marek
Návrh na vklad do katastru nemovitostí
Máme 2 varianty řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak hledat a číst v katastru nemovitostí?

Ať už jste objevili pozemek, který se vám líbí, ale neznáte majitele nebo kupujete nemovitost a chcete si ji prověřit, bude vaším nezbytným pomocníkem katastr nemovitostí. Co v něm najdete, jak na hledání a které informace v něm naopak vůbec nejsou? Na to odpovíme v článku níže.

Jak hledat a číst v katastru nemovitostí?
5 minut čtení
11. 5. 2021

Co je katastr nemovitostí?

Na tuto otázku odpovídá katastrální zákon č. 256/2013 Sb. a my z něj vyjdeme. Katastr je tak veřejným seznamem, který obsahuje údaje o nemovitostech, jejich popis, geometrické a polohové určení a stejně tak zápis práv k nemovitostem.

katastr-nemovitosti-1

Tato data se nejčastěji používají pro ochranu práv k nemovitostem, oceňování nemovitostí, ochraně životního prostředí, ale stejně tak pro účely daní a poplatků. Lidé nejčastěji hledají v registru nemovitostí výpisy, ale díky archivům mohou nahlédnout i do dalších dokumentů, které jsou s nemovitostmi spojeny. V katastru tak můžete najít i:

 • nabývací tituly – smlouvy dědické, kupní nebo darovací,
 • geometrické plány,
 • zástavní smlouvy,
 • kolaudační rozhodnutí,
 • prohlášení vlastníků,
 • dokumenty týkajících se věcných břemen
 • a samozřejmě katastrální mapy.

Dostupný advokát radí:

„Nezapomeňte na to, že v katastru se evidují pozemky, budovy, byty a stavby, o kterých to stanoví zákon. Nejsou v něm ovšem všechny nemovitosti. Pokud například potřebujete informace o podzemních stavbách nebo rozestavěných budovách, nebude vaše hledání v katastru úspěšné.“

Státní správu katastru nemovitostí zajišťují katastrální úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty a Český úřad zeměměřický a katastrální.

Současný katastr je plně v digitální podobě, což vám umožní snadné čerpání informací o hledané nemovitosti.

Tip: Řešíte zrovna prodej či koupi nemovitosti? Pak se vám bude hodit vzor kupní smlouvy na nemovitost sepsaný naším týmem advokátů.

Co potřebujete pro hledání v katastru

Nahlížení do katastru nemovitostí se dá jednoduše provést online formou, což jsme už výše zmínili, ale samozřejmě stále funguje tradiční způsob, kdy můžete navštívit příslušný katastrální úřad a najít si informace osobně. Na webu ČÚZK najdete kompletní seznam katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť

Vstupní údaje, bez kterých se při hledání v katastru neobejdete, jsou:

 • obvykle katastrální území nebo název obce,
 • číslo popisné nebo přímo parcelní číslo pozemku,
 • nebo evidenční číslo řízení.

Velmi často se ale stává, že vám právě tyto informace jsou neznámé. V takových situacích je možné využít mapu na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo přehlednější mapu na stránce ikatastr.cz.

Tip: Jednoduché hledání parcely umožňují i mapy.cz. Stačí si zadat vámi požadovanou lokalitou, kliknout na ni pravým tlačítkem myši. Jeden z odkazů, který vám naskočí, jsou informace o parcele v katastru nemovitostí.

Frekventovaným dotazem je, zda je hledání v katastru nemovitostí možné podle jména majitele? Tak tomu není, ale poté, co naleznete pozemek, majitele zjistíte.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dvakrát měř, jednou řež. To platí i u úředních podání. Vklad do katastru je formalitou, ale formalitou velmi důležitou, kterou se nevyplatí podcenit. Potřebujete zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí? Nebo zástavní právo, abyste nepřišli o zapůjčené peníze?

Jak vyhledávat v katastru nemovitostí?

Na webu ČÚZK najdete naleznete zkrácenou verzi listu vlastnictví, do které můžete nahlížet zdarma, a dále úplný výpis, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za jednu stranu.

Pojďme si rozebrat, co v úplném listu vlastnictví najdete. V úvodní části zjistíte základní údaje o nemovitosti. Nejpodstatnějším údajem je údaj o katastrálním území a číslo listu vlastnictví. V oddíle A) pak naleznete informaci o vlastnictví nemovitosti, jméno, adresu a rodné číslo vlastníka nemovitosti, případně údaj o výši spoluvlastnického podílu, pokud má nemovitost více majitelů, nebo údaj o tom, že nemovitost je ve společném jmění manželů.

katastr-nemovitosti-2

Při čtení výpisu z katastru nemovitostí zaměřte dále svou pozornost na oddíl B, který obsahuje konkrétní údaje o nemovitosti = parcelní číslo, číslo budovy, číslo jednotky včetně výměry, druhu pozemku a způsobu využití.

katastr-nemovitosti-3

Bezpochyby nejdůležitější částí pro kontrolu výpisu z katastru nemovitostí je oddíl C, kam se zapisují omezení vlastnického práva, která mají často vliv na cenu nemovitosti. Nejčastěji zapsanými omezeními jsou:

katastr-nemovitosti-4

Evidence nemovitostí pokračuje oddílem D, kam jsou uvedeny tvz. jiné zápisy, například poznámky či plomby (upozorňující na to, že se u katastrálního úřadu vede řízení o zápisu, které zatím nebylo ukončeno – vlastnictví se tak může brzy změnit nebo přibude zástavní právo apod.).

