Otcovská – jak podat žádost a kolik činí?

Tápete v tom, jak požádat o otcovskou a jaká suma vám následně přistane na účtu? Není divu, člověk o ni nežádá zpravidla za život tak často. Naštěstí si nemusíte nic pamatovat, protože jsme pro vás sepsali přehledný návod a postup, jak na to.

otec pomáhá s péčí o dítě na otcovské dovolené
5 minut čtení

Kapitoly článku

Nejprve si alespoň velmi stručně shrňme, co se pod slovem otcovská dovolená skrývá. Jde o volno s náhradou mzdy, díky kterému mohou tatínci pomoci své ženě či přítelkyni při péči o novorozené miminko. Otci dítěte při něm náleží nárok na čtrnáct dní volna v rámci šestinedělí od porodu (případně i později, pokud muselo být dítě po porodu hospitalizováno). Konkrétní datum nástupu si může otec zvolit sám. Nepleťme si ovšem otcovskou dovolenou s dlouhodobou péčí o malé dítě do tří či čtyř let jeho věku. V takovém případě se totiž jedná o rodičovskou dovolenou.

Další variantou nároku na tento příspěvek je v případě, že pojištěnec převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů (typicky adopce), a to v případě, že dítě dosud nedosáhlo sedmi let věku. A náleží rovněž otci, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození. I v těchto případech je umožněna otcovská ve lhůtě šesti týdnů od událostí, které na ni zakládají nárok.

Výše otcovské je stejná i v případě, že se matce narodila dvojčata či více děti. Stejný princip platí i při adopci či úmrtí narozeného dítěte.

Tip: Přesným vymezením pojmu otcovská dovolená a nároku na ni jsme se zabývali v samostatném článku.

Kde mohu podat žádost o otcovskou?

Příslušným úřadem pro tuto dávku je Okresní správa sociálního zabezpečení. Pokud jste coby žadatel klasickým zaměstnancem, pak musíte požádat prostřednictvím svého zaměstnavatele. Pokud pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), obraťte se na OSSZ přímo.

Řešíte právní problém týkající se otcovské dovolené a nevíte si rady?

Naši advokáti vám  do dvou pracovních dnů poskytnout kvalifikovanou radu a pomoc. A nemusíte ani nikam chodit, vše zvládneme online.

Co k žádosti dokládáte?

Především je nutné, abyste vyplnili formulář Žádost o dávku otcovské poporodní péče. Zde kromě údajů o sobě a svém případném zaměstnavateli vyplňujete i údaje o novorozeném dítěti, včetně rodného čísla. Otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Pokud o otcovskou žádáte při převzetí dítěte do adoptivní či pěstounské péče, musíte předložit také rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče.

Základní podmínkou nároku je účast na nemocenském pojištění (typicky pracovní poměr), a to alespoň tři měsíce před nástupem na rodičovskou dovolenou.

Lhůta pro zpracování a výplaty dávky činí jeden měsíc od data, kdy okresní správa obdrží žádost o otcovskou dovolenou.

Tip: Jaké jsou možnosti přivýdělku na mateřské dovolené? Tomu jsme se věnovali v samostatném článku.

Jak na výpočet otcovské u zaměstnanců?

V rámci péče o miminko máte jako otec nárok na 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Rozhodující pro výpočet finální částky je váš denní vyměřovací základ. Ten se vypočítá jako součet hrubého příjmu vydělený počtem kalendářních dní (výpočet je obvykle z příjmu za posledních 12 měsíců, přičemž jsou zohledněny vyloučené dny, jako například doba nemoci apod.). Podobně jako u běžné nemocenské dávky se následně příjem redukuje za pomocí tří redukčních hranic.

V roce 2023 se uplatňují tyto redukční hranice:

  • První redukční hranice je  1 345 Kč  Kč
  • Druhá redukční hranice je 2 017 Kč
  • Třetí redukční hranice je 4 033 Kč

Do částky 1 345 Kč se pro otcovskou započítá 100 %, do částky 2 017 Kč se započítá 60 % a do částky 4 033 Kč se započítá 30 %.

Náhrada mzdy je za pracovní dny stanovena jako 70 % z redukovaného výdělku.

Příklad výpočtu: Pan Běhal má průměrný hrubý měsíční příjem za posledních dvanáct měsíců 50 000 Kč. Nezredukovaný denní vyměřovací základ činí 1 643,84 (roční souhrn příjmů vydělíme počtem 365 dnů)
Následně provedeme redukci denního vyměřovací základu:

  • První redukční hranice: do 1 345 Kč se uplatní redukce na 100 %, tj. 1 345 Kč
  • Druhá redukční hranice (nevyužije se v plné možné výši): (1643,84 – 1345) x 60 % = 178,8 Kč
  • Třetí redukční hranice se v tomto případě neuplatní

Redukovaný průměrný denní výdělek bude činit 1 525 Kč a náhrada mzdy za dobu čtrnácti dní otcovské dovolené bude činit 21 360 Kč. Následně 70 % z této částky činí 14 952 Kč a denní otcovská činí 1068 Kč.

Maximální výše čtrnáctidenní otcovské může v roce 2023 činit 20 874 Kč.  Částka se vždy vyplácí zpětně na bankovní účet.

Nemusíte si ale pamatovat vzorečky, redukční hranice ani výše procent. Výpočet výše otcovské vám může ulehčit kalkulačka MPSV.

Jak vypočítají otcovskou OSVČ?

Muži, kteří si vydělávají jako osoby samostatně výdělečně činné, mají nárok na uvedenou dávku za podmínky, že si nejméně tři měsíce před nástupem na otcovskou dovolenou platí nemocenské pojištění.

Minimální záloha na nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2023 činí 168 Kč. Jde o částku, kterou musíte jako živnostník odvést, i pokud by byl váš vypočtený průměr nižší. V případě platby záloh pouze v této výši po dobu tří měsíců získá otec rodičovskou pouze v částce 2 335korun.

Pokud si zálohy na nemocenské běžně neplatíte a zvažovali byste platbu výhradně kvůli nároku na otcovskou, je určitě vhodné si předem propočítat, zda se vám to vyplatí. Zohledněte přitom i nezbytnou administrativu okolo a také fakt, že jako OSVČ nesmíte během otcovské dovolené vykonávat výdělečnou činnost.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 1
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024