Hmotná odpovědnost – za co ručím?

Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli pouze omezeně. Jaká jsou omezení této odpovědnosti? Jak je to se škodou způsobenou úmyslně či po zahnání žízně chmelovým nápojem během pracovní doby?

4 minuty čtení

Kapitoly článku

Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli pouze omezeně. Vždy musí jít o škodu způsobenou zaviněně a v souvislosti s pracovními úkony.

Např. pokud zaměstnanec na stavbě svým vlastním nedopatřením překopne důležitý optický kabel, jeho zaměstnavatel musí poškozenému uhradit plnou škodu, případně i ušlý zisk. Po zaměstnanci však může vymáhat maximálně 4,5 násobek jeho průměrného měsíčního výdělku, ať je škoda jakkoli vysoká.

Tip: Přečtěte si naše články na téma dohoda o provedení práce a dohoda o provedení pracovní činnosti. Dozvíte se co si při uzavírání ohlídat a v čem jsou jejich výhody.

Pravidlo o omezení úhrady vzniklé škody či ušlého zisku na 4,5 násobek průměrné měsíční mzdy zaměstnance má však výjimky. Tyto výjimky zahrnují:

Úmyslnou škodu

Omezení čtyřapůlnásobkem neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po užití jiných návykových látek (např. marihuany). Zaměstnavatel to však musí prokázat. To lze učinit třeba i předvoláním svědků tzv. z mokré čtvrti, když se zaměstnanec večer po šichtě před kolegy přizná, že kabel přesekl schválně, aby zaměstnavateli „zavařil“.

Dohodu o hmotné odpovědnosti

Co je to hmotná odpovědnost

Hmotná odpovědnost je dohoda, kterou mezi sebou uzavírá zaměstnanec a zaměstnavatel. Zaměstnanec se v této dohodě zavazuje, že přebírá odpovědnost za hodnoty, které mu zaměstnavatel svěří. Předmětem dohody jsou vždy jen věci sloužící k obratu nebo oběhu. Konkrétně se může jednat o peněžní hotovost, ceny, zboží,materiál či jiné hodnoty, které jsou předmětem práce.

Tip: Chce po vás zaměstnavatel, abyste podepsali dohodu o hmotné odpovědnosti? Přečtěte si, co se pod tím skrývá a jaké následky pro vás toto uzavření může mít?

Pro zaměstnavatele má tato dohoda dvě výhody. Jednak nemusí prokazovat zavinění zaměstnance. Navíc zaměstnanec odpovídá za celou škodu a neuplatní se zde omezení násobkem průměrného výdělku. Jedinou obranou proti vykázanému schodku je prokázat, že na něm zaměstnanec nemá žádnou vinu (např. v noci došlo prokazatelně k vyloupení třetí osobou). Pokud dohodu uzavírá více zaměstnanců (např. celá směna), tak je zvýšená odpovědnost na vedoucím a jeho zástupci. Ti platí větší podíl na celkové škodě.

Tuto dohodu je třeba sjednat písemně a automaticky zaniká s ukončením pracovního poměru. Uzavírá se nejen u hlavního pracovního poměru, ale i u dohod. Uzavřít ji však může pouze osoba starší 18 let a s plnou svéprávností.

Tip: Společně s dohodou o hmotné odpovědnosti se často podepisuje také dohoda o mlčenlivosti. Nechte její zhotovení nebo kontrolu na nás.

Od dohody o hmotné odpovědnosti je možné odstoupit, ale pouze v určitých případech:

  1. Prvním z důvodů je, že zaměstnanec vykonává jinou práci, než na kterou byl najat, a která je uvedena v pracovní smlouvě. Například pokud byl zaměstnanec najat, aby uklízel sklad, ale do toho po něm zaměstnavatel chce, aby občas zaskočil za skladníka.
  2. Dohodu je možné vypovědět také pokud je zaměstnanec převeden na jinou práci nebo jiné pracoviště. A to i oficiálně. V tomto případě totiž musí podepsat dohodu novou.
  3. V případě, že zaměstnanec upozornil svého zaměstnavatele na závady v pracovních podmínkách bránící řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Pokud tyto závady zaměstnavatel neodstraní do 15 kalendářních dnů, od doby obdržení upozornění, může zaměstnanec od dohody odstoupit.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Obdobná je situace u dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Na jejím základě se přebírá konkrétní věc (např. notebook). Zaměstnanec zde také nemusí prokazovat zavinění zaměstnance na zničení či ztrátě dané věci a může požadovat plnou náhradu bez omezení. Zaměstnanec se může bránit jen tím, že prokáže, že zničení či ztrátu věci nezavinil (např. mu ji zničil kolega). Škodu pak může zaměstnanec odčinit tak, že zaměstnavateli sežene obdobný nástroj, za který přijal odpovědnost (např. stejně starý a výkonný notebook) anebo uhradí škodu s přihlédnutím k opotřebení a reálné ceně náhrady.

Tip: Přečtěte si náš článek, ve kterém se dozvíte, jak vyřešit odpovědnost zaměstnance.

Také od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí je možné odstoupit, a to v případě, že zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti ztrátě.

Ochranu majetku zaměstnavatele

Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem. Zde však také doporučujeme zvýšenou opatrnost. Zaměstnanec má totiž povinnost majetek zaměstnavatele chránit. Pokud by tedy např. zaměstnanec spěchající domů viděl podivný kouř nad skladem řeziva a nic neudělal, nenahlásil, jen se o tom večer zmínil v hospodě, mohl by jej zaměstnavatel nepřímo vinit za škodu způsobenou požárem (zde odpovídá do tříapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku).

Tip: Jste zaměstnanec a odpovídáte za škodu? Sjednejte si raději pojištění odpovědnosti zaměstnance neboli pojistku na blbost. Jak to funguje se dozvíte v našem článku.

Spoluzavinění

Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle míry svého zavinění. Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění. Obecně platí, že z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši náhrady škody přiměřeně snížit. Např. zaměstnanec je „mdlého“ rozumu a zároveň v obtížné životní situaci.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024