Z posledního oddílu E pak vyčtete nabývací titul k nemovitosti, tedy způsob jak byla nemovitost získána. Oddíl obsahuje seznam smluv, na základě kterých majitelé zapsaní na listu vlastnictví nemovitost získali. Mohou to být kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, usnesení soudů, usnesení o příklepu v případě dražeb atd.

katastr-nemovitosti-5

Tip: Projděte si návod na to, jak zapsat nemovitost do katastru.

Co v rejstříku nemovitostí nenajdete?

Rejstřík nemovitostí není správné označení katastru, ten je dle zákona seznamem, ale někdy se i s tímto pojmem setkáváme. Jako “seznam” katastr obsahuje velké množství důležitých informací, některé skutečnosti bude ale nutné ověřit jiným způsobem. S jakými případy se v praxi setkáváme?

 1. Komplikace spojené s omezením svéprávnosti – z katastru nemovitostí tak není možné zjistit, zda bylo jednomu z vlastníků odejmuto právo s nemovitostí nakládat.
 2. Komplikace s předkupním právem – ačkoliv bylo zákonné předkupní právo v zásadě zrušeno, stále existují výjimky, které katastr nemovitostí nebere v potaz.
 3. Komplikace se SJM – setkali jsme se i se situací, kdy byl v katastru nemovitostí zapsán jen jeden vlastník, i přesto, že nemovitost patřila do společného jmění manželů.

Podrobněji jsme se tomu věnovali v článku, co (ne)zjistíte z nahlížení do katastru nemovitostí.

V případě, že si s něčím nevíte rady nebo se vám zdá zapsaný údaj chybný, můžete se obrátit na příslušný Katastrální úřad. Chcete-li ale mít 100% jistotu při převodu nemovitosti, dokážeme za vás zajistit kompletní právní a smluvní servis do 48 hodin.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dvakrát měř, jednou řež. To platí i u úředních podání. Vklad do katastru je formalitou, ale formalitou velmi důležitou, kterou se nevyplatí podcenit. Potřebujete zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí? Nebo zástavní právo, abyste nepřišli o zapůjčené peníze?

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

Témata článku:

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Monika Holcátová, Praha

před 2 roky

S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.

Jan Kresteš

před 2 roky

Dostupného advokáta mohu jedině doporučit! Nabízel jsem místnost k podnájmu a potřeboval jsem dobře vypracovanou podnájemní smlouvu. Nejdříve jsem si stáhl z nejmenovaných webových stránek vzor podnájemní smlouvy. Vzor podnájemní smlouvy vypadal dobře, mně tam nic nechybělo. Ovšem nejsem právník a vždy se může objevit nějaký důležitý detail, který by tam mohl chybět. Obrátil jsem (zobrazit více) se tedy na Dostupného advokáta, aby mi poradil a pomohl v této věci. Stačil jeden telefonát a reakce byla rychlá. Vše za rozumnou cenu vyřízeno do tří dnů. Neměl jsem s tím tedy práci a podnájemní smlouva od dostupného advokáta byla více detailnější. Pokud tedy potřebujete právní pomoc, právní služby a nemáte tolik peněz, abyste si mohli dovolit platit drahého advokáta, Dostupný advokát je nejlepší volbou pro vás. Vřele doporučuji!

Tereza Skříčilová

před 1 rokem

Služeb Dostupného advokáta jsem využila dvakrát, a to vždy v souvislosti s nájemní smlouvou. Poprvé z pohledu nájemce – chtěla jsem znát názor právníka na danou smlouvu, zdali není potřeba nějakou formulaci vyjmout/dodat, apod. Podruhé z pohledu pronajímatele – chtěla jsem sestavit nájemní smlouvu na míru. V obou případech byla komunikace velmi příjemná, rychlá, s (zobrazit více) dostatečným prostorem na dotazy a ve výsledku opravdu splňující veškeré mé představy. V neposlední řadě oceňuji, že jsme vše vyřešili bez problémů on-line a nemusela jsem nikam docházet. Nenapadá mě nic, co bych vytkla. V případě dalších právních otázek se na ně určitě opět obrátím.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

E-book: Jak koupit nebo prodat nemovitost bez rizika

Zjistěte, jak při koupi nebo prodeji nemovitosti předcházet nástrahám a nejrůznějším chybám. Zaměřili jsme se na výstižné rady a praktické tipy, na co si dát pozor. Přidali jsme odkazy na…

23. 2. 2022
Prodej pozemku – letecký pohled na parcely

Prodej stavebního pozemku – jak to udělat správně?

Prodej nebo koupě pozemku už dávno není záležitostí pár tisíc korun. Hodnoty pozemků dnes šplhají do řádu milionů. Proto je prodeji i koupi nutné věnovat dostatek pozornosti a nepodceňovat bezpečnost…

12. 7. 2021
New apartment building

Prodej bytu – praktické tipy z praxe

Prodej bytu je pro mnoho z nás obchodem, který uskutečníme opravdu jen jednou za život. Určitě tak nechceme riskovat nepříjemnosti, které by mohly vyplynout z chybně zpracované kupní smlouvy či…

3. 7. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022