Ošetřovné – vše co byste měli vědět

Onemocnělo vám dítě a pediatr vás posílá “na paragraf”? Co po právní a administrativní stránce obnáší ošetřování člena rodiny a jak můžete a máte postupovat? Kdy můžete finanční obnos z ošetřovného na svém účtu očekávat a v jaké výši? Na všechny tyto otázky vám přinášíme odpovědi.

nemocné dítě, ošetřovné
6 minut čtení

Kapitoly článku

Podmínky čerpání ošetřovného (OČR)

Máte-li nemocného člena rodiny a v rámci domácí péče o něj byste chtěli pobírat ošetřovné, především byste měli být klasickým zaměstnancem s pracovní smlouvou. Na ošetřovné nemáte nárok, pokud jste zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, případně jste-li OSVČ (a to ani když si platíte nemocenské pojištění). A nárok na ošetřovné vám nevzniká ani tehdy, pokud jste sami v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti. Poskytování ošetřovného je vztahováno čistě k domácí péči. V případě, že by si stav pacienta vyžádal nutnost pobytu v nemocnici, by se přestalo poskytovat.

šetřovné spadá mezi dávky nemocenského pojištění, kterou vám vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení.

Nejčastěji je vám poskytováno, pokud pečujete o své dítě mladší 10 let, které onemocnělo nebo kterému se stal úraz. Jak je to ale s tzv. paragrafem u dítěte staršího deseti let? V případě nemoci či úrazu staršího dítěte (či starší osoby obecně) vám náleží ošetřovné tehdy, pokud je jeho ošetřování podle ošetřujícího lékaře nezbytné. Pokud tedy má například vysoké horečky, případě se po úrazu samo neobslouží, lékař vám ošetřovné musí přiznat. Z praxe víme, že i při mnohem méně závažných problémech lékaři ošetřovné u starších dětí bez problému přiznávají. Bezpochyby ale bude rozdíl, pokud je nachlazenému potomkovi jedenáct let, nebo například sedmnáct.

Řešíte právní problém z oblasti ošetřovného a nevíte si rady?

Naši advokáti vám do dvou pracovních dnů poskytnou kvalifikovanou radu a pomoc. A nemusíte ani nikam chodit, vše zvládneme online.

Tip: OSVČ dosáhnou na možnost získání takzvaného dlouhodobého ošetřovného, pokud jsou dobrovolně účastni na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. V době pobírání této dávky pak nesmí jako OSVČ vykonávat výdělečnou činnost.

Kdy věk ošetřovaného nehraje roli?

Nadto zákon umožňuje ošetřování nemocného člena rodiny, s nímž žijeme v domácnosti, pokud je jeho zdravotní stav tak závažný, že vyžaduje péči někoho jiného. Můžete tak získat například ošetřovné na rodiče, případně na manžela či manželku. U druha/družky je podmínkou nároku shodné místo trvalého pobytu s ošetřovanou osobou.

Doba poskytování a výše ošetřovného

Ošetřovné získáte po dobu prvních devíti kalendářních dnů za podmínky, že trvá potřeba ošetřování. V případě zaměstnanců či zaměstnankyň samoživitelů, kteří pečují o dítě mladší 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může jít až o 16 dní. Do této doby se počítají nejen pracovní dny, ale i víkendy.

Výše ošetřovného se odvíjí od vaší mzdy a za kalendářní den se určuje jako 60 % denního vyměřovacího základu. To je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem za rozhodné období – zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vzniknul nárok na ošetřovné. Stačí jen sečíst příjmy za toto období a vydělit je počtem kalendářních dnů. Tím získáme denní vyměřovací základ. Na něj se ještě mohou uplatnit tři tzv. redukční hranice, které tuto částku sníží a vytvoří z ní tzv. redukovaný denní vyměřovací základ.

Nejsnazší způsob, jak zjistit orientační výši nemocenského je využít některou z internetových kalkulaček ošetřovného.

