Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Odstoupení od kupní smlouvy na auto

„Koupil jsem si ojeté auto, ale po pár měsících přestalo fungovat a je mi k ničemu. Co s tím?“ Dotaz, který dostáváme poměrně často. Nenechte se zastrašit suverenitou autobazarů a zjistěte, na co máte nárok. V článku nezapomene ani na ty, kteří si koupili auto nové a podíváme se, jak je i v jejich případě s odstoupením od kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy při koupi auta
7 minut čtení
22. 6. 2021

Odstoupení od kupní smlouvy auta

Při koupi ojetého auta pokaždé tak trochu kupujeme zajíce v pytli. Zajíc to ale může být nepoživatelný, nebo dokonce kradený.

Tip: Problematice koupě kradených aut jsme se věnovali v předchozím článku.

V oblasti vad a záruky prodělalo české právo opravdový veletoč. Není zde prostor zkoumat debatu o tom, zda byla či nebyla zrušena povinná dvouletá záruka na spotřební zboží. Co je však určité, je, že nově nemusí být záruka (a to ani na použité zboží) upravena písemně ve smlouvě, neboť i uvedení záruční doby v příručce či v reklamě bude mít závazné účinky pro prodávajícího. Například bude postačovat leták z autobazaru či reklama v rádiu zmiňující nadstandardní např. sedmiletou záruku. Doporučujeme si však takovou reklamu nějak uschovat (například print screen z obrazovky počítače), aby v případném řízení nedošlo na nedostatek důkazních prostředků.

Které vady nelze u ojetého auta reklamovat?

Předtím, než odstoupení od kupní smlouvy vozidla začnete řešit, zkontrolujte si, že daná vada nespadá do následujících kategorií. V následujících situacích není možné auto reklamovat:

 1. Vada, na kterou jste při koupi auta dostali slevu, nebo na kterou vás pracovník bazaru nebo přímo prodávající upozornil – zkontrolujte si předávací protokol nebo smlouvu, kde by měly být vady řádně specifikovány.
 2. Vada, která odpovídá míře používání nebo opotřebení auta – například na tlumič, u kterého výrobce uvádí, že má životní cyklus 180 000 km, nelze uplatnit reklamace, pokud je naježděno okolo 175 000 km a tlumič nebyl nikdy měněn.

Tip: Přečtěte si náš článek Smlouva o převodu auta a nejčastější chyby, se kterými se v ní setkáváme

Dostupný advokát radí: „Pro odstoupení od kupní smlouvy automobilu ze strany kupujícího je třeba, aby se vada projevila před uplynutím záruční doby. Ta činí běžně 24 měsíců, ale u ojetých aut bývá zkrácená i na polovinu. Při koupi vás prodejce musí o zkrácení lhůty informovat, tedy ji definovat do kupní smlouvy na auto.“

Koupil jsem si vozidlo v autobazaru a přestalo fungovat po pár měsících. Co s tím?

Pokud nešlo o vadu zjevnou nebo vzniklou opotřebením, jak jsme psali výše, a kupující vás o ní neinformoval (vada není popsána v kupní smlouvě), pak se porucha považuje za skrytou vadu. Dle občanského zákoníku platí, že pokud se skrytá vada projeví do 6 měsíců od převzetí automobilu, má se za to, že auto bylo vadné již v moment podepsání kupní smlouvy. V takové situaci odpovídá za vady prodávající a vy máte právo na reklamaci.

Dostupný advokát radí: „Často se setkáváme s případy, kdy autobazary reklamaci zamítnou a namítají, že vada vznikla až po převzetí a je důsledkem provozního opotřebení. Nenechte se odradit. Takový postup je protiprávní a autobazar, pokud na svém rozhodnutí trvá, musí prokázat, že se vada na autě vyskytla opravdu až po jeho předání. Pokud se tomu tak nastane, nese odpovědnost za skrytou vadu na vozidle stále on.“

U reklamace skrytých vad nehrají roli ani citace v kupní smlouvě na auto ve smyslu, že se „kupující seznámil se stavem vozidla“ a „prodávající neodpovídá za jakékoliv vady“. Jde o tvrzení bez právního významu, které slouží jen k odstrašení spotřebitelů.

