Rodičovská dovolená: vše, co potřebujete vědět o nástupu, délce i přivýdělku

Rodičovská dovolená vám může přinést nejenom radost z péče o vašeho potomka, ale možná paradoxně i příležitosti pro profesní růst. Kdy vzniká váš nárok na rodičovskou dovolenou a jak dlouho trvá? Jak ji lze skloubit se zaměstnáním či živností? Na to jsme se zaměřili v našem článku.

maminka s dítětem na rodičovské dovolené
6 minut čtení

Kapitoly článku

Kdy vzniká nárok na rodičovskou dovolenou?

Rodičovská začíná ihned po skončení mateřské dovolené, tedy po 28 týdnech od narození dítěte. Plynule na ni navazuje a může trvat tři nebo až čtyři roky. Na rozdíl od mateřské dovolené se na rodičovskou se mohou přihlásit jak matky, tak otcové a mohou se v ní střídat v péči o dítě. V budoucnu by mohlo být vystřídání obou rodičů dokonce podmínkou pro získání vyšší částky rodičovského příspěvku. Tak o tom alespoň nyní debatuje vláda. Nárok na rodičovskou mají také adoptivní rodiče.

V některých případech může následovat rodičovská ihned po narození dítěte, pokud nárok na pomoc v mateřství nevznikl, a to například u matek, které jsou OSVČ a neplatily si nemocenské pojištění. Podle zákona je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Pokud by rodič chtěl čerpat rodičovskou až do 4 let věku dítěte, musí se na tom se zaměstnavatelem dohodnout.

Je třeba ale odlišit nárok na rodičovskou dovolenou ve smyslu uvolnění z práce od nároku na rodičovský příspěvek. Ten náleží rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky v aktuální výši 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Konkrétní výše příspěvku za měsíc pak záleží na více okolnostech, primárně ale právě na tom, jak jste si nastavili celkovou délku čerpání. Za určitých okolností tedy můžete vybrat celou částku za jeden rok a máte měsíční příjem 25 000, při rozložení do tří let ovšem máte měsíčně třetinu této částky. To, že vyčerpáte celou částku za jeden rok, ovšem neznamená, že musíte poté nastoupit zpět do původní práce. Můžete začít třeba podnikat, případně se nechat zaměstnat.

Důležitý je ovšem ještě jeden milník a to jsou tři roky dítěte. Do této chvíle totiž trvají povinnosti zaměstnavatele k vám jako zaměstnanci. Tedy především držet vám místo. Rozhodnete-li se vytrvat na rodičovské déle, může se stát, že o svou práci přijdete.

Rodičovský příspěvek pobíraný po dobu rodičovské dovolené je podporou ze strany státu pro rodiče pečující o nejmenší dětí. Jaké jsou podmínky této dávky pro letošní rok a jaké změny se chystají do budoucna? Na to jsme se zaměřili v našem článku.

Řešíte problém související s rodičovskou dovolenou?

Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Práce při rodičovské dovolené

Řadě rodinám samotný rodičovský příspěvek k pokrytí všech nákladů nestačí a není se čemu divit. Při standardním rozložení plateb do tří let pobírá pečující rodič měsíčně 8333 korun. A to představuje pro většinu lidí oproti dřívějším příjmům ze zaměstnání diametrální propad životní úrovně. Navíc při současném významném vzrůstu nákladů. Řešením může být samozřejmě využití úspor, zkrácení doby rodičovské například na délku jednoho roku, případně využití možnosti přivýdělku během rodičovské dovolené. Zaměstnanci mohou během rodičovské vykonávat v podstatě neomezenou práci, a to jak pro svého dosavadního zaměstnavatele, tak také pro úplně jiného. Rozdíly tu ale jsou.

Na rozdíl od mateřské dovolené je v období nástupu na rodičovskou povoleno vrátit se zpět na původní místo na základě původní pracovní smlouvy. Tím ale de facto o rodičovskou dovolenou přicházíte a nejste ani v ochranné době, která by vás chránila před výpovědí.

