Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem

Vlastníte nemovitost, která je v dezolátním stavu, a chystáte se na její rekonstrukci. Protože nechcete dopadnout jako Pat s Matem, oslovíte profesionály, se kterými uzavřete smlouvu o dílo.

řezbář ladící detaily na kytaře
5 minut čtení

Jakou smlouvu sepsat?

Každý, kdo někdy rekonstruoval byt, ví, jak je v dnešní době obtížné najít vůbec nějakého řemeslníka, natož dobrého. Málokdo pak pamatuje na sepsání smlouvy o dílo. Většina lidí je již tak vyčerpaná sháněním a je ráda, že vůbec našla. Případně lidé stavební firmě podepíšou, co předloží, což pro ně nemusí znamenat žádnou záruku. Taková smlouva dokonce často není ani sepsána písemně, přitom díky smlouvě s jasně vymezenými podmínkami a pravidly můžeme předejít nejednomu problému.

Například marketingoví odborníci Honza a Jana se rozhodli zrekonstruovat byt podle svých představ, které dlouze promýšleli. Smlouva o dílo předložená stavební společností ale obsahovala pouze obecné nicneříkající vymezení prací. Neobsahovala konkrétní popis, jak má byt po rekonstrukci vypadat. Smlouvu tedy bylo nutné doplnit. Tím se Honza s Janou vyhnuli třeba tomu, že by v kuchyni nakonec měli místo vysněných bílých obkladů třeba levné červené dlaždičky.

Při rekonstrukci domu či jiné nemovitosti by proto kvalitní písemná smlouva o dílo měla být samozřejmostí. Předejde se tak mnoha problémům a dohadům. Stěžejním ve smlouvě by mělo být vymezení samotného díla, tedy specifikace prací, které mají být pro zákazníka vykonány. Čím bude popis obecnější, tím větší bude mít zhotovitel volnost při tvorbě díla a zákazník, kromě obecné roviny, nebude vědět, v jaké podobě dílo obdrží. Při obecném vymezení díla by pak rovněž zákazník nemohl reklamovat to, že dílo neodpovídá jeho konkrétním představám. V tomto ohledu je třeba být opatrný při využívání různých volně stažitelných vzorů smluv. Stažený vzor smlouvy nikdy nebude obsahovat důsledné vymezení díla tak, aby odpovídalo konkrétní situaci a potřebě. Pokud by dílo nebylo vymezeno vůbec nebo bylo popsáno neurčitě, mohla by být smlouva i neplatná.

Pro obě strany je důležité stanovit termín, do kdy mají být práce na rekonstrukci hotové. Objednatel tak bude vědět, kdy se bude moci nastěhovat do svého zrekonstruovaného bytu a zhotovitel naopak bude moci plánovat další zakázky. Pro případ nedodržení termínu dokončení díla je na místě sjednat smluvní pokutu. Se smluvní pokutou bude mít totiž zákazník větší páku na dodržení termínu. V případě delšího prodlení zákazník také může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz.

Peníze jsou vždy až na prvním místě, jak se někdy říká. Tedy platební podmínky by měly být vymezeny ve smlouvě co nejpřesněji. Živnostník, který dílo provádí, bude často v průběhu prací potřebovat zálohy, aby mohl nakoupit materiál a uhradit další nutné výdaje. Zákazník naopak bude očekávat, že část ceny za dílo uhradí až po jeho dokončení pro případ, že by bylo provedeno nekvalitně. Je tedy důležité nastavit nejen samotnou cenu za celou zakázku, ale také výši a termíny splatnosti jednotlivých záloh. To by mělo být vázáno na odevzdání konkrétních prací. Vždy je tedy potřeba sepsat předávací protokol, minimálně na konci celého díla.

Výše ceny by pak měla být určena ideálně zcela konkrétně a konečně, protože pokud je určena odhadem či nezaručeným rozpočtem, může být za určitých podmínek dodatečně navyšována. Výslovně lze doporučit vyloučit předem odměnu za vícepráce a vázat je jen na další případnou dohodu.