Dítě stojí u auta u kterého bude třeba odstoupit od kupní smlouvy

Tip: Po uplynutí lhůty 6 měsíců od převzetí leží důkazní břemeno na straně kupujícího.

Jinak je tomu při odstoupení od kupní smlouvy na auto koupeného od soukromé osoby

Záruční doba na skryté vady v délce 6 měsíců platí i zde, prokazovací povinnost ale leží na vás. Proto je nutné nechat si prvně poradit od odborníka a případně i nechat zpracovat znalecký posudek a až poté kontaktovat původního majitele. V případě, že reklamaci neuzná, přichází na řadu právník a soud.

Jak postupovat při zjištění skrytých vad na automobilu?

 1. Nechte si od autoservisu sepsat odborný posudek.
 2. Následně písemně kontaktujte kupujícího a informujte ho o skryté vadě, o které jste v okamžiku prodeje nebyli informováni.
 3. Do dopisu přiložte posudek z autoservisu, datum koupě, popis koupeného vozu a skryté vady, která se vyskytla a návrh řešení situace.

Dostupný advokát radí: „Vadu na automobilu neopravujte. Je nutné, aby po celou dobu reklamace zůstalo ve stavu, v jakém se u něj projevila závada. Opravou byste přišli o možnost uplatňování nároků.“

Pokud vám autobazar reklamaci uzná, pak trvejte na sepsání reklamačního protokolu a ponechte si jednu kopii. S okamžikem uplatnění reklamace totiž začíná běžet její 30denní zákonná lhůta pro vyřízení. Stejně tak si ohlídejte, že v reklamačním protokolu je sepsán způsob nápravy.

V případě neuznání reklamace a následného sporu bude stav vozidla posuzovat soudní znalec. Doporučujeme tak schovávat si maximum podkladů pro dokazování předchozího stavu.

Odstoupení od kupní smlouvy na ojeté auto – kdy je možné?

V případě reklamace u ojetého auta máte nárok na slevu z kupní ceny nebo odstranění vady. Pokud se vada po reklamaci vyskytla opakovaně nebo když je vad víc, v takovém případě můžete požadovat odstoupení od smlouvy koupě auta.

Stejně tak, pokud uplyne 30denní lhůta na reklamaci a prodejce ji nevyřídí, pak se dopouští podstatného porušení smlouvy a v takovém případě můžete od smlouvy odstoupit a požadovat zpátky peníze.

Tip: Dejte si pozor na to, že odstoupení od kupní smlouvy ojetého auta je možné až po neúspěšné reklamaci či jejím odmítnutí.

Jak je to s reklamací vad u nového automobilu?

A. Když jste si auto koupili jako spotřebitel (osoba nepodnikající)

Pak se auto vztahuje záruka v délce 24 měsíců, která se týká nejen skrytých vad, ale jakýchkoli jiných vad. Prodávající dle občanského zákoníku odpovídá za následující:

„(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.“

Za nenaplněnými očekáváními nebo účelem se nemusí skrývat jen technické vady, ale například fakt, že prodejce nabízí vozidla s tím, že se hodí pro určitý počet lidí a ukáže se, že tomu tak není.

Prokazování vad u nového auta

U nového auta platí, že prodávající odpovídá za vady, které se projeví během záruční doby. I zde ovšem nastupuje podmínka, že vada existovala v době převzetí. Důkazní břemeno leží prvních 6 měsíců na prodávajícím, následně na straně kupujícího (stejně jako u auta ojetého). V praxi ale prodávající většinou akceptují svou odpovědnost po celých 24 měsíců záruky, aniž by kupující musel prokazovat, kdy vada vznikla.

Jak je to s odstoupením od kupní smlouvy u nového vozu?

Kupující v rámci reklamace nového vozu může požadovat dodání nové součástky, odstranění vady, slevu z kupní ceny, dodání nového auta (pokud to odpovídá povaze vady) a nejzazší možností je odstoupení od kupní smlouvy vozu.

Kupující má nárok na odstoupení v případě, že jde o:

 • neodstranitelnou vadu,
 • odstranitelnou vadu, která se vyskytla opakovaně,
 • vadu, která nebyla odstraněna ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.