Jak probíhá vyplácení OČR?

K výplatě ošetřovného je příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Termín výplaty OČR je nejpozději do měsíce následujícího po tom, kdy byly doručeny všechny podklady. Zpravidla je tomu ale o něco dříve, než je nejzasší termín a s penězi se můžete setkat v polovině měsíce. Ošetřovné se vyplácí od prvního dne ošetřování, maximálně však po dobu 9 kalendářních dní. Peníze se vyplácejí (podle rozhodnutí příjemce dávky) buď na bankovní účet, nebo v hotovosti prostřednictvím pošty.

Ošetřovné a vycházky

U klasické pracovní neschopnosti vám může lékař napsat i takzvané vycházky, abyste se zvládli sami zaopatřit a nakoupit si léky a potraviny. U ošetřování člena rodiny se předpokládá ošetřování zdravým členem, který žádné omezení v pohybu mimo domov nemá. Předepisování vycházek zde tedy nemá žádnou relevanci, stejně jako to, zda od nemocného odcházíte, či ne. Pokud byste nechali své malé dítě s vysokými horečkami celý den bez dozoru, mohlo by to sice zajímat sociální pracovnice, případně i orgány činné v trestním řízení, na pobírání ošetřovného by to ale vliv nemělo.

Pečující se mohou v péči střídat

Pokud nemůžete mít v práci déledobý výpadek a vzdálit se z pracoviště na více než několik dní, lze se v průběhu péče vystřídat s druhým rodičem, případně jinou osobou, na níž se vztahují zákonné podmínky. V průběhu jednoho případu potřeby ošetřování lze totiž poskytnout ošetřovné dvěma osobám.

Rodič, jenž ošetřoval člena domácnosti (převzal péči) jako druhý v pořadí, uplatní nárok na ošetřovné tiskopisem Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči), který též obdrží na kterékoliv OSSZ.

Jak mohu ošetřovné získat?

Máte-li zájem o ošetřovné, pak o potřebě péče musí rozhodnout vždy lékař. Zajdete-li za lékařem a ten shledá, že zdravotní stav člena vaší domácnosti je opravdu vážný, pak vám vydá rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče).

Jak vyplnit žádost o ošetřovné?

Uvedený formulář má dva propisovací díly. První díl tiskopisu z velké části vyplní lékař. Na vás je vyplnění části B žádosti o ošetřovné, kde uvedete své jméno a příjmení, bydliště a rodné číslo, zda žijete s druhem, či ne a zda pečujete o dítě mladší 16 let. A následně vyplníte informace o dítěti. Žádné záludnosti tiskopis neobsahuje. Poté jej dopravíte neprodleně ke svému zaměstnavateli (pokud vám to situace dovolí, lze jej dodat osobně, případně vložit do obálky a zaslat). Zaměstnavatel k němu připojí příslušné přílohy a zašle na Okresní správu sociálního zabezpečení.

Druhý díl tiskopisu se jmenuje rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). Ten si prozatím uschovejte a při závěrečné zdravotní kontrole do něj lékař vyznačí datum skončení potřeby ošetřování nemocného člena domácnosti. Na vás pak je, abyste vyplnili druhou stranu tiskopisu a odevzdali jej opět svému zaměstnavateli. Ten jej po doplnění části C doručí příslušné OSSZ.

Lékař vám dále může vystavit potvrzení o trvání potřeby ošetřování v případech, kdy ošetřování trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob, a to ke dni, který předchází dni, od kterého ošetřování (péči) přebrala jiná osoba. I tento tiskopis případně zasíláte zaměstnavateli.

Tip: Také se vždy opotíte při vyplňování formulářů, žádostí a dotazníků? Tak alespoň při podávání žádosti o ošetřovné již nemusíte. S námi jej vyplníte snadno a rychle. V samostatném článku jsme vám totiž sepsali přehledný návod v několika krocích, jak na to.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 6 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 3 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024