Kdy a komu musíme předkládat občanský průkaz?

Mnozí z nás mají ještě stále na paměti povinnost stále u sebe nosit občanský průkaz, a proto bez něj ven nikdy nevycházejí. To ale již řadu let neplatí a nikdo nesmí být z důvodu nepředložení občanského průkazu sankcionován. Při jaké příležitosti a komu je třeba prokazovat svou totožnost a jakým způsobem tak lze učinit?

policisté, příslušníci policie ČR
6 minut čtení

Kapitoly článku

Prokázání totožnosti

Jak jsme v úvodu uvedli, povinnost mít u sebe občanský průkaz již ze zákona dávno vymizela. Znamená to ale, že zloději postačí říci policistovi, že nemá občanský průkaz a může v klidu odejít? Je zjevné, že je to nesmysl. V uvedeném případě musíme jednak odlišit povinnost mít u sebe občanku od povinnosti prokázat svoji totožnost. Navíc, pokud by se jednalo o osobu přistiženou při krádeži, pak by pravomoc policie byla o dost širší než je pouhá výzva k prokázání totožnosti. V dané situaci by mohlo dojít i k zajištění osoby.

Tip: Příležitostí, kdy vás může policista oslovit, identifikovat, zadržet či vyzvat k podání vysvětlení, může být celá řada. Jednotlivé pravomoci policie jsme rozebrali v našem článku na webu.

K prokázání totožnosti vás policista může vyzvat v případech, které upravuje zákon o Policii. Typicky se jedná o následující situace:

 • jste podezřelí ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • je od vás vyžadováno podání vysvětlení,
 • odpovídáte popisu hledané nebo pohřešované osoby,
 • na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
 • oznamujete podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • zdržujete se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo pře­stupku, k požáru anebo jiné mimořádné události,
 • vstupujete do objektu nebo prostoru, který je chráněn policií, anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo pokud z takového objektu, prostoru nebo místa vycházíte,
 • policista plní jiný úkol a prokázání vaší totožnosti je nezbytné k ochraně bezpeč­nosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

Prvních pět bodů výše uvedeného výčtu se shodují i s pravomocemi strážníka městské policie. Ten navíc může vyzvat občana k prokázání totožnosti, pokud vůči němu provádí úkon k plnění úkolů obecní policie.

Pokud v těchto případech občané prokázat totožnost odmítají, je právem policisty nechat je za tímto účelem předvést na služebnu. Pokud občanku u sebe nemáte, lze totožnost případně prokázat řidičským průkazem, pasem, či jinak (za určitých okolností může stačit i např. služební či studentský průkaz, nebo dokonce prohlášení třetí osoby). Policie je v daném případě povinná poskytnout potřebnou součinnost k tomu, abyste se mohli identifikovat. Z praxe známe i případy, kdy si sami policisté nechali ze své databáze zaslat fotografii pro srovnání nebo byli jiným způsobem nápomocni.

Policisté ovšem nesmějí svou pravomoc zneužívat a legitimovat kohokoliv bezdůvodně. Důvod by měl policista legitimovanému sám rovněž oznámit (nebo minimálně ve chvíli, kdy se jej na něj dotáže). Pokud získá dotyčný standardizovanou odpověď, že odpovídá popisu hledané či pohřešované osoby, je vhodné doplnit dotaz o jméno této osoby. Důvod totiž musí být skutečně konkrétní.

Tip: Dostat se do kontaktu s policistou či strážníkem se může přihodit komukoliv. Jak se liší pravomoci policistů a strážníků a jak je od sebe vlastně rozeznat? Na to jsme se zaměřili v našem samostatném článku.

Řešíte právní problém související s prokazováním totožnosti či osobními údaji?

Nejste si jisti, zda jste byli podle zákona v právu? Kontaktujte nás a jeden z našich advokátů pro vás připraví právní stanovisko do 48 hodin.

Jak je to s revizory a průvodčími?

Setkání s revizorem nebývá považováno zpravidla za nejšťastnější okamžik dne a pokud po vás chce něco, k čemu se domníváte, že nemá právo, může dojít k rychlému konfliktu. Jak to tedy je s pravomocí revizora (či průvodčího) znát vaši totožnost?

Podle zákona o silniční dopravě je cestující povinen se na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem. Neprokáže–li se platným jízdním dokladem, musí zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.

Zákon o drahách upravuje obdobný postup pro průvodčího.

Je tedy v pořádku, že po cestujících ve výše uvedených případech revizor či průvodčí požaduje průkaz totožnosti, aby si požadované údaje mohl zapsat. Pokud mu je cestující odmítá vydat, je pak revizor oprávněn zavolat policii, která má pravomoc občany vyzvat k prokázání totožnosti a v tomto případě má také občan povinnost občanský průkaz (či jiný doklad) předložit. Pokud tedy v tomto směru občan odmítá legitimovat se revizorovi, může tak sice učinit, ale situace se tím pouze celá protáhne a jeho totožnost je zjištěna o něco později.

Podle platné právní úpravy smí za určitých okolností požadovat i další subjekty, jako například různé “stráže” (lesní, rybářská, myslivecká), dále celníci apod.

S občankou na poštu

Co se týče České pošty, okamžikem převzetí zásilky se součástí smlouvy stávají také poštovní podmínky, které u určitých typů zásilek jejich vydání podmiňují prokázáním totožnosti. To lze opět ne nutně pouze občanským průkazem, ale také pasem či cestovním průkazem.

Existují další obdobné situace, kdy určité instituce mají podmíněný vznik smlouvy prokázáním totožnosti. Kromě pracovnice pošty po vás občas požadují průkaz totožnosti například v knihovně. V daných situacích platí, že pokud chcete využít službu knihovny, pošty apod. a součástí jejich podmínek je prokázání totožnosti, pak je třeba je respektovat. Je volbou každého, zda najde alternativu k těmto službám, která prokazování totožnosti nevyžaduje.

Občanka jako zástava

Zatímco ve výše uvedených případech nám připadá nejjednodušší s prokázáním totožnosti neotálet a pokyn příslušné osoby respektovat, zcela opačný přístup doporučujeme, jste-li požádání, ať necháte svou občanku “do zástavy.” Může k tomu dojít třeba za situace, kdy na hotelu či v posilovně po vás chtějí složení určité zálohy oproti vydání klíče a umožnění vstupu do objektu. Nemáte-li příslušnou bankovku, vyzve vás recepční, ať jí necháte prozatím občanku. K tomu ale nejenom že nemá žádné právo, ale podle zákona o občanských průkazech se v danou chvíli dopouští přestupku. Kromě toho je taková situace snadno zneužitelná a nikdy nevíte, k čemu všemu by nepoctivý recepční mohl občanský průkaz zneužít. Před zanecháváním občanky “do zástavy” proto důrazně varujeme.

Identita v mobilu

Již na konci příštího roku by mohl započít vládní projekt s pracovním názvem eDoklad, který občanům umožní prokazovat se elektronicky, pomocí aplikace v mobilu. Kromě občanského průkazu by mohl být na jednom místě také řidičský průkaz, doklad o dosaženém vzdělání či zbrojní průkaz. Dosavadní kartičky ale nebudou nahrazeny a budou platit i nadále. Podle předkladatelů umožní digitální totožnost větší diskrétnost, kdy například při prokazování plnoletosti by bylo možné ukázat skutečně jen údaj o věku, nikoli už celé datum narození či adresu.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Adéla Bobková Humlová

před 1 rokem

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 1 měsíc

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Ing. Peter Čunderlík

před 1 měsíc

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023