Ondřej Preuss
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Stanovení mzdy mzdovým výměrem

Při nástupu do nové práce se můžete setkat s tím, že vám zaměstnavatel mzdu nestanoví v rámci pracovní smlouvy, ale zakotví do smlouvy, že je stanovena mzdovým výměrem. Co se tím pro vás liší a v čem to může být méně výhodné?

zaměstnavatelka přijímá novou zaměstnankyni, domluva mzdy prostřednictvím mzdového výměru
6 minut čtení
27. 6. 2022

Kapitoly článku:

Jak lze stanovit mzdu?

Pojďme si nejprve shrnout, jaké má zaměstnavatel možnosti pro stanovení mzdy. Jsou celkem čtyři:

 • Zakotvení v pracovní smlouvě – smlouva je dvoustranná dohoda a pro její změnu, včetně ustanovení o výši mzdy, je třeba opět oboustranné jednání a souhlas obou stran.
 • Pomocí kolektivní smlouvy – změnu mzdy v tomto případě domlouvá se zaměstnavatelem odborová organizace.
 • Pomocí mzdového výměru – zde sice máte sjednanou pracovní smlouvu, ale mzda je stanovena mimo ni, změnu určuje jednostranně zaměstnavatel.
 • Pomocí vnitřního předpisu.

Řešíte problém související s nastavením mzdy?

Snížil vám zaměstnavatel jednostranně mzdu a domníváte se, že na to neměl právo? Došlo k diskriminaci na pracovišti? Obraťte se na nás. Budeme hájit vaše práva a vymůžeme vám, na co máte nárok.

Chci pomoci

Co to je a jak vypadá mzdový výměr?

Mzdový výměr je dokument, na který odkazuje pracovní smlouva a jímž je stanovena jednostranně zaměstnavatelem výše mzdy.
Důležitá je informace, že není přesně stanovena podoba mzdového výměru. Ta je na zaměstnavateli. Zákoník práce mu ale stanovuje mantinely v podobě náležitostí, jež musí výměr obsahovat. Podle něj by v něm neměly chybět následující informace:

 • koho se výměr týká – tj. jméno a příjmení, event. další osobní údaje zaměstnance,
 • výše mzdy,
 • datum vystavení,
 • způsob odměňování,
 • termín a místo výplaty mzdy (pokud není součástí pracovní smlouvy),
 • podpis zaměstnavatele či jím určeného pracovníka,
 • může obsahovat i místo pro podpis zaměstnance, samotné podepsání ale nemá vliv na jeho platnost.

Výše mzdy uvedená ve mzdovém (či platovém) výměru je pochopitelně mzdou hrubou. Nejde tedy o částku, která vám přistane měsíčně na vašem bankovním kontě. Odečítají se od ní odvody sociálního a zdravotního pojištění a daň z příjmů, která může být případně snížená o slevy na dani. Takto získáme mzdu čistou, která se může ale v jednotlivých měsících lehce lišit (například při onemocnění zaměstnance apod.).

Tip: Pojem mzdový výměr bývá někdy zaměňován se “mzdovým listem”. Jedná se ale o zcela odlišné věci. Mzdový list je dokument, který zakládá zaměstnavatel každému zaměstnanci, obsahuje součty všech údajů za zdaňovací období a vyplacených měsíčních daňových bonusů. Každý rok se sem pak zaznamenají údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za předchozí rok.

Jaké další náležitosti je třeba dodržet?

Podle zákona je třeba výměr doručit zaměstnanci (osobně, elektronicky či poštou) nejpozději první den výkonu práce (není-li mzda stanovena smlouvou). Doručuje se do vlastních rukou a předpokládá se písemná forma a nejméně dvě jeho vyhotovení. Pokud by došlo ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Omezení při jednostranné změně mzdy

Zaměstnavatel si nesmí počínat zcela svéhlavě. Chce-li snížit zaměstnanci mzdu, musí dodržet principy týkající se minimální mzdy a zaručené mzdy. Rovněž nesmí žádným způsobem zaměstnance či zaměstnankyni diskriminovat.

Výhody a nevýhody mzdového výměru

Nutno říci, že při tomto způsobu stanovení mzdy převládají skutečně hlavně nevýhody. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, pokud byste měli mzdu stanovenou přímo ve smlouvě a zaměstnavatel jí chtěl změnit, musí se na tom s vámi domluvit a vy mu změnu musíte stvrdit svým podpisem.
Toto ale v případě mzdového výměru neplatí a šéf vám tak může snížit mzdu (samozřejmě rovněž zvýšit) i bez vašeho souhlasu. Dokonce i když si odmítnete nový mzdový výměr převzít, tak platí. Zaměstnavatel by se měl samozřejmě pokusit vám jej doručit a případně to i prokázat.

Pro zaměstnavatele jsou výhody tohoto způsobu sjednání odměn především organizační a administrativní. U velkých firem se dá lépe hromadně zvýšit či snížit mzda, bez nutnosti obcházet jednotlivě všechny zaměstnance a vyjednávat s nimi byť i třeba zvýšení mzdy.

Navíc platí, že při snižování mezd na pracovišti má zaměstnavatel poměrně volnou ruku. Některé zákonné limity pro něj ale přece jen platí.

