Jak na různé druhy zápisů do katastru nemovitostí

Do katastru nemovitostí je možné zapsat různé druhy staveb. Každý návrh na vklad má přitom svá specifika. My se v tomto článku zaměříme na čtyři typy, u kterých se vynořuje nejvíce otázek – na novostavby, rozdělení pozemků, rozestavěné stavby a studny. Kromě toho vám přinášíme také další důležité informace o zápisu do katastru jako takovém.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to katastr nemovitostí a co v něm najdete

Katastr nemovitostí je veřejně dostupný seznam, který obsahuje informace o nemovitostech. Naleznete zde popis nemovitostí, geometrické a polohové určení a existující práva k nemovitostem (jako je vlastnické právo, zástavní právo, věcné břemeno apod.)

Katastr je přístupný v digitální podobě a základní informace o nemovitostech jsou dostupné zdarma. Pokud byste chtěli výpis z listu vlastnictví, pak již budete muset zaplatit. První stránka výpisu stojí maximálně 100 korun a každá další pak maximálně 50 korun.

Tip: Vše, co potřebujete vědět o katastru nemovitostí se dozvíte v našem starším článku.

Co je to zápis do katastru nemovitostí

Zápis do katastru nemovitostí znamená zápis věcných práv k nemovitosti. Zápis můžete vytvořit tak, že podáte návrh na vklad zápisu vzniku, zániku, změny atd. práva (nejčastěji vlastnického práva). Pouze na základě změny v katastru nemovitostí začínají vaše práva platit. Pokud tedy např. kupujete nemovitost, stáváte se jejím oficiálním vlastníkem až po zápisu vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tip: Chystáte se koupit si nemovitost? Zajistíme pro vás kompletní smluvní a právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti. Zvládneme to do 48 hodin, bezchybně a profesionálně.

Návrh na vklad lze podat elektronicky, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na příslušném katastrálním úřadě.

Jak na zápis novostavby do katastru nemovitostí

V případě, že má vaše novostavba větší výměru než 16 m2, bude nutné ji zapsat do katastru nemovitostí. Kromě klasické žádosti na vklad do katastru budete muset přiložit ještě další dokumenty. Konkrétně se bude jednat o:

 • Geometrický plán novostavby: Ten musí vyznačovat obvod budovy. Plán vám vypracuje úředně ověřený geodet.
 • Prohlášení stavebníka: V tom musí stavebník potvrdit, že stavba proběhla v souladu s projektovou dokumentací předloženou na stavebním úřadě.
 • Rozhodnutí o přidělení čísla popisného: To získáte na základě žádosti o přidělení čísla popisného, kterou podáte na příslušný obecní úřad.
 • Vyplněné ohlášení změny údajů o pozemku, týkající se stavby: Jedná se o formulář, který můžete stáhnout na stránkách Státní správy zeměměřictví a katastru.

Dříve bylo nutné nechat si novostavbu také zkolaudovat a potvrzení o kolaudaci přiložit k žádost na vklad do katastru. To už ale od roku 2018 neplatí a v nově postaveném domě můžete proto začít rovnou bydlet.

Všechny tyto dokumenty musí být buď originály nebo úředně ověřené kopie, proto je nelze doručit online, ale je potřeba s nimi osobně zajít na příslušný katastrální úřad nebo je poslat poštou. Je také potřeba počítat s tím, že vlastníkem novostavby se automaticky stává stavebník. V případě, že by se mělo jednat o jinou osobu, je třeba přiložit dokument, který vlastníka upravuje.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dvakrát měř, jednou řež. To platí i u úředních podání. Vklad do katastru je formalitou, ale formalitou velmi důležitou, kterou se nevyplatí podcenit. Potřebujete zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí? Nebo zástavní právo, abyste nepřišli o zapůjčené peníze?

Jak na zápis rozdělení pozemku do katastru nemovitostí

V první řadě musíte k rozdělení pozemků získat povolení stavebního úřadu. To získáte tak, že na příslušný stavební úřad podáte žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemku. K této žádosti musíte doložit také další dokumenty podobně jako když byste žádali o stavební povolení. Dále si musíte opatřit také geometrický plán, který vám vystaví úředně ověřený geodet. Společně s těmito dokumenty pak můžete podat žádost o vklad do katastru nemovitostí.

Tip: Více o dělení pozemku se dozvíte v našem článku.

Jak na zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí

V katastru nemovitostí můžete najít také rozestavěné stavby, ale pouze pokud zápis proběhl ještě před rokem 2014. Na začátku roku 2014 totiž vešel v účinnost zákon o katastru nemovitostí, který již neumožňuje zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí. Výjimku ale představují rozestavěné jednotky. Ty stále do katastru zapsat lze.

