Jak účinně vymáhat alimenty?

Dohady o výši výživného jsou noční můrou mnohých rozvádějících se rodičů. Dospět k dohodě o výživném nebo absolvovat soudní jednání, kde se výživné stanoví, ale nemusí být to nejobtížnější. Dramatické situace nastávají spolehlivě v případě, že bývalý partner přestane výživné platit. S naší pomocí o ně ale nepřijdete.

Matka dvou dětí má starosti s vymáháním výživnéhom
6 minut čtení

Kapitoly článku

Čím začít při vymáhání alimentů?

Ať už je výchozí situace jakákoliv, jako první se nabízí neplatiče na opomenutí prostě upozornit. Ne vždy musí jít o špatný úmysl. Za jeden telefonát či SMS nic nedáte a může jít o nejsnadnější řešení. Třeba byl důvodem jen špatně nastavený trvalý příkaz nebo nedostatek peněz na některém z více účtů.

Pakliže tato nejjednodušší cesta nevedla k zamýšlenému cíli, je pro váš další postup klíčový právě způsob, kterým jste k výši výživného dospěli.

Pokud došlo pouze k mimosoudní dohodě o výživném a nemáte tedy v ruce rozhodnutí soudu, můžete nejprve sepsat písemnou výzvu ke splacení dluhu a znovuobnovení placení alimentů. Nezapomeňte zmínit i soudní řešení celé záležitosti. Dalším krokem pak může být návrh na určení vyživovací povinnosti. Ten je třeba podat k okresnímu soudu podle místa bydliště dítěte.

Tip: Výši výživného a způsobu, jak je vypočítat, jsme se věnovali v samostatném článku.

Stanovení výživného soudem je nezbytnou podmínkou pro to, abyste se alimentů či potrestání neplatiče domohli v případě jejich dlouhodobého či opakovaného neplacení.

Pokud vám již soud v minulosti schválil dohodu, či na návrh rozhodl o výši výživného, je vaše výchozí situace o trochu lepší. Druhý rodič již je totiž právně zavázán k placení a vám se nabízí více možností, jak se dlužného výživného domoci. I v tomto případě je taktické začít své kroky písemnou výzvou na neplatiče, ve které ho upozorníte na možnost exekuce a trestního řízení. Pokud vám předžalobní výzvu sepíše a zaštítí svým jménem advokát a bývalý partner tak vidí, že svůj úmysl myslíte vážně, může i tento krok stačit k nápravě.

Následujícími kroky může být podání trestního oznámení či návrh na výkon (exekuce) rozhodnutí.

Jak se domoci potrestání neplatiče?

Když některý z rodičů neplatí alimenty, lze to klasifikovat jako trestný čin. V případě, že povinný neplatí výživné po dobu delší než čtyři měsíce, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Pokud se této povinnosti vyhýbal úmyslně, pak až na dva roky. A bylo-li takovým jednáním dítě vystaveno nebezpečí nouze, hrozí neplatiči dokonce až tři roky vězení. Zákon současně připouští u neplatiče výživného tzv. účinnou lítost, kdy k jeho potrestání nemusí dojít, pokud svou povinnost ještě před vynesením rozsudku splní.

Notoričtí neplatiči alimentů zpravidla vědí o tom, že o trestný čin se jedná až po čtyřech měsících neplacení. V praxi tak někdy dochází k tomu, že například jednou za tři měsíce pošlou menší část výživného, aby na ně ustanovení zákona nedopadlo. I v takovém případě ale má význam trestní oznámení podávat. Popište přitom přesně chování druhého rodiče, které může být klasifikováno jako obcházení zákona.

Pro podání trestního oznámení se vypravte na místní služebnu Policie ČR. Budete muset doložit dokumenty týkající se výživného (tedy především rozsudek o stanovení výživného, případně rozsudek o rozvodu manželství a rodný list dítěte). Policie po prošetření předává věc státnímu zastupitelství a následně rozhoduje o trestu soud.

Získejte pro své dítě to, na co má právo

Tvrdí druhý rodič, že nemá peníze a nabízí vám minimální výživné, nebo se své vyživovací povinnosti zcela vyhýbá? Nechte to na nás. Pomůžeme vám zajistit nejvyšší možné výživné, abyste nemuseli živořit.

