají se jím opravit právní vady pravomocných soudních rozhodnutí, případně i rozhodnutí, která jim předcházela. Jak už jejich název napovídá, jsou přípustné pouze z mimořádných důvodů. Směřují k nápravě nejzávažnějších typů vad rozhodnutí soudu. Dovolání nemá ze zákona odkladný účinek, to znamená, že předchozí rozhodnutí zůstává i po jeho podání pravomocné a vykonatelné.

V zákoně jsou vyjmenovány všechny typy rozhodnutí, která lze takto napadnout, za všechny jmenujme alespoň rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a byl mu uložen trest, dále rozsudek, jímž byl zproštěn obžaloby, či usnesení o zastavení trestního stíhání. Vyjmenovány jsou i vady, které mohou být napadeny. Nelze jím ale například napadat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů. Nejde tedy o další stupeň opravných prostředků.

Stížnost pro porušení zákona

Stížnost má sloužit k nápravě právních vad či nedostatků ve skutkovém zjištění. Jde o odstranění takových vad, které tu byly již v době, kdy bylo rozhodnutí vydáno a jsou proto zpravidla i přímo patrné ze spisu.

Stížnost pro porušení zákona je oprávněn k Nejvyššímu soudu podat pouze ministr spravedlnosti.

Obnova řízení

Dalším opravným prostředkem, který lze dle trestního řádu využít, je obnova řízení. Ta rovněž umožňuje prolomení překážky věci pravomocně rozhodnuté. Také zde je výčet rozhodnutí, která lze takto napadnout, omezen přímo ze zákona. Narozdíl od přezkumného řízení se dá obnova využít z více důvodů. Jedná se zpravidla o následující situace:

 • Po nabytí právní moci rozhodnutí se objevily nové skutečnosti, které v době řízení existovaly, ale z objektivních důvodů nemohly být uplatněny. Například se objevila nová listina prokazující nové skutečnosti nebo se přihlásil dosud neznámý svědek.
 • Policejní orgán, státní zástupce či soudce porušili v trestním řízení svou povinnost, a to jednáním, které bylo trestným činem.
 • Ústavním soudem byl zrušen příslušný předpis či jeho část.

Obnovu řízení zahajuje správní orgán, který v posledním stupni řízení vydával rozhodnutí. Učinit tak může nejen z vlastního podnětu, ale také na základě žádosti.

Trestní řád stanovuje, že žádost o obnovu je možné podat kdykoliv. Není tedy nijak časově omezena a lze ji vznést dokonce, i když je obžalovaný již po smrti.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jarka BL

před 1 rokem

Potřebovala jsem podat co nejrychleji trestní oznámení a společnost „Dostupný advokát“ jsem našla náhodou na webových stránkách. Komunikace proběhla v pořádku. Trvalo asi týden a oznámení jsme odeslali. Mohu doporučit, byla jsem spokojená.

Jindřich Křesťan, Praha

před 2 roky

Chtěl bych poděkovat Mgr. Svobodnému, kdy naše objednávka byla vyřízená včas a k naší spokojenosti. Pokud bylo potřeba něco upravit na základě našich připomínek nebo připomínek z druhé strany, vše proběhlo rychle ke spokojenosti obou stran. Ještě jednou moc děkujeme.

Zuzana Marková, Praha

před 2 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Soudce rozhoduje v trestním řízení

Co je trestní řízení a jak probíhá?

Nemusíte být pachatelem trestného činu, ba dokonce jej ani plánovat, a přesto se vás může trestní řízení bezprostředně týkat. Stačí, když vám někdo ukradne kolo větší hodnoty, a již jste…

26. 9. 2021
policistka vysvětluje obviněnému pravidla trestního řízení

Jaké jsou zásady a pravidla v rámci trestního řízení?

Bylo proti vám či někomu z vašich blízkých zahájeno trestní stíhání? Může se jednat třeba jen o omyl a vůbec nemusí dojít k odsouzení, ale přesto (či spíše právě proto)…

28. 9. 2021
Sepsání trestního oznámení

Jak podat trestní oznámení, aby se jím někdo zabýval

Až dvě třetiny trestních oznámení jsou odloženy. Jak tedy správně postupovat při podání trestního oznámení, kdo ho může podat a které 3 věci si pohlídat, než tak učiníte? To si…

27. 10. 2020

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022