Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Jízda pod vlivem alkoholu, nečestná práce úředníků či zanedbávání péče ze strany lékařů. To vše může vést k zákazu činnosti. Ve většině těchto případů ale máte možnost si po uběhnutí poloviny trestu požádat o upuštění od výkonu zbytku trestu. Přečtěte si, jak tento proces probíhá a co budete muset splnit.

5 minut čtení

Kapitoly článku

Prominutí zbytku trestu zákazu činnosti

Prominutí zbytku trestu je možné po uběhnutí minimálně poloviny doby celkového trestu. Výjimku představují pachatelé závažných trestných činů, recidivisté a pachatelé odsouzení k výjimečnému trestu odnětí svobody (tedy na více než 20 let). U těch je podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu možné až po uplynutí 2/3 celkové doby trestu.

Nejčastěji tato situace nastává v případě zákazu činnosti. Zákaz činnosti spočívá v zákazu pachateli vykonávat jeho povolání nebo funkci ke které je třeba morální či odborná způsobilost. Toto se týká například lékařů, úředníků nebo zaměstnanců bank.

Zákaz může být uvalen také na konkrétní činnost, ke které je třeba speciální oprávnění či povolení. Nejčastěji se přitom jedna o zákaz řízení v důsledku porušování dopravních předpisů. Tento zákaz je nejčastěji uvalovaným zákazem činnosti a my se na něj zaměříme v tomto článku.

Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení

O řidičský průkaz můžete přijít hned z několika důvodů. Jednou z hlavních variant je ta, že nasbíráte 12 “trestných” bodů. Ty dostanete za porušení pravidel silničního provozu. Čím horší přestupek, tím více bodů získáte. S rokem 2024 přišla úprava a celkové zjednodušení bodového systému.

Pro nejzávažnější přestupky ohodnocené 6 body (např. řízení pod vlivem, jízda v protisměru na dálnici apod.) bude platit nyní dvakrát a dost, pro přestupky středně závažné za 4 body (např. překročení rychlosti o 30 km/hod mimo obec) pak bude uplatňováno třikrát a dost. Bodové hodnocení se přitom u některých přestupků zpřísňuje, u jiných naopak bude hodnocení mírnější.

Tip: Více o právních novinkách, které přináší rok 2024 si můžete přečíst v našem článku.

Kromě nasbírání 12 bodů můžete o řidičák přijít i dalšími způsoby. Jedním z nich je alkohol za volantem. Pokud nadýcháte méně než 1 promile, může vám být řidičský průkaz odebrán na 6 měsíců až 1 rok. V případě, že nadýcháte víc jak 1 promile, přijdete o řidičák až na 10 let a čekat na vás může ještě trestní řízení.

Tip: Jste-li obviněný z trestného činu, pak u soudu uspějete jen tehdy, když je vaše obhajoba neprůstřelná. Provedeme pečlivou analýzu případu a navrhneme postup obhajoby v rámci trestního řízení, v němž budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Další možnosti představuje nečitelná poznávačka či řízení vozidla bez oprávnění (např. nákladního auta bez příslušného řidičského oprávnění). Kromě toho je třeba si dát pozor na opakující se drobné přestupky, jako je překročení rychlosti či nedávání přednosti v jízdě. Řidičský průkaz vám ale může být odebrán i ze zdravotních důvodů, pokud lékař při prohlídce usoudí, že nejste způsobilí k řízení. Takové situace nastávají např. v případě rostoucího věku, poruchám zraku či srdce, epilepsie nebo duševního onemocnění.

Pokud je vám více než 65 let, pamatujte na to, že se musíte dostavit na lékařskou prohlídku, kde posoudí vaši způsobilost k řízení. Znovu je tuto prohlídku povinné absolvovat v 68 letech a poté každé dva roky.

Jak si zažádat o prominutí zbytku trestu zákazu řízení

V případě, že jste přišli o řidičský průkaz z důvodu tzv. vybodovaní (tedy nasbírání 12 bodů), není možné si zažádat o prominutí předem. V tomto případě můžete žádat o vrácení řidičáku vždy až po uplynutí dvanácti měsíců.

