Dohoda o provedení práce

Hledáte flexibilní krátkodobou práci a přemýšlíte jaká právní forma je pro ni vhodná? Snadnou cestou, jak takovou krátkodobou práci zprostředkovat, je uzavřít některou ze dvou typů pracovněprávních dohod. Tedy například dohodu o provedení práce. Co si při uzavírání ohlídat a v čem jsou její výhody?

zahradník zaměstnaný na dohodu o provedení práce
7 minut čtení

Kapitoly článku

Co charakterizuje dohodu o provedení práce?

Dohoda o provedení práce (DPP) spadá do takzvaných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že její hodinová dotace je ze zákona omezena, využívá se například pro servisní, ale i konzultantské práce, případně sezónní práce, jako například prázdninové brigády, kde se předpokládají jednotky, maximálně nízké desítky hodin za měsíc, nebo nárazově (jednorázově) větší objem práce.

Pro dohodu o provedení práce je charakteristické:

 • v jednom kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele smíte pracovat maximálně 300 hodin,
 • v případě více dohod o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele se počet hodin sčítá,
 • výše odměny není nijak omezena.

V dohodě o provedení práce musí být uvedeny:

 • sjednané práce (vymezení úkolu),
 • doba, na kterou se dohoda uzavírá (často se uzavírá na dobu neurčitou),
 • sjednaná odměna.

Můžete si se zaměstnavatelem sjednat i další náležitosti. Podmínkou je, že je dohoda uzavřena písemně.

Uzavíráte dohodu o provedení práce?

Uzavření dohody o provedení práce může být někdy paradoxně komplikovanější, než podpis zaměstnanecké smlouvy. Tím, že tento typ pracovního vztahu není zákonem chráněn tak, jako klasický pracovní poměr, je třeba si ve smlouvě ohlídat mnohem více věcí. V případě, že si nejste zněním smlouvy jisti, neváhejte vše zkonzultovat s advokátem, který vám může ke smlouvě připravit připomínky, případně vše připravit „na klíč“.

Obecně sice platí i na práci na DPP řada ustanovení zákoníku práce, ten ale (stejně jako u dohody o pracovní činnosti) výslovně vyjímá určité věci, typické pro zaměstnanecký poměr, jako je:

 • převedení na jinou práci a přeložení či dočasné přidělení,
 • odstupné,
 • pracovní doba a doba odpočinku s tím, že výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během po sobě jdoucích 24 hodin,
 • překážky v práci na straně zaměstnance,
 • dovolená,
 • skončení pracovního poměru,
 • odměňování s výjimkou minimální mzdy,
 • cestovní náhrady.

Příklad dohody pana Jiřího

Pan Jiří vykonává pro vzdělávací centrum práci na základě dohody o provedení práce v rozsahu 100 hodin v kalendářním roce 2022. Práce spočívá v instalaci, nastavení, úpravě a aktualizaci vzdělávacích programů a osobních účtů vyučujících. Dohodnutá hodinová sazba je 700 Kč. Pan Jiří si tak na základě dohody o provedení vydělá 70 000 Kč za rok. Vzhledem k tomu, že jde o pravidelnou činnost, fakturuje si pan Jiří každý měsíc zhruba 5800 Kč. Z této odměny neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Dohoda o provedení práce a odvody

Jak vyplývá z výše uvedeného příkladu, je-li měsíční odměna z DPP menší než 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele, neplatí se sociální ani zdravotní pojištění. Platí to ovšem i v případě, kdy jeden zaměstnanec má uzavřeno více dohod s různými zaměstnavateli a celkový příjem z nich nepřesahuje 10 000 Kč.

Pokud ale neplatíte zdravotní pojištění z jiného důvodu (například jako zaměstnanec), stáváte se tím pádem z pohledu pojišťovny takzvanou osobou bez zdanitelných příjmů a v takém případě si musíte platit zdravotní pojištění zvlášť. Jeho výše pro OBZP rok 2022 je 2 187 Kč měsíčně a je splatné vždy do osmého dne následujícího měsíce, například za březen do osmého dubna. Počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je aktuální minimální mzda.

Při překročení částky 10 000 měsíčně se však již pojistné platí, sazba zdravotního pojištění činí 4,5 procenta a sazba sociálního pojištění 6,5 procenta.

Příklad dohody pana Jiřího

Pan Jiří z výše uvedeného příkladu pracuje na základě dohody o provedení práce také pro další zaměstnavatele – mezi klienty má kromě vzdělávacího centra také vysokou školu a státní úřad. Pro vysokou školu pracuje na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč, pro státní úřad pracuje na tutéž dohodu s měsíční odměnou 8 500 Kč. Ve výše zmíněném vzdělávacím centrum získá každý měsíc přibližně 5800 Kč. Celková výše měsíčních příjmů je tedy 23 300 Kč. Protože ani u jednoho zaměstnavatele nepřesahuje 10 000 Kč, nemusí odvádět z těchto sociální ani zdravotní pojištění. Pan Jiří si ovšem platí zdravotní pojištění sám jako OBZP.

