Jaké úkony proti vám může použít policista?

Spáchali jste dopravní přestupek, účastnili jste se pokojné demonstrace, která se zvrhla v násilný akt, nebo jste byli jen ve špatnou dobu na špatném místě a stali se svědky zločinu. Příležitostí, kdy vás může policista oslovit, identifikovat, zadržet či vyzvat k podání vysvětlení, může být celá řada. Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat a vysvětlit si, za jakých podmínek k nim může dojít.

zákrok policie, zadržení podezřelého
6 minut čtení

Kapitoly článku

Prokázání totožnosti

Jak policisté, tak také strážníci po vás mohou požadovat, abyste jim prokázali svou totožnost (strážníci mají ale ze zákona o něco méně důvodů tak činit).
Svou totožnost typicky doložíte předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti.

Je důležité vědět, že policisté (i strážníci) vás mohou k prokázání totožnosti vyzvat jen v zákonem vymezených případech. Důvod by vám měl policista sám rovněž oznámit (nebo minimálně ve chvíli, kdy se jej na něj dotážete). Stává se, že dostanete standardizovanou odpověď, že odpovídáte popisu hledané či pohřešované osoby, ale v tomto případě doplňte dotaz o jméno této osoby. Důvod totiž musí být skutečně konkrétní.

Tip: Jaký je rozdíl mezi policistou a strážníkem a jak je od sebe poznat, jsme rozebrali v našem samostatném článku.

Dostali jste se do konfliktu s obecní či státní policií?

Dostali jste se do konfliktu s obecní či státní policií a domníváte se, že policista překročil své pravomoci? Rádi vám pomůžeme. Popište nám svou situaci a do 48 hodin vám naši odborníci vypracují právní stanovisko.

K prokázání totožnosti vás policista může vyzvat typicky v těchto případech:

 • jste podezřelí ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • je od vás vyžadováno podání vysvětlení,
 • odpovídáte popisu hledané nebo pohřešované osoby,
 • na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
 • pokud oznamujete podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • zdržujete se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo pře­stupku, k požáru anebo jiné mimořádné události,
 • vstupujete do objektu nebo prostoru, který je chráněn policií, anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo pokud z takového objektu, prostoru nebo místa vycházíte,
 • policista plní jiný úkol a prokázání vaší totožnosti je nezbytné k ochraně bezpeč­nosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

Prvních pět bodů výše uvedeného výčtu se shodují i s pravomocemi strážníka. Ten vás navíc může vyzvat k prokázání totožnosti, pokud vůči vám provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,

Odmítnete-li (nebo nemůžete-li) prokázat totožnost, může vás policista (i strážník) předvést na policejní stanici. Předvedení osoby by ovšem nemělo nastat automaticky, pokud u sebe nemáte občanský průkaz. Narozdíl od dřívějších dob už nyní nemáte povinnost jej nosit, takže pouhá skutečnost, že jej nemáte, pro vás žádný postih znamenat nemůže. Jako doklad totožnosti může stačit také studentský průkaz, řidičský průkaz a podobně. V některých případech se policisté spokojí pouze se ztotožněním jinou osobou.

Policisté (i strážníci) od vás mohou vyžadovat osobní i věcnou pomoc (například poskytnutí auta), když ji potřebují při plnění nějakého konkrétního úkolu. Vy byste pomoc měli poskytnout, pokud vám v tom nebrání jiná zákonná povinnost, případně pokud neohrozíte sami sebe či své blízké.

Podání vysvětlení

Oprávnění požadovat vysvětlení mohou policisté využít, když potřebují získat nebo objasnit informace důležité pro:

 • odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele,
 • vypátrání hledané nebo pohřešované osoby nebo věci,
 • přípravu a provádění opatření k zajištění bezpečnosti osoby, která je chráněná policií.

V případě městské policie jsou takovými důvody, že se jedná o informace důležité pro odhalení přestupku a jeho pachatele, případně pro zjištění skutečného stavu věci.

V uvedených situacích máte povinnost spolupracovat s policisty a říct jim požadované informace. Odepřít vysvětlení můžete, pokud:

 • vám v tom brání státem uznaná povinnost mlčenlivosti, které jste nebyli zproštěni, nebo
 • byste svou výpovědí mohli přivodit trestní stíhání nebo postih za přestupek sobě nebo osobě blízké.

