Pachtovní smlouva na lesní pozemek

Pacht u někoho může vyvolat pocit středověku a lenních pánů. Pacht je však stále aktuální pojem, který se v mnohém podobá klasické nájemní smlouvě. Přesto má ale své zvláštnosti, na které se podíváme v dnešním článku. Kromě toho vám také přiblížíme, jak funguje pachtovní smlouva a v čem spočívá specifičnost pachtovní smlouvy na lesní pozemek.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Pacht, propachtovatel, pachtýř. Zní to trochu jako jazykolam pocházejí z doby středověku, přesto ale tyto pojmy patří do současného práva. Své kořeny má pacht už ve starověkém Římě, ale jeho základní podstata zůstává stejná i v dnešní době.

Co je to pacht

Pacht je svým způsobem velmi podobný nájmu, ale s jedním velkým rozdílem. Pacht vzniká tak, že se majitel nemovitosti neboli propachtovatel rozhodne přenechat tuto nemovitost k užívání a používání pachtýři za pachtovné. V této větě je důležité zejména slovo používání, které odlišuje pacht od nájmu.

U klasického nájmu dává pronajímatel svému nájemníkovi nemovitost pouze k užívání – to znamená, že zde nájemník může bydlet nebo třeba podnikat. Na druhou stranu, je v případě pachtu možné nemovitost nejen užívat, ale i používat – z této věci tedy pachtýř získává nějaký produkt nebo finanční zisk. Typickým příkladem je propachtování pole, kdy má pak pachtýř možnost používat vypěstované plodiny. Stejně tak je možné uzavřít pachtovní smlouvy také o restauraci nebo fabriku, kdy i z provozování těchto zařízení získává pachtýř finanční zisk.

Aby se mohlo jednat o pacht, musí být produkty či peníze získané z nemovitosti na prvním místě. To znamená, že pokud si pronajímáte dům se zahradou s rostoucími rajčaty, nemůže se jednat o pacht, protože produkty ve formě rajčat jsou až druhotné, prvotním je užívání domu k bydlení.

Tip: Chcete pronajímat svou nemovitost nebo si naopak hledáte pronájem? Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Jak funguje pachtovní smlouva

Podmínky pachtovní smlouvy

Pachtovní smlouva se uzavírá mezi propachtovatelem a pachtýřem o určité věci (nejčastěji nemovitosti) k jejímu užívání a používání s tím, že má pachtýř povinnost s ní řádně hospodařit. Peníze za pacht neboli pachtovné se v případě zemědělských pozemků obvykle platí jednou ročně k 1. říjnu. Pokud se jedná o pacht např. ve formě restaurace, platí se stejně jako nájem, tedy obvykle jednou za měsíc.

Častou praxí je přitom to, že se pachtovné neplatí v penězích ale v naturáliích. Pokud máte pachtovní smlouvu na lesní pozemek, pak můžete platit dřevem nebo v případě pole tím, co na něm pěstujete. Pokud se jedná o věc s proměnlivými výnosy, je obvyklé upravovat cenu za pacht podle celkové produkce. V případě, že je tedy např. velmi suchý rok a brambor se urodí méně, než v předchozích letech, mělo by dojít i ke snížení pachtovného tak, aby odpovídalo velikosti úrody.

Tip: Na téma, co je to pacht a čím se liší od nájmu máme celý článek. Dozvíte se v něm, na jaké případy se hodí uzavřít takzvaný pacht a v čem tkví možná rizika.

Výpověď pachtovní smlouvy

Co se týče výpovědi pachtovní smlouvy, existují zde oproti nájemní smlouvě podstatné rozdíly. Pachtovní smlouvu je totiž podstatně těžší vypovědět. Pokud se pacht týká zemědělské půdy, pak je výpověď možná obvykle pouze jednou za rok až po době sklizně, aby nemohl propachtovatel pachtýře připravit o plody jeho celoroční práce. Typické jsou také dlouhé výpovědní doby.

Pokud není ve smlouvě uvedena výpovědní doba, pak je možné smlouvu vypovědět ze dvou důvodů. Prvním takovým důvodem je, že pachtýř porušil pravidla smlouvy například tím, že propachtovanou věc dále pronajal nebo změnil její hospodářské určení bez předchozího souhlasu ze strany propachtovatele. Další možný důvod představuje situace, kdy by pachtýř na věci objevil škodu, se kterou nebyl obeznámen, a která způsobila značný pokles výnosů z věci.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

V případě, že je v pachtovní smlouvě určena výpovědní doba na 3 měsíce, pak je možné vypovězení buď v případě úmrtí pachtýře, nebo v případě zdravotní neschopnosti pachtýře.

Pokud jste podepsali pachtovní smlouvu na dobu určitou, pak pro vás platí, že má výpovědní doba délku 6 měsíců. Podmínkou je ale to, že dojde k ukončení smlouvy koncem roku, na který byla smlouva uzavřena. V případě pachtovní smlouvy na dobu neurčitou je výpovědní doba nastavena na 12 měsíců.

Podpachtovní smlouva

Ještě je třeba zmínit, že stejně jako vedle nájemní smlouvy existuje také smlouva podnájemní, i u pachtovní smlouvy existuje smlouva podpachtovní. V tomto případě uzavírá pachtýř smlouvu s třetí osobou o podpachtování věci. Typickým případem je propachtování státní nemovitosti nějaké instituci, která ji pak na určitou dobu dál podpachtuje někomu dalšímu.