To, že v celkovém úhrnu pracuje pan Jiří na dohody o provedení práce asi 600 hodin ročně vůbec nevadí, protože nepřekročil zákonný limit 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele.

Tip: Pokud přemýšlíte, zda se vám více vyplatí dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce, zvažte především, jaká bude vaše měsíční odměna. Víte-li, že bude nižší než 10 000 Kč, je pro vás vhodnější uzavřít dohodu o provedení práce. Dohodě o pracovní činnosti jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Dohoda o provedení práce a daně

Rozhodující hranicí pro zdanění je skutečnost, zda jste u daného zaměstnavatele podepsali růžové prohlášení k dani a rovněž hranice příjmu 10 000 Kč.

V případě nepodepsání prohlášení k dani a příjmu do 10 000 Kč, se zdaňuje taková dohoda srážkovou daní ve výši 15 %. V takovém případě již nemusíte podávat daňové přiznání. Pokud jej ale podáte, je možné získat sraženou daň zpět tím, že uplatníte slevy na poplatníka za příslušné daňové období. Podle získaných příjmů za celý rok můžete mít nárok na daňovou vratku.

Pokud si vyděláte více než 10 000 měsíčně a nemáte podepsané prohlášení k dani, zdaňuje se DPP 15% zálohovou daní. Vy si ovšem u zaměstnavatele nemůžete uplatnit žádnou slevu, nicméně slevy na poplatníka můžete uplatnit v rámci daňového přiznání.

Pokud jste ale podepsali prohlášení k dani (lze mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele), odvádí se daň zálohová ve výši 15 %. Vy si můžete u daného zaměstnavatele uplatnit slevy, které se na vás vztahují. Daňové přiznání musíte podat, pokud pracujete během roku současně pro více zaměstnavatelů.

Jak je to s nárokem na nemocenskou u DPP?

Je-li z vaší hrubé odměny odváděno sociální pojištění (tj. u měsíčního příjmu vyššího než 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele), potom vám vzniká také nárok na nemocenské dávky. Naopak pokud jsou vaše příjmy nižší a k odvodu nedochází, na nemocenskou mít nárok nebudete.

Ukončení dohody o provedení práce

Ukončení dohody o provedení práce lze buď dohodou smluvních stran, případně jednostrannou výpovědí jedné ze stran.

U dohody dochází k ukončení ke konkrétnímu dni, na kterém se obě strany domluví. Dojde-li k jednostranné výpovědi dohody o provedení práce, platí 15denní výpovědní lhůta, která se počítá ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Jak je to s možným souběhem živnosti a DPP?

I osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) mohou mít v rámci podnikání slabší období, kdy si třeba vypomohou nějakou brigádou v jiném oboru. V takovém případě může nastat souběh živnosti a dohody o provedení práce.

Co se týče danění, budou se na vás vztahovat výše uvedené principy. Vy jako OSVČ budete podávat každopádně za předchozí rok daňové přiznání. V něm si můžete po uplatnění všech daňových odpočtů a slev snížit daňový základ a může vám vzniknout přeplatek na dani, který vám stát vrátí. K vyplnění budete od všech zaměstnavatelů potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech.

Jestliže vám podnikání moc nevynáší, vyplatí se vám najít práci na DPP, v níž měsíční příjem převyšuje 10 000 Kč. V takovém případě se vám bude strhávat zdravotní a sociální pojištění, vaše podnikání bráno jako vedlejší činnost a vy budete platit méně za povinné odvody.

Tip: Jak na podnikání na živnostenský list jsme rozebrali v samostatném článku.

Bude pro mě práce na DPP výhodná?

Takovou otázku nelze jednoznačně odpovědět. Záleží především na tom, za jakých okolností chcete DPP uzavřít – pokud jste například zaměstnanec, student či důchodce a odvody na zdravotní a sociální pojištění za vás platí stát či zaměstnavatel, může se vám vyplatit práce na DPP s výdělkem do 10 000 měsíčně. Pokud ale v takovém postavení nejste a sociální a zdravotní pojištění si neplatíte, pak se vám práce na DPP spíše nevyplatí.

Při výdělku nad 10 tisíc se vám bude krátit příjem o zdravotní pojištění, a to alespoň v minimální výši (v roce 2022 ve výši 2 187 Kč).

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.1
hodnoceno: 14 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Michal D.

před 3 měsíce

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 3 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024