Výživné na manželku — proč a kolik?

Vyživovací povinnost mezi manžely není v podvědomí tak rozšířená jako vyživovací povinnost k dětem. Někdy se výživné laicky označuje slovy alimenty. Je třeba vědět, ze sňatkem vzniká nejen společné jmění manželů, ale i vyživovací povinnost mezi nimi. Výživné na manžela se může týkat jak stávajícího manžela (či manželky), tak také manžela rozvedeného.

Matka kontroluje účty a v pozadí si hraje dítě
5 minut čtení

Kapitoly článku

Manželé mají mít dle zákona stejnou životní úroveň. Pokud vedou společnou domácnost a mají společné konto, vzájemnou vyživovací povinnost plní v podstatě automaticky, aniž by se tím více zabývali. Když však manželé žijí odděleně a mají i oddělené účty a jeden nehradí druhému nic, ani nemají přístup či dispoziční oprávnění s účtem druhého manžela nakládat, často začínají řešit situaci kolem své obživy.

Příkladem může být naš klientka Martina, která podstoupila těžkou operaci a po operaci její příjem dosahoval 10.000 korun měsíčně. Oproti tomu manžel klientky disponoval několika nemovitostmi a jeho čistý příjem byl ve výši 120 000 korun. Manželé žili odděleně a manžel odmítal jakkoliv přispět manželce na její výživu s odůvodněním, že žijí odděleně a přispívá na nezletilé děti.

S touto argumentací neuspěl, neboť alimenty na manžela mají přednost před alimenty na děti. Ze zákona plyne, že první komu mám povinnost výživné poskytovat je moje manželka či manžel a teprve následně dětem.

Kdy se obrátit na soud?

V případě, že druhý manžel neposkytuje výživné dobrovolně, je nutné se obrátit na soud. Zde platí čím dříve, tím lépe. Neboť výživné lze přiznat nejdříve od doby, kdy byl podán návrh k soudu, tedy ode dne kdy podám návrh na soud. Nelze je tedy poskytnout zpětně, jako je tomu například u výživného na děti. Pokud se tedy dostanu do vážné situace a manžel mi neposkytnete výživu, mohu se ji domoci soudně. Na toto zákonné ustanovení pak navazuje i ustanovení ohledně rozvodu. Bohužel se v dnešní době stává, že jeden z manželů se snaží své vyživovací povinnosti zbavit tím, že podá návrh na rozvod manželství. I na takové jednání zákon pamatuje a pokud druhý manžel s rozvodem manželství nebude souhlasit a bude se rozvodu bránit, soud je nemusí rozvést.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Výživné na rozvedeného manžela či manželku

I když soud manžele rozvede, má rozvedený manžel nárok na alimenty za zákonem stanovených kritérií. Dikce zákona u stávajících manželů říká, že mají mít stejnou životní úroveň. Pro rozvedené manžele to už tak úplně neplatí. Významnou roli ovšem může hrát to, že ten z manželů, který by měl platit výživné, způsobil rozpad manželství. V takovém případě může soud ještě po dobu tří let stanovit výživné v obdobné výši jako za trvání manželství.

Občanský zákoník totiž rozvedenému manželovi, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil, a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, dává možnost navrhnout soudu, aby stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela. A to tak, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň, tedy jako u výživného pro nerozvedeného manžela. Takto lze stanovit výživné nejdéle na dobu tří let.

V případě výživného rozvedených manželů se zohlední například situace, kdy rozvedená manželka byla celý život v domácnosti a na sklonku života se s ní manžel rozvedl. Jedná se tedy často o případy, kdy jeden z manželů celé produktivní období života věnoval péči o rodinu, a po rozvodu je pro něj nesnadné se zapojit do pracovního procesu a najít si zaměstnání.

Co vše ovlivní výši výživného?

Po dobu trvání manželství by se mělo v zásadě vycházet ze společných příjmů, od nich odečíst společné výdaje (tedy na nájem, jídlo, domácnost, děti apod.) a zbylou část podělit dvěmi. V individuálních případech lze zohlednit další výdaje jako koníčky apod.

Při rozhodování o výživném pro rozvedeného manžela se soud zabývá zejména tím, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno. Dále posuzuje, z jakého důvodu si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka, zda si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem, zda se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost, nebo zda se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké trestného činu, či je zde dán jiný obdobně závažný důvod. Tedy pokud by se např. manželka dopustila na bývalém manželovi trestného činu, soud by jí výživné patrně nepřiznal. Jedním z trestných činů v takových případech bývá například i křivé obvinění.

V případě, že se manželé rozvádějí dohodou – tzv. nesporným rozvodem a uzavírají dohodu o vypořádání společného jmění manželů, upravují v ní i další náležitosti, jako např. zda jeden druhému budou poskytovat výživné, nebo zda mu vyplatí na výživném jednorázovou částku tzv. odbytné.

Závěrem je potřeba si zapamatovat, že dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi domácího násilí, nemá právo na výživné. A právo rozvedeného manžela na výživné zanikne, uzavře-li oprávněný rozvedený manžel nové manželství, nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství.

V praxi se setkáváme s případy, že si manželé vedou oddělené účty a jeden z manželů nechce poskytnout žádné finanční plnění druhému z manželů, nepřispívá na chod domácnosti a vše hradí pouze jeden z manželů, a to aniž by se na tom dohodli. Je nutné si uvědomit, že vyživovací povinnost vůči sobě manželé mají ze zákona a byť spolu třeba fakticky nežijí, ale jsou stále sezdáni, jejich povinnost výživy trvá.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.3
hodnoceno: 15 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

Mgr. Lucie Petránková

Lucie rozumí advokátnímu řemeslu jako málokdo. Umí prosadit zájmy svých klientů v soudní síni i mimo ni. Má za sebou již stovky vyhraných sporů. V našem týmu je specialistkou na rodinné a občanské právo. Klienti oceňují její lidský, profesionální a při tom velmi rozhodný přístup.

Vzdělání
  • Postgraduální studium Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor: medicínské právo,
  • Universita Pantheon d ´Assas Paris II,
  • Právo na Univerzitě Karlově v Praze, Právnická fakulta

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jana Vičanová

před 3 roky

Advokátní služby online – nejprve jsem si myslela, že servis využiju ke zodpovězení jednouchého právního dotazu. Záhy jsem však zjistila, že můžeme cestou telefonu, Skypu a internetu vyřešit naprosto vše. DA mi vytrhl trn z paty – coby matka dvou dětí s prací na plný úvazek jen stěží hledám čas, ušetřila jsem však čas i (zobrazit více) finance za cesty, a to za naprosto profi přístup. Vřele doporučuji!

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024