Pojištění odpovědnosti zaměstnance aneb pojistka na blbost

„Pojistka na blbost“ je lidovým označením pojištění odpovědnosti, které můžeme sjednat pro případ újmy na zdraví, škody na majetku nebo finanční škody způsobené někomu jinému. Takové pojištění odpovědnosti za škodu nabízejí banky a pojišťovny pro různé situace, typicky jde o pojištění občanské odpovědnosti nebo o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu zaměstnání

Možná se domníváte, že nic podobného nepotřebujete. S penězi do styku nepřijdete a auto také neřídíte, tak jakou škodu můžete způsobit? Nenechte se zmýlit, je to totiž zcela snadné. Ke škodě může dojít třeba chybně zadaným pokynem podřízenému, vylitím kávy na počítač či ztrátou mobilního telefonu. Zavařit si můžete také záměnou jednotek či připsáním nuly v objednávce.

Pojistit lze jakoukoliv profesi, ať už vám to ukládá zákon či jste jen obezřetní a prozíraví. Obecně lze pojistku doporučit vždy těm, s jejichž výkonem povolání je spojen podpis dohody o hmotné odpovědnosti, máte svěřené drahé přístroje či pomůcky, nebo můžete přímo ovlivňovat zdraví a životy lidí či zvířat.

Tip: Pokud po vás chce zaměstnavatel, abyste podepsali dohodu o hmotné odpovědnosti, přečtěte si co se pod tím skrývá a jaké následky pro vás toto uzavření může mít.

Pojistné plnění pak zpravidla vyplatí pojišťovna přímo zaměstnavateli. Pokud jste mu již škodu sami uhradili, lze částku poukázat i na váš účet. Pojistná ochrana se pochopitelně vztahuje pouze na ty škody, které po vás zaměstnavatel chce skutečně uhradit.

Pokud odmítá pojišťovna plnit, odvolejte se. Někdy pojišťovny jen tak zkouší, co klient unese. A pokud ani vaše odvolání, nepomůže, nebojte se využít právní pomoc. 

Řešíte právní otázku týkající se pojistky?

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Pojistka auta se prodraží

Samozřejmě, že ne kvůli každé potenciální škodě je nutné běhat do pojišťovny a přemýšlet o pojistce. Vyplatí se zrekapitulovat si, s jakými pracovními pomůckami přicházíte do kontaktu, o čem reálně rozhodujete a co máte na starosti. To ale následně ovlivní také výši pojistky. Při sjednání pojištění zpravidla vyplníte podrobný dotazník, kde sdělíte, v čem spočívá vaše práce a co k práci používáte.

Platí například, že více zaplatí za pojištění lidé, kteří používají v práci služební automobil. Jeho pojištění ale zpravidla nebývá v základní nabídce, takže si budete muset zvolit dražší typ pojistky.

Tip: Máte k dispozici služební auto a zajímá vás, co se stane, pokud jej poškodíte? Udělejte si rychlý test a získejte představu o tom, zda vůbec a za jakých podmínek nesete odpovědnost za škodu na služebním autě při nehodě.

Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem třetí osobě

Podle občanského zákoníku platí, že kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Zaměstnavatel však má v takových případech takzvaný regresní nárok vůči tomu, kdo škodu skutečně způsobil. Může tedy po zaměstnanci požadovat náhradu zaplacené škody, popřípadě její část za předpokladu, že jsou splněny níže uvedené podmínky.

Kdy odpovídá zaměstnanec za škodu?

Je dobré mít na paměti, že zaměstnavateli neodpovídáte za jakoukoliv škodu, ale musí být splněny určité předpoklady. Jsou jimi:

  • vznik škody,
  • škoda vzniká při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
  • existuje příčinná souvislost mezi porušením pracovních povinností a vznikem škody.

Pokud některý z předpokladů chybí, povinnost k náhradě škody vám nevzniká.

Zaměstnanci jsou přitom podle zákoníku práce chráněni tím způsobem, že hradí maximálně 4,5násobek  průměrného hrubého měsíčního výdělku před způsobením škody. V praxi to pak znamená, že například při měsíční mzděve výši 36 000 Kč po vás může požadovat uhrazení výše náhrady škody až do částky 156 000 Kč. Jak jsme již výše uvedli, podmínkou uplatnění zákonného limitu je, že je škoda způsobena z nedbalosti, tedy opomenutím pracovních povinností. K tomu může dojít například, když služební auto nezaparkujete přes noc do firemní garáže, jak máte nakázáno, ale necháte jej zaparkované venku.

Zcela jiná situace pochopitelně nastává, pokud jde ze strany zaměstnance o úmysl. V takovém případě je povinen uhradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to ve výši, která zaměstnavateli reálně vznikla. Stejný následek nastává i v případě, že byla škoda způsobena v opilosti či pod vlivem návykových látek.

Pojistit lze ovšem pouze první případ, tedy škodu způsobenou v nedbalosti. Na úmyslné jednání vás pochopitelně žádná pojišťovna nepojistí.

Pokud má zaměstnavatel vůči vám pohledávku z titulu náhrady škody, smí ji započíst proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu a provést srážku jen na základě dohody o srážkách ze mzdy.

Tip: Chce po vás zaměstnavatel náhradu škody, i když na to nemá právo? Chcete podat žalobu a nejste si jisti, zda vyhrajete? Posoudíme vaše šance na úspěch u soudu a navrhneme takové řešení, které povede k požadovanému výsledku.

Na vlastní škodu pojistka nestačí

Škodu samozřejmě nemusíme způsobit jen zaměstnavateli či třetí osobě. Co když při výkonu práce používáme vlastní počítač či jinou vlastní pomůcku, kterou neopatrnou manipulací zničíme?

Takovou situaci vám běžná pojistka odpovědnosti také nepokryje. Spíše se tedy snažte takovým situacím předcházet a vlastní nástroje a pomůcky při práci nevyužívat. Pokud vás do toho zaměstnavatel nutí, můžete poukázat přesně na takové situace.

Také podnikatelé mají svou pojistku

Jste-li podnikatel, neboli osoba samostatně výdělečně činná, pak uzavření pojistky velmi zvažte. Takřka u jakékoliv živnosti si lze způsobení škody představit – kadeřnici může ukápnout barva na vlasy zákaznici na značkový kostým či kabelku, instalatérovi upadnou sikovky doprostřed nové vany. Nemusíte ani svou výdělečnou činnost považovat vysloveně za podnikání. Pokud si ve volných chvílích přivyděláváte venčením psů, jistě oceníte pojistku ve chvíli, když vám nenávratně uteče drahé plemeno psa, jakým je třeba tibetský mastif.

Pokud tedy jakýmkoliv způsobem způsobíte škodu na majetku zákazníka, pojištění odpovědnosti pro podnikatele vás kryje před vzniklými finančními škodami. Cena pojištění je velmi individuální, jsou pojišťovny, které vám pojistí takřka jakýkoliv obor a cena pojistky se odvíjí od limitu možné škody. Jinde ale velmi důkladně zkoumají čemu a jak se věnujete.

V případě, že zaměstnáváte jako podnikatel alespoň jednoho zaměstnance, je pro vás povinné zákonné pojištění odpovědnosti. Z něho pak kryjete náklady, které zaměstnanci vzniknou kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání.

Tip: Plánujete začít podnikat a chcete založit společnost s.r.o.? Založení s.r.o. je kvůli legislativě a úředním procesům procedura, která je složitá a časově velmi náročná. Pokud potřebujete co nejrychleji začít podnikat, založíme vám společnost s ručením omezeným (s.r.o.) na míru.

Povinnost se pojistit

U některých profesí je nutnost pojistit se stanovená zákonem. Týká se to především:

  • lékařských profesí jako je praktický či veterinární lékař, stomatolog atd.
  • právnické a ekonomické profese – advokát, notář, daňový poradce, auditor
  • ostatní profese: provozovatel letadla, provozovatel vnitrozemského plavidla, provozovatel jaderného zařízení, zadavatel klinického hodnocení zdravotnického prostředku či léčiva.

Vždy ovšem záleží, zda pracujete jako zaměstnanec, kdy by měl být ze zákona pojištěn váš zaměstnavatel, nebo zda svou činnost vykonáváte jako OSVČ a povinnost se vztahuje přímo na vás.

Pozor na výluky

Při podpisu smlouvy o pojištění buďte obezřetní a vše si řádně pročtěte. Zejména to, co je napsáno drobnějším písmem na konci. Můžete zde najít výluky, kvůli kterým se pojistka neuplatní v plné šíři. Výluky se typicky týkají úmyslného jednání, které škodu přivodilo, případně jednání v opilosti. Nepříjemně překvapit vás ale mohou i výluky spojené s chybným zaměřením věci při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích, či spojené s poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb.

I přes některé dílčí nevýhody je pojištění profesní odpovědnosti velmi užitečný produkt, který vám může ušetřit nejen cenné finance, ale také nervy, stres a čas spojený s řešením náhrady škody.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 4 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 11 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024