Stanovení mzdy mzdovým výměrem

Při nástupu do nové práce se můžete setkat s tím, že vám zaměstnavatel mzdu nestanoví v rámci pracovní smlouvy, ale zakotví do smlouvy, že je stanovena mzdovým výměrem. Co se tím pro vás liší a v čem to může být méně výhodné?

zaměstnavatelka přijímá novou zaměstnankyni, domluva mzdy prostřednictvím mzdového výměru
6 minut čtení

Kapitoly článku

Jak lze stanovit mzdu?

Pojďme si nejprve shrnout, jaké má zaměstnavatel možnosti pro stanovení mzdy. Jsou celkem čtyři:

 • Zakotvení v pracovní smlouvě – smlouva je dvoustranná dohoda a pro její změnu, včetně ustanovení o výši mzdy, je třeba opět oboustranné jednání a souhlas obou stran.
 • Pomocí kolektivní smlouvy – změnu mzdy v tomto případě domlouvá se zaměstnavatelem odborová organizace.
 • Pomocí mzdového výměru – zde sice máte sjednanou pracovní smlouvu, ale mzda je stanovena mimo ni, změnu určuje jednostranně zaměstnavatel.
 • Pomocí vnitřního předpisu.

Řešíte problém související s nastavením mzdy?

Snížil vám zaměstnavatel jednostranně mzdu a domníváte se, že na to neměl právo? Došlo k diskriminaci na pracovišti? Obraťte se na nás. Budeme hájit vaše práva a vymůžeme vám, na co máte nárok.

Co to je a jak vypadá mzdový výměr?

Mzdový výměr je dokument, na který odkazuje pracovní smlouva a jímž je stanovena jednostranně zaměstnavatelem výše mzdy.
Důležitá je informace, že není přesně stanovena podoba mzdového výměru. Ta je na zaměstnavateli. Zákoník práce mu ale stanovuje mantinely v podobě náležitostí, jež musí výměr obsahovat. Podle něj by v něm neměly chybět následující informace:

 • koho se výměr týká – tj. jméno a příjmení, event. další osobní údaje zaměstnance,
 • výše mzdy,
 • datum vystavení,
 • způsob odměňování,
 • termín a místo výplaty mzdy (pokud není součástí pracovní smlouvy),
 • podpis zaměstnavatele či jím určeného pracovníka,
 • může obsahovat i místo pro podpis zaměstnance, samotné podepsání ale nemá vliv na jeho platnost.

Výše mzdy uvedená ve mzdovém (či platovém) výměru je pochopitelně mzdou hrubou. Nejde tedy o částku, která vám přistane měsíčně na vašem bankovním kontě. Odečítají se od ní odvody sociálního a zdravotního pojištění a daň z příjmů, která může být případně snížená o slevy na dani. Takto získáme mzdu čistou, která se může ale v jednotlivých měsících lehce lišit (například při onemocnění zaměstnance apod.).

Tip: Pojem mzdový výměr bývá někdy zaměňován se “mzdovým listem”. Jedná se ale o zcela odlišné věci. Mzdový list je dokument, který zakládá zaměstnavatel každému zaměstnanci, obsahuje součty všech údajů za zdaňovací období a vyplacených měsíčních daňových bonusů. Každý rok se sem pak zaznamenají údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za předchozí rok.

Jaké další náležitosti je třeba dodržet?

Podle zákona je třeba výměr doručit zaměstnanci (osobně, elektronicky či poštou) nejpozději první den výkonu práce (není-li mzda stanovena smlouvou). Doručuje se do vlastních rukou a předpokládá se písemná forma a nejméně dvě jeho vyhotovení. Pokud by došlo ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Omezení při jednostranné změně mzdy

Zaměstnavatel si nesmí počínat zcela svéhlavě. Chce-li snížit zaměstnanci mzdu, musí dodržet principy týkající se minimální mzdy a zaručené mzdy. Rovněž nesmí žádným způsobem zaměstnance či zaměstnankyni diskriminovat.

Výhody a nevýhody mzdového výměru

Nutno říci, že při tomto způsobu stanovení mzdy převládají skutečně hlavně nevýhody. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, pokud byste měli mzdu stanovenou přímo ve smlouvě a zaměstnavatel jí chtěl změnit, musí se na tom s vámi domluvit a vy mu změnu musíte stvrdit svým podpisem.
Toto ale v případě mzdového výměru neplatí a šéf vám tak může snížit mzdu (samozřejmě rovněž zvýšit) i bez vašeho souhlasu. Dokonce i když si odmítnete nový mzdový výměr převzít, tak platí. Zaměstnavatel by se měl samozřejmě pokusit vám jej doručit a případně to i prokázat.

