Výhody i nevýhody pracovní smlouvy na dobu určitou

Nastupujete do nové práce a zaměstnavatel vám nabízí pouze smlouvu na dobu určitou? Jaké tato forma skrývá výhody a nevýhody a jak lze postupovat, pokud se blíží konec smlouvy?

dělník pracující na stavbě, smlouva na dobu určitou
6 minut čtení

Kapitoly článku

Pro sjednání smlouvy na dobu určitou mohou mít zaměstnavatelé nejrůznější důvody. Může se jednat o záskok za mateřskou, kdy zaměstnavatel často ani mnoho jiných možností nemá, nebo se jedná o běžný způsob personální politiky, kdy si zaměstnavatelé nastavují v podstatě poněkud delší zkušební dobu. Případně jde o pracovní pozici s jasně ohraničenou náplní, po jejímž splnění již nadále nebude další pracovní síla zapotřebí (příprava časově vymezeného projektu apod.).

Pracovní smlouva na dobu určitou má z podstaty věci jasně omezenou platnost. Po jejím uplynutí může být ovšem se souhlasem obou stran uzavřena buď smlouva nová, případně dodatek o prodloužení platnosti původní smlouvy.

Není-li nijak specificky sjednána doba platnosti pracovní smlouvy, platí automaticky, že je uzavřena na dobu neurčitou.

Tip:  Podepisováním pracovní smlouvy, jejími náležitostmi a variantami pro její uzavření jsme se zabývali v jednom z našich článků.

Pracovní smlouva

Zaměstnat někoho není jen tak. Pracovněprávní předpisy bývají složité a někdy i malá odchylka od nich může později způsobit velké problémy. Pomůžeme vám se v nich zorientovat a nastavit pracovněprávní dokumenty v souladu se zákony.

Třikrát a dost aneb omezení ze zákona

Zaměstnavatelé mají na jednu stranu poměrně volnou ruku v tom, kdy a komu smlouvu na dobu určitou nabídnout. Na druhou stranu chce zákoník práce zabránit řetězení takových smluv a minimalizovat tak nevýhodné postavení zaměstanců, stejně jako jejich nejistou pozici. Proto je ze zákona dané, že smlouva na dobu určitou smí být sjednána nejdéle na tři roky. Často tomu v praxi bývá ale i na dobu kratší, například jeden rok.

Příklad výpočtu:
Pracovní smlouva byla uzavřena 1. 3. 2016 na dobu určitou do 28. 2. 2019. Pokud chce zaměstnavatel následně pokračovat v pracovním poměru na dobu určitou, může buď k dosavadní smlouvě uzavřít dodatek o prodloužení maximálně do 28. 2. 2022, případně uzavřít novou pracovní smlouvu od 1. 3. 2019 do (maximálně) 28. 2. 2022. Sjednaná délka může být i kratší.
Poté má ještě jednu příležitost k prodloužení nejdéle o tři roky. Využije-li zaměstnavatel pokaždé maximální tříletou délku smlouvy na dobu určitou, pak lze druhé prodloužení či nová smlouva sjednat až do 28. 2. 2025.

Tímto způsobem je vyčerpán maximální možný zákonný limit pro sjednání doby určité.

Kdyby ale ve stejné situaci zaměstnavatel volil vždy pouze roční délku smlouvy, pak mu zákonný limit pro sjednání doby určité vyprší již na konci února 2019 a poté musí nabídnout zaměstnanci smlouvu na dobu neurčitou, případně pracovní poměr zcela ukončit.

Tip: Pokud s vámi zaměstnavatel sjedná pracovní smlouvu v rozporu s uvedeným pravidlem maximálně 3×3 roky a vy mu oznámíte ještě za doby trvání pracovního poměru, že u něj chcete být u nadále zaměstnáni, automaticky se tímto úkonem mění váš pracovní poměr na poměr na dobu neurčitou.

Skončení smlouvy na dobu určitou

Zaměstnavatel vám nemusí dávat žádnou výpověď a neexistuje zde ani žádná výpovědní doba. Smlouva končí sjednaným datem. Zaměstnavatel se může poté rozhodnout pracovní poměr ukončit, uzavřít smlouvu na dobu neurčitou a nebo smlouvu na dobu určitou prodloužit, případně uzavřít novou smlouvu na dobu určitou podle pravidel výše uvedených.
Pokud vás chce společnost zaměstnávat i poté co své tři pokusy vyčerpá, musí vám nabídnout pracovní poměr na dobu neurčitou.

Tip: Na první pohled se může zdát zaměnitelné, zda se stávající smlouva na dobu určitou prodlouží, nebo se nechá doběhnout a uzavře se nová smlouva na dobu určitou. Z hlediska zákona jde ale o poměrně významný rozdíl. V případě že zaměstnavatel nechal smlouvu doběhnout a připravil vám novou smlouvu, musí vás odhlásit z evidence plateb sociálního a zdravotního pojištění a proplatit vám zůstatek nevyčerpané dovolené. Následně se založí nový pracovní poměr, tedy se jste jako zaměstnanec znovu do všech systémů přihlášen a administrativní zátěž tím zbytečně narůstá.

