avatar-01@2x
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Bezpečná cesta: Kdo a jak zajišťuje úklid sněhu v ulicích?

Zima zatím nekončí a řidiče i chodce ještě mohou potrápit zasněžené chodníky a silnice. Na koho se ale lze obrátit, pokud jsou silnice neprůjezdné a na chodníku vám hrozí zlomení nohy? Kdo je za situaci zodpovědný a kdo vám nahradí případnou škodu? Tyto otázky si klade každou zimu mnoho lidí. Pojďme se tedy podívat, co nám k tomu říká zákon.

úklid sněhu
5 minut čtení

Údržba cest a paragrafy

Povinnosti týkající se údržby silnic jsou zakotveny v několika právních předpisech. Základním je zákon o pozemních komunikacích, kde se stanoví, že vlastník dálnice, silnice či místní komunikace je povinen vykonávat její správu (zahrnující mimo jiné i údržbu). Ta se provádí často s cílem zmírnit dopady nepříznivých povětrnostních jevů. Vlastníkem místních komunikací je zpravidla obec, na jejímž území se nacházejí, vlastníkem účelových komunikací pak bývá často právnická nebo fyzická osoba.

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku související s povinnostmi týkajícími se odklízení sněhu?

Nebo naopak s náhradou škody při porušení těchto povinností? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů.

Chci se poradit

Kategorie silnic a komunikací

Pro účely plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti do čtyř kategorií. Jsou jimi:

 • silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy. Pro ně lze využít posypy chemickými rozmrazovacími materiály a zdrsňovací materiály. Jejich sjízdnost by měla být zaručena do 4 hodin.
 • zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy. Využívají se zpravidla stejné postupy jako u silnic zařazených do I. pořadí. Jejich sjízdnost by měla být zaručena do 12 hodin.
 • ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí. Ty bývají udržované až po ošetření silnice I. a II. pořadí, a to zpravidla jen pluhováním, případně zdrsňovacími materiály. Sjízdnost by zde měla být zaručena nejpozději do 48 hodin.
 • místní komunikace IV. třídy – tady plní povinnosti k zajištění jejich schůdnosti obce, a to zpravidla odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, v nichž nejsou uloženy inženýrské sítě a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

Mimo výše uvedených kategorií se v obcích můžeme setkat s “nevýznamnými místními komunikacemi” – tedy silnicemi, na nichž není provozována osobní linková doprava a mají pouze nepatrný dopravní význam. Ty nemusejí být v zimě udržované (za níže stanovených podmínek).

Jaké jsou povinnosti obce ohledně stavu silnic?

Zatímco vlastníkem komunikací vyšší kategorie bývá stát či kraj, obce odpovídají za stav silnic na svém území.

Jejich povinnosti v této oblasti lze rozdělit do několika rovin:

 • Odklízení sněhu, zmrazků, případně dalších překážek – vztahuje se nejen na zpevněné komunikace, ale také na chodníky a pěší zóny.
 • Posyp komunikací – konkrétní způsob ošetření silnic bývá blíže regulován mimo jiné s ohledem na životní prostředí.
 • Informování o stavu silnic a chodníků – v tomto kontextu jsou důležité zejména informace, že určitý úsek v zimě udržován není.

Každá obec by měla zpracovat plán zimní údržby a zohlednit v něm velikost obce a dopravní význam jednotlivých místních komunikací. Ty lze potom opět škálovat dle jejich účelu a významu a věnovat jim odlišný typ péče. Přednostní péči si zaslouží především rychlostní komunikace a silnice zajišťující obsluhu MHD a dále významné místní komunikace a příjezdy ke zdravotnickým zařízením.

