Jaké nástrahy mohou číhat na dětském táboře?

Letní prázdniny jsou pro mnoho rodičů i děti obdobím prvního odloučení, a to ve chvíli, kdy dítě vyrazí na dětský tábor. Pro rodiče bývá taková situace stresující sama o sobě a ti úzkostlivější si vybavují, co se komu kdy na letním táboře přihodilo. Na řadu situací se ale dá předem připravit. Stačí vědět, jak lze na pobyt na táboře pohlížet z hlediska práva, na co mají rodiče (a děti) nárok a kdo nese zodpovědnost.

Letní tábor
8 minut čtení

Pojďme si shrnout nejčastější dotazy, které se v souvislosti s letními dětskými pobyty objevují.

Kdo může tábor organizovat?

Lapidární odpověď by zněla: kdokoliv. České právo neklade na organizátory táborů speciální podmínky. S výjimkou negativního vymezení pro osoby, které mají od soudu uložen zákaz práce s dětmi či mladistvými, se organizace tábora může ujmout takřka kdokoliv. Proto je dobré mít předem zjištěno, komu své dítě svěřujeme. Vyplatí se zjistit si reference od předchozích účastníků a pokud se nějací organizátoři osvědčí, pak u nich i v dalších letech vytrvat. Jistou záruku kvality a bezpečí poskytují tábory organizované zaměstnavatelem jednoho z rodičů. Ten se pak může snadno doptat na zkušenosti kolegů a nekupuje tak zajíce v pytli. Na jistotu lze většinou sázet i ve chvíli, kdy tábor pořádají vedoucí kroužku, který dítě již dlouhodobě navštěvuje (např. lezecký či dramatický kroužek nebo skaut).

Specifickou skupinu představují i organizátoři táborů, kteří pobírají dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ti by měli splňovat určité standardy, včetně povinného školení hlavních vedoucích.

Jak bývá tábor pokryt smluvně?

Rodiče organizátorům tábora vyplněním přihlášky zpravidla dávají souhlas se smluvními podmínkami, které se vyplatí bedlivě prostudovat. Bývají zde především upraveny podmínky možného storna přihlášky či cena a rozsah poskytovaných služeb (ubytování, strava, vstupy atd.). Pro rodiče i dítě samotné jsou ale důležitá i další ujednání, jako je možnost návštěvy dítěte, eventuální zákaz používání mobilních telefonů či jiných přístrojů, zákaz dovozu dalších předmětů jako jsou cigarety, časopisy apod. Bývá zde také ujednání o hmotné odpovědnosti vedoucích, povinnost absolvování zdravotního vyšetření dětí a další důležité podmínky.

Osobní návštěvy bývají ve většině případů zakázány a valná většina organizátorů neumožňuje ani používání mobilního telefonu. Nastavení tohoto typu podmínek je ovšem primárně na organizátorech tábora a jeho celkovém konceptu. Pokud s nimi jako rodič nesouhlasíte, je lepší se předem poohlédnout po jiném letním kempu, než se u bran tábora každé tři dny s křikem dožadovat návštěvy svého dítěte.

Tip: smluvní podmínky si přečtěte opravdu detailně a nenechávejte jejich prostudování až na chvíli před odjezdem. Pro některé děti mohou být stanovená pravidla (např. absence mobilního telefonu) frustrující a jakkoliv jste přesvědčeni, že jsou pro ně naprosto vhodná a žádoucí, je dobré vše probrat v klidu a s předstihem. V opačném případě můžete při odjezdu mávat usedavě plačícímu dítěti, kterému jste pět minut předtím vyrvali mobil, aniž by tušilo, že k takovému jednání dojde.

Kdo přebírá na táboře zodpovědnost?

Po dobu tábora a cesty na něj přebírají zodpovědnost za děti táboroví vedoucí, především pak hlavní táborový vedoucí. Ačkoliv někteří instruktoři (např. na skautských táborech) nejsou dosud zletilí, samotnou organizaci musí vždy zaštiťovat plnoleté osoby, a to především v podobě hlavního vedoucího celého tábora a rovněž zdravotníků. Táborový zdravotník nemusí mít nutně zdravotní vzdělání ve smyslu vysoké či střední školy, ale určitě to není na škodu. Z hlediska zákona ale postačí absolvování akreditovaného kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí, v délce několika desítek hodin, spolu se složením závěrečných zkoušek. Kurz by měl zajistit znalost základů první pomoci a schopnost plně pečovat o dítě při drobných zdravotních příhodách typu nachlazení či poranění, případně dítě plně (byť na základní úrovni) zajistit do příjezdu záchranné služby.

Tip: Z hlediska práva i z hlediska praxe je zcela běžné, že funkci zdravotníka zastává na dětských zotavovacích akcích člověk se základním kurzem zdravotníka. Pokud ale zdravotní stav dítěte vyžaduje pečlivější dohled, měli by rodiče vybírat tábor tak, aby na něm byla přítomna osoba s klasickým zdravotnickým vzděláním (jako sestra, ošetřovatel či lékař).

Poškození věcí a vybavení dítěte

Během dětského tábora se snadno stane, že se v zápalu hry zničí tričko, u ohně propálí kraťasy, případně vašemu dítěti někdo rozbije displej mobilu. Co lze v takových případech dělat?