Výjimky u sezónních prací

Z uvedeného pravidla existuje jedna výjimka. Existují totiž zaměstnanci, u nichž je zapotřebí smlouvy na dobu určitou sjednávat častěji. Většinou se jedná o různé sezónní činnosti, které je možné vykonávat jen v určitých obdobích roku – jako práce v zemědělství a podobně. V takových odůvodněných případech se zaměstnavatel může od výše uvedených pravidel odchýlit a stanovit si vlastní. Pouze pokud má zaměstnavatel odborovou organizaci, musí být tato podniková pravidla odsouhlasena s odbory.

Dostanete-li nabídku práce na dobu určitou, je tedy dobré se informovat, zda váš zaměstnavatel nepřijal nějakou odchylku od zákonných pravidel. V praxi takových společností nebude mnoho.

Omezení se opakování smluv na dobu určitou se také nevztahuje na agenturní zaměstnávání. Tedy takové, kdy jste zaměstnancem agentury práce, která vás na základě dohody o dočasném přidělení umístí k určitému uživateli jejich služeb na konkrétní pozici. Agentury práce tedy mohou vstupovat do pracovních poměrů na dobu určitou bez dalších limitů a podmínek.

Konec smlouvy na dobu určitou a nemocenská

Pokud se blíží konec období, na které jste se zaměstnavatelem smlouvu sjednali a vy jste zrovna na nemocenské, neznamená to pro zaměstnavatele okolnost, na jejímž základě by v pracovněprávním vztahu s vámi musel pokračovat. Pobírání nemocenských dávek ani vaše dočasná pracovní neschopnost však ukončením smlouvy nekončí. Nemocenskou budete pobírat až do chvíle než lékař usoudí, že jste opět schopni vykonávat práci.

Pokud vám ovšem smlouva již skončila a vy onemocníte hned poté, můžete využít takzvané ochranné lhůty. Ta činí sedm kalendářních dnů od skončení zaměstnání. Onemocníte-li přímo v této době, budete mít na nemocenské dávky nárok i tak.

Práce na dobu určitou a těhotenství či mateřství

Je-li zaměstnankyně těhotná a má brzy odejít na mateřskou dovolenou, v rámci níž jí třeba za půl roku uplyne pracovní smlouva na dobu určitou, není zde na jednu stranu žádný důvod ukončovat smlouvu dřív a dávat výpověď, na druhou stranu ale porod a mateřství neposkytne zaměstnankyni ochranu v tom smyslu, že by se smlouva ve sjednaném termínu neukončila. Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednaný, bez ohledu na to, jestli zaměstnankyně zrovna čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Ukončením pracovního poměru dochází mimo jiné k ukončení účasti zaměstnance / zaměstnankyně na nemocenském pojištění, ze kterého se vyplácí dávky peněžité pomoci v mateřství. Ze zákona je ovšem dána ochranná lhůta 180 dní od konce pojištění, ve které nárok na mateřskou může vzniknout.

Výhody a nevýhody smlouvy na dobu určitou

Za určitých okolností může být pracovní smlouva na dobu určitou výhodná pro zaměstnance i zaměstnavatele, kteří si mohou otestovat, zda jim vzájemná spolupráce vyhovuje. Zaměstnanec má po dobu platnosti smlouvy totožné postavení jako kterýkoliv jiný zaměstnanec se smlouvou na dobu neurčitou (nárok na nemocenskou, zápočet pro důchod atd.). Pokud jedné či druhé straně spolupráce nevyhovuje, smlouvu už prostě následně neprodlouží.

Pro zaměstnavatele je taková smlouva ovšem vždy výhodnější, protože za normálních okolností nemůže jednoduše pracovní poměr ukončit, zatímco zde je výhradně na něm, zda po skončení smlouvy nabídne zaměstnanci prodloužení apod.

Nevýhodou pro zaměstnance je především nejistota, zda může počítat s pracovním poměrem i do budoucna.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Pracovní smlouva

Zaměstnat někoho není jen tak. Pracovněprávní předpisy bývají složité a někdy i malá odchylka od nich může později způsobit velké problémy. Pomůžeme vám se v nich zorientovat a nastavit pracovněprávní dokumenty v souladu se zákony.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.2
hodnoceno: 12 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Klein

před 1 rokem

Využil jsem služby Dostupného advokáta pro revizi a úpravu obch. smluv pro svou společnost a celý proces byl velmi rychlý a výstup byl dle mých představ.

Recenze služby

Michal Vrátný, Praha

před 3 roky

Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024