Jak správně založit e-shop?

Při založení e-shopu je nutné splnit podmínky nejednoho právního předpisu. Pokud se chystáte začít podnikat na internetu, je právě pro vás určen tento blog.
Žena telefonující za počítačem

Oprávnění podnikat

V první řadě je potřeba si uvědomit, že při provozování e-shopu budete vystupovat jako podnikatel. Je tedy nezbytné nejdříve získat příslušné živnostenské oprávnění. To dostanete do týdne na jakémkoli živnostenském úřadě. Pro vaše podnikání si musíte také vybrat správnou formu podnikání.

Vyberte si takovou formu, která bude nejlépe vyhovovat vašemu podnikání nejen v počátcích, ale rovněž s ohledem na zamýšlený růst společnosti. Nezapomeňte však, že čím složitější forma, tím vyšší náklady na založení a poté rovněž provozování. Na začátku není žádná ostuda zkusit si podnikání na “živnostenský list”, navíc vám to oproti kapitálové formě společnosti umožní ušetřit na daních. Pokud se váš byznys bude vyvíjet zdárně, můžete přidat na složitosti založením společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti.

V zásadě máte tedy na výběr mezi živnostenským podnikáním, veřejnou obchodní společností (v.o.s.) - nejbližší co do obsahu a formy podnikání na živnostenský list, komanditní společností (k.s.) – pro většinu podnikání nebude vhodná, společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a akciové společnosti (a.s.).

V počátcích tedy bude stačit, když budete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (tzv. podnikání na živnostenský list). V případě růstu podnikání už ale bude vhodné uvažovat o založení obchodní společnosti, kdy pro provozovatele e-shopu bude nejčastější společnost s ručením omezeným.

Oproti podnikání na živnostenský list bude hlavní výhodou větší důvěryhodnost podnikání a také to, že nebudete ručit za veškeré závazky z podnikání jako společník. Jako osoba samostatně výdělečně činná totiž odpovídáte za dluhy z podnikání celým svým osobním majetkem, i když by tento majetek nesouvisel s vašimi podnikatelskými aktivitami. Pozor ale na to, že jednatel nese odpovědnost velmi podobnou, protože musí vykonávat funkci jako řádný hospodář.

Pokud se rozhodnete podnikat s dalšími společníky, vyjasněte si předem vzájemné vztahy a odpovědnost za činnosti při provozování e-shopu. Ve smlouvě by již také mohlo být pamatováno na případný vstup investora v budoucnosti.

Vedle živnostenského oprávnění je třeba myslet také na registraci u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Ochrana brandu

Ať už podnikáte jako živnostník nebo obchodní korporace, vždy je důležitý brand, pod kterým budete své výrobky nebo služby nabízet a prodávat. Při výběru se přesvědčte, že váš název je skutečně unikátní a že není zaměnitelný s názvem jiného podnikatele. Název podobný nebo dokonce totožný s již existující firmou soud do obchodního rejstříku ani nezapíše.

Riskujete však nejen případné právní tahanice, ale rovněž daleko horší sankci. Tou je zmatení zákazníka a záměna vaší služby nebo výrobku s nabídkou konkurence. Setkali jsme se např. s případem, kdy portál Heuréka dával úplně jinému obchodníkovi špatné recenze kvůli jeho názvu, který se shodoval s obchodem se špatnými referencemi zákazníků, který registroval dříve.

Pokud svému e-shopu vytvoříte logo, bude vhodné ho registrovat jako ochrannou známku, aby ji nemohla využívat jiná osoba. Registrace klasické české ochranné známky se provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví a je to poměrně jednoduchá záležitost. Základní poplatek za ochranou známku je 5 000,- Kč. Je však možné rovnou myslet výše a zažádat si o tzv. ochrannou známku společenství, která platí pro celou EU. Ta je však násobně dražší.

Ochranné známky, domény, patenty, užitné vzory atd. jsou esencí každého podnikání. Nezačínejte jej bez patřičné ochrany vašeho IP (intelektuálního vlastnictví). Není nic smutnějšího, než když si konkurence zaregistruje vaši ochranou známku poté, co se vám byznys rozjel. Tato práva totiž slouží obraně vlastního know-how a zablokování konkurece (např. nešíření zboží či služeb a vydání neoprávněně získaného zisku).

V ochraně IP rovněž pamatujte na možnou expanzi vašeho podnikání do zahraničí. Pokud plánujete prodávat své zboží nebo služby na Slovensku, rovnou si zde zaregistrujte vše potřebné. Mějte na paměti, že řada IP práv lze registrovat na úrovni EU a tudíž s ochranou ve všech členských státech, ostatně jak je uvedeno u ochranné známky výše.

Obchodní podmínky

Sepíšeme pro vás nové obchodní podmínky, případně zkontrolujeme ty stávající. Zaručujeme přitom správnost dokumentu podle nového občanského zákoníku. Jednáme rychle, na celém území ČR. Cenu budete znát předem a zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Zaměstnanci

Řada začínajících podnikatelů vůbec neví, jak správně najmout zaměstnance a co vůbec obnáší, když jej chce propustit. Přitom často podceňují složitou právní agendu, která péči o zaměstnance obnáší. Mít správně ošetřeny vztahy se zaměstnanci je ovšem klíčem k úspěchu spolupráce.

Špatně nastavené vztahy končí únikem know-how a zkušeností, soudními přemi a návštěvami ze strany inspektorátu práce. Samostatnou otázkou je rovněž tolik rozšířený “švarcsystém”, tedy “zaměstnavání” nezávislých živnostníků, které by od zaměstnanců ale nikdo nerozeznal.

Stejně důležité je věnovat pozornost odvodům na sociálním a zdravotním pojištění za každého zaměstnance, jinak se vystavujete riziku vysokých sankcí.

