Co dokáže nabídnout pracovní úřad

Úřad práce si mnoho z nás spojuje se selháním, neschopností najít práci a sociálně slabšími občany. Jen o tom to ale není. Úřad práce má mnohem širší záběr než jen dávky a hledání nové práce. Poskytuje totiž mnohem více služeb a měl by pomoci všem, nejen nezaměstnaným. Jak můžete využít úřad práce i vy se dozvíte v tomto článku.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Hlavní funkce úřadu práce – podpora a volná místa

I přes řadu ostatních služeb, hlavní náplní úřadu práce je podpora v nezaměstnanosti. Míří na něj tedy zejména lidé, kteří jsou momentálně bez práce. Úřad práce má totiž na starost vyplácení podpory v nezaměstnanosti a pomoc lidem s hledáním nového zaměstnání.

To ale neznamená, že se zde musíte registrovat vždy, když se ocitnete bez zaměstnání.

To je třeba udělat pouze v případě, že máte zájem o to, aby vám úřad s hledáním práce pomohl a v mezidobí vám byla poskytnuta podpora v nezaměstnanosti, která má za cíl pomoci vám přečkat období nezaměstnanosti. To, zda na podporu dosáhnete, se určuje mimo jiné podle toho, zda jste během posledních dvou let platili minimálně 12 měsíců důchodové pojištění.

Tip: Více o tom, jaké podmínky musíte splnit si můžete přečíst v našem dalším článku.

Na základě vaší žádosti vás bude úřad práce vést v evidenci uchazečů o zaměstnání a aktivně vám bude hledat práci, která odpovídá vaším zkušenostem, kvalifikacím a zdravotní způsobilosti. Kromě toho bere pracovní úřad také ohled na možnost vašeho dojíždění za prací. Nabídnuta by vám měla být práce, která odpovídá minimálně 80% klasické týdenní pracovní doby. Až po roce je možné nabízet i poloviční úvazky. Mělo by se také jednat o pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou s minimálně tříměsíční délkou trvání. Je ale třeba počítat s tím, že zaměstnání, které vám úřad práce najde, není možné až na výjimky odmítnou, jinak by to vedlo k vašemu vyřazení z evidence a odebrání podpory.

Dostali jste výpověď z práce?

Byl-li s vámi jakýmkoliv způsobem ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, ochráníme všechna vaše práva. S námi máte jistotu, že nepřijdete zkrátka.

Kromě podpory v nezaměstnanosti poskytuje úřad práce i další druhy finanční podpory. Sem patří:

 • Náhradní výživné: Vyplácí se nezaopatřenému dítěti, na které druhý rodič neplatí za podmínky, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.
 • Dávky pro OZP: Sem patří příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením.
 • Příspěvek na péči: Jedná se o příspěvek pro osoby, které z důvodu dlouhodobě špatného zdravotního stavu potřebují k normálnímu fungování pomoc jiné osoby.
 • Dávky pěstounské péče: Sem patří veškeré příspěvky týkající se pěstounství – od příspěvku při převzetí dítěte až po odměnu pěstouna.
 • Pomoc v hmotné nouzi: Patří sem příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc a doplatek na bydlení.
 • Státní sociální podpora: Sem patří rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě, porodné, pohřebné a příspěvek na bydlení.
 • Náhrada nevyplacené mzdy: V případě neschopnosti zaměstnavatele zaplatit svým zaměstnancům mzdu nabízí úřad práce náhradu nevyplacené mzdy.

Tip: Soudíte se s bývalým partnerem o výživné? Jsme připraveni bojovat za vaše práva. Posoudíme vaše šance na úspěch u soudu a navrhneme takové řešení, které povede k nejlepšímu možnému výsledku.

Další služby úřadu práce

Jak už jsme avizovali, úřad práce není jen o dávkách a pomoci nezaměstnaným. Nabízí i řadu dalších služeb. Mezi tyto služby patří:

Poradenství

Úřad práce nabízí všem uchazečům i zájemcům o zaměstnání poradenské služby zdarma. Ty probíhají formou individuálních konzultací i skupinového poradenství. Poradenských služeb zde přitom najdete celou řadu. Můžete tak zvolit poradenské služby zaměřené na volbu povolání, pomoc při vytváření životopisu a zlepšení sebeprezentace na trhu práce, poradenství k podnikání a finanční gramotnost nebo třeba právní poradnu.

Tip: Právní poradnu nabízí i Dostupný advokát. Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů.

Kromě toho poskytuje úřad práce poradenské služby zaměřené na speciální skupiny obyvatel. Jedná se například o pomoc studentům základních a středních škol s volbou povolání, poradenskou pomoc osobám se zdravotním pojištěním nebo lidem, kteří mají dlouhodobě problém najít si práci.

Rekvalifikace

Úřad práce poskytuje také možnost rekvalifikace a získání nových odborných dovedností. K tomu, abyste mohli získat nárok na bezplatnou rekvalifikaci musíte být zájemcem nebo uchazečem o zaměstnání, mít odpovídající předpoklady pro úspěšné splnění kurzu a následné vykonávání profese, musíte být zdravotně způsobilí a rekvalifikace pro vás musí být potřebná a účelná. To znamená, že vám vaše současná kvalifikace neumožňuje získat práci a rekvalifikace by vám v tomto měla pomoct.

Velkou výhodou je, že v době rekvalifikačního kurzu máte jako uchazeč o zaměstnání nárok na podporu. Ta činí 60 % vašeho posledního průměrného měsíčního výdělku. Je ale třeba brát v potaz to, že kdybyste se rozhodli rekvalifikační kurz nedokončit, budete ho muset uhradit. To stejné platí i pro případ, že byste následně odmítli nastoupit do zaměstnání, které vám pracovní úřad najde na základě vaší nové kvalifikace.

Práce v zahraničí

Úřad práce dále nabízí pomoc s mezinárodní mobilitou pracovní síly prostřednictvím poradenské a informační sítě EURES. Nabízí tak řadu služeb pro zájemce o práci v zahraničí a zaměstnavatelům se zájmem o zahraniční pracovníky. Konkrétně se jedná o země Evropské unie, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko.

Součástí této služby je zveřejňování nabídek volných míst, pomoc s jejich hledáním a poradenství. Těchto služeb může přitom využít kdokoliv, nemusí se tedy jednat ani o uchazeče ani zájemce o zaměstnání. U většiny profesí je ale podmínkou znalost německého nebo anglického jazyka.

Tip: Chcete ukončit pracovní poměr? Poradíme vám, jaké jsou vaše možnosti a kterou se vyplatí využít.

Projekty ve spolupráci s EU

Pracovní úřad nabízí ve spolupráci s Evropskou unií řadu zajímavých projektů zaměřených na různé skupiny obyvatel s různými potřebami. Mezi celorepublikovými projekty tak můžete narazit například na podporu vzdělávání zaměstnanců, která přispívá zaměstnavatelům na různá školení pro jejich zaměstnance. Dále s projektem Věk není překážkou, který má za cíl podpořit starší osoby na trhu práce nebo s projektem Záruky pro mladé, který má mladým lidem umožnit získat odbornou praxi a pomoci jim tak s hledáním zaměstnání v jejich oboru.

Kromě celorepublikových projektů existují i projekty zaměřené na specifické kraje, které zohledňují místní problémy. Často se přitom jedná o projekty zaměřené na znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou mladí či staří lidé nebo lidé se zdravotním postižením.

Tip: Jak by se mohla zvýšit prosperita v naší zemi? Expertní poradci české vlády přišli s řešením zdánlivě paradoxním. Jedním z dílčích receptů by podle nich mohlo být omezení práv zaměstnanců a jejich zjednodušené propouštění. Inspiraci má tato cesta v dánském modelu Flexicurity, který se v Dánsku jeví být funkční a efektní. V čem spočívá a jak by jej bylo možné aplikovat na české poměry?

Zveřejnění životopisu

Úřad práce umožňuje nahrání vašeho životopisu, který se následně stává dostupným pro zaměstnavatele. Jedná se tedy o pasivní způsob hledání práce, kdy zaměstnavatelé oslovují vás. Životopis zde může vložit opět kdokoliv.

Nabídka volných míst pro všechny

V neposlední řadě slouží pracovní úřad jako portál s širokou nabídkou volných pracovních míst. Umožňuje hledání pomocí charakteru práce a místa jejího výkonu s omezením dojezdové vzdálenosti. Naleznete zde širokou nabídku prací. Od vysoce kvalifikovaných, jako jsou lékařské nebo právnické pozice až po práce nevyžadující vůbec žádné vzdělání ani zkušenosti, jako jsou pracovníci ve výrobě či úklidoví pracovníci.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Dostal(a) jsem výpověď z práce

Při výpovědi z práce vám pomůžeme bránit se proti krokům zaměstnavatele a zajistíme, abyste od něj dostali vše, na co máte nárok. A to například včetně dlužné mzdy či odstupného. Pomoc poskytujeme v celé ČR a za předem danou cenu.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 3 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024