Pro zaměstnavatele jsou výhody tohoto způsobu sjednání odměn především organizační a administrativní. U velkých firem se dá lépe hromadně zvýšit či snížit mzda, bez nutnosti obcházet jednotlivě všechny zaměstnance a vyjednávat s nimi byť i třeba zvýšení mzdy.

Navíc platí, že při snižování mezd na pracovišti má zaměstnavatel poměrně volnou ruku. Některé zákonné limity pro něj ale přece jen platí.

Příklad:

Paní Zdena měla déledobé neshody se šéfem. Když několikrát odmítla jeho sexuální návrhy, jeho chování se změnilo. Začal jí dávat čím dál tím větší množství úkolů a nakonec přišel se snížením mzdy prostřednictvím změny mzdového výměru. Paní Zdena se na nás obrátila se žádostí o pomoc. Poslali jsme jejímu zaměstnavateli předžalobní výzvu, aby upustil od diskriminačního jednání. Nikdo jiný na pracovišti v danou chvíli mzdu sníženou neměl a naopak kolegové a kolegyně pobírali za tutéž práci mzdu vyšší. To je zjevný případ mzdové diskriminace. Paní Zdeně naše výzva napomohla k navrácení se na stejnou úroveň příjmu a dorovnání mzdy za uplynulé měsíce. To jí dalo finanční jistotu pro dobu, kdy si hledala novou práci, jelikož v té staré už nadále zůstávat nechtěla.

Ve výše uvedeném případu mohlo jít o mstu zaměstnankyni, ale rovněž o způsob, jakým ji z pracoviště vyštvat. To se bohužel nakonec podařilo, ale nikoliv za podmínek, které chtěl zaměstnavatel nastavit. Je třeba vědět, že pravomoce zaměstnavatele mají své zákonné limity.

Tip: Diskriminaci na pracovišti i způsobu, jak se proti ní bránit, jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Výhod mzdového výměru není mnoho, ale jedna by se přece jen najít dala. Týká se příplatků za práci o víkendech, státních svátcích,  práci v noci. Ty totiž do mzdy stanovené mzdovým výměrem nemohou být započítány a každá hodina odpracovaná v některém z těchto mimořádných režimů by měla být odměněna zvlášť. Na rozdíl od toho v pracovní smlouvě mohou být (ale nemusejí) tyto nestandardní režimy již zohledněny a započítány.

Stejný princip se uplatní i pro práci přesčas, která musí být u mzdového výměru odměněna zvlášť.Pokud je ovšem  mzda sjednána v pracovní nebo jiné smlouvě (musí se tedy jednat o dvojstranné právní jednání), lze do mzdy zahrnout až 150 hodin práce přesčas ročně.

Platový výměr státních zaměstnanců

Také ve státním sektoru se setkáváme s výměrem, ale nikoliv mzdovým, nýbrž platovým. Odměnu zaměstnanců ve státním sektoru totiž nazýváme plat. Platový výměr je rovněž jednostranným právním aktem, který se mzdovému velmi podobá. V něčem se ale přece jen stanovování platu státních zaměstnanců liší:

 • U státních zaměstnanců neexistuje jiný způsob stanovení odměny (například sjednání přímo ve smlouvě), než je platový výměr.
 • Plat se řídí platovými tabulkami, které se promítnou i do samotného platového výměru. Zaměstnavatel je povinen v něm uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu.
 • Změnou platových tabulek tak může docházet k hromadnému zvýšení, ale také k plošnému snížení platů státních zaměstnanců.

Dostupný advokát radí:

Pokud vám zaměstnavatel pomocí mzdového výměru snížil mzdu, zkontrolujte, jakým způsobem se na mzdový výměr v pracovní smlouvě odkazuje.
Mzdový výměr by totiž neměl být součástí pracovní smlouvy, ať už přímo v jejím těle či jako příloha uvedená např. “Nedílnou součástí této pracovní smlouvy příloha č. 1, která obsahuje mzdový výměr”. V takovém případě totiž zaměstnavatel udělal chybu a mzdu v podstatě sjednal přímo jako součást smlouvy, což je případ, kdy s její změnou musejí souhlasit obě strany. Pokud obdobné ustanovení ve smlouvě máte, máte velkou šanci na úspěch při domáhání se “zbytku mzdy”. Nejste-li si s formulací jistí, obraťte se na nás a my vám poradíme.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reviews of the Dostupný advokát service

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 3 měsíce

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 2 týdny

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Michal D.

před 2 týdny

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2023