Jak správně právně založit e-shop?

Chyby při zakládání e-shopu se vám mohou pěkně prodražit. Při založení e-shopu je totiž nutné splnit podmínky nejednoho právního předpisu. Pokud se chystáte začít podnikat na internetu, je právě pro vás určen tento článek.

Žena hledající informace o tom, jak si založit e-shop

Kapitoly článku

Jakou formu podnikání při založení e-shopu zvolit

V první řadě je potřeba si uvědomit, že při provozování e-shopu budete vystupovat jako podnikatel. Je tedy nezbytné nejdříve získat příslušné živnostenské oprávnění. To dostanete do týdne na jakémkoliv živnostenském úřadě. Pro vaše podnikání si musíte také vybrat správnou formu podnikání.

Vyberte si takovou formu, která bude nejlépe vyhovovat vašemu podnikání nejen v počátcích, ale rovněž s ohledem na zamýšlený růst společnosti. Nezapomeňte však, že čím složitější forma, tím vyšší náklady na založení a poté rovněž provozování. Při samotném založení internetového obchodu není žádná ostuda zkusit si podnikání na „živnostenský list“, navíc vám to oproti kapitálové formě společnosti umožní ušetřit na daních. Pokud se váš byznys bude vyvíjet zdárně, můžete přidat na složitosti založením společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti.

Nad jakými formami budete s největší pravděpodobností uvažovat?

 • OSVČ – dostačující volba do začátků, jejíž vyřízení trvá nejkratší dobu, tedy pouhý týden. Nevýhoda ovšem spočívá v tom, že za jakékoliv dluhy ručíte celým svým majetkem. Na druhou stranu není třeba mít speciální podnikatelský účet v bance a s penězi z podnikání můžete nakládat libovolně.
 • Společnost s ručením omezeným – vhodná forma pro větší projekty nebo v případech, že plánujete založit e-shop ve více lidech. Co se dluhů týče, majitelé za ně ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu. E-shop, za kterým stojí s. r. o navíc působí důvěryhodněji. Nevýhodou pak jsou vyšší daně, komplikovanější vyplácení zisku a vedení účetnictví.

Na co pamatovat: Pokud se rozhodnete podnikat s dalšími společníky, vyjasněte si předem vzájemné vztahy a odpovědnost za činnosti při provozování e-shopu. Ve smlouvě by již také mohlo být pamatováno na případný vstup investora v budoucnosti.

Vedle živnostenského oprávnění nezapomeňte na:

 • registraci u finančního úřadu,
 • správy sociálního zabezpečení
 • a zdravotní pojišťovny.

Tip: Přečtěte si do detailu, jak založit společnost a co musíte před tím ještě udělat.

Mějte po založení e-shopu právníka po ruce

Právník pro podnikání je obzvlášť v začátcích skvělou investicí. Po dobu 6 nebo i 12 měsíců mu můžete kdykoliv zavolat s konkrétním problémem nebo mu zaslat na kontrolu či přípravu jakýkoliv právní dokument.

Jak je to s placením DPH po založení eshopu?

Na začátku to nebude třeba řešit, jste neplátcem. DPH se vás začne týkat až v moment, kdy v jakýchkoliv 12 po sobě jdoucích měsících překročíte obrat 1 milion Kč, nebo se k němu přihlásíte dobrovolně kvůli svým dodavatelům či obchodním partnerům.

Jak to chodí v praxi? E-shop překročí hranici 1 milionu Kč v březnu. Registrovat k DPH na finančním úřadě se musí do 15. dne následujícího měsíce – tedy 15. dubna. Všechny dubnové faktury už budou DPH obsahovat. První kontrolní hlášení se musí podat do 25. dne následujícího měsíce, což je v našem případě květen.

Jak si ochránit brand e-shopu?

Nejdůležitější rada hned na začátek – už při výběru se přesvědčte, že váš název je skutečně unikátní a že není zaměnitelný s názvem jiného podnikatele. Název podobný, nebo dokonce totožný s již existující firmou soud do obchodního rejstříku ani nezapíše.

Riskujete však nejen případné právní tahanice, ale rovněž daleko horší sankci. Tou je zmatení zákazníka a záměna vaší služby nebo výrobku s nabídkou konkurence.