Jednotkou se přitom myslí byt nebo nebytový prostor, případně jejich soubor. Jedná se tedy o prostorově oddělenou část domu společně s podílem na společných částech domu. Zápis takovéto jednotky do katastru nemovitostí je možné až v tu chvíli, kdy je dům rozestavěn takovým způsobem, že už má hotové vnější obvodové stěny a střešní konstrukci a zároveň je i jednotka navenek uzavřena obvodovými stěnami.

Pro zápis rozestavěné jednotky je třeba kromě návrhu na vklad do katastru předložit také tyto dokumenty:

 • Prohlášení vlastníka o vzniku rozestavěné jednotky;
 • Smlouvu o výstavbě;
 • Stavební povolení nebo ohlášení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby.

Jak na zápis studny do katastru nemovitostí

Studna se do katastru nemovitostí nezapisuje. Přesto si ji ale nemůžete postavit bez povolení. Studna je totiž vodním dílem, které nelze zhotovit na černo. V první řadě budete potřebovat souhlas vodoprávního úřadu k tomu, abyste mohli provést hydrogeologické vrty, které posoudí, zda vůbec studnu na pozemku můžete mít. Hydrogeologický vrt zjistí, zda máte dostatek podzemní vody a jaká je potřeba hloubky a typu studny.

V případě, že máte podzemní vody dostatek a studnu je možné postavit, přichází na řadu územní rozhodnutí o umístění stavby studny, které vám vydá příslušný stavební úřad. Následně je třeba získat také stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod. Ty můžete vyřešit ve sloučené žádosti, kterou podáte na místní odbor životního prostředí. Počítejte ale také s tím, že v případě, že by se jednalo o vrt hlubší než 30 metrů, bude se již jednat o tzv. báňské dílo, které musí být schváleno zvlášť.

Na co si dát při zápisu do katastru pozor

Návrh na vklad do katastru nemovitostí není jen tak a často se v něm objevují chyby, které vedou k zamítnutí. To celý proces prodlouží a prodraží. Chybovat je přitom možné již ve vkladové listině. Ta obsahuje základní informace o nemovitosti (např. určení katastrálního území či parcelní číslo). Kromě toho se často stává, že se informace ve vkladové listině dostanou do rozporu se samotným návrhem na vklad. Dále pak mohou v návrhu chybět důležité údaje o nemovitostech.

Tip: Chyby v návrhu na vklad do katastru lze udělat snadno. Vyhněte se jim s pomocí našich advokátů. Pomohou vám se sepsáním návrhu tak, aby vše bylo v pořádku hned napoprvé a vy jste nezmeškali důležité lhůty nebo nepřišli o peníze.

Co dělat v případě zamítnutí

V případě chyb může dojít k zamítnutí návrhu. Tyto chyby se dělí do dvou kategorií:

 • Odstranitelné vady: Odstranitelnou vadou je například podpis na vkladové listině, který není úředně ověřen. Tyto vady je možné odstranit ve stanové lhůtě a návrh je pak stále platný.
 • Neodstranitelné vady: Jedná se například o chybné informace o nemovitosti. Tyto vady odstranit nelze, což znamená, že vám katastr návrh neodsouhlasí. Vy v této situaci můžete vzít návrh zpět a následně podat návrh nový.

Tip: Více informací o zpětvzetí návrhu na vklad do katastru jsme podrobně rozebrali již v našem starším článku.

Jak dlouho zapsání vkladu do katastru trvá a kolik to stojí

V případě, že je vše v pořádku, trvá vyřízení minimálně 20 dní od obdržení žádosti. Nejčastěji se ale jedná o jeden měsíc. Cena za podání návrhu na vklad do katastru je pak stanovena na 2000 korun. Tuto částku můžete uhradit hotově či kartou přímo na příslušném katastrálním úřadu nebo ji zaslat poštou pomocí kolku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dvakrát měř, jednou řež. To platí i u úředních podání. Vklad do katastru je formalitou, ale formalitou velmi důležitou, kterou se nevyplatí podcenit. Potřebujete zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí? Nebo zástavní právo, abyste nepřišli o zapůjčené peníze?

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Jana Filipová, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si s přítelem zkontrolovat nájemní smlouvu na náš první byt a byli jsme rádi, že nám někdo řekl, jaká máme práva, a vysvětlil, co nás čeká.

Recenze služby

Lukáš Řezníček, Praha 6 – Bubeneč

před 4 roky

Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Dostupný advokát odhalil v mé smlouvě o převodu bytu nenápadné riziko, které by mě stálo hodně peněz.

Recenze služby

Veronika Jízdná

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsme využili při koupi bytu. Vše proběhlo v pořádku, kontrola smluv, návrh na katastr, který prošel na první pokus. I když jsem si až za půl roku vzpomněla, že vlastně ještě potřebuji vypsat daňové přiznání, nebyl to problém a do 2 dnů bylo hotové. Dobrá komunikace, rychlá reakce, nic nebylo problém. Doporučuji.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024