Jak se bránit diskriminaci v práci | Dostupný advokát

Jak se bránit diskriminaci na pracovišti

Diskriminace není sprosté slovo, ale skutečný problém na mnoha pracovištích. Rozlišujeme však nejen přímou a nepřímou diskriminaci, ale i pozitivní diskriminaci.
Obrázek k článku Jak se bránit diskriminaci na pracovišti
4 minut čtení
Ondřej Preuss
3. 12. 2019

Co se rozumí diskriminací?

Přímá diskriminace znamená, že je s jednou osobou zacházeno hůře než s jinou ve srovnatelné situaci a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, víry, světového názoru, pohlaví, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Např. zaměstnavatel určí, že jen muži mají nárok na letní dovolenou, ženy pouze v listopadu.

Nepřímá diskriminace je zákeřnější. Je to jednání, kdy zaměstnavatel jedná zdánlivě v mezích práva, ale ve svých důsledcích je zaměstnanec diskriminován. Např. zakáže zaměstnavatel na krku jakékoliv kovové předměty všem zaměstnancům, přitom cílí na křesťany, kteří chtějí nosit zlatý křížek. Přítom k tomu ale není žádný objektivní důvod a jen se tak zaměstnavatel chce zbavit křesťanů, které zaměstnává.

Za nepřímou diskriminaci se považuje i odmítnutí či opomenutí přijmout přiměřená opatření pro zajištění přístupu zdravotně postižených osob. O takovou diskriminaci by však nešlo, kdyby nějaké toto opatření bylo příliš velké zatížení pro zaměstnavatele. Většinou se jedná o náklady, které by převýšily užitek, který by z toho zdravotně postiženým mohl plynout.

Dalšími formami diskriminace, které se hodně skloňují v souvislosti s kampaní “Me too” jsou obtěžování a pronásledování. Obtěžování může mít mnoho různých podob, od verbální po psaný projev, gesta nebo chování, ale musí být dostatečně závažné a vytvářet zastrašující, ponižující nebo urážlivou atmosféru. Není to tedy pozvání na rande či pochválení pěkného klobouku.

V personálních vztazích jsou časté i případy, kdy zaměstnanec má připomínky vůči zaměstnavateli nebo si stěžuje na porušování práv u inspektorátu práce. Zaměstnavatel pak začne zaměstnance různým způsobem pronásledovat a to se projeví třeba v podobě nepříznivého zacházení (tzv. mobbing).

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele?

S diskriminací totiž souvisí tzv. povinnost rovného zacházení se všemi zaměstnanci. Ať jde o postup při přijímání zaměstnance, pracovní podmínky, odměňování za práci, včetně jiných plnění, odbornou přípravu a příležitosti dosáhnout povýšení v zaměstnání.

Např. vykonávají-li konkrétní muž a žena u jednoho zaměstnavatele práci stejnou ve všech aspektech (složitost, odpovědnost, atd.), musí mít žena stejnou výši mzdy jako tento muž. Ve skutečnosti tomu tak ale stále v mnoha případech není. Rozdíl mezi platy u žen a mužů je v ČR stále přes 22 %, v rámci Evropy se tedy dá mluvit stále o “nadprůměru”.

O diskriminaci ani nerovné zacházení se však nejedná v případě, kdy zaměstnanec nesplňuje nároky na dané pracovní místo. Ty však musí být dostatečně přiměřené k výkonu dané práce. Např. těžko bude ve štědrovečerní pohádce hrát princeznu ošklivý starý chlap. Prostě zde vybíráme pěkné děvče hodící se i do daného prostředí.

Nemůže se také považovat za diskriminační postup zaměstnavatele, když nepřijme na pracovní místo ženu, které nesmí podle právního předpisu vykonávat (např. práce s těžkými břemeny, práce ve výškách apod.).

Dojde–li k diskriminaci, má poškozený právo se u soudu domáhat, aby byly odstraněny následky diskriminace. V určitých případech, kdy byla poškozena dobrá pověst či postavení ve společnosti, vznikne poškozené osobě právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši peněžité náhrady určí soud vzhledem k závažnosti a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. Zároveň může být vyměřena pokuta.

Některé formy diskriminace naopak zákon připouští nebo dokonce vyžaduje. Může jít o opatření zaměstnavatele k vyrovnání kvalifikace mezi zaměstnanci nebo k rovnoměrnému zastoupení v zaměstnávání mužů a žen.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

od 490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Nedodržení výpovědní lhůty

Našli jste si jinou práci, kde po vás chtějí nastoupit ihned. Vy ale máte ve svém současném zaměstnání ještě výpovědní lhůtu a zaměstnavatel vám ji nezkrátí?...

24. 8. 2018
Ondřej Preuss

Co znamená práce na "IČO"?

Nabízí vám zaměstnavatel práci na IČO místo klasické pracovní smlouvy? Co to pro vás znamená a na co si dát pozor?

28. 8. 2018
Ondřej Preuss

Co je kvalifikační dohoda?

Nabídl vám zaměstnavatel, že vám zaplatí školení nad rámec vaší současné kvalifikace pod podmínkou, že s ním uzavřete kvalifikační dohodu? Co to je a co to pro vás znamená?

28. 8. 2018
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019