Příklad:

Paní Zdena měla déledobé neshody se šéfem. Když několikrát odmítla jeho sexuální návrhy, jeho chování se změnilo. Začal jí dávat čím dál tím větší množství úkolů a nakonec přišel se snížením mzdy prostřednictvím změny mzdového výměru. Paní Zdena se na nás obrátila se žádostí o pomoc. Poslali jsme jejímu zaměstnavateli předžalobní výzvu, aby upustil od diskriminačního jednání. Nikdo jiný na pracovišti v danou chvíli mzdu sníženou neměl a naopak kolegové a kolegyně pobírali za tutéž práci mzdu vyšší. To je zjevný případ mzdové diskriminace. Paní Zdeně naše výzva napomohla k navrácení se na stejnou úroveň příjmu a dorovnání mzdy za uplynulé měsíce. To jí dalo finanční jistotu pro dobu, kdy si hledala novou práci, jelikož v té staré už nadále zůstávat nechtěla.

Ve výše uvedeném případu mohlo jít o mstu zaměstnankyni, ale rovněž o způsob, jakým ji z pracoviště vyštvat. To se bohužel nakonec podařilo, ale nikoliv za podmínek, které chtěl zaměstnavatel nastavit. Je třeba vědět, že pravomoce zaměstnavatele mají své zákonné limity.

Tip: Diskriminaci na pracovišti i způsobu, jak se proti ní bránit, jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Výhod mzdového výměru není mnoho, ale jedna by se přece jen najít dala. Týká se příplatků za práci o víkendech, státních svátcích,  práci v noci. Ty totiž do mzdy stanovené mzdovým výměrem nemohou být započítány a každá hodina odpracovaná v některém z těchto mimořádných režimů by měla být odměněna zvlášť. Na rozdíl od toho v pracovní smlouvě mohou být (ale nemusejí) tyto nestandardní režimy již zohledněny a započítány.

Stejný princip se uplatní i pro práci přesčas, která musí být u mzdového výměru odměněna zvlášť.Pokud je ovšem  mzda sjednána v pracovní nebo jiné smlouvě (musí se tedy jednat o dvojstranné právní jednání), lze do mzdy zahrnout až 150 hodin práce přesčas ročně.

Platový výměr státních zaměstnanců

Také ve státním sektoru se setkáváme s výměrem, ale nikoliv mzdovým, nýbrž platovým. Odměnu zaměstnanců ve státním sektoru totiž nazýváme plat. Platový výměr je rovněž jednostranným právním aktem, který se mzdovému velmi podobá. V něčem se ale přece jen stanovování platu státních zaměstnanců liší:

 • U státních zaměstnanců neexistuje jiný způsob stanovení odměny (například sjednání přímo ve smlouvě), než je platový výměr.
 • Plat se řídí platovými tabulkami, které se promítnou i do samotného platového výměru. Zaměstnavatel je povinen v něm uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu.
 • Změnou platových tabulek tak může docházet k hromadnému zvýšení, ale také k plošnému snížení platů státních zaměstnanců.

Dostupný advokát radí:

Pokud vám zaměstnavatel pomocí mzdového výměru snížil mzdu, zkontrolujte, jakým způsobem se na mzdový výměr v pracovní smlouvě odkazuje.
Mzdový výměr by totiž neměl být součástí pracovní smlouvy, ať už přímo v jejím těle či jako příloha uvedená např. “Nedílnou součástí této pracovní smlouvy příloha č. 1, která obsahuje mzdový výměr”. V takovém případě totiž zaměstnavatel udělal chybu a mzdu v podstatě sjednal přímo jako součást smlouvy, což je případ, kdy s její změnou musejí souhlasit obě strany. Pokud obdobné ustanovení ve smlouvě máte, máte velkou šanci na úspěch při domáhání se “zbytku mzdy”. Nejste-li si s formulací jistí, obraťte se na nás a my vám poradíme.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Témata článku:

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 2 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Ing. Jana Filipová, Praha

před 2 roky

Nechali jsme si s přítelem zkontrolovat nájemní smlouvu na náš první byt a byli jsme rádi, že nám někdo řekl, jaká máme práva, a vysvětlil, co nás čeká.

Peter Von Freiburg

před 2 roky

Naším poradcem a obhájcem u soudu s neplatičem nájemného byl pan magistr Marek Svobodný. S jeho pomocí jsme byli stoprocentně spokojeni a dáváme VELKOU /1/ jedničku. Byl naprosto profesionální a vždy navrhl výbornou právní strategií, která nám pomohla u soudu vyhrát. Bez jeho pomoci by se tak nestalo. Vaši advokátní kancelář jsme již doporučili všem (zobrazit více) známým a budeme dále doporučovat každému kdo potřebuje právní pomoc. Máte štěstí, že máte mezi sebou tak dokonalého profesionála, a navíc i milého člověka, jakým je pan Marek Svobodný. Velké díky.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Kolegové pracují přesčas podle zákoníku práce

Pět nejužitečnějších částí zákoníku práce

Pracovní právo je upraveno řadou právních předpisů, ale jeho “biblí” je právě zákoník práce. Upravuje jak základní principy, tak také zcela konkrétní ustanovení popisující vznik pracovního poměru a okolnosti jeho…

5. 11. 2021
Úspory tvořené z minimální mzdy

Jak se stanoví a k čemu je minimální mzda?

Minimální mzda je zjednodušeně řečeno určitá základní částka, na níž by měl dosáhnout každý pracující. Její význam je ale mnohem širší. Tento pojem se prolíná různými oblastmi práva a může…

19. 10. 2021
Muž přepočítáva hrubou mzdu na čistou mzdu

Hrubá vs. čistá mzda – jak se liší a co je ovlivňuje?

Základní rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou asi většina z nás chápe. Jak ale čistou mzdu přesně vypočítáme? Proč mohou mít dva zaměstnanci se stejnou výší hrubé mzdy jiný čistý…

23. 10. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022