Pro uvedené situace nelze nastínit univerzální postup. Záleží jednak na věku vašeho dítěte (případně jiného dítěte, které způsobilo škodu) a dále na tom, zda se v danou chvíli neřídily nevhodně zvolenými pokyny vedoucího (v takovém případě by mohl nést odpovědnost on). Starší děti by za způsobení škody mohly být zodpovědné samy, u mladších dětí se spíš zkoumá, zda nad ním byl v danou chvíli patřičný dohled (vedoucího) a zda nebyl zanedbán. Pokud vedoucí nic nezanedbal, pak by odpovědnost za náhradu škody nesli rodiče daného dítěte.

Obecně lze v tomto kontextu především doporučit nedávat na tábor dítěti drahé značkové oblečení, nákladnou elektroniku a další věci, na nichž vám záleží. Pokud je nevyhnutelné, aby dítě nějakou cennou věc u sebe mělo (typicky brýle či jiné zdravotní pomůcky), pak by mělo být jednak poučeno, aby věc opatrovalo a pokud se něco přihodí, aby hned vše nahlásilo vedoucímu. Tak je možné vypátrat, kdo v danou chvíli nesl za škodu odpovědnost. Vedoucí by rovněž měli být o přibalené cennosti informováni (zpravidla je to i zakotveno ve smluvních podmínkách). Nikdy není od věci mít na členy rodiny zřízeno pojištění občanské odpovědnosti, které může pokrýt přesně ty situace, kdy váš potomek rozsedne kamarádovi značkový mobil.

Co když se dítě zraní či onemocní?

Co se týče zranění dítěte a odpovědnosti za něj, bude situace do určité míry podobná, jako při poškození věci. Podobnost spočívá především v tom, že se v prvé řadě zkoumá, zda k úrazu a škodě s ním související nedošlo porušením povinnosti provozovatele tábora. Tedy například při nevhodné hře či činnosti, kdy děti manipulují se sekyrou či s ohněm, aniž by byly předem řádně poučeny a následně ohlídány. Další variantou je, že by úraz způsobila jiná osoba. V takovém případě by se zkoumalo, zda došlo k nějakému protiprávnímu jednání dané osoby, které přímo vedlo k úrazu.

Velmi často ale za podobnou situaci nese odpovědnost dítě samo, které se do ní dostalo svou neopatrností. Pak už zpravidla jen řešíme, jak dítě z tábora odvézt. Nemůže-li v danou chvíli okamžitě rodič vyrazit, lze se zpravidla domluvit s prarodičem či jiným členem rodiny, že jej při vyzvedávání zastoupí. Je o tom jen třeba informovat vedoucí a předat i písemné pověření jiné osobě, neboť bez něj by vedoucí neměli dítě vydat nikomu jinému než zákonnému zástupci.

Tip: Pokud víte, že v době tábora odjíždíte na týdenní zahraniční cestu, je dobré se na možné komplikace raději předem připravit a předat vedoucím pověření i kontakty na další osobu.

Co se týče náhrady nákladů na léčbu, lze předpokládat, že 100 % dětí jedoucích na tábor, má uzavřeno běžné zdravotní pojištění. Ostatně kopie zdravotní karty bývá nezbytnou součástí přihlášky. K tomu je ale možné uzavřít dlouhodobé, případně i krátkodobé úrazové pojištění, které poskytne v případě úrazu jakési bolestné. Skupinové pojištění dětí se řeší pouze zcela výjimečně.

Mé dítě má dietu. Má nárok na speciální stravu?

Vegetariánství či různé alergie na jídlo se mezi dětmi objevují čím dál častěji a řada kuchyňských provozů je schopna na ně reagovat. Nelze ale automaticky předpokládat, že bude mít vaše dítě veškerý jídelní komfort, na jaký je zvyklé z domova. Vždy se raději předem domluvte, do jaké míry je možné se v táborové kuchyni odlišným stravovacím návykům přizpůsobit, případně lze situaci usnadnit (opět po domluvě) zakoupením potravin, které vaše dítě jí, jako například vakuovaný bezlepkový chléb, bezlaktózové sojové dezerty či vegetariánské paštiky.

Nebyli jsme s náplní tábora spokojeni. Lze něco dělat?

Je na místě upřímně říct, že v tomto případě toho asi moc nezmůžete. Kromě toho, že můžete napsat například na sociální sítě své hodnocení a napříště již dítěti najít jiný tábor. Vše záleží pochopitelně na tom, co vám bylo přislíbeno a především, co bylo napsáno ve smlouvě, smluvních podmínkách či propozicích k akci. Pokud je slíbena každodenní turistika, výlety a koupání a realita je taková, že byly děti zavřeny 14 dní v chatě, ačkoliv bylo krásné počasí, pak je na místě se ozvat, poukázat na rozpor se smluvními podmínkami a požadovat například slevu z ceny. Jestliže byl ale přislíben program plný sportu a her a jedinou náplní byl volejbal střídaný s fotbalem, pak se dítě sice mohlo vrátit nespokojené, ale provozovatel de facto svůj slib splnil a vy se těžko budete náhrady domáhat.

Z praxe advokátní kanceláře i z příběhů našich klientů víme, že naprostá většina situací souvisejících s letním kempováním se dá vyřešit domluvou. Pokud si ale s nějakou situací nevíte rady, nenechávejte ji dojít příliš daleko a zavčas kontaktujte advokáta, který vám s řešením pomůže

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 12 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024