Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak hledat a číst v katastru nemovitostí?

Ať už jste objevili pozemek, který se vám líbí, ale neznáte majitele nebo kupujete nemovitost a chcete si ji prověřit, bude vaším nezbytným pomocníkem katastr nemovitostí. Co v něm najdete, jak na hledání a které informace v něm naopak vůbec nejsou? Na to odpovíme v článku níže.

Jak hledat a číst v katastru nemovitostí?
5 minut čtení
11. 5. 2021

Co je katastr nemovitostí?

Na tuto otázku odpovídá katastrální zákon č. 256/2013 Sb. a my z něj vyjdeme. Katastr je tak veřejným seznamem, který obsahuje údaje o nemovitostech, jejich popis, geometrické a polohové určení a stejně tak zápis práv k nemovitostem.

katastr-nemovitosti-1

Tato data se nejčastěji používají pro ochranu práv k nemovitostem, oceňování nemovitostí, ochraně životního prostředí, ale stejně tak pro účely daní a poplatků. Lidé nejčastěji hledají v registru nemovitostí výpisy, ale díky archivům mohou nahlédnout i do dalších dokumentů, které jsou s nemovitostmi spojeny. V katastru tak můžete najít i:

 • nabývací tituly – smlouvy dědické, kupní nebo darovací,
 • geometrické plány,
 • zástavní smlouvy,
 • kolaudační rozhodnutí,
 • prohlášení vlastníků,
 • dokumenty týkajících se věcných břemen
 • a samozřejmě katastrální mapy.

Dostupný advokát radí:

„Nezapomeňte na to, že v katastru se evidují pozemky, budovy, byty a stavby, o kterých to stanoví zákon. Nejsou v něm ovšem všechny nemovitosti. Pokud například potřebujete informace o podzemních stavbách nebo rozestavěných budovách, nebude vaše hledání v katastru úspěšné.“

Státní správu katastru nemovitostí zajišťují katastrální úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty a Český úřad zeměměřický a katastrální.

Současný katastr je plně v digitální podobě, což vám umožní snadné čerpání informací o hledané nemovitosti.

Tip: Řešíte zrovna prodej či koupi nemovitosti? Pak se vám bude hodit vzor kupní smlouvy na nemovitost sepsaný naším týmem advokátů.

Co potřebujete pro hledání v katastru

Nahlížení do katastru nemovitostí se dá jednoduše provést online formou, což jsme už výše zmínili, ale samozřejmě stále funguje tradiční způsob, kdy můžete navštívit příslušný katastrální úřad a najít si informace osobně. Na webu ČÚZK najdete kompletní seznam katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť

Vstupní údaje, bez kterých se při hledání v katastru neobejdete, jsou:

 • obvykle katastrální území nebo název obce,
 • číslo popisné nebo přímo parcelní číslo pozemku,
 • nebo evidenční číslo řízení.

Velmi často se ale stává, že vám právě tyto informace jsou neznámé. V takových situacích je možné využít mapu na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo přehlednější mapu na stránce ikatastr.cz.

Tip: Jednoduché hledání parcely umožňují i mapy.cz. Stačí si zadat vámi požadovanou lokalitou, kliknout na ni pravým tlačítkem myši. Jeden z odkazů, který vám naskočí, jsou informace o parcele v katastru nemovitostí.

Frekventovaným dotazem je, zda je hledání v katastru nemovitostí možné podle jména majitele? Tak tomu není, ale poté, co naleznete pozemek, majitele zjistíte.

Mějte jistotu, že se vyhnete problémům s katastrem nemovitostí

Obrací se na nás i klienti, jako například paní Hana Maxová, které katastr odmítl zapsat převod bytu. Přitom šlo jen o slovíčka, ale i tak to celý proces zkomplikovalo. Prevencí je kompletní smluvní servis zkontrolovaný advokátem. Do 48 hodin dokážeme vše připravit a návrh na vklad do katastru za vás i podat.

Chci jistotu, že převod nemovitosti proběhne hladce

Jak vyhledávat v katastru nemovitostí?

Na webu ČÚZK najdete naleznete zkrácenou verzi listu vlastnictví, do které můžete nahlížet zdarma, a dále úplný výpis, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za jednu stranu.