Zajímavost z praxe: Setkali jsme se např. s případem, kdy portál Heuréka dával úplně jinému obchodníkovi špatné recenze kvůli jeho názvu, který se shodoval s obchodem se špatnými referencemi zákazníků, který registroval dříve.

Pokud svému e-shopu vytvoříte logo, bude vhodné ho registrovat jako ochrannou známku, aby ji nemohla využívat jiná osoba. Registrace klasické české ochranné známky se provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví a je to poměrně jednoduchá záležitost. Základní poplatek za ochrannou známku je 5 000 Kč. Je však možné rovnou myslet výše a zažádat si o tzv. ochrannou známku společenství, která platí pro celou EU. Ta je však násobně dražší.

Ochrana vašeho IP jako základ e-shopu

Ochranné známky, domény, patenty, užitné vzory atd. jsou esencí každého podnikání. Nezačínejte jej bez patřičné ochrany vašeho IP (intelektuálního vlastnictví). Není nic smutnějšího, než když si konkurence zaregistruje vaši ochrannou známku poté, co se vám byznys rozjel. Tato práva totiž slouží k obraně vlastního know-how a zablokování konkurence (např. nešíření zboží či služeb a vydání neoprávněně získaného zisku).

V ochraně IP rovněž pamatujte na možnou expanzi vašeho podnikání do zahraničí. Pokud plánujete prodávat své zboží nebo služby na Slovensku, rovnou si zde zaregistrujte vše potřebné. Mějte na paměti, že řada IP práv lze registrovat na úrovni EU a tudíž s ochranou ve všech členských státech, ostatně jak je uvedeno u ochranné známky výše.

Tip: Podívejte se na video Ondřeje Preusse s Mladým podnikatelem o tom, jak ochránit brand na internetu.

Jak je to se zaměstnanci při provozování e-shopu

Řada začínajících podnikatelů vůbec neví, jak správně najmout zaměstnance a co vůbec obnáší, když jej chce propustit. Přitom často podceňují složitou právní agendu, která péči o zaměstnance obnáší. Mít správně ošetřeny vztahy se zaměstnanci je ovšem klíčem k úspěchu spolupráce.

Špatně nastavené vztahy končí únikem know-how a zkušeností, soudními přemi a návštěvami ze strany inspektorátu práce. Samostatnou otázkou je rovněž tolik rozšířený „švarcsystém“, tedy „zaměstnávání“ nezávislých živnostníků, které by od zaměstnanců ale nikdo nerozeznal.

Stejně důležité je věnovat pozornost odvodům na sociálním a zdravotním pojištění za každého zaměstnance, jinak se vystavujete riziku vysokých sankcí.

Věnujte tedy pozornost všem dokumentům, které se týkají HR. Ušetří vám to řadu nezdarů, zklamání a problémů, kterým je možné se vyhnout.

Pár rad pro zaměstnávání lidí:

 • Při kratších pracovních úvazcích bude vhodné využívat dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, které jsou z daňového hlediska pro zaměstnavatele nejvýhodnější.
 • Počítejte s tím, že podle dohody nesmí zaměstnanci pracovat víc než 300 hodin v kalendářním roce, u dohody o pracovní činnosti pak zaměstnanci mohou odpracovat nanejvýš 20 hodin týdně.
 • Pokud zaměstnanec bude vykonávat práci ve větším rozsahu, pak s ním uzavřete pracovní smlouvu.
 • Jako zaměstnavatel budete za své zaměstnance muset také odvádět daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění.

Tip: Druhy pracovních poměrů jsme detailně probrali v samostatném článku.

Obchodní podmínky pro e-shopy

Při prodeji na internetu vzniká stejný právní vztah, jako by došlo k prodeji v běžném kamenném obchodě. Prodej v e-shopu ale vyžaduje podrobnější úpravu, kterou budou obsahovat obchodní podmínky.

S rokem 2023 vešla v účinnost novela Občanského zákoníku, která vám dává povinnost posílat vašim zákazníkům obchodní podmínky e-mailem.

Co nesmí chybět v obchodních podmínkách e-shopu?

 • Údaje o vás,
 • označení zboží a služeb,
 • popis uzavření smlouvy,
 • platební a dodací podmínky,
 • práva z vadného plnění,
 • odstoupení od smlouvy,
 • informace o mimosoudním řešení sporů,
 • nakládání s osobními údaji.

