Co by měla obsahovat licenční smlouva

Licenční smlouvou umožňuje autor díla nabyvateli licence nakládat s dílem tak, jakoby měl nabyvatel sám autorská práva. Umělec či tvůrce se tak vzdává kontroly nad svým dílem.

pohled na stůl při firemním jednání

Kapitoly článku

Jaký je účel licenční smlouvy?

Jak už jsme v úvodu uvedli,  licenční smlouva umožňuje poskytnout právo duševního vlastnictví jinému subjektu, nebo případně i několika odlišným subjektům,  a to nezávisle na sobě. Některá práva duševního vlastnictví ani nejde jiným způsobem „převést“. Ke skutečnému převedení práv zde ale u takových práv skutečně nejde, pouze o umožnění výkonu práva jiné osobě. Typicky se tento typ licenční smlouvy spojuje s autorským právem, což je jedno ze zmíněných práv, které je bytostně spojeno s autorem, a tedy převádět nelze. Autor knihy ale může poskytnout licenci k tomu, aby z jeho knihy například vzniknul film či divadelní představení.

Náležitosti licenční smlouvy

K základním náležitostem smlouvy patří samozřejmě označení smluvních stran. Na jedné straně je majitel práva duševního vlastnictví a na druhé pak nabyvatel licence, který získává oprávnění k užití díla. Podstatné je také určení doby trvání smlouvy (maximálně na dobu trvání autorských práv), a označení, zda se jedná o hudební, dramatické, fotografické, kinematografické, výtvarné či jiné dílo.

Licenční smlouva by měla obsahovat rozsah práv a povinností nabyvatele, zejména jestli je oprávněn k plnému užívání díla, případně pouze k jeho rozmnožování, rozšiřování, pronájmu, půjčování, vystavování nebo sdělování díla veřejnosti, například rozhlasem nebo televizí. Rozsah licence může být omezený nebo neomezený. Vyjádřit ho můžeme jako rozsah časový, místní či množstevní. Často se řeší, jestli lze např. film či knihu šířit na celém světě, nebo pouze pro konkrétní území. Rozsah musí být alespoň obecně uveden. Vedle toho by se mělo uvést, jestli nabyvatel může dílo měnit, spojit s jiným dílem nebo zařadit do souboru, jako je například sbírka básní nebo zpěvník.

Právní úpravu smlouvy nalezneme v občanském zákoníku. Najdeme zde i speciální ustanovení týkající se licence práv chráněných autorským zákonem, práv souvisejících s autorským právem a licenci nakladatelskou.

Licenční smlouva nemusí být nutně uzavřena v písemné podobě, ale lze to více než doporučit. Předejdete tak pochybnostem, jaký je konkrétní rozsah smluvených práv, odměna či cokoliv jiného. Ve dvou případech je zákonem dána povinnost uzavřít smlouvu písemnou, a to jednak pokud se jedná o výhradní licenci, případně pokud se k její účinnosti vůči třetím osobám vyžaduje zápis do veřejného seznamu, což je upraveno u licencování průmyslových práv.

Licence může být sjednána i jako tzv. výhradní. To ve svém důsledku znamená, že autor nesmí uzavřít další licenční smlouvu s žádnou jinou osobou a ani on sám nesmí vykonávat svá majetková autorská práva svěřená nabyvateli. V tomto případě musí být smlouva v písemné formě. Pravidlem je ovšem licence nevýhradní. Má-li vzniknou licence výhradní, je třeba to výslovně ve smlouvě uvést. Výjimkou je pouze nakladatelská licence, kde zákon uvádí, že pokud si strany nesjednají opačně, je nakladatelská licence výhradní.

Není vyloučeno si s autorem sjednat i smlouvu o smlouvě budoucí, která se bude týkat licence k dílu, které teprve vznikne. Typicky pokud si chceme objednat sochu, obraz nebo chceme vydat všechna budoucí pokračování úspěšné knihy.

Jak stanovit odměnu

Licenční smlouva je úplatná. Musí v ní být stanovena výše odměny autora, nebo alespoň způsob jejího vypočtení. Pokud je závislá na výnosu z využití licence, má autor právo nahlížet do dokumentů pro vypočtení reálné odměny, může kontrolovat například uhrazené či neuhrazené faktury. Sjednaná odměna ale nemusí být nutně úplatná. Odměnu lze poskytnout i nepeněžitou, smlouva pak má povahu tzv. barterové smlouvy.

Smlouvu lze v určitých případech uzavřít i bezúplatně, např. pokud fotograf svá práva postoupí dobročinné organizaci nebo třeba všem za určitých podmínek (creative commons). Pokud se jedná o ochrannou známku nebo patent, musí být bezplatnost ve smlouvě výslovně uvedena.

 

Licenční smlouva

Potřebujete sepsat licenční smlouvu nebo pouze zkontrolovat tu stávající? Od toho tu jsme. Zajistíme pro vás férové nastavení autorských práv, ať už jste poskytovatel nebo nabyvatel licence. Jednáme rychle, za předem dané ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Tip: S autorskými právy se řada z nás setkává dnes a denně – ať už sami vytváříme vlastní autorská díla, nebo pracujeme s cizími díly. Na co máte právo jako autor, nebo naopak nabyvatel? A co nesmí chybět v licenční smlouvě? Odpovědi na nejzásadnější otázky týkající se autorských práv naleznete v tomto článku.

Jak ukončit licenční smlouvu

Smlouvu na dobu neurčitou je možné vypovědět s výpovědní dobou jednoho roku od konce měsíce, kdy výpověď došla druhé straně. Smlouvy na dobu určitou obecně nelze vypovědět, pouze pokud by došlo k jejímu závažnému porušení jednou ze stran.

Od výhradní licenční smlouvy lze odstoupit tehdy, když nabyvatel nevyužívá, nebo využívá nedostatečně svoji licenci, tudíž z ní autorovi neplyne žádný nebo jen malý příjem. Odstoupením se smlouva ruší od počátku. Strany si tedy musí vrátit, co již plnili.

Pokud máte v úmyslu uzavřít licenční smlouvu, dejte si pozor na to, jestli je výhradní či nevýhradní, zda je na dobu určitou či neurčitou. Liší se tak v možnosti výpovědi, v rozsahu oprávnění nabyvatele a ve způsobu sjednání odměny. Doporučujeme nechat si vytvořit smlouvu na míru, neboť každé dílo je něčím specifické a je potřeba konkrétní situaci perfektně přenést do smlouvy tak, abyste se vyhnuli nepříjemnostem, například sankcím (smluvním pokutám a penále) nebo ušlému zisku. Vzor licenční smlouvy stažený z internetu nemusí spolehlivě ochránit vaše práva, ať už jste autorem díla, nebo tím, kdo ho chce využívat.

Tip: Oblast práva duševního vlastnictví v posledních desetiletích zaznamenává turbulentní vývoj. Nelegální kopírování programů, využívání cizích fotografií, šíření hudebních alb či jiných autorských děl – je jen zlomek toho, s čím se v době internetu setkáváme. Na jeden z nejčastějších jevů – stahování a sdílení hudby a filmů – se nyní zaměříme.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Licenční smlouva

Potřebujete sepsat licenční smlouvu nebo pouze zkontrolovat tu stávající? Od toho tu jsme. Zajistíme pro vás férové nastavení autorských práv, ať už jste poskytovatel nebo nabyvatel licence. Jednáme rychle, za předem dané ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Recenze služby

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 3 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.

Recenze služby

Luboš Kulhánek, Praha

před 3 roky

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024