Odvolání výpovědi z pracovního poměru

Dali jste v práci výpověď, ale vzápětí jste si to rozmysleli a rádi byste ji zase “stáhli”? Může se stát, že už to nepůjde. Používat výpověď tak, jak se vám zrovna líbí, totiž není možné. V některých případech ale přesto taková situace řešitelná je. Jak na to?

žena si povídá se svým šéfem, odvolání výpovědi
6 minut čtení

Kapitoly článku

Motivaci pro odvolání výpovědi mohou mít někdy obě strany. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel má ale poměrně omezený okruh situací, v nichž může výpovědi rozdávat, zpravidla si takovou věc už předem dobře rozmyslí. Častěji tedy takový požadavek přichází od zaměstnanců. Ať už proto, že jim nevyšla jiná dohodnutá práce, nebo je stávající zaměstnavatel přesvědčil finančně či jinak. Druhé varianty jsou pro řešení podstatně snadnější, protože je zjevné, že s odvoláním výpovědi bude zaměstnavatel souhlasit.

Výpověď je ze své podstaty vždy jednostranný právní akt. Ať už bývá spolupodepsána druhou stranou, nebo se zaměstnanec i zaměstnavatel dohodnou, že bude “z nějakého důvodu nejlepší, když zaměstnanec výpověď podá, nikdy nejde o „výpověď dohodou“, jak někdy právní laici prohlašují.

Příklad: Pan Jan podal v práci výpověď. Protože měl novou práci slíbenou až za tři měsíce, formuloval sám svou výpověď tak, že se zaměstnanec i zaměstnavatel dohodli na tříměsíční výpovědní době. S vedoucí svého oddělení se sice skutečně dohodnul, že nejspíš nebude v tříměsíční době problém a že to prověří. Příslib vedoucí ale nedoputoval k personálnímu oddělení, které v mezičase vypsalo výběrové řízení na danou pozici s dobou nástupu za dva měsíce a připravilo veškerou administrativu na ukončení pracovního poměru pro pana Jana. Ředitelka personálního nechtěla akceptovat v rámci státní správy žádné výjimky a navíc musela respektovat předepsaný počet míst v úřadě. Ani pro odvolání výpovědi a opětovné podání o měsíc později zde již nebyla ze strany zaměstnavatele vůle, neboť z pohledu personálního oddělení je lepší upřednostnit nové zaměstnance, kteří plánují na pracovišti zůstat.

Pan Jan tedy sice počítal s “výpovědí dohodou”, ale ve skutečnosti byla jeho výpověď jednostranným právním aktem se kterým je běžně spojena dvouměsíční výpovědní doba. Z toho důvodu zůstal pan Jan jeden měsíc bez příjmu. Přitom by výpovědní dobu prodloužit šlo, ale muselo by dojít ke skutečně dvoustranné dohodě, kdy se obě strany na prodloužení shodnou v písemné formě.

Nejste si jisti platností své výpovědi či jejího odvolání?

Poraďte se o vhodné formě s některým z našich advokátů, kteří jsou odborníci na pracovní právo.

Tip: Mýtům ohledně „výpovědi dohodou“ jsme se věnovali v našem samostatném článku na blogu.

Odvolání výpovědi z hlediska práva

Pokud jste výpověď už podali a pak jste si její podání rozmysleli, záleží hlavně na tom, jak jste se zaměstnavatelem zadobře a jakou práci jste pro něj doposud odváděli. Jinými slovy, zda si za vás rád najde náhradu či zda bude v jeho prospěch vás udržet. S podanou výpovědí totiž nemůžete libovolně disponovat ve smyslu jejího „stáhnutí“, jak se občas traduje.

Pokud jste však už při jejím podávání zaznamenali reakci typu “nechceš si to ještě rozmyslet?”, máte napůl vyhráno.

Podanou výpověď totiž je možné zvrátit a počítá s tím i zákoník práce. Podle něj „může být výpověď odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.“

Souhlas druhé strany

Výpověď tedy není možné z důvodu právní jistoty odvolat jednostranně. Ve výše uvedeném případu již druhá strana rozběhla výběrové řízení, je-li situace opačná, může mít již zaměstnanec nalezenou práci novou. Proto je třeba vždy součinnosti obou stran.

Písemný souhlas s odvoláním

Obě strany někdy v rámci neformálních vztahů mohou pojmout odvolání výpovědi jen jako slovní dohodu, případně doprovázenou roztržením výpovědi.