B. Když jste si auto koupili jako podnikatel

V takovém případě se jedná o kupní smlouvu, u které ze zákona žádná záruka není. Prodávající odpovídá pouze za skryté vady (ty, které existují v okamžiku předání). Pokud si kupujete automobil jako podnikatel, dejte si pozor na ujednání v kupní smlouvě, která omezují vaše práva při reklamaci vozu. Jde například o povinnost provádět servisní prohlídku v autorizovaných servisech nebo povinnou roční kontrolu. Mnohdy jsou tyto věty přehlédnutelné, ale zároveň vám při jejich nedodržení hrozí ztráta záruky.

Jak je to s odstoupením od smlouvy na auto, které si pořídil podnikatel?

V rámci podnikatelské činnosti máte na odstoupení od kupní smlouvy vozidla nárok pouze v případě, že se na něm projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Zároveň musí jít o vady, které znemožňují věc využívat ke stanovenému účelu. I na tomto příkladu se tak ukazuje důležitost správně uzavřené kupní smlouvy, kde bude do detailu specifikována reklamace a možnost odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy automobilu – vzor

V případě autobazarů nebo prodejců automobilů je velká šance, že vzor odstoupení od kupní smlouvy na vozidlo obdržíte přímo od nich. V opačném případě se mnoho lidí uchyluje ke stažení obecných vzorů z internetu. Obzvlášť u aut, kde jednáte o vysokých částkách, apelujeme na ostražitost. Anonymní vzory jsou mnohdy zastaralé či neplatné a v žádném případě nedokáží reflektovat specifika vašeho odstoupení.

Řešíte komplikace při odstoupení od kupní smlouvy vozidla? Nebo se chcete poradit, jaká jsou vaše práva v takové situaci? Využijte jednorázovou odpověď od specialisty na svůj právní dotaz. Do 48 hodin budete mít jasno.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 4.4
hodnoceno: 5 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jana Vičanová

před 2 roky

Advokátní služby online – nejprve jsem si myslela, že servis využiju ke zodpovězení jednouchého právního dotazu. Záhy jsem však zjistila, že můžeme cestou telefonu, Skypu a internetu vyřešit naprosto vše. DA mi vytrhl trn z paty – coby matka dvou dětí s prací na plný úvazek jen stěží hledám čas, ušetřila jsem však čas i (zobrazit více) finance za cesty, a to za naprosto profi přístup. Vřele doporučuji!

Jitka Salačová, Praha 6 – Řepy

před 2 roky

Naše Společenství vlastníků zhruba na začátku roku 2016 muselo nepředvídaně řešit mimořádné záležitosti, u nichž posléze vznikla potřeba právní porady. Výbor poptal tým „Dostupný advokát“ – právní služby online, v čele s JUDr. Ondřejem Preussem, který byl nakonec vybrán pro stálou spolupráci s naším Společenstvím vlastníků. V jeho prospěch hovoří garance dostupnosti v podstatě v (zobrazit více) kteroukoli dobu bez navýšení odměny za kontakt mimo pracovní dobu, dostupnost na telefonu či mailu i na Skypu a velmi seriózní vystupování. Jednoznačně můžeme potvrdit kvalitu služeb, serióznost i dostupnost online.

Lukáš Řezníček, Praha 6 – Bubeneč

před 2 roky

Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Dostupný advokát odhalil v mé smlouvě o převodu bytu nenápadné riziko, které by mě stálo hodně peněz.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Dva muži zkoumají svá nabouraná auta

Odpovědnost za škodu a jak na ni vyzrát

Každý z nás asi někdy něco rozbil, byť neúmyslně. Jak se taková situace řeší a za co všechno vlastně nesete odpovědnost?

14. 3. 2019
vrak.jpg

Co by měla obsahovat kupní smlouva k movitým věcem

Kupní smlouvu uzavíráme téměř každý den. Pokud se však nejedná o běžnou záležitost, např. při prodeji automobilu či jiných cennější věcí, pak je vhodné kupní smlouvu uzavřít v písemné podobě…

1. 2. 2018
Muž a žena sedící k sobě zády

Vypořádání společného jmění

Většina manželských párů má majetek v tzv. společném jmění manželů. V dnešním článku se podíváme na to, co se stane, když manželství skončí a toto společné jmění je potřeba nějak…

23. 4. 2019

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022