Pojďme si rozebrat, co v úplném listu vlastnictví najdete. V úvodní části zjistíte základní údaje o nemovitosti. Nejpodstatnějším údajem je údaj o katastrálním území a číslo listu vlastnictví. V oddíle A) pak naleznete informaci o vlastnictví nemovitosti, jméno, adresu a rodné číslo vlastníka nemovitosti, případně údaj o výši spoluvlastnického podílu, pokud má nemovitost více majitelů, nebo údaj o tom, že nemovitost je ve společném jmění manželů.

katastr-nemovitosti-2

Při čtení výpisu z katastru nemovitostí zaměřte dále svou pozornost na oddíl B, který obsahuje konkrétní údaje o nemovitosti = parcelní číslo, číslo budovy, číslo jednotky včetně výměry, druhu pozemku a způsobu využití.

katastr-nemovitosti-3

Bezpochyby nejdůležitější částí pro kontrolu výpisu z katastru nemovitostí je oddíl C, kam se zapisují omezení vlastnického práva, která mají často vliv na cenu nemovitosti. Nejčastěji zapsanými omezeními jsou:

katastr-nemovitosti-4

Evidence nemovitostí pokračuje oddílem D, kam jsou uvedeny tvz. jiné zápisy, například poznámky či plomby (upozorňující na to, že se u katastrálního úřadu vede řízení o zápisu, které zatím nebylo ukončeno – vlastnictví se tak může brzy změnit nebo přibude zástavní právo apod.).

Z posledního oddílu E pak vyčtete nabývací titul k nemovitosti, tedy způsob jak byla nemovitost získána. Oddíl obsahuje seznam smluv, na základě kterých majitelé zapsaní na listu vlastnictví nemovitost získali. Mohou to být kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, usnesení soudů, usnesení o příklepu v případě dražeb atd.

katastr-nemovitosti-5

Tip: Projděte si návod na to, jak zapsat nemovitost do katastru.

Co v rejstříku nemovitostí nenajdete?

Rejstřík nemovitostí není správné označení katastru, ten je dle zákona seznamem, ale někdy se i s tímto pojmem setkáváme. Jako “seznam” katastr obsahuje velké množství důležitých informací, některé skutečnosti bude ale nutné ověřit jiným způsobem. S jakými případy se v praxi setkáváme?

 1. Komplikace spojené s omezením svéprávnosti – z katastru nemovitostí tak není možné zjistit, zda bylo jednomu z vlastníků odejmuto právo s nemovitostí nakládat.
 2. Komplikace s předkupním právem – ačkoliv bylo zákonné předkupní právo v zásadě zrušeno, stále existují výjimky, které katastr nemovitostí nebere v potaz.
 3. Komplikace se SJM – setkali jsme se i se situací, kdy byl v katastru nemovitostí zapsán jen jeden vlastník, i přesto, že nemovitost patřila do společného jmění manželů.

Podrobněji jsme se tomu věnovali v článku, co (ne)zjistíte z nahlížení do katastru nemovitostí.

V případě, že si s něčím nevíte rady nebo se vám zdá zapsaný údaj chybný, můžete se obrátit na příslušný Katastrální úřad. Chcete-li ale mít 100% jistotu při převodu nemovitosti, dokážeme za vás zajistit kompletní právní a smluvní servis do 48 hodin.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 490 Kč.

 • Vše zvládneme online
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů
Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

Témata článku:

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

4.8
29 referencí

MgA. Tomáš Klein

před 8 měsíci

Nechal jsem si tu několikrát zkontrolovat smlouvu od dodavatele a sepsali mi rovněž smlouvu o dílo. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem chodit, vše se vyřídí online, značka ideál.

Monika Holcátová

před 8 měsíci

S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi...

Štěpán Mičunek

před 9 měsíci

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát...

Mohlo by vás také zajímat

E-book: Jak koupit nebo prodat nemovitost bez rizika

E-book: Jak koupit nebo prodat nemovitost bez rizika

Udělat chybu při koupi či prodeji nemovitosti je jednoduché a šance na nápravu jsou minimální. Proto jsme bohaté zkušenosti z naší praxe přetavili do 5 nejdůležitějších rad, ve kterých naši…

9. 4. 2021
Prodej pozemku – letecký pohled na parcely

Prodej stavebního pozemku – jak to udělat správně?

Prodej nebo koupě pozemku už dávno není záležitostí pár tisíc korun. Hodnoty pozemků dnes šplhají do řádu milionů. Proto je prodeji i koupi nutné věnovat dostatek pozornosti a nepodceňovat bezpečnost…

12. 7. 2021
New apartment building

Prodej bytu – praktické tipy z praxe

Prodej bytu je pro mnoho z nás obchodem, který uskutečníme opravdu jen jednou za život. Určitě tak nechceme riskovat nepříjemnosti, které by mohly vyplynout z chybně zpracované kupní smlouvy či…

3. 7. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2021