Na jednu stranu jistě řada podobných jednání v praxi proběhla bez nějakých zásadních dopadů, neboť je žádná ze stran nerozporovala ani nenapadla a nevznikly spory ohledně platnosti výpovědi, či ne. Většina právních názorů se v tomto kontextu shoduje, že pokud sice není naplněna zákonná forma odvolání výpovědi, nicméně to žádná ze stran nerozporuje a v pracovním poměru obě shodně pokračují, pak platí, že pracovní poměr trvá i nadále.

Obecně ale určitě nelze takový postup doporučit. Zákoník práce výslovně písemnou formu vyžaduje a z hlediska práva je nezbytné ji dodržet. Nikdy nemáte úplnou jistotu, že druhá strana náhle nenajde důvod pro to, aby považovala původní výpověď za platnou.

Možná trochu za vlasy přitažený, ale ne zcela nereálný příklad by mohl nastat v případě, kdy by sice zaměstnavatel roztrhnul výpověď na základě jejího ústního odvolání zaměstnancem, nicméně po čase by zkonstatoval, že z legrace roztrhnul kopii a platný originál výpovědi má založený. V takovém případě by skutečně zůstala platná výpověď a nikoliv její odvolání.

Tip: Jakkoliv přátelské vztahy na pracovišti máte, požadujte při odvolání výpovědi naplnění její zákonné formy. Přispěje to k právní jistotě obou stran. V případě, kdy není zjevné, zda k platnému odvolání výpovědi došlo, či ne, neváhejte se poradit s advokátem. Jeho rada vám může zachránit i mnoho set tisíc korun.

Forma odvolání výpovědi

Zákoník práce nezachází v případě odvolání smlouvy do podrobností s výjimkou výše uvedených podmínek písemné formy a souhlasu druhé strany. Konkrétní forma a znění je pak na vůli obou stran. Lze si představit například:

  • jednostranně podané písemné odvolání výpovědi, které zaměstnavatel podepíše s dovětkem, že s odvoláním výpovědi souhlasí, což stvrdí podpisem a doplní platným uvedením data.
  • odvolání má formu jakési smlouvy, kde jsou v záhlaví označeny obě strany a následně formulována vůle jedné strany odvolat výpověď a souhlas druhé strany s ní,
  • odvolání může mít podobu dvou samostatných písemných dokumentů. První zahrnuje odvolání výpovědi s datem, místem a podpisem, s potvrzením doručení zaměstnavateli a druhý samostatný dokument vyjadřuje souhlas s odvoláním výpovědi, opět s datem, místem a podpisem, s potvrzením doručení zaměstnanci a doručením souhlasu s odvoláním.

Odvolání výpovědi podané ve zkušební době

Při výpovědi podané ve zkušební době a jejím následném odvolání by dle našeho došlo k právně odlišné situaci od výše popsaného.

V rámci zkušební doby může kterákoliv ze stran podat druhé straně výpověď a jejím doručením pracovní poměr končí. Pokud by se následně jedna ze stran rozhodla výpověď odvolat, bylo by namísto toho zapotřebí uzavřít novou smlouvu a vytvořit nový pracovní poměr. Opět by se ale při nedodržení tohoto postupu uplatnilo lidové rčení “kde není žalobce, není soudce”. Jinými slovy, pokud by jiný postup žádná ze stran nenapadla, pak může v praxi zafungovat.

Změna pracovní smlouvy po odvolání výpovědi

Po odvolání výpovědi můžete dosáhnout i změny vaší pracovní smlouvy k lepšímu. Pokud vám v reakci na výpověď zaměstnavatel sliboval navýšení mzdy, zlepšení pracovních podmínek či povýšení, pak byste neměli otálet a podmínit své odvolání výpovědi s požadavkem změny pracovní smlouvy. K tomu by mělo ideálně dojít současně, abyste měli záruku, že ke změnám skutečně dojde. Jinak by zaměstnavatel mohl jen těžit z toho, že zaměstnanec odřekne jinou domluvenou práci a změnu podmínek mu bude nadále pouze slibovat.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Ing. Peter Čunderlík

před 1 měsíc

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 3 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. Advokát přes skype příjemný, (zobrazit více) služba rychlá, můžu jen doporučit.

Martin Bartoš

před 9 měsíců

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023