Tip: Rozhodl soud ve váš neprospěch a chcete se proti tomu bránit? Posoudíme vaše šance na úspěch a postaráme se o přípravu odvolání, dovolání či ústavní stížnosti podle toho, o jaké řízení jde a v jaké fázi se nachází.

Pokud jste ale o řidičský průkaz přišli z jiného důvodu, je možné si po uplynutí poloviny doby trestu požádat o prominutí jeho zbytku. K prominutí zbytku trestu bude potřeba podat žádost o prominutí zbytku trestu k úřadu, který vám trest udělil. Na tu neexistuje specificky daný formulář. Měla by ale obsahovat tyto informace:

 • Ke komu žádost podáváte – úřadu, který vám trest udělil;
 • Kdo žádost podává – vaše jméno, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje;
 • Číslo rozhodnutí o zákazu řízení;
 • Důvody ospravedlňující vaši žádost, tedy proč by vám měl být zbytek trestu prominut – Zde je dobré přiložit informace, které by mohly fungovat ve váš prospěch (např. potvrzení od zaměstnavatele o tom, že řidičský průkaz potřebujete k výkonu práce nebo že se např. staráte o nemohoucího člena rodiny, kterého je potřeba pravidelně dovážet k lékaři).

Soud bude jednak posuzovat vaše důvody, ale také to, zda vedete řádný život a určí, zda se dá předpokládat, že již trestnou činnost nebudete opakovat. Pokud vaši žádosti vyhoví, vydá usnesení, které dostanete v písemné podobě. Samotný řidičský průkaz vám ale nevrátí, na to bude potřeba podat žádost zvlášť.

Podáváte žádost o prominutí zbytku trestu?

Podat si žádost o prominutí zbytku trestu není zrovna nejjednodušší. Abyste zvýšili své šance na úspěch, vyplatí se vám obrátit se na naše zkušené advokáty. Váš případ posoudí a do 24 hodin vypracují návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do jejich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Jak na žádost o vrácení řidičského oprávnění

Žádost je třeba podat na úřadě s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště. Samotná žádost nemá danou podobu, měla by ale obsahovat tyto informace:

 • Informace o vás – jméno, adresa trvalého bydliště, datum narození a rodné číslo;
 • Datum vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění;
 • O jaký typ řidičského oprávnění žádáte (o jakou skupinu či podskupinu);
 • Z jakého důvodu vám bylo řidičské oprávnění zabaveno – zde uvedete, že vám byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel;
 • Jaký soud vám trest uložil a kdy.

Tip: Spáchali jste přestupek? Přečtěte si, jaký trest vás čeká.

Kromě samotného formuláře se žádostí je potřeba přiložit ještě další dokumenty:

 • Rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku trestu, které vám vydal soud;
 • Posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. Ten vám vydá váš registrující lékař nebo jakýkoliv jiný praktický lékař;
 • Pokud vám bylo řízení zakázáno na déle než 6 měsíců, je třeba doložit posudek o psychické způsobilosti. Psychologické vyšetření se provádí u dopravního psychologa;
 • V případě, že od odebrání řidičského průkazy uběhly více než tři roky, pak budete muset doložit také posudek o odborné způsobilosti, kterou získáte přezkoušením v autoškole.

Pokud jste vše splnili a v pořádku dodali pak vám úřad musí do 30 dnů vydat rozhodnutí o vrácení řidičského průkazu a vy si zde můžete váš průkaz vyzvednout.

 

 

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Ronald Vališ

před 11 měsíců

Využil jsem služeb právnické kanceláře Dostupný advokát při řešení správní žaloby. JUDr. Chlebík žalobu vypracoval rychle a dobře, byl se mnou jako můj právní zástupce u krajského soudu a ve sporu s ČSSZ jsme byli úspěšní. Tímto ještě jednou děkuji za seriózní a kvalitní služby, rád se opět na tuto advokátní kancelář znovu obrátím, bude-li (zobrazit více) třeba. Mohu s důvěrou doporučit.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024