Smlouva o dílo

Sepíšeme pro vás smlouvu o dílo nebo zkontrolujeme tu stávající. Můžete si tak být jisti, že doručení díla bude po právní stránce v pořádku a bez nejasností. Záležitost vyřešíme rychle, ať už jste z jakéhokoli koutu ČR. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Jak plnění vymáhat

Co když však písemnou smlouvu nemáme? Znamená to, že nebyla žádná smlouva uzavřena? Smlouvu o dílo lze uzavřít i ústně, nebo třeba přes objednávku po e-mailu. Vždy tedy smlouvu vlastně máme. V případě sporu o obsah takové smlouvy je pak možné vše prokazovat jakýmikoliv prostředky. Lze povolat svědky, předložit e-maily či faktury. Lze doporučit také průběžně pořizovat fotodokumentaci.

Nejlepší však je mít jasnou smlouvu, soudní spory o dílo jsou totiž jedny z nejobtížnějších. Znalecké posudky a prokazování konkrétní dohody vedou k neúměrnému prodražováni takového sporu. Navíc soud často nakonec rozhodne „šalamounsky“ a přizná třeba jen polovinu náhrady. Vlastně tak řekne, že pravda byla částečně na obou stranách. Je tedy lepší dosáhnout smíru.

V případě, že je byt, který nezbytně vyžaduje opravu, pronajatý, pronajímatel musí o zamýšlených opravách nájemce předem informovat. Ten musí takovou opravu strpět, i když pro něj bude zřejmě nepříjemná. Pokud oprava trvá nepřiměřeně dlouho a výrazně ztěžuje užívání bytu, má nájemce právo na snížení nájemného podle doby opravy a jejího rozsahu. Kdyby ale šlo o opravu, během níž nebude možné byt vůbec používat, typicky při celkové rekonstrukci, má nájemce právo na to, aby mu pronajímatel dočasně poskytl jiné bydlení, nebo může vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Pokud je nutné vyklizení bytu, nahradí náklady na vyklizení nájemci pronajímatel a poskytne mu zálohu. Pokud nájemce odmítne vyklizení v případě úpravy, kdy se nevyžaduje jeho souhlas, může pronajímatel navrhnout soudu, aby o vyklizení bytu rozhodl. Má na to lhůtu 10 dnů od odmítnutí.

Aby bylo vše spravedlivé a vyvážené, může i nájemce provádět v bytě úpravy a přestavby, ovšem pouze se souhlasem pronajímatele. Pronajímatel ale nesmí odmítnout bez spravedlivého důvodu souhlas se změnou bytu, která je nezbytná vzhledem ke zdravotnímu stavu obyvatele bytu. Jde například o instalování širších dveří nebo snížení prahů. Pokud souhlas nedá, může ho nahradit na návrh nájemce soud.

Provedení změn v bytě bez souhlasu pronajímatele může vést k výpovědi pronajímatelem bez výpovědní doby, pokud nájemce neuvede na jeho žádost vše do původního stavu.

Tento článek jsme připravili pro Seriál Lidových novin „Právo & bydlení“. Podívejte se i na další články ze seriálu:

 1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti
 2. Jak na hypotéku
 3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti
 4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?
 5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost
 6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí
 7. Koupě nemovitosti od developera
 8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti
 9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví
 10. Co je to anuita?
 11. Jak správně darovat nemovitost
 12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?
 13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví
 14. Co je to kolace
 15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě
 16. Kdy se může zvyšovat nájemné
 17. Ukončení nájmu
 18. Dohoda o ukončení nájmu
 19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem
 20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo
 21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?
 22. Domovní řád
 23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?
 24. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě
 25. Společné prostory v bytovém domě
 26. Co obnáší rekonstrukce bytového domu
 27. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?
 28. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty
 29. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?
 30. Stavba domu na „zelené louce“
 31. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Smlouva o dílo

Sepíšeme pro vás smlouvu o dílo nebo zkontrolujeme tu stávající. Můžete si tak být jisti, že doručení díla bude po právní stránce v pořádku a bez nejasností. Záležitost vyřešíme rychle, ať už jste z jakéhokoli koutu ČR. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 4 měsíce

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 7 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024