Věnujte tedy pozornost všem dokumentům, které se týkají HR. Ušetří vám to řadu nezdarů, zklamání a problémům, kterým je možné se vyhnout.

Pokud budete provozovat pouze malý e-shop, pak na jeho provoz nejspíše vystačíte sami. U větších e-shopů je ale potřeba počítat s tím, že k jejich provozu budete muset zaměstnance najmout. Při kratších pracovních úvazcích bude vhodné využívat dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, které jsou z daňového hlediska pro zaměstnavatele nejvýhodnější. Musíte ale počítat s tím, že podle dohody o provedení práce nesmí zaměstnanci pracovat víc než 300 hodin v kalendářním roce, u dohody o pracovní činnosti pak zaměstnanci mohou odpracovat nanejvýš 20 hodin týdně. Pokud zaměstnanec bude vykonávat práci ve větším rozsahu, pak s ním uzavřete pracovní smlouvu. Jako zaměstnavatel budete za své zaměstnance muset také odvádět daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění.

Obchodní podmínky

Při prodeji na internetu vzniká stejný právní vztah, jako by došlo k prodeji v běžném kamenném obchodě. Prodej v e-shopu ale vyžaduje podrobnější úpravu, kterou budou obsahovat obchodní podmínky. Co by v nich mělo být?

Obchodní podmínky nahrazují obsah smlouvy. Většina kupujících ale bude na e-shopu vystupovat jako spotřebitel - nepodnikatel. Vůči spotřebitelům je možnost odchýlení se od zákona ve smluvních podmínkách značně omezená, zákonodárce zde chrání především práva spotřebitelů. Do obchodních podmínek tak není možné vložit smluvní pokutu nebo rozhodčí doložku a další zákonem zakázané ujednání. Je naopak nutné spotřebiteli poskytnou velké množství informací, například o možnosti odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě po obdržení zakoupeného zboží nebo o právu obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI) v případě sporu s prodejcem. Nesprávně sepsané obchodní podmínky můžou vést k pokutě od ČOI, je tedy důležité jim věnovat velkou pozornost.

Nedoporučujeme využívat vzorové obchodní podmínky pro e-shop dostupné ke stažení na internetu, protože nemusí odpovídat aktuální právní úpravě nebo vašim konkrétním potřebám.

Smlouvy s dodavateli

Pro bezproblémový chod e-shopu je také potřeba zajistit dostatečné množství zboží a v případě potřeby také zajistit jeho doplňování. Od počátku podnikání je proto vhodné mít s dodavateli uzavřené smlouvy, na základě kterých budete zboží v případě potřeby objednávat, včetně sjednání závazných termínů dodávek. Pouze tímto předejdete situaci, kdy byste nebyli schopni zákazníkům objednané zboží včas dodat. Přesně sjednanými podmínkami s dodavateli budete předcházet také tomu, aby váš rozpočet netížily nezaplacené faktury, protože budete schopni lépe plánovat své finanční toky. Pokud váš obrat přesáhne jeden milion korun za posledních 12 měsíců, musíte počítat s tím, že se stanete plátcem daně z přidaného hodnoty. Jak při nákupu, tak při prodeji zboží proto bude nutné zohlednit v cenách DPH.

S důležitými dodavateli, zaměstnanci ale i zákazníky uzavírejte dohody o mlčenlivosti - tzv. NDA (non-disclosure agreement). Jinak se vám může snadno stát, že tolik cenné, dlouho a pečlivě budované know-how skončí u vaší konkurence nebo někde na internetu. To opravdu nechcete!

Dodáváte-li standardizovaný produkt, mějte i standardizované smlouvy. Standardizovaná a dobře vypracovaná smlouva vnese do vašeho byznysu řád, a vy se tak budete moct soustředit jen na samotné dodávky.

Podívejte se na smlouvy, které používá vaše konkurence. Dobře se zamyslete nad způsobem, jakým chcete vaše produkty nebo služby nabízet, a pak kontaktujte právníka, aby vám vše sepsal a zasadil do širšího právního rámce.

Ochrana osobních údajů zákazníků

Při provozování e-shopu budete každodenně pracovat s osobními údaji svých zákazníků. S těmi je třeba zacházet v souladu se zákonem a novým nařízením Evropské unie (GDPR). Je tedy nutné předem získat jednoznačný souhlas zákazníka se zpracováním těchto údajů nebo zpracování opřít o tzv. oprávněný zájem.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Obchodní podmínky

Sepíšeme pro vás nové obchodní podmínky, případně zkontrolujeme ty stávající. Zaručujeme přitom správnost dokumentu podle nového občanského zákoníku. Jednáme rychle, na celém území ČR. Cenu budete znát předem a zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 7900 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Mohlo by vás také zajímat

ruce házející dokumenty do popelnice

Jak se vyrovnat s GDPR?

GDPR – General Data Protection Regulation je nové nařízení EU o ochraně osobních údajů. V život vstoupilo již 25. května 2018, přesto na něj nejsou všichni připraveni....

12. 7. 2018
Ondřej Preuss
E-shopy a spotřebitelské spory

E-shopy a spotřebitelské spory

Od začátku února vstupují v účinnost nová pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Pro zákazníky on-line obchodů to znamená, že se budou moci jednoduše obrátit na nezávislého rozhodčího, pro e-shopy pak...

17. 2. 2019
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Smlouva o spolupráci - o čem je a proč je dobré se jí vůbec zabývat…

Smlouva o spolupráci - o čem je a proč je dobré se jí vůbec zabývat…

Počet živnostníků a freelancerů neustále narůstá. Schopnost spolupracovat s více klienty je ekonomickou nutností těchto často drobných podnikatelů — živnostníků (OSVČ)....

12. 1. 2018
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019