Jste-li k tomu vyzváni, musíte se dostavit v určený čas na policii, případně se předem omluvit z objektivních důvodů. Pokud odmítáte vypovídat, můžete to sdělit buď osobně při předvolání, případně v rámci omluvy. V takovém případě už by vás policisté či strážníci neměli znovu předvolávat.

Pokud byste se ovšem bez omluvy k podání vysvětlení nedostavili, tak byste mohli být i předvedeni.

Tip: podání vysvětlení jsme detailně rozebrali v našem samostatném článku.

Výslech

Výslech může mít velmi obdobný průběh jako podání vysvětlení, ale je zde jeden zásadní rozdíl, neboť výslech už je součástí trestního řízení. Takže zatímco podání vysvětlení znamená, že se prověřuje, zda nemohlo dojít k trestnému činu, výslech naznačuje, že již bylo zahájeno trestní či přestupkové řízení. Policie pak předvolává přímo svědky události či obviněného. Výslech se řídí se trestněprávními předpisy a obecní policie v něm nijak činná nesmí být.

V rámci výslechu:

 • Policista zjistí vaše osobní údaje a poučí vás o vašich právech, včetně právu nevypovídat. Stejně tak o důsledcích křivé výpovědi.
 • Následně vám začne klást otázky. Vaše odpovědi přitom zaznamenává do protokolu. Následně přijde čas na doplňující otázky k tomu, co jste vypověděli.
 • V závěru protokol přečtete a pokud s ním souhlasíte, podepíšete. Případně jej nechte upravit, popřípadě do něj zapište (nechte zapsat) důvody, proč jste jej odmítli podepsat. Nikdy nepodepisujte něco, s čím nesouhlasíte.
 • Při výslechu máte právo na přítomnost právníka. Můžete odmítnout vypovídat do doby, než dorazí.

Zajištění

Zajištění osoby znamená omezení její osobní svobody v závažnějších případech. Toto oprávnění má rovněž pouze policista, nikoliv strážník (strážník má pouze oprávnění předvést osobu na policii). Policie má oprávnění zajistit zejména osobu:

 • která svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, případně život či zdraví jiných osob nebo majetek,
 • v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně uráží policistu nebo jinou osobu,
 • utekla z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy, předběžného opatření nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací detence,
 • při předvedení kladla odpor nebo se pokusila o útěk,
 • byla přistižena při jednání, které má znaky přestupku, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci,
 • je nezletilá a je to nezbytné pro její navrácení zákonnému zástupci.

Pominou-li důvody zajištění, pak musí být daná osoba propuštěna, a to nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody.

Pokud by zadrženou osobu policie podezřívala z trestného činu a současně existoval důvod vzetí do vazby (pokračování v trestné činnosti, útěk či maření objasnění trestné činnosti), pak lze omezit osobní svobodu až na 48 hodin od jejího počátku.

Osobní prohlídka

Vaši prohlídku smí policista provést pouze v případech, kdy mu to dovoluje zákon. Může tak učinit například:

 • před tím, než vás umístí do cely – aby se přesvědčil, jestli u sebe nemáte zbraň nebo jinou nebezpečnou věc,
 • pokud má být jinak omezena vaše osobní svoboda nebo proti vám směřuje policejní zákrok,
 • pokud má důvodné podezření, že u sebe máte věc důležitou pro trestní řízení,
 • pokud proti vám směřuje policejní úkon a hrozí, že budete klást odpor, a je podezření, že u sebe máte zbraň,
 • zajišťuje-li bezpečnost chráněné osoby.

Osobní prohlídku může provést jenom osoba stejného pohlaví jako vy. Může při ní využívat přímé fyzické kontakty nebo vás „jen“ pozorovat, a to i vaše odhalené tělo a může vás vyzvat k učinění pohybu, ze kterého bude zřejmé, že nemáte zbraň či jinou nebezpečnou věc. Osobní prohlídka zahrnuje také prohlídku vašeho oblečení a věcí, které máte zrovna u sebe. O provedení prohlídky sepíše policista úřední záznam.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právní pomoc při podání vysvětlení

Přišlo vám předvolání k vysvětlení na policii? Nevíte přesně, čeho se týká a domníváte se, že si při výslechu nějak přitížíte? Neponechejte nic náhodě a vše předem zkonzultujte s advokátem.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 7 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 5 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024