Ukončení pracovního poměru po rodičovské

Zaměstnavatel má povinnost zaměstnat matku po návratu z rodičovské dovolené v souladu s pracovní smlouvu. Mnohdy se ale stává, že místo obsadí. Jaká mají práva vracející se zaměstnanci, mohou dostat po ukončení rodičovské dovolené výpověď, mohou požadovat odstupné? V tomto článku odpovíme na nejzásadnější otázky ohledně návratu do práce po rodičovské.

Žena řešící návrat do práce po ukončení rodičovské dovolené
6 minut čtení

Zákaz výpovědi během rodičovské dovolené

V době, kdy zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou, v zásadě platí pro zaměstnavatele zákaz výpovědi. Existují však výjimky, například u výpovědi v případě organizačních změn u zaměstnankyň, které nejsou těhotné a nečerpají mateřskou dovolenou, a v případě mužů, kteří nejsou na rodičovské dovolené v době, kdy by trvala mateřská dovolená u žen.

Další výjimkou je také případ, kdy by bylo možné se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr i během rodičovské dovolené. To je tehdy, kdy je zaměstnanec pravomocně odsouzen za trestný čin nebo i v situaci, kdy by porušil obchodní tajemství.

Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

Po skončení rodičovské dovolené se zaměstnanci ne vždy vrátí do své práce. Zaměstnavatel je ale povinen pro zaměstnance, který je na rodičovské dovolené, jeho pracovní místo držet. Může pochopitelně přibrat náhradu, ale vždy musí zaměstnance, který se z rodičovské dovolené vrací, zařadit podle pracovní smlouvy. Nemá už povinnost nabídnout mu stejné pracoviště a původní práci.

Tip: Rodičovská dovolená náleží matce do 3 let věku dítěte. Pakliže chce zůstat doma i čtvrtý rok, musí se domluvit například na poskytnutí neplaceného pracovního volna.

Dohoda o změně pracovního poměru po skončení rodičovské

Pokud však na daném místě je někdo jiný a zaměstnavatel nemá možnost zaměstnance po rodičovské na stejné místo zařadit, můžou spolu uzavřít dohodu o změně pracovního poměru. Je ale pouze na zaměstnanci, zda na takové změny přistoupí. Zaměstnavatel pochopitelně nesmí zaměstnance nutit ke změně pracovního poměru, například ke zkrácení pracovní doby nebo změně druhu práce.

Příklad z praxe: Paní Vomáčková se po skončení rodičovské dovolené chtěla vrátit do práce, ale zaměstnavatel jí nabídl pracovní smlouvu na dobu určitou. Tím, že na tuto dohodu přistoupila, i když nemusela, se připravila o možnost vyplacení odstupného.

Kdy má zaměstnanec po návratu z rodičovské nárok na 100% náhradu mzdy?

Pokud zaměstnavatel nemá možnost přidělit zaměstnanci práci, která odpovídá pracovní smlouvě, a ani spolu neuzavřou dohodu o změně pracovního poměru, vzniká tzv. překážka v prácina straně zaměstnavatele. Ten pak musí zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy ve výši100 % průměrného výdělku, a to až do konce pracovního poměru nebo do odpadnutí překážky v práci. Tato situace totiž není zákonným výpovědním důvodem.

Dostali jste výpověď po rodičovské dovolené z důvodu nadbytečnosti?

Nedělejte žádné unáhlené kroky, které by vás mohly připravit o odstupné. Ochráníme vaše práva a zjistíme, na co máte nárok. Vše vám pomůže vyřešit do dvou dnů, pohodlně a on-line.

Jak je to s výpovědí po rodičovské dovolené z důvodu nadbytečnosti?

V mnoha případech se ovšem stává, že dojde k organizačním změnám – takový zaměstnanec by po návratu uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru, nebo by dostal výpověď z důvodu nadbytečnosti. Zkrátka zaměstnavatel může dát výpověď jen ze zákonem stanovených důvodů, s výpovědní dobou a v některých případech musí zaměstnanci poskytnout odstupné, například z důvodu organizačních změn, nadbytečnosti a dalších.

