Výpověď z organizačních důvodů | Dostupný advokát

Výpověď z organizačních důvodů

Jednou z variant výpovědi z pracovního poměru je výpověď pro takzvané organizační důvody. Zaměstnavatel je ale v takových případech poměrně těsně svázán zákonnou úpravou a při výpovědi dělá často chyby.
Výpověď z organizačních důvodů
4 minut čtení
Ondřej Preuss
25. 11. 2019

Zaměstnavatel musí dávat pozor na výpovědní důvod

Pracovní poměry končí nejčastěji smírnou cestou. Mohou však často nastat situace, kdy dohoda možná není, a tak může přijít výpověď ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnanec to má, co se výpovědi týče, mnohem jednodušší, jelikož nemusí svou výpověď nijak zdůvodnit. Naopak zaměstnavatel musí jasný důvod uvést vždy. Mohou to však být pouze důvody uvedené v zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná. Tyto důvody musí být přesně popsány, nestačí pouhý odkaz na zákon. Jasně musí být také vymezeno chování zaměstnance, které k výpovědi vedlo. Výpověď musí být písemná.

Pokud zaměstnavatel udělá při ukončení pracovního poměru chybu a nepoužije správný výpovědní důvod, může jej zaměstnanec napadnout žalobou. Spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru může být dlouhý a po celou jeho dobu narůstá nárok zaměstnance na náhradu ušlé mzdy a tímto způsobem se může vyšplhat na stovky tisíc či dokonce miliony korun. Nedůslednost při přípravě právní dokumentace se tak může pro zaměstnavatele ukázat jako likvidační.

Zaměstnavatel musí organizační změny skutečně plánovat

V době ekonomické krize se stala nejčastějším důvodem rozvázání pracovního poměru takzvaná nadbytečnost. Pokud by tento důvod chtěl zaměstnavatel platně využít, musel by provést organizační změnu. Typickým příkladem takové organizační změny může být sloučení týmů či outsourcing části služeb.

Rozhodnutí o organizační změně musí být přijato jako první, a to ještě dříve, než se dá zaměstnanci výpověď. Nemusí mít nutně nějakou konkrétní formu, postačí například zápis z porady vedení společnosti, ale toto rozhodnutí musí být nadbytečnému zaměstnanci prokazatelně sděleno.

Mezi organizační změnou a nadbytečností zaměstnance musí být navíc i příčinná souvislost a tato změna by měla skutečně vést k zefektivnění fungování zaměstnavatele.

Chci propustit zaměstnance

Pomůžeme vám rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem tak, aby výpověď byla platná, nezpochybnitelná a vše proběhlo bez hrozby pokut či dalších rizik pro vaši firmu. Pomoc poskytujeme rychle, za předem danou cenu a v celé ČR. Zaplatit můžete po poskytnutí služby.

Pozor na zbytečné náklady

Pozor však na situaci, kdy dáte zaměstnanci výpověď k datu, kdy současné nabývá na účinnosti právě ona organizační změna, zakládající jeho nadbytečnost. V tom případě totiž zaměstnanci běží výpovědní doba, ale zaměstnanec již nemá práci, kterou by pro zaměstnavatele mohl vykonávat, jelikož jeho pracovní pozice byla zrušena či sloučena s jinou. Zaměstnavatel však musí do skončení pracovního poměru (tedy do uplynutí výpovědní doby) platit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. V případě, že vezmeme v potaz ještě případný nárok na odstupné, vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci finanční plnění mzdy ve výši 3 až 6 měsíců, aniž by tento zaměstnanec vykonal jakoukoliv práci, pouze tedy v důsledku špatného načasování organizační změny.

Vyjdeme-li z předpokladu, že nadbytečnost zaměstnance je v drtivé většině případů problém, který se po delší dobu vyvíjí a lze jej tedy předvídat, je velmi jednoduchým a elegantním řešením dát zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost pro organizační změnu, o které sice bylo rozhodnuto, ale která nastane až v budoucnu. V takovém případě bude dotčený zaměstnanec konat práci až do uplynutí výpovědní doby a nebude se tak pro zaměstnavatele jednat o tzv. mrtvý výdaj. Výše uvedený postup je rovněž předpokládán a schvalován soudy.

Nejlépe si to předvedeme na konkrétním příkladě. Zaměstnavatel rozhodne dne 29. 6. 2019 o organizační změně, která bude účinná od 1. 9. 2019. Téhož dne (29. 6. 2019) doručí zaměstnanci, který se stal nadbytečným, výpověď. Výpovědní doba tak dotčenému zaměstnanci uplyne dne 31. 8. 2019, přičemž nadbytečným se stává v den následující, tedy v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu. Kdyby ale rozhodl o nadbytečnosti hned k 29. 6., bude mít zaměstnance dva měsíce zbytečně na krku.

Výše nastíněný postup, byť se může zdát na první pohled komplikovaný, může zaměstnavateli ušetřit poměrně zásadní mzdové náklady a nejedná se přitom o nic jiného, než o jednoduché plánování.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Chci propustit zaměstnance

Pomůžeme vám rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem tak, aby výpověď byla platná, nezpochybnitelná a vše proběhlo bez hrozby pokut či dalších rizik pro vaši firmu. Pomoc poskytujeme rychle, za předem danou cenu a v celé ČR. Zaplatit můžete po poskytnutí služby.

od 4400 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky

Zákoník práce nezná pojem neschopný zaměstnanec a dnes již nezná ani pojem pracovní (ne)kázeň. Přesto je možné se zaměstnanců pro neuspokojivé pracovní výsledky zbavit....

19. 11. 2019
Ondřej Preuss

Jak napadnout výpověď u soudu

Každému zaměstnanci se může stát, že mu bude jednoho nepříliš krásného dne doručena výpověď z pracovního poměru. Co můžete požadovat a jak postupovat v případě, že považujete výpověď za neoprávněnou?...

21. 11. 2019
Ondřej Preuss

Neexistuje nic jako výpověď dohodou

Nedávno se na nás obrátila paní Radka, která přišla o práci při reorganizaci oddělení, kde pracovala. Pod tlakem podepsala tzv. „výpověď dohodou“....

9. 12. 2015
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019