Odpovědnost za škodu a jak na ni vyzrát

Každý z nás asi někdy něco rozbil či zničil, byť neúmyslně. Jak se řeší situace, kdy způsobíme škodu a za co všechno vlastně neseme odpovědnost?

Dva muži zkoumají svá nabouraná auta
4 minuty čtení

Kapitoly článku

V případě, že se v obchodě otočíte a taškou rozbijete zboží v regálech, budete muset dané zboží uhradit. Stejně tak se to má i s vysklenou výlohou nebo oknem. Jde o naši odpovědnost a naši povinnost vše napravit. A obdobně i když váš pes někoho pokouše, srazíte na lyžích dalšího lyžaře nebo způsobíte škodu stále více populárním dronem. I v takovém případě jde odpovědnost za vámi. S tím souvisí také náhrada škody, a to v plné výši.

Za každou škodu, kterou způsobíte, musíte platit. Nehraje pak roli, zda-li šlo o úmysl či omyl. Pokud kolegovi polijete počítač, je na vás, aby jste opravu zaplatili. Stejně tak majiteli obchodu budete muset uhradit novou výlohu, léčebné výlohy pak zaplatíte pokousanému člověku nebo sraženému lyžaři.

Slovy zákona odpovídá za škodu ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Předpokladem této odpovědnosti je vznik škody, jednání porušující určitou (zákonnou) povinnost, příčinná souvislost mezi škodou a takovým jednáním a konečně zavinění.

Zavinění lze rozpoznat v různých formách a stupních:

  • úmysl přímý – osoba věděla, že svým jednáním způsobí daný následek, a chtěla jej způsobit,
  • úmysl nepřímý – osoba věděla, že svým jednáním může způsobit daný následek, a byla s tímto následkem srozuměna pro případ, že následek nastane,
  • nedbalost vědomá – osoba věděla, že svým jednáním může způsobit daný následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhala na to, že jej nezpůsobí,
  • nedbalost nevědomá – osoba nevěděla, že svým jednáním může způsobit daný následek, ač o tom vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měla.

Odpovědnou osobou za škodu může být pouze osoba, která má deliktní způsobilost, je si vědoma svého jednání a je schopna jej ovládat.

Nejde pouze o způsobenou škodu

Pokud způsobíte škodu někde na pracovišti, může po vás být navíc vymáhána i náhrada škody za ušlý zisk.

Navíc, pokud někoho zraníte, může jít dokonce i o kompenzaci ztíženého budoucího uplatnění, pokud dotyčnému zůstanou trvalé následky.

Dojít může také na extrémní případ, kdy vběhnete do ulice na červenou, vybourá se kvůli vám luxusní auto a při tom srazí a zabije na chodníku ženu s dětmi. Pak se připravte na to, že budete hradit pohřeb, útrapy rodiny a osob blízkých. A ještě to auto.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Jak se z toho nezbláznit?

V takových případech je dobré mít sjednané takzvané pojištění občanské odpovědnosti. Toto pojištění vyjde na pár stovek ročně, ale ve finále vám může ušetřit spoustu starostí. Ovšem při sjednávání takového pojištění se dejte dobrý pozor na to, jaké životní situace kryje a v jaké výši. „Pojistka na blbost“ je lidovým označením tohoto typu pojištění. Můžeme si je sjednat pro případ újmy na zdraví, škody na majetku nebo finanční škody způsobené někomu jinému. Nabízejí ho banky a pojišťovny pro různé situace, typicky jde o pojištění občanské odpovědnosti nebo o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Informujte se o produktech, které vaše pojišťovna nabízí. Možná ani nevíte, že je již máte sjednané. Často bývá také součástí pojištění domácnosti či jiné pojistky.

Tip: Dopravní nehody bývají jednou z nejčastějších situací, kdy řešíme náhradu škody, ať už v pozici poškozeného či v pozici osoby, která škodu způsobila. Jaké jsou vztahy mezi zúčastněnými osobami a jak do nich vstupuje pojišťovna? Čeho se můžete domáhat a jak postupovat v takových situacích? Tomu se věnujeme v samostatném článku.

Škoda způsobená zaměstnavateli

Pojištění občanské odpovědnosti ale někdy nepokrývá škody způsobené zaměstnavateli. Tomu sice odpovídáte maximálně do výše 4 a půl násobku své průměrné měsíční mzdy, ovšem pouze u neúmyslně způsobené škody. Omezení čtyřapůlnásobkem neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po užití jiných návykových látek (např. marihuany).

Tip: Jste zaměstnanec a odpovídáte za škodu? Sjednejte si raději pojištění odpovědnosti zaměstnance neboli pojistku na blbost. Jak to funguje se dozvíte v našem článku.

Něco jiného je pak ale v případě, že uzavřete se zaměstnavatelem tzv. dohodu o odpovědnosti. V takovém případě odpovídáte za ztrátu svěřených hodnot, jako jsou peníze v pokladně, zboží ve skladu a podobně a odpovídáte za celou škodu, není tam tedy žádná vrchní hranice. Jedinou obranou proti vykázanému schodku je prokázat, že na něm zaměstnanec nemá žádnou vinu (např. v noci došlo prokazatelně k vyloupení třetí osobou). Pokud dohodu uzavírá více zaměstnanců (např. celá směna), tak je zvýšená odpovědnost na vedoucím a jeho zástupci. Ti platí větší podíl na celkové škodě. Pokud takkovou dohodu máte uzavřenou, rozhodně doporučujeme připojistit se i na tyto případy.

Tip: Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli pouze omezeně. Jaká jsou omezení této odpovědnosti? Na to jsme se zaměřili v samostatném článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 7 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 8 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024