Tip: Sepsali jsme i článek o tom, jak vysoké odstupné můžete žádat.

V praxi se často setkáváme s tím, že při návratu po rodičovské dovolené nemá zaměstnavatel pro zaměstnance práci z důvodu organizačních změn. V takovém případě navrhne skončení pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a tím pádem náleží zaměstnanci odstupné. I z důvodu posuzování výše podpory v nezaměstnanosti je důležité, aby byl v dohodě konkrétně popsán důvod rozvázání pracovního poměru. Pamatujte si, že neexistuje nic jako výpověď dohodou. Nenechte se připravit o to, na co máte nárok. To se málem stalo paní Radce, která se málem připravila o odstupné ve výši svého tříměsíčního výdělku.

Jiným příkladem je to, když na pracovním místě pracuje jiný zaměstnanec s pracovním poměrem na dobu neurčitou. V tomto případě zaměstnavatel nemůže rozvázat pracovní poměr z organizačních důvodů, přestože je zaměstnanec „nadbytečný“. Důvodem je neexistence organizační změny. Výpověď by tak byla neplatná a zaměstnanec by mohl zaměstnavatele žalovat. Častým řešením je rozvázání pracovního poměru dohodou s tím, že zaměstnanci vyplatí určitou odměnu jakožto náhradu za odstupné.

Pozor na to, kdyby zaměstnavatel zrušil pozici k poslednímu dni rodičovské dovolené nebo v krátké době po návratu do práce. V těchto případech je vhodné podrobněji prozkoumat, zda nejde o účelové opatření a zda jsou splněny všechny náležitosti pro právoplatné rozvázání pracovního poměru. Kdyby nebyly, je možné podat žalobu k soudu na neplatnost výpovědi.

Tip: Detailněji jsme se tomuto tématu věnovali v článku Výpověď z organizačních důvodů.

Žena řešící návrat do práce po ukončení rodičovské dovolené

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci jen z důvodů, které uvádí zákoník práce. Výpověď musí být písemnou formou doručena zaměstnanci, jinak je neplatná. Výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce a začíná běžet počátkem prvního dne měsíce, který následuje po doručení výpovědi. Pokud dojde k doručení výpovědi 1. 1., výpovědní doba běží od 1. 2. a skončí 31. 3.

Během výpovědní doby má zaměstnavatel povinnost přidělit zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy. V případě, že to není možné, jde o překážku na straně zaměstnavatele, kterou jsme probírali výše, a zaměstnanec má tak právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Kdy není možné udělit zaměstnanci výpověď?

Jsou to situace, kdy jsou rodiče v tzv. ochranné době. To je například v době, kdy:

  • je zaměstnankyně těhotná,
  • rodič čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,
  • je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti,
  • rodič ošetřuje dítě nebo jiného člena domácnosti.

Tip: Výpověď je neplatná i v případech, kdy ji dostane těhotná zaměstnankyně, která o těhotenství dosud neví, ale zpětně se prokáže, že v době doručení již těhotná byla.

Výpověď po skončení rodičovské dovolené ze strany zaměstnance

Pokud zaměstnanec již nechce do stejné práce nastoupit, například během rodičovské dovolené si našel lepší místo, může se domluvit se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou (pak se stačí domluvit ke kterému dni pracovní poměr skončí) nebo může podat výpověď. Je tady v mnohem lepším postavení, zaměstnanec totiž může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Není tedy ničím omezen. Jeho pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí minimálně 2 měsíce.

Závěrečné tipy při návratu do práce po skončení rodičovské dovolené

Pamatujte na to, že uzavřená pracovní smlouva platí i v případech, kdy u zaměstnavatele došlo ke změnám. Proto z ní při vyjednávání o pokračování práce nebo ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené vždy vycházejte. Nezapomínejte na to, že ústupky vás mohou připravit o vysoké odstupné, které vám ze zákona náleží. V situaci, kdy vám výpověď po rodičovské přijde neoprávněná, se můžete obrátit na Inspektorát práce nebo rovnou na Dostupného advokáta pro rychlejší a efektivnější domáhání vašich práv.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.6
hodnoceno: 10 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024