V čem je les specifický

Les je velmi specifický typ pozemku. I přesto, že jste jeho vlastníkem, nelze s ním nakládat dle libosti. Kromě toho se s jeho vlastnictvím pojí i řada povinností. V první řadě je důležité říct, že ani majitel lesa si v něm nemůže kácet co chce a kdy chce. Těžbu dříví totiž omezuje zákon, který říká, že les nesmí být proředěn pod přípustnou mez. Musí se navíc dodržovat tzv. nahodilá těžba, která spočívá v upřednostnění kácení poškozených stromů. Stejně tak nesmí těžba překročit velikost seče nad 1 ha. Na celý proces přitom dohlíží odborný lesní hospodář.

Rovněž tak není možné udělat si z lesa soukromý pozemek, na který nikoho nepustíte. Lesní pozemky jsou totiž zatíženy určitým věcným břemenem, které dovoluje vstup všem lidem, kteří zde mohou sbírat houby, lesní plody či klest. Jedinou výjimku v tomto případě tvoří ochrana lesa, zdraví či bezpečnosti – tedy například klasické oplocení lesní školky. Povinnosti vlastníka lesa pak spočívají v tom, že se o něj musí starat a udržovat jeho dobrý stav. Vlastník má tak povinnost v lese vysazovat stromy, zbavovat se nemocných stromů apod.

Tip: Více o povinnostech vlastníka lesa a o tom, jak funguje prodej a koupě lesních pozemků si přečtěte v našem starším článku.

Kvůli těmto specifikům lesních pozemků je třeba přizpůsobit i pachtovní smlouvy. Les je totiž na rozdíl od zemědělské půdy nebo restaurace křehkým ekosystémem, který se tvořil po stovky let. A tomu by měla odpovídat i jeho ochrana ze strany propachtovatelů. Pachtovní smlouvy na les si nejčastěji sjednávají lesnické firmy jejichž hlavním zájmem je zisk. A zisk přirozeně vzniká z těžby co největšího množství dřeva. Na druhou stranu, zájmem propachtovatele a vlastně i všech milovníků přírody a fanoušků procházek po lesích, je les zachovat a udržovat ho co nejzdravější.

Z tohoto důvodu je třeba důkladné sepsání smlouvy, která jako pravidlo stanoví šetrné zacházení s lesem, ale zároveň poskytne i dostatečné zisky pro pachtýře. Taková smlouva by proto měla do detailu upravovat pravidla a omezení těžby pro pachtýře a zahrnovat například i nějakou formu kontrolu ze strany propachtovatele. Zachovat zdravé lesy je totiž v konečném důsledku v zájmu nás všech.

Ať už se tedy chystáte propachtovat svůj lesní pozemek nebo jste v opačné roli na straně pachtýře, nesázejte na stažené vzory pachtovní smlouvy z internetu. Pachtovní smlouva na les má svá specifika, které je třeba smluvně ošetřit, což ve vzorech nenajdete. Pokud zvolíte naše služby, můžeme vám zaručit spolehlivé a profesionální jednání. Vše navíc vyřídíte rychle a bez nutnosti kamkoliv cestovat.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Jana Filipová, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si s přítelem zkontrolovat nájemní smlouvu na náš první byt a byli jsme rádi, že nám někdo řekl, jaká máme práva, a vysvětlil, co nás čeká.

Recenze služby

Tereza Skříčilová

před 3 roky

Služeb Dostupného advokáta jsem využila dvakrát, a to vždy v souvislosti s nájemní smlouvou. Poprvé z pohledu nájemce – chtěla jsem znát názor právníka na danou smlouvu, zdali není potřeba nějakou formulaci vyjmout/dodat, apod. Podruhé z pohledu pronajímatele – chtěla jsem sestavit nájemní smlouvu na míru. V obou případech byla komunikace velmi příjemná, rychlá, s (zobrazit více) dostatečným prostorem na dotazy a ve výsledku opravdu splňující veškeré mé představy. V neposlední řadě oceňuji, že jsme vše vyřešili bez problémů on-line a nemusela jsem nikam docházet. Nenapadá mě nic, co bych vytkla. V případě dalších právních otázek se na ně určitě opět obrátím.

Recenze služby

Michaela P.

před 3 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. (zobrazit více) Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Právnická osoba jako člen družstva
4 minuty čtení

Co je služebnost a reálné břemeno?

Ondřej Preuss
8. 8. 2023

Rodiče se často rozhodnou věnovat svůj dům či byt dětem. Vyjde to levněji, než kolik by stálo vyřízení pozůstalosti v dědickém řízení. Navíc mají rozdělení svého majetku mezi ratolesti pod kontrolou, a mohou tak předejít hádkám o majetek. Dárce často nemá jiný dům či byt, než který na své děti převádí. Chce v něm tedy důstojně žít i nadále. Tato situace se snadno vyřeší tím, že do samotné darovací smlouvy zakotví i věcné břemeno, resp. služebnost dožití dárce a tu nechá zapsat do katastru nemovitostí současně s novým vlastníkem.

Číst dále
Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024