V rámci stejného zaměstnavatele se tedy zaměstnávání zpravidla řeší formou některé z dohod, tedy dohodou o pracovní činnosti, či dohodou o provedení práce, za podmínek, které pro ně vymezuje zákoník práce. V současné době se chystá novela zákoníku práce, která by tyto režimy více přiblížila klasickému pracovněprávnímu poměru, například zavedla nárok na dovolenou apod.

Základní omezení pro tento typ spolupráce spočívá v druhu vykonávané práce. Nesmíte totiž v dalším pracovněprávním vztahu pro téhož zaměstnavatele vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. Lze tedy konat pouze práce jiné.

Příklad: Paní Tereza pracovala jako právnička na úřadě. Měla rozmanitou agendu, která spočívala v přípravě rozhodnutí ve sporech, různé právní posudky apod. Když se během rodičovské domlouvala se zaměstnavatelem na přivýdělku na dohodu o pracovní činnosti, nebylo podle aktuálních právních předpisů možné, aby i nadále připravovala rozhodnutí jako doposud. K oboustranné spokojenosti se ale domluvili na spolupráci s tiskovým oddělením, pro které připravovala do pravidelného zpravodaje informace o důležitých změnách právních předpisů či klíčových rozhodnutích úřadu.

Co se týče případné práce pro jiného zaměstnavatele, tam již druhem práce omezeni nejste. Nemusíte pochopitelně podávat výpověď v dosavadním zaměstnání, kde vám pracovní místo drží. Jedinou, zato zásadní podmínkou, je, že získáte od dosavadního zaměstnavatele písemný souhlas. Takové omezení se netýká pouze vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Chcete-li tedy během rodičovské přednášet nebo napsat knihu, nemělo by vám být nijak bráněno v rozletu.

Jediné, co je potřeba zajistit, abyste nepřišli o rodičovský příspěvek, je patřičný dohled nad dítětem. Je zde totiž ještě jedna podmínka, a to celodenní péče o dítě. T si rodič zajistí chůvu, jesle či hlídací babičku, považuje se podmínka nároku na rodičovský příspěvek zachována. Děti mladší dvou let však mohou v jeslích nebo ve školce strávit maximálně 92 hodin měsíčně. Od dvou let věku dítěte už se to, zda navštěvuje jesle či školku, nesleduje.

Tip: Zaměstnavatel vám nabízí dohodu o pracovní činnosti. Jedná se o výhodnou smlouvu především pro něj nebo může přinést výhody i vám? V našem článku se zaměříme i na možné alternativy a shrneme, jak je to se zdaněním tohoto typu smluv. Druhou možností je i uzavření dohody o provedení práce. Co si při uzavírání ohlídat a v čem jsou její výhody? Na oba typy dohod jsme se zaměřili v našich článcích.

Živnost při rodičovské dovolené

Ani s živností na rodičovské dovolené není žádný problém. Její provozování není během tohoto období nijak omezeno. Musíte samozřejmě splnit veškeré ná je dovoleno. Rodič, která pobírá rodičovský příspěvek a zároveň podniká, může vykonávat svou živnost bez omezení. V takovém případě je klasifikován jako samostatně výdělečně činná osoba (OSVČ) na vedlejší činnost. Během prvního roku podnikání není třeba platit zálohy na pojištění. V následujících letech se odvody na pojištění stanoví podle výše daňového základu.

I při podnikání jako OSVČ se uplatní výše zmíněná podmínka celodenní péče o dítě.

Tip: Bude-li vaše živnost díky rodičovské, považována za vedlejší, můžete z toho těžit mnohé výhody. Jsou jimi například nižší odvody na důchodové a zdravotní pojištění. Blíže jsme jednotlivé výhody podnikání na vedlejší činnost popsali v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.2
hodnoceno: 5 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 5 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Theresa Cisler

před 8 měsíců

Po hodně dlouhém boji je dobojováno… Díky kanceláří dostupný advokát, Marek, Lucie a druhá Lucie sdělujeme, že jsou to nejlepší právníci jaké jsme mohli oslovit. Bojovali do roztrhání, jezdili po celé republice… Tomu říkám advokáti!!!!!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024