Matka a otec se hádají o výši alimentů

Jak lze získat dlužné výživné?

Potrestání rodiče, který neplní svou vyživovací povinnost, vám ale samo o sobě nepřinese finanční prostředky, které náležejí vašemu dítěti. Pro tento účel existují další postupy vymáhání výživného soudní cestou. Výhodou je, že nemusíte čekat na nezaplacení čtyř výživných jako v případě trestního řízení.

Výživné, které vám nebylo zaplaceno, lze vymáhat buď v řízení o výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu nebo v exekučním řízení.

Druhý typ řízení bývá častější a je také považován za efektivnější. Návrh na exekuční řízení se podává u soudního exekutora. I zde se připouští možnost splnění povinnosti dobrovolně. Následně má exekutor řadu možností, jak pro vaše dítě výživné zajistit.

Může k tomu dojít například:

  • srážkami ze mzdy,
  • obstavením bankovního účtu – banka na výzvu zablokuje dlužnou částku,
  • zabavením a prodejem nemovitostí (k tak zásadnímu kroku by se přistupovalo až u vysokých dlužných částek),
  • zabavením a prodejem movitých věcí,
  • zabavením řidičského průkazu (zde se jedná o tzv. nepřímé provedení exekuce, které má donutit povinného platit tím, že jsou omezeny určité jeho svobody).

Náklady na exekuci bude hradit dlužník.

Co když je dlužník v exekuci či insolvenci?

Důvodů neplacení výživného může být celá řada. Může se jednat o jistý druh pomsty vůči bývalému partnerovi či partnerce (jakkoliv je smutné, že obětí této pomsty je především dítě) a mohou souviset také s celkovou finanční situací rodiče. Například když druhému rodiči dluhy přerostly přes hlavu a on platí především věřitelům, u nichž se bojí horších následků při nezaplacení.

Pakliže je dlužník již v exekuci, jste oproti jiným věřitelům ve výhodě. Výživné je považováno za přednostní pohledávku, čili má před ostatními dluhy přednost. Při exekuci srážkami ze mzdy jsou pohledávky na výživném uspokojovány nikoliv z jedné třetiny, ale ze dvou třetin čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky.

Pokud se domníváte, že se bývalý partner nachází v insolvenci, ověřte si informace zdarma a online v insolvenčním rejstříku. Jestliže se vaše podezření potvrdí, obraťte se s pohledávkou na jeho insolvenčního správce. V principu by ale nemělo dlužníkovi nic bránit v placení alimentů. Obecně sice nesmí nakládat v tomto případě se svým majetkem, nicméně toto omezení se na vyživovací povinnost nevztahuje.

Neotálejte s vymáháním

Věřit slibům bývalého partnera, že vše rychle zaplatí, je možná chvályhodné, pokud se jedná o první exces s neplacením. V případě dlouhodobého či opakujícího se neplacení vám ale otálení s řešením situace žádné body k dobru nepřinese. Naopak, u nezletilých dětí se domůžete nezaplaceného výživného maximálně tři roky zpětně a u zletilých pouze ode dne, kdy jste návrh podali. Vyčkávat se tedy rozhodně nevyplatí.

Nová pomoc od státu: zálohované výživné

V nedávné době přišel stát s pomocí rodičům samoživitelům, jejichž bývalý partner či partnerka dlouhodobě výživné nehradí. Vzhledem k tomu, že takovou situaci odnáší především nezletilé dítě, může nyní jeho rodič získat od státu náhradní výživné, tedy částku až tři tisíce měsíčně po dobu dvou let. Tyto peníze stát následně vymáhá sám po neplatiči.

Tip: Detailně jsme se náhradním výživným a podmínkám pro jeho získání zaobírali v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Výživné (alimenty) pro děti

Zajistíme spravedlivé zvýšení nebo úpravu výživného podle aktuální situace a s ohledem na majetkové poměry vás a dalšího rodiče dítěte. Využijeme svých znalostí a zkušeností k přípravě návrhu, který bude mít nejvyšší šanci na úspěch. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.8
hodnoceno: 4 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024