Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Autorské právo a podnikání

Když podnikáte, setkáte se s autorským právem v nejrůznějších situacích. Autorské dílo může být přímo nějaký váš produkt, výsledek práce pro klienta nebo své autorské dílo přenecháváte zákazníkům k dalšímu používání. Také ale můžete třeba na svém eshopu používat autorská díla někoho jiného a někdy ani nemusíte tušit, že konkrétní fotografie, text či jiný produkt, je chráněn autorským právem, a že k jeho užití musíte mít vždy patřičné oprávnění.
Žena sedící před počítačem zkouší barevné kombinace se vzorníkem

Co vše je autorské dílo

Pojem autorské dílo vymezuje ve svých ustanoveních autorský zákon jako dílo literární, jiné dílo umělecké a dílo vědecké. Důležitými pojmovými znaky autorského díla je, že se jedná o "jedinečný výsledek tvůrčí činnosti" a že je vyjádřeno v "objektivně vnímatelné podobě". Za dílo se pak dle zákona považuje i počítačový program, databáze nebo fotografie, které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Není tedy již třeba, aby byly jedinečné, ale postačí, že jsou původním výtvorem. Dílo, které splňuje zákonné náležitosti, je chráněno autorským zákonem automaticky vždy, a to od chvíle, kdy je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě. Není tedy nutné autorská díla za účelem jejich ochrany označovat značkou "copyright", jak se někdy mylně předpokládá, toto označení má v České republice (i ve většině jiných zemí) dnes již jen informativní charakter.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Užití cizího autorského díla

K užití cizího autorského díla může dojít například při tvorbě webových stránek, kde budete jako podnikatel prezentovat své zboží a služby. K takové prezentaci často budete potřebovat fotografie, ať už zachycující konkrétní zboží anebo jen dotvářející celkovou podobu stránek. Zde je pak důležité ohlídat si, aby všechny fotografie byly užity legálně. Můžete si samozřejmě své zboží nafotit sám, pokud ale budete chtít využít fotografie jiného autora, v zásadě k tomu budete potřebovat mít vždy jeho souhlas. Ten typicky získáte, pokud si od něj fotografie koupíte za cenu, kterou si stanoví. Pokud tedy fotografii pořídíte z fotobanky nebo uzavřete obchod s nějakým profesionálním fotografem, je vše v pořádku. Pokud ale užijete na své webové stránky fotografie, které jste jen tak někde stáhli z internetu, může se stát, že budete nepříjemně překvapeni, až se na vás obrátí jejich autor s žádostí o jejich okamžité odstranění a finanční kompenzaci za jejich neoprávněné užití.

Nutnost souhlasu autora platí i pro všechna další možná užití autorského díla. Může se to týkat například užití autorského díla, resp. jeho částí v reklamě na vaše zboží. Autorský zákon totiž chrání nejen dílo dokončené, ale i jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují výše uvedená kritéria charakterizující autorské dílo. Pokud byste se tedy rozhodli, že vaše zboží nebo služby by se lépe prodávaly, když je spojíte s nějakou známou filmovou postavou, anebo když v reklamním spotu užijete populární melodii, obraťte se taktéž na autory těchto děl. I zde totiž potřebujete jejich svolení k užití díla, nechcete-li do budoucna riskovat nepříjemné problémy.

Co když se to stane vám

Můžete se také ocitnout i na druhé straně barikády, pokud například vámi nafocené zboží začne na svých webových stránkách bezelstně používat konkurence. Anebo vámi originálně zpracovaný koncept nějaké služby začne nabízet jako svůj vlastní někdo jiný. V takovém případě vám zákon poskytuje možnosti, jak se bránit. Jako autor se můžete domáhat odstranění těchto případů, např. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky z obchodování či jiného užití anebo i jejich zničením. Důležité je taktéž to, že máte právo na náhradu škody. Pokud nelze stanovit skutečně ušlý zisk, můžete se jako autor či držitel licence domáhat náhrady ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně dílo použil, aniž by k tomu od vás získal povolení, pak činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem. Na základě těchto ustanovení autorského zákona lze tedy určit částku, kterou můžete v souvislosti s neoprávněným užitím vašeho díla po druhé straně požadovat. V případě, že by dotyčná osoba nereagovala na výzvu, aby do budoucna vaše dílo nepoužívala a odmítla uhradit požadovanou částku náhrady, můžete se se svým nárokem obrátit na soud.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

od 490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
Hodnoceno: 1 krát

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Mohlo by vás také zajímat

pár na jednání si podává ruce

Smlouva o smlouvě budoucí - jak na ni

Chcete uzavřít kupní smlouvu na váš vysněný byt, ale ještě k tomu nemáte potřebné podklady? Nebo smlouvu o dílo, ale ještě nevíte přesný rozsah prací?...

21. 8. 2018
Ondřej Preuss
pohled na stůl při firemním jednání

Co by měla obsahovat licenční smlouva

Licenční smlouvou umožňuje autor díla nabyvateli licence nakládat s dílem tak, jakoby měl sám autorská práva. Umělec či tvůrce se tak vzdává kontroly nad svým dílem....

20. 4. 2018
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Jak ukončit smlouvu o dílo

Jak ukončit smlouvu o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje pro zákazníka například postavit dům či opravit auto. Ačkoliv platí, že smlouvy se mají dodržovat, může nastat situace, kdy jedna, či obě strany budou...

24. 1. 2018
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019