Při založení internetového obchodu nedoporučujeme využívat vzorové obchodní podmínky pro e-shop dostupné ke stažení na internetu, protože nemusí odpovídat aktuální právní úpravě nebo vašim konkrétním potřebám.

Smlouvy s dodavateli

Pro bezproblémový chod e-shopu je také potřeba zajistit dostatečné množství zboží a v případě potřeby také zajistit jeho doplňování. Od počátku podnikání je proto vhodné mít s dodavateli uzavřené smlouvy, na základě kterých budete zboží v případě potřeby objednávat, včetně sjednání závazných termínů dodávek. Pouze tímto předejdete situaci, kdy byste nebyli schopni zákazníkům objednané zboží včas dodat.

Přesně sjednanými podmínkami s dodavateli budete předcházet také tomu, aby váš rozpočet netížily nezaplacené faktury, protože budete schopni lépe plánovat své finanční toky. Pokud váš obrat přesáhne jeden milion korun za posledních 12 měsíců, musíte počítat s tím, že se stanete plátcem daně z přidané hodnoty. Jak při nákupu, tak při prodeji zboží proto bude nutné zohlednit v cenách DPH.

S důležitými dodavateli, zaměstnanci, ale i zákazníky uzavírejte dohody o mlčenlivosti – tzv. NDA (non-disclosure agreement). Jinak se vám může snadno stát, že tolik cenné, dlouho a pečlivě budované know-how skončí u vaší konkurence nebo někde na internetu. To opravdu nechcete!

Tip: Podívejte se na video na téma: Jak nastavit podmínky spolupráce s freelancerem.

Smlouvy – základ pro bezproblémový provoz e-shopu

Dodáváte-li standardizovaný produkt, mějte i standardizované smlouvy. Standardizovaná a dobře vypracovaná smlouva vnese do vašeho byznysu řád a vy se tak budete moct soustředit jen na samotné dodávky.

Podívejte se na smlouvy, které používá vaše konkurence. Dobře se zamyslete nad způsobem, jakým chcete své produkty nebo služby nabízet, a pak kontaktujte právníka, aby vám vše sepsal a zasadil do širšího právního rámce.

Kontrola produktové nabídky po založení e-shopu

Ochrana osobních údajů zákazníků a GDPR pro eshopy

Při provozování e-shopu budete každodenně pracovat s osobními údaji svých zákazníků. S těmi je třeba zacházet v souladu se zákonem a novým nařízením Evropské unie (GDPR). Je tedy nutné předem získat jednoznačný souhlas zákazníka se zpracováním těchto údajů nebo zpracování opřít o tzv. oprávněný zájem.

Tip: Přečtěte si, jak se vyrovnat s GDPR.

Co se mění s tlačítkovou novelou

6.1.2023 vešla v účinnost novela občanského zákoníku, které se přezdívá tlačítková novela. Jejím cílem je větší ochrana spotřebitele, což dopadá i na vás, jakožto majitele e-shopu. Jak už její přezdívka napovídá, týká se změny tlačítka “objednat”. U toho by nově mělo být jasně dané, co takové tlačítko znamená. Nově by tedy mělo nést název, který jasně upozorní na to, že zákazník má po kliknutí povinnost k platbě. Mění se také doba pro dodání zboží. Nově tak musí zákazník zboží obdržet maximálně do 30 dnů od objednání, jinak má právo od smlouvy odstoupit.
Změny se z velké části týkají také podvodných praktik, ke kterým mnoho e-shopů přistupuje. Nadále už nebude možné používat falešné slevy, které vznikají umělým navýšením ceny výrobku před slevou. Odzvonilo také falešným recenzím – ty nově budou muset být ověřené, jinak budou označeny jako neověřené.

Shrnutí na závěr, na co myslet při zakládání e-shopu

 1. Promyslete si vhodnou formu podnikání.
 2. Mějte garanci, že máte všechny smlouvy a dokumenty v pořádku.
 3. Registrujte si ochrannou známku.
 4. Kvalitně sepište obchodní podmínky e-shopu.
 5. Smluvně si sjednejte podmínky s dodavateli.
 6. Zvažte vhodný druh pracovního poměru pro své zaměstnance.
 7. Důkladně si zkontrolujte nakládání s osobními údaji.
 8. Braňte svá autorská práva.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 9 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 7 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Michal Vrátný, Praha

před 3 roky

Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024