V obci mohou existovat úseky, které nejsou dopravně nijak významné a v nichž se sjízdnost či schůdnost nezajišťuje. Zde tedy není třeba vykonávat nezbytně zimní údržbu. Do této kategorie mohou být ale zařazeny až po detailní úvaze o významu, který v daném místě mají. Je třeba zohlednit mimo jiné to, zda se v nějakém místě silnice stává současně chodníkem, neboť ten zde podél vozovky chybí apod. Taková vozovka může vyvolat jiné nároky na údržbu. Povinností obce je ovšem na tuto skutečnost upozornit uživatele způsobem v místě obvyklým (typicky tabulka “Silnice se v zimě neudržuje”).

Jak je to s náhradou škody?

Primárně směřuje odpovědnost za náhradu škody opět k vlastníkovi silnice, místní komunikace nebo chodníku. Ten je povinen nahradit škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací či chodníku, pokud jejich příčinou byla závada ve sjízdnosti či schůdnosti. Může se ovšem vyvinit, pokud prokáže že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, případně u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Tip: Byla vám způsobena škoda a škůdce nechce platit? Jaké jsou principy náhrady škody a na co máte konkrétně nárok? Tím jsme se zabývali v našem samostatném článku.

Schůdnost chodníků a povinnosti SVJ

Kromě sjízdnosti silnic se zákon o pozemních komunikacích zabývá též schůdností chodníků. Operuje zde přitom s předvídatelností změny schůdnosti, respektive situací, kdy chodec nemůže změnu schůdnosti předvídat ani při pohybu přizpůsobeném povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Na vlastníky chodníků je kladena obdobná povinnost odstranit závadu ve schůdnosti, ledaže by nebylo v mezích jejich možností takovou závadu odstranit. U chodníků v majetku obce mohou být vytipovány nějaké málo používané a nevýznamné úseky, na nichž se v zimě údržba neprovádí. Je ale povinností obce je touto informací vybavit.

Majitelé domů či SVJ by se měli o stav chodníku začít zajímat především ve chvíli, kdy jsou současně i majiteli onoho chodníku. Zákon stanoví, že chodník náleží k přilehlé komunikaci nebo je samostatnou stavbou, která je součástí pozemku, na němž se chodník nachází. Pokud by byl součástí přilehlé komunikace, pak bude ve vlastnictví obce, což je nejčastější situace. Může jít ale také o přístupový chodník k bytovému domu, který leží na pozemku patřící vlastníkům domu. To by pak situaci měnilo. Přesnou informaci o tom, kdo je majitelem, zjistíte z katastru nemovitostí.

Současně ale lze majitelům domů doporučit, aby zajistili základní průchod i před domem na chodníku, který není v jejich vlastnictví. Jedná se zpravidla o rychlejší řešení, než čekat na zásah obce. Obec navíc rozhodně nemá povinnost starat se vám o schody či o prostor u hlavního vchodu do domu, který musí zůstat rovněž bezpečný.

Ačkoliv sníh na chodníku nespadá do primární odpovědnosti SVJ a majitelů domu, i přesto je může sněhová a ledová kalamita potrápit. Odpovídají totiž za sníh a rampouchy na domě a na střeše, a tedy i za škodu, kterou může padající led či sníh způsobit procházejícímu chodci či zaparkovanému autu.

Tip: Až k Ústavnímu soudu doputovala kauza stěžovatele, který v roce 2017 uklouzl na náledí a zlomil si kotník. Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, že pokud chodec utrpěl újmu na zdraví v důsledku zledovatělého neuklizeného chodníku, nemůže být odpovědnost vlastníka komunikace vyloučena s ohledem na předvídatelnost situace. Blíže jsme se tomuto případu věnovali v našem článku.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.5
hodnoceno: 4 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 2 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.

Jindřich Křesťan, Praha

před 2 roky

Chtěl bych poděkovat Mgr. Svobodnému, kdy naše objednávka byla vyřízená včas a k naší spokojenosti. Pokud bylo potřeba něco upravit na základě našich připomínek nebo připomínek z druhé strany, vše proběhlo rychle ke spokojenosti obou stran. Ještě jednou moc děkujeme.

Barbora Lindauer

před 2 roky

Výborné právní služby on-line a skvělá a rychlá komunikace. Byla jsem spokojená a využiji i příště.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023