Jak je to s pracovní dobou u mladistvých?

Občas se stane, že narazíme na děti prodávající vychlazené pivo ve stáncích na bazénu nebo nezletilé barmanky v nočním klubu. Když však přijmete do své firmy mladistvého brigádníka, nebudou se na něj vztahovat stejná pravidla jako pro dospělého. Co všechno takovému zaměstnanci můžete svěřit a co vám zákon výslovně zakazuje?

otec se synem montují skříňku
5 minut čtení

Kapitoly článku

Kdo spadá do skupiny „mladistvých“

Je tedy možné zaměstnat ve vaší firmě nezletilou osobu a nechat ji pracovat v noci a s alkoholem? Zaměstnat můžete člověka, kterému je více než 15 let, ale pouze v případě, že má již za sebou základní školu. Výjimku tvoří pouze umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. Pro tuto činnost je však potřeba mít povolení od úřadu práce. Navíc je časově omezena na 20 hodin týdně a také nesmí zasahovat do školní výuky.

Klasickou práci tedy může vykonávat mladistvý zaměstnanec, což je dle zákoníku práce člověk od 15 do 18 let věku s dovršenou povinnou školní docházkou. Zaměstnavatel proto musí u nezletilých zaměstnanců zkontrolovat ukončení povinné školní docházky například předložením vysvědčení.

Povinná školní docházka přitom končí hned po skončení školního vyučování, tedy na konci června s tím, jak žák dostane vysvědčení. Trvá 9 let, případně do 17. roku žáka (pokud tedy například žák dvakrát “propadne” může povinnou školní docházku splnit již v sedmé třídě).

Od 15. roku života má člověk právní způsobilost, a proto s vámi může podepsat pracovní smlouvu nebo dohodu. Tyto osoby však stále mohou být psychicky i biologicky nezralé. Na to reaguje zákon tím, že pro ně stanoví určitá speciální pravidla.

Tip: Nechte si pomoci se sepsáním pracovní smlouvy. Pracovněprávní předpisy bývají složité a někdy i malá odchylka od nich může později způsobit velké problémy. Pomůžeme vám se v nich zorientovat a nastavit pracovněprávní dokumenty v souladu se zákony.

Jakou práci nesmíte mladistvému zaměstnanci svěřit?

Z důvodu právě psychické či fyzické nezralosti této skupiny jsou zde jistá omezení. Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. Což ve stručnosti znamená to, že je zakázáno jim přidělovat práci, která by v jejich věku byla pro ně nepřiměřená, nebezpečná nebo škodlivá.

Některé práce jsou zakázány výslovně, například práce pod zemí, při těžbě nerostů, ražení štol atd… Nesmí pracovat na pozicích, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu jim, nebo, kde by mohli ohrozit zdraví jiných osob nebo zaměstnanců. Nemohou proto vykonávat například práce, kde hrozí nemoc z povolání nebo fyzicky náročné práce při kterých se nosí těžká břemena.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou další konkrétní práce a pracoviště, kde nemůže pracovat mladiství (např. při výrobě výbušnin, na zařízeních vysokého elektrického napětí, ve výškách nad 1,5 m, tam, kde se pracuje s ionizujícím zářením, a další) Tato vyhláška také stanoví, že tyto zákazy se nevztahují na práce, při nichž se mladiství připravuje na své budoucí povolání, pod soustavným odborným dozorem a stanoví tak i další podmínky, kdy je možné tyto práce vykonávat. Pokud se tedy jedná o praxi pod vedením staršího a zkušeného kolegy, není v tom problém.

Nechte si poradit

Plánujete přijmout mladistvého zaměstnance, ale nejste si jistí, jaká pravidla pro něj platí. Případně jste mladiství zaměstnanec a máte podezření, že váš zaměstnavatel nedodržuje zákonem stanovená pravidla a ohrožuje vás v práci? Nechte si pomoci od našich advokátů.

Pracovní doba u mladistvých

Zaměstnavatel nesmí mladistvému ukládat práci přesčas a práci v noci. Výjimečně lze uložit mladistvému staršímu 16 let 1 hodinu práce v noci, pokud je to nezbytné pro jeho výchovu k povolání, ale také pod dohledem zaměstnance staršího 18 let. Tato noční hodina musí bezprostředně navazovat na jeho dení směnu.

Práce o víkendu není zakázána, protože pracovní dobu určuje zaměstnavatel a ten může určit tzv. dny pracovního klidu mimo víkend, měl by se snažit je ale stanovit tak aby dny pracovního klidu zahrnovaly neděli. Všem zaměstnancům (nejen mladistvým) pak náleží za práci v sobotu a neděli příplatek ve výši minimálně 10% průměrného výdělku, za noční práci pak 20%.

Mladistvý zaměstnanci mají také nárok na přestávku na jídlo a oddech, která trvá minimálně 30 minut, již po 4,5 hodinách práce.

Tip: V našem článku se dozvíte, jak fungují přestávky v práci a jaké minimální požadavky na čerpání přestávek stanovuje zákon.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin, ostatní zaměstnanci mají právo jen na 35 hodin.

Zaměstnavatel musí nezletilému zaměstnanci zajistit na své náklady pracovnělékařskou prohlídku před vznikem pracovního poměru, před převedením na jinou práci a pak pravidelně alespoň 1x za rok. Mladistvý zaměstnanec se takovým prohlídkám musí podrobit. Zaměstnavatel pak k posudkům lékaře musí přihlížet při zadávání pracovních úkolů mladistvému.

Mladiství pracovníci a práce s penězi a alkoholem

Můžete se občas setkat s tvrzením, že mladiství do 18 let nesmějí pracovat s penězi. Tak tomu ve skutečnosti není. Mladiství s penězi pracovat mohou, ale zaměstnavatelé je k penězům neradi pouští. Je to z toho důvodu, že nezletilá osoba nemůže podepsat hmotnou odpovědnost. Proto, pokud by při práci tento mladistvý zaměstnance udělal manko, nemůže po něm zaměstnavatel chybějící peníze vymáhat. Je tedy jen na zaměstnavateli, jestli se rozhodne svému mladistvému zaměstnavateli s penězi věřit.

Oproti tomu práce s alkoholem (například ve formě práce na baru nebo ve stánku u bazénu, který prodává pivo) zakázána je a nezletilý zaměstnanec ji vykonávat nesmí.

Pozor na pokuty

V případě, že byste nedodržovali speciální podmínky pro práci mladistvých zaměstnanců, mohou vás překvapit velmi vysoké pokuty. V případě, že dáte svým mladistvým zaměstnancům nepřiměřenou práci, může to znamenat pokutu ve výši až milionu korun. Pokud nezabezpečíte pracovnělékařskou prohlídku, můžete dostat pokutu až do výše půl milionu korun a konečně, pokud se výsledným lékařským posudkem nebudete řídit, může to znamenat pokutu až do výše 300 000 korun.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 3 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Recenze služby

Tomáš Klein

před 1 rokem

Využil jsem služby Dostupného advokáta pro revizi a úpravu obch. smluv pro svou společnost a celý proces byl velmi rychlý a výstup byl dle mých představ.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024