Jak se bránit diskriminaci na pracovišti

Berete za svou práci o mnoho tisíc méně než váš kolega? Neumožňují vám chodit na školení, zatímco vaše kolegyně je na něm každý měsíc? Všichni ostatní mají služební telefon, zatímco vám bylo doporučeno hradit si pracovní hovory ze svého? Dost možná jste se stali obětí diskriminace na pracovišti. Jak jí poznat a jak se proti ní bránit?

Nešťastná žena s hlavou v dlaních, diskriminace na pracovišti
5 minut čtení

Kapitoly článku

Co se rozumí přímou a nepřímou diskriminací?

Základními druhy diskriminace jsou přímá a nepřímá. Přímá diskriminace znamená, že je s jednou osobou zacházeno hůře než s jinou ve srovnatelné situaci, a to například z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, víry, světového názoru, pohlaví, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Její typickou ukázkou jsou platové rozdíly mezi muži i ženami, které ještě stále na některých pracovištích přetrvávají. Jedná-li se o rozdílnou mzduza stejnou práci, vykonávanou za stejných podmínek, pak se s vysokou pravděpodobností o diskriminaci jedná. V posledních letech se platový náskok mužů pozvolna snižuje, nicméně podle údajů statistického úřadu z loňského roku stále přetrvává v tomto ohledu diskriminace žen, které čelí platové nerovnosti ve výši třináct procent.

Nepřímá diskriminace je zákeřnější. Je to jednání, kdy zaměstnavatel jedná zdánlivě v mezích práva, ale ve svých důsledcích je zaměstnanec diskriminován. Zvolí se totiž zdánlivě neutrální kritérium (například zákaz nosit pokrývku hlavy, který dopadá na všechny), ale ve svém důsledku se týká především určitých lidí (těch, kteří z důvodu určitého vyznání pokrývku hlavy nosí stále). Je ale třeba odlišit situace, kdy z objektivních důvodů jsou takové zákazy na místě, ať už z důvodů bezpečnosti či například hygieny v nemocnicích.

Za nepřímou diskriminaci se považuje i odmítnutí či opomenutí přijmout přiměřená opatření pro zajištění přístupu zdravotně postižených osob. O takovou diskriminaci by však nešlo, kdyby nějaké toto opatření bylo příliš velké zatížení pro zaměstnavatele. Většinou se jedná o náklady, které by převýšily užitek, který by z toho zdravotně postiženým mohl plynout.

Řešíte problém související s diskriminací na pracovišti?

Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Sexuální obtěžování

Dalšími formami diskriminace může být sexuální obtěžování a pronásledování. Obtěžování může mít mnoho různých podob, od verbálního po psaný projev, gesta nebo chování, ale musí být dostatečně závažné a vytvářet zastrašující, ponižující nebo urážlivou atmosféru. Není třeba se bát ženě (či muži) podržet dveře či pomoci do kabátu, jak se někteří lidé pod vlivem mediálních kauz obávají. Specifickou, ale naštěstí méně častou situací je sexuální nátlak, kdy je určitá výhoda na pracovišti (prémie, postup) přímo spojena s nějakou formou sexuální spolupráce.

Šikana na pracovišti

Zákeřnou formou diskriminace je dlouhodobá šikana na pracovišti. Té se mohou dopouštět kolegové systematickým vyřazováním určité osoby z kolektivu, jejím zesměšňováním a ponižováním. V odborné terminologii se takové chování označuje jako mobbing. Dopouští-li se ho navíc šéf dotyčné či dotyčného, pak jej označujeme jako bossing. Osobní hranice každého člověka (jak pachatele, tak oběti) v takovéto situaci se mohou značně lišit, takže co je pro jednoho zcela nevinný žert, může představovat pro jiného dlouhodobý stres. Dokázat, že se nejednalo o vtípky, ale skutečně o závažnou šikanu je ovšem složité.

Tip: Pokud se domníváte, že vaše situace na pracovišti vedla až k neoprávněné výpovědi, přečtěte si, jak postupovat.

Pozitivní diskriminace

Zákonem přípustnou formou rozdílného zacházení je takzvaná pozitivní diskriminace. Je jí chování či postup, který má de facto odvrátit stávající nerovný stav. Příkladem pozitivní diskriminace je situace, kdy dáme ve výběrovém řízení ze dvou stejně kvalifikovaných kandidátů přednost muži, neboť na pracovišti je na stejných pozicích aktuálně zaměstnáno mnohem více žen.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele?

S diskriminací souvisí povinnost rovného zacházení se všemi zaměstnanci. Ta by se měla uplatňovat v rámci celého pracovního procesu, neboť k diskriminaci na trhu práce může docházet právě již prostřednictvím inzerátu či pracovního pohovoru.

Dosud se můžeme setkávat s inzeráty, které zahrnují genderovou diskriminaci, tedy přímo vybízejí, ať se na pozici hlásí například mladá žena nebo naopak silný muž. Takové požadavky mohou mít opodstatnění, pokud hledáme tanečnice do baletního souboru či naopak pracovníka pro práci s těžkými břemeny (jež je ženám dle zákoníku práce zakázaná) nebo práce ve výškách jako je mytí oken, natírání fasád, kácení stromů, opravy střech atp. při kterých je zapotřebí speciální horolezecké vybavení a hrozí zvýšené riziko úrazu apod.

Jde-li ale třeba o pozice zdravotních sester (bratrů) nebo asistentek (asistentů) ředitele, neměli bychom se dopouštět automaticky diskriminace mužů tím, že v inzerátu hledáme pouze ženu. Obdobně to platí i pro typicky mužská povolání, jako jsou řidiči, technici či kurýři. To, že se nám přirozeně přihlásí do výběrového řízení převaha jednoho pohlaví, už je pak věc jiná.

V rámci výběrových řízení se někdy setkáváme i s rasovou diskriminací. Často je snadné identifikovat už na základě jména uchazeče romské, vietnamské či jiné národnosti. Rozhodně by to nemělo být vodítkem pro vyřazení (ale ani upřednostnění) daného člověka v rámci pohovorů.

O diskriminaci ani nerovné zacházení se však nejedná v případě, kdy zaměstnanec nesplňuje nároky na dané pracovní místo. Ty však musí být dostatečně přiměřené k výkonu dané práce.

Jak se bránit proti diskriminaci?

Máte-li pocit, že v práci čelíte diskriminaci, konzultujte vše s právníkem. Pokud se domníváte, že u vašeho zaměstnavatele dochází k porušení pracovněprávních předpisů formou diskriminace, můžete podat stížnost nebo podnět k prošetření události na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo na Státním úřadu inspekce práce. Je ale dobré vědět, co vše můžete požadovat a kdo je tím správným orgánem, na něhož se obrátit.

Tip: Vadí-li vám situace na pracovišti a zvažujete podání výpovědi, nastudujte si, co vše obnáší a jak na to.

Soud přichází na řadu až když jiné postupy selhaly. Nepodceňujte přípravu a i zde konzultujte postup s advokátem, který vám poradí a nastíní pravděpodobný výsledek soudního sporu. Došlo-li k diskriminaci, můžete se u soudu domáhat, aby byly odstraněny její následky. V určitých případech, kdy byla poškozena dobrá pověst či postavení ve společnosti, vznikne poškozené osobě právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši peněžité náhrady určí soud vzhledem k závažnosti a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. Zároveň může být vyměřena pokuta.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 3 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024