Smlouva na dobu určitou - na co si dát pozor | Dostupný advokát

Smlouva na dobu určitou - na co si dát pozor

Smlouva na dobu určitou udává jasný konec pracovního vztahu. Co se stane po jejím ukončení a jak je možné ji prodloužit?
Smlouva na dobu určitou - na co si dát pozor
3 minut čtení
Ondřej Preuss
28. 8. 2018

Nejdéle tři roky „v kuse“

Zákoník práce říká, že pracovní poměr může být sjednán na dobu určitou, pokud je to v pracovní smlouvě výslovně uvedeno. Doba, po kterou takto omezený pracovní poměr trvá, nesmí přesáhnout 3 roky. Zaměstnavatel vám může samozřejmě nabídnout zaměstnání i na kratší dobu – například jeden rok.

Opakování je možné: 3 x 3 roky

Před vypršením sjednané doby se s vámi zaměstnavatel může domluvit na uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Pokud k tomu nedojde, může být pracovní poměr na dobu určitou prodloužen , ale opět jen na dobu nepřesahující tři roky. K takovému prodloužení může dojít nejvýše dvakrát. To znamená, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat nejdéle 3 x 3 roky.

Poté už smlouva na dobu neurčitou

Pokud vás firma chce zaměstnávat i poté, co své „tři pokusy“ dle uvedeného pravidla vyčerpá, musí vám nabídnout pracovní poměr na dobu neurčitou. Další pracovní poměr na dobu určitou je totiž podle zákoníku práce možné sjednat až po uplynutí dalších tří let.

Zaměstnavatel může mít vlastní pravidla

Od 1. srpna 2013 nicméně platí jedna výjimka. Existují totiž zaměstnanci, u nichž je objektivní potřeba sjednávat s nimi smlouvy na dobu určitou častěji. Jedná se o různé sezónní činnosti, které je možné vykonávat jen v určitých obdobích roku – například obsluha lyžařských vleků, práce v zemědělství a podobně. V takových odůvodněných případech se zaměstnavatel může od výše uvedených pravidel odchýlit a stanovit si vlastní. Má-li zaměstnavatel odborovou organizaci, musí být tato podniková pravidla odsouhlasena s odbory.

Zajímejte se s předstihem

Dostanete-li nabídku práce na dobu určitou, je dobré se informovat, zda váš zaměstnavatel nepřijal nějakou odchylku od zákonných pravidel. V praxi takových společností nebude mnoho. Pokud mezi ně váš zaměstnavatel nepatří, platí, co jsme uvedli výše. Pokud patří, měli byste se s podnikovými pravidly důkladně seznámit. Vedle těchto pravidel se omezení opakování smluv na dobu určitou nevztahuje na agenturní zaměstnávání. Tedy takové, kdy jste zaměstnancem agentury práce, která Vás na základě dohody o dočasném přidělení umístí k určitému uživateli jejich služeb na konkrétní pozici.

Výhoda na konec

Ať už u vašeho zaměstnavatele platí pravidla dle zákoníku nebo si je zčásti upravil, má pro vás případné překročení nejvyšší přípustné doby poměru na dobu určitou (tedy nejdéle po devíti letech) jeden příjemný důsledek. Pokud zaměstnavatele před uplynutím sjednané doby písemně oznámíte, že trváte na tom aby vás i nadále zaměstnával, považuje se váš pracovní poměr za sjednaný na dobu neurčitou. Uplynutí nesprávně sjednané doby vás tak už nijak neohrozí.

Využijte jednu z našich stálých služeb — Řešení právního problému na míru
Zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019