Výhody a nevýhody zaměstnání přes agenturu práce – z pohledu zaměstnavatele

Máte jako zaměstnavatel problém se sháněním pracovníků nebo zaměstnance seženete, ale dopředu víte, že pro ně nebudete mít vždy uplatnění a nechcete jim hned dávat výpověď? V obou případech můžete využít služeb agentury práce.

5 minut čtení

Kapitoly článku

Ověřte si, s kým spolupracujete

Agentury práce zprostředkovávají zaměstnání – a to buď tak, že vám v oblasti pracovních příležitostí poradí, nebo vám vyberou vhodného kandidáta, kterého pak můžete zaměstnat napřímo. Další formou zprostředkování je pronájem pracovní síly. Agentura práce vám v takovém případě dodá své zaměstnance a na předem stanovenou dobu a za určitou odměnu vám je „půjčí“. Agentura práce potřebuje pro všechny formy zprostředkování povolení od úřadu práce. Dříve, než s agenturou začnete spolupracovat, doporučujeme ji prověřit a zjistit si, zda má k činnosti povolení.

Tip: Zda mají jednotlivé agentury povolení můžete vyhledat v aplikaci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance

Když si vyberete agenturu a máte zájem o „půjčení“ jejích zaměstnanců, je třeba s agenturou uzavřít tzv. dohodu o dočasném přidělení zaměstnance. Dohoda musí být vždy písemná. Zákoník práce přesně stanoví, jaké má mít dohoda náležitosti. Zejména je potřeba se domluvit na tom, jakou práci bude u vás „půjčený“ zaměstnanec vykonávat, po jakou dobu, od kdy a na jakém místě a kolik za něj agentuře zaplatíte. Pokud budete s agenturou práce spolupracovat dlouhodobě, vyplatí se uzavřít rámcovou dohodu o dočasném přidělení, kde budete mít sjednány všechny potřebné záležitosti obecně a následně se vždy jen domluvíte na konkrétních detailech pro určitou zakázku (tedy že od tohoto pondělí do pátku bude u vás pracovat Jana Nováková jako skladnice).

Tip: Plánujete podepsat pracovní smlouvu s novým zaměstnancem? Pracovněprávní předpisy bývají složité a někdy i malá odchylka od nich může později způsobit velké problémy. Pomůžeme vám se v nich zorientovat a nastavit pracovněprávní dokumenty v souladu se zákony.

Co když budu chtít „půjčení“ zaměstnance zkrátit?

Abyste předešli případným sporům a nedorozuměním s agenturou, je rovněž vhodné si v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance rovnou vymezit, kdy můžete dočasné přidělení půjčeného zaměstnance ukončit.

Vlastního zaměstnance si „pronajmout“ nelze

Zákoník práce zpřísnil podmínky využití agenturních zaměstnanců. Je proto potřeba si pečlivě ohlídat, koho a na jakou dobu si od agentury půjčujete. Zákon totiž stanoví různá omezení a vy si například nesmíte „půjčit“ pracovníka, který je u vás ve stejné době zaměstnán v pracovním poměru, nebo už k vám byl v daném měsíci přidělen jinou agenturou.

Tip: Existuje hned několik druhů pracovního poměru. Jaké druhy existují a jak fungují, se dozvíte v našem článku.

„Půjčený“ zaměstnanec nesmí mít horší pracovní podmínky, než by měl váš kmenový zaměstnanec

Dále je potřeba si dát pozor na to, aby agenturní zaměstnanec neměl horší pracovní a mzdové podmínky, než jaké by měl váš srovnatelný kmenový zaměstnanec. Jinými slovy „půjčený“ zaměstnanec by pro vás jako zaměstnavatele neměl být levnější. Naopak vždy by měl dostat alespoň takové finanční a celkově pracovní podmínky, jako mají (nebo by měli) vaši vlastní zaměstnanci. Z toho důvodu rovněž zákoník práce požaduje, aby informace o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnance, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe, byly přímo součásti dohody o přidělení.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Pozor na pokuty od inspekce práce

Obecně lze říci, že veškeré výše zmíněné podmínky agenturního zaměstnávání je zapotřebí si bedlivě hlídat, neboť za jejich porušení hrozí tučné pokuty od inspekce práce. Pokud by tedy inspektorát zjistil, že jste si například od agentury práce pronajali vlastního kmenového pracovníka, v dohodě o přidělení zaměstnance jste zapomněli uvést mzdové podmínky srovnatelného zaměstnance, nebo jste je sice uvedli, ale agenturní zaměstnanec neměl shodné podmínky zajištěné, může vám jako najímajícímu zaměstnavateli dát pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.

Tip: Abyste byli ve svém podnikání v bezpečí, vyplatí se vám pomoc profesionála. Pomůžeme vám se zaměstnanci, pracovníky agentur a dalšími právními problémy ve vašem podnikání.

Kdy se vám tedy agenturní zaměstnanec vyplatí?

Využívání agenturních zaměstnanců není (nemělo by být) pro zaměstnavatele levnější. Poskytuje mu však určitou flexibilitu. Agenturního zaměstnance si „půjčíte“ na dobu, kdy jej skutečně potřebujete a kdy pro něj budete mít využití (např. na překlenutí výpadku jiné pracovní síly). Pokud s ním nebudete spokojeni a nepodcenili jste přípravu dohody o dočasném přidělení, budete s ním moci ukončit spolupráci snáze, než dávat výpověď kmenovému zaměstnanci.

Jak se změní podmínky v roce 2024

V letošním roce byla schválena novela upravující podmínky práce přes agenturu, která má začít platit od ledna příštího roku. Hlavní změnou pro zaměstnavatele bude to, že si nebudete moci pronajmout agenturního pracovníka na dobu delší než tři roky. Pokud by chtěl pracovníka na delší dobu, bude s ním muset uzavřít klasickou pracovní smlouvu nebo dohodu. Účelem této změny je, aby agentury ani zaměstnavatelé nezneužívali pracovníky, kteří by měli být v klasickém pracovním poměru.

Další změnou je zpřísnění podmínek nelegální práce. Nově bude i jednorázová práce bez smlouvy považována za nelegální.

Jelikož je využití agenturních zaměstnanců spojené s řadou podmínek a omezení, doporučujeme si v této oblasti nechat odborně poradit. Jsme připraveni zodpovědět vaše otázky, sepsat či zkontrolovat vám dohodu o přidělení zaměstnance a vše připravit tak, abyste se nedostali do křížku ani s agenturou práce, ani s inspektorátem.

Tip: V pracovních agenturách se typicky podepisuje smlouva na dobu určitou. Přečtěte si, jaké má pracovní smlouva na dobu určitou výhody a nevýhody.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

MgA. Tomáš Klein, Zlín

před 3 roky

Nechal jsem si tu několikrát zkontrolovat smlouvu od dodavatele a sepsali mi rovněž smlouvu o dílo. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem chodit, vše se vyřídí online, značka ideál.

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Recenze služby

Zuzana Marková, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024