Závěť, aneb jak předejít sporům mezi dědici

Dohady a nevraživost mezi dědici se v souvislosti s vypořádáním dědictví často objevují. Lze jim předcházet sepsáním závěti? A jak se tento typ pořízení liší od dědické smlouvy či dovětku?

starší muž podepisuje svou závěť
6 minut čtení

Kapitoly článku

Úmrtí v rodině s sebou vždy přináší velké emoce. Ty ovšem zdaleka nemusejí skončit okamžikem pohřbu. Jejich další vlna totiž často přichází v průběhu dědického řízení. Hádky a spory o zůstavitelův majetek, kontrola, zda každý z dědiců dostal rovný díl – i to je realita mnohých rodin a rozhodně nic takového rodinným vztahům nepřidá. Jde o jeden z důvodů, pro který řada lidí zvažuje možnost sepsání závěti. Dalšími důvody může být nesouhlas s možným rozdělením majetku podle dědických tříd, případně odkázání konkrétních částí majetku konkrétním lidem.

Ani sepsání závěti ovšem klid do rodiny nemusí vnést. Z naší advokátní praxe jsme zažili také dost kuriózní situaci, kdy zůstavitel sepsal postupně několik závětí, podle toho, který z dědiců u něj byl zrovna v oblibě. Vzhledem k tomu, že nešlo o závěť sepsanou a uloženou u notáře, bylo doma objeveno závětí více a vznikly spory o to, která z nich je ta pravá a platná. I taková raritní situace nám potvrdila náš názor, že sepsání závěti s notářem či advokátem je nejefektivnější cestou.

Chcete rozhodnout o tom, kdo po vás bude dědit?

Zamýšlíte odkázat konkrétní část majetku konkrétnímu člověku? Zkonzultujte s námi možnosti posledního pořízení a my vám ve spolupráci s notářem zajistíme sepsání závěti.

Tip: Jak předejít sporům, projít dědickým řízením a vypořádat se s ostatními dědici a co dělat v případě dluhů zůstavitele? Tomu jsme se věnovali v našem článku na blogu na toto téma.

Co je závěť a jaké známe její formy?

S pojmem závěť se setkal asi každý milovník knih či filmů, zejména pak detektivních románů. Obsah závěti může být totiž často vodítkem k tomu, kdo je vrah. Realita advokátních či notářských kanceláří je ale mnohem prozaičtější. Z hlediska práva jde vlastně o jednostrannou “poslední vůli”, tedy instrukci, jak má být s majetkem naloženo.

Závěť nemusí být nutně sepsána s právníkem. Můžete si ji klidně sepsat v teple domova a pohodlí postele. Je ale nutné splnit zákonné podmínky, neboť chybování při pořízení závěti může vést až k její neplatnosti. Závěť může být napsaná buď vlastní rukou, případně ji lze napsat na počítači a vytisknout. V tom druhém případě by se tak ale mělo stát za přítomnosti nejméně dvou svědků, kteří se nestanou dědici ani nemají s budoucími dědici rodinné vazby. Zůstavitel by neměl nikdy zapomenout na datum a podpis, aby nevznikly pochybnosti o platnosti závěti. Vzniká-li závěť za přítomnosti svědků, pak je nezbytný i jejich podpis. Největším úskalím závěti napsané doma je to, že se o ní ani nemusí vědět a buď se vyhodí či skartuje v rámci likvidace pozůstalosti, nebo se v lepším případě zpětně najde, ovšem může se tak stát ve chvíli, kdy je již dědictví dávno vypořádáno notářem, což působí nemalé komplikace a právní tahanice.

Také z tohoto důvodu lze tedy jen doporučit, aby při jejím sepisování byly využity služby notáře či advokáta. Eliminují se také chyby, které se při pořizování závětí občas přihodí – jako chybějící podpis či opomenutí nepominutelných dědiců. Závěť se tak nemůže také ztratit, neboť ji notář vede ve speciálním rejstříku.

Závěť lze jednostranně změnit či odvolat, případně pořídit závěť novou. Tím pozbývá ta původní platnosti. Ani závěť nám ale neumožní obejít zákon tím, že bychom se zcela vyloučili nepominutelné dědice, tedy vlastní děti (výjimku představuje pouze vydědění).

Dovětek

Závěť je možné doplnit o takzvaný dovětek, který je určitým přáním či podmínkou ze strany zůstavitele směrem k jeho dědicům. Dovětek může ale existovat i zvlášť – mimo závěť. Je jedním ze tří typů pořízení pro případ smrti, které české právo uznává. Pokud si například starší bohatá dáma usmyslí, že jeden z jejích domů i s vybavením zdědí starší dcera, může jí ho odkázat závětí. V dovětku pak stanoví, že cennou sbírku kabelek z pravé krokodýlí kůže zdědí její milovaná vnučka ve chvíli, kdy dokončí studia medicíny (možná tím ale nechtěně lékařskou kariéru své vnučky ukončí, neboť ta je veganka a o žádné živočišné produkty nestojí).

Dovětkem nelze však uložit podmínku, která by byla v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Není tedy možné dědictví např. podmínit zákazem oženit se nebo vdát. Dědici je možné uložit i nějakou povinnost příkazem, například, že musí sekat louku, kterou zdědí.

Také dovětek lze jednostranně zrušit či měnit.

Dědická smlouva

Uzavřít lze dále dědickou smlouvu. V českém právním systému se jedná stále o poměrně nový institut uplatňovaný teprve od roku 2014. Jak název napovídá, dědická smlouva je skutečně dvoustranným jednáním (narozdíl od obou předešlých typů), kdy zůstavitel může s dědicem smlouvu a v ní přesně určit, co zdědí. Často za to dědic také něco zaplatí. Současně tím může získat ale větší jistotu, že se stane dědicem, protože narozdíl od závěti či dovětku nelze dědickou smlouvu jednostranně zrušit či odvolat. Zároveň je ale nutno podotknout, že zůstavitel může s majetkem upraveným dědickou smlouvou i nadále za svého života nakládat. Může se tak stát, že nakonec slíbený dům prodá a z dědictví nezbyde takřka nic.

Dědická smlouva musí (narozdíl od předchozích dvou typů) mít vždy podobu notářského zápisu. Nelze ji tedy sepsat a uzavřít doma. Na rozdíl od závěti jí také nelze rozhodovat o celém majetku, ale pouze o jeho třech čtvrtinách. Čtvrtina musí zůstat volná. Nic ale nebrání tomu, aby pro tuto část majetku zůstavitel sepsal závěť a odkázal tak veškerý majetek.

Závěť versus dědění ze zákona

Přestože jste sepsali závěť, může za určitých okolností k dědění ze zákona dojít. Jde o situaci, kdy buď bude závěť z nějakého důvodu neplatná, případně jste jí (vědomě či nevědomě) nepostihli celý majetek. To ovšem není nutně potřeba. Pokud chcete závětí odkázat pouze svůj dům a ostatní věci jako auto, hodinky a peníze na kontě necháte na dědickém řízení, je to vaše plné právo.

Tip: Kontaktoval vás notář ohledně dědického řízení, ale místo nabytého jmění očekáváte problémy s dluhy? Jak v takové situaci postupovat a zda je nejvhodnějším řešením dědictví úplně odmítnout jsme popsali v našem článku.

Vydědění

Neopomenutelného dědice lze vydědit za předpokladu, že je pro to aspoň jeden ze zákonných důvodů: dědic neposkytl zůstavitelovi potřebnou pomoc v nouzi, nebo o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem. Dědictví nemusejí získat lidé odsouzení pro trestný čin svědčící o jejich zvrhlé povaze, nebo vedou-li trvale nezřízený život. V takovém případě nemusí nezdárný potomek vidět z vašeho majetku vůbec nic.

Co je to odkaz?

Odkaz není dalším z typů posledního pořízení. Naopak pro odkaz lze některý z nich (typicky závěť) využít. Odkazem se nerozděluje dědictví, ale naopak se určitá věc z dědictví vyjímá a přenechává se například osobě mimo okruh dědiců. Taková osoba je ve výhodném postavení, neboť nejde o dědice a netýkají se jí tedy ustanovení o dědění dluhů apod. Odkazem lze ale zatížit maximálně tři čtvrtiny dědictví. Jedna čtvrtina musí zůstat dědicům nezatížená.

Tip: Právní úprava dědictví je jednou z pěti nejčastěji užívaných částí občanského zákoníku. Přečtěte si také o zbylých čtyřech.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Sepsání závěti

Chcete rozhodnout o tom, kdo po vás bude dědit? Odkázat konkrétní část majetku konkrétní osobě? Mít jistotu, že bude vaše poslední vůle skutečně respektována? Sepíšeme pro vás závěť podle vašich požadavků. To vše do 